• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

השקעות נדל"ן בחו"ל: מבנה ההון בעסקה.

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
20,659
דירוג
29,631
בשנים האחרונות הרבה מהפעילות שלנו בנדל"ן היא בכלל בחוב, לרגל בניית האתר שלי אני כותב מאמרים, משתף את הראשון שלי גם פה לרווחת הכלל:

בעקבות עליית מחירי הדיור, הכבדת נטל המס ואפשרויות המימון למשקיעים, תמחור גבוה של שוק המניות, תשואות עלובות בשוק האג"ח הסחיר ורצון לגוון את תיק ההשקעות שלנו בנכסים נוספים רבים פונים להשקעות נדל"ן בחו"ל, אפיק השקעות שאומנם לא ממש מפוקח אך נהיה נפוץ יותר ויותר.

בעסקאות נדל"ן מסחרי גדולות יותר, בין אם לבד ובין עם סינדיקציות, בדומה לשוק ההון בה יש חלוקה לאג"ח, מניות ומניות בכורה (אתעלם ממכשירים יותר אקזוטיים), גם פה יש חלוקה שכזו ברבדי ההון השונים בעסקה.

במאמר זה אסקור את שכבות ההון השונות בעסקת נדל"ן טיפוסית, את הסיכונים השונים והתשואות המקובלות בשוק. הדוגמאות הן מארה"ב אבל העקרונות זהים ברוב העולם המערבי, כולל בישראל.

מונחים:
LTV: יחס מינוף לסך שווי הנכס.
LTC: יחס מינוף לסך עלות הנכס.
מזנין: חוב נחות, שני בדרגה.
STABILIZED : נכס במצב יציב מבחינת תזרים המזומנים שלו, לאחר השבחות אם רלוונטי.
EQUITY: שכבת ההון עצמי של היזם או המשקיעים בעסקה, מקביל למניה של חברה, ממונפת בדרך כלל.
מניות בכורה: PREFERRED EQUITY בלעז, מכשיר היברידי שיש לו מאפיינים של חוב ומאפיינים גם של EQUITY, משתנה מעסקה לעסקה, בדרך כלל שכבת ההון השלישית.
מולטיפאמלי: מקבץ יח"ד דיור בארה"ב, יכול להכיל בין כמה יח"ד בודדות לעד אלפי יח"ד, בדרך כלל במקבצי בניינים בני 2-4 קומות עם שטחים ושירותים משותפים.
CORE: עסקת רכישת נכס מניב קיים BUY AND HOLD, עם אלמנט השבחתי קטן, אם בכלל.
VALUE ADD : עסקה שבה רוכשים נכס קיים ומבצעים מהלך בעל עלות ניכרת בדרך כלל כדי להשביח את הנכס ולהרוויח מכך כמו שיפוץ, שינוי מיתוגי וכו'
DEFAULT: אירוע של כשל אשראי בו הלווה אינו עומד בהתחייבויותיו.
שפיצר: לוח סילוקין בהלוואה בו ההחזר הוא קבוע וכולל בתוכו מרכיב קרן וריבית.
תשואה/IRR: חישוב תשואה שנתית כולל חישוב ריבית דריבית.
CARRY COST: עלות שוטפת של תחזוקת נכס כמו ארנונה, דמי ניהול, ביטוח וריבית על ההלוואות.

חוב בכיר
עסקאות חוב בכיר בעצם אומרות שיש לנו שיעבוד ראשון על הנכס, הריביות בדרך כלל נמוכות ביותר ואחוזי הLTV משתנים בהתאם לאופי הנכס, ככל שהנכס בטוח יותר והכנסתו ודאית ויציבה יותר כך הLTV והריבית בגינם תהיה נמוכה יותר.
לדוגמא בנכס למגורים ניתן לקבל (או לתת) עד סביב 75% LTV בריבית של כ3% עד 4.5% וכמובן שהתנאים משתנה מעסקה לעסקה ומלווה ללווה.
בנכס מסחרי תזרימי שאינו למגורים ניתן לצפות ל60-65% LTV בריבית של כ3.5% עד 5%.

לוח סילוקין בחוב הבכיר הוא נוח ביותר בדרך כלל, המקובל זה 30 שנים שפיצר בריבית קבועה ו10 שנים בריבית קבועה או משתנה בתשלום ריבית שוטפת בלבד (בלון על הקרן), כמו כן קיימות הלוואות גישור לטווחים קצרים יותר בהתאם לצרכים של הלווה, בדרך כלל בתשלום ריבית שוטפת בלבד.

חוב נחות מזנין
עסקאות חוב מזנין הם הדרגה השנייה אחרי החוב הבכיר, במזנין קלאסי קיים שיעבוד שני על הנכס והריבית כמובן גבוהה יותר.
הLTV (כולל חוב המזנין) בחוב מזנין נע בין 70% עד ל80% בצד העליון מאד של הסקאלה והריביות נעות בין 7% ל15%, זה אולי נשמע הרבה אבל בגלל שגודל המזנין הוא קטן בהרבה מחוב הבכיר עלות ההלוואה כולה עדיין זולה יחסית ללווה, מה שמאפשר לו להשיא את התשואה על ההון העצמי שלו.

טווחי הזמן בהלוואות מזנין הם קצרים משמעותית מהחוב הבכיר, בדרך כלל בין שנה וחצי ל5 שנים, פעמים רבות ההלוואה היא לטווח קצר יחסית עם אופציות הארכה שעל מימוש כל אופציה מקובל לקבל "דמי הארכה" (EXTENSION FEE בלעז).
הריבית תמיד מחולקת באופן שוטף וקרן תוחזר בסוף התקופה, לפעמים יש דחייה (בלון) גם על חלק קטן מהריבית.
בחלק מההלוואות מקבלים גם ערבות אישית חלקית או מלאה מהגוף הלווה, הסיכון בהשקעה כזו הוא כמובן גבוה יותר מאשר החוב הבכיר.

PREFERRED EQUITY
בדרך כלל שכבת ההון השלישית, הריבית פה תהיה גבוהה יותר מאשר במזנין (למעט במקרים ספציפיים של גיוס משקיעים לא מיודעים או בעלי ויזות EB5) ולפעמים תכלול גם מרכיבים הוניים בדמות אחוזים מהרווח בעסקה.
פעמים רבות בגלל רגולציה של בנקים או גופים אחרים כאשר הם הלווה הבכיר של העסקה תהיה שכבת PREFERRED EQUITY בתור השכבה השנייה כיוון שהבנק לא יאפשר לרשום שיעבוד נוסף על הנכס אז למרות שהחוב יהיה מוגדר בתור PREFERRED, ברמת הסיכון והריבית היא תהיה ברמת של מזנין כמעט לכל דבר ועניין.
הLTV (כולל הפרפרד) ינוע בין 70% ל85% והריביות משתנות בהתאם למאפיין העסקה ואם יש גם חלוקת רווחים (KICKER בלעז).

לפעמים יש גם שכבות הון רביעית ואף יותר עם שמות יצירתיים כאלה ואחרים כמו מזנין JUNIOR וכו' , אך העיקרון הוא תמיד זהה, ככל שאנו עולים במעלה הLTV ושכבות ההון ככה אנו נצפה לקבלת ריבית גבוהה יותר והסיכון שלנו יהיה גבוה יותר גם הוא בהתאמה.

מאפיינים לכל שכבות החוב:
בהלוואות גישור (בכל שכבות ההון) מקובל גם לקבוע תקופת מינימום להלוואה בה גם אם הלווה יבצע פירעון מוקדם של ההלוואה יאלץ לשלם את הריבית לתקופה המוסכמת הנ"ל וזאת כדי למנוע מצב בו המלווה גייס כסף, ערך בדיקות נאותות יקרות ובזבז את זמנו ולא יקבל תמורה על כך.

מקובל לדרוש ולקבל התניות פיננסיות כאלה ואחרות מהלווה שחריגה מהם תגרור סנקציות או יוגדרו בתור DEFAULT, לדוגמא: דרישה לעמוד בגובה תזרים מסוים, דרישה למינימום שווי ו/או נזילות, הבטחת "התנהגות טובה" (Bad Boy Carve-Outs) ועוד.

מקובל לדרוש ולקבל שחלק מההלוואה תישאר במזומן ותשמש בתור רזרבה לCARRY COST, כולל תשלומי ריבית לכמה חודשים למקרה אירוע DEFAULT, רזרבה זו היא בשליטת אחד הלווים.

EQUITY
שכבת ההון העצמי, הכסף שהיזם מביא מהבית, בין אם מכיסו ובין אם משותפים, בגדול ככל ששכבת הEQUITY קטנה יותר באופן יחסי ככה הסיכון בעסקה גדול יותר גם הוא ונצפה לתשואה בהתאם. עסקאות בשיעורי מינוף גבוהים לא פעם מסתיימים בהפסד מלוא גובה ההשקעה וזה בגלל שאם לא הכל הולך לפי התוכנית הריבית על שכבות החוב השונות שוחקות מאד מהר את הרווחיות בפרויקט עד הפסד.
בנכס קיים שנרכש בעבר המונח EQUITY מדבר על השווי הכספי של חלק היזם, כלומר שווי הנכס בניכוי החובות בגינו לכל שכבות החוב השונות וכו', המספר יכול להיות גבוה או נמוך מEQUITY שהושקע בהתחלה.

התשואות מאד משתנות על פי מיקום, שיעור מינוף, סיכון העסקה וכמה היזם גובה בדמי ניהול ועמלות.
על עסקת מגורים לנדל"ן ללא אלמנט יזמי או של השבחה לא ממונפת נצפה לתשואה של 3% עד 7% בקצה העליון ביותר וחד ספרתית גבוהה עד דו ספרתית נמוכה עם מינוף.
על עסקת משרדים ללא אלמנט יזמי או של השבחה נצפה לתשואה של לפחות 6.5% וגם פה תלוי מיקום, סיכון וכו' אך הריבית על המינוף תהיה גבוהה יותר ככל הנראה.
על עסקאות עם אלמנט השבחתי כמו שיפוץ דירות קל או בינוני במתחם מולטיפאמלי נצפה לתשואה של 15% לכל הפחות לאחר מינוף.
עסקאות עם אלמנט השבחתי כבר (תמ"א 38 לדוגמא) או בנייה מ0 נצפה לתשואה של 20% לכל הפחות לאחר מינוף.
הציפיות הסבירות מדברות על תשואה נטו לאחר כל העמלות ודמי ההצלחה ולפני מס.

עסקה EQUITY טיפוסית בנויה מיזם שמשקיע לבדו מכספו שלו או לחלופין בעזרת שותפות מוגבלת בה הוא השותף הכללי מגייס שותפים (מוגבלים) נוספים בעוד הוא גובה גם עמלות שונות ומשונות ודמי ניהול (אותן אסקור במאמר אחר) וגם אחוזים כאלה ואחרים מהרווח. לעיתים היזם כלל לא משקיע מכספו שלו (אחרי או לפני עמלות) ולפעמים יש אפילו יזמים עזי מצח שלא רק שלא משקיעים מכספם אלא שמרוויחים בעת הקנייה עצמה!


מאפייני נכס שונים שישפיעו על סיכון ההלוואה וכמובן שעל הLTV והריבית בכל שכבות ההון:
למה ישמש הכסף?
סוג הנכס: מלונאות? מגורים? משרדים? חנויות?
סוג העסקה: בנייה מ0? מימון מחדש? שיפוץ?
מצב הנכס: דורש השקעה נוספת? מה מצבו התחזוקתי?
תזרימי: האם הנכס תזרימי או שלא? (מגרש או בניין לפני אכלוס לדוגמא)
למי נותנים אותה: האם היזם בעל ניסיון מוכח? האם יש לו מוניטין טוב? האם יש לו עבר של אי החזרת הלוואות? כמה כסף ונכסים יש לו ללא קשר לעסקה זו? כמה הוא נזיל?
איך הלווה מתכוון להחזיר את הכסף?
מורכבות הפרויקט: אין דין הלוואה לנכס קיים ומניב כדין פרויקט לתוספת בנייה על בניין לשימור.


דגשים חשובים בעסקאות חוב ובכלל:
כמה כסף משקיע מארגן ההלוואה מכיסו?
האם ההלוואה עצמה ממונפת? אם כן באיזה תנאים וריבית?
האם יש למארגן ניסיון עם הליכים משפטיים ועיקול הנכס? האם יש ביכולתו לנהל את הנכס אם יעוקל?
האם יש PLAN B כלומר תכנית חלופית אם הלווה לא עומד בהתחייבויותיו?
האם יש גידור לעליית ריבית? הריבית קבועה או משתנה?
האם הכסף מועבר בפעם אחת או בפעימות?
מה הריבית שמקבלים, פעם בכמה זמן ומה הIRR הצפוי מהעסקה?
האם זו עסקה חוזרת עם אותו לווה?
על חשבון מי הוצאות העסקה? (עו"ד, בדיקות נאותות, רו"ח וכו').
אם חוב נחות: האם יש הסכם עם המלווה הבכיר (intercreditor agreement בלעז)? זהו מסמך שמבהיר שבאירוע DEFAULT למלווה של החוב הנחות יש את הזכות להיכנס בנעליו של היזם (שכבת הEQUITY) ולהמשיך לשלם את הריבית על החוב הבכיר מבלי שזה יחשב בתור אירוע DEFAULT כלפיו, ללא הסכם שכזה ללווה הבכיר יכולה להיות שמורה הזכות לעקל את הנכס, למכור אותו וגם לגבות ריבית פיגורים שיכולה לקבל עדיפות על חוב הנחות.
מה הוא הLTV ומבנה ההון בעסקה? מי החליט שזה ערך הנכס? האם יש שמאות מסודרת מטעם המלווה (ולא הלווה!) לנכס?
האם מארגן העסקה אדם נזיל בעל הון פיננסי משמעותי? חשוב ביותר באם יש בעיות בעסקה וצריך להוסיף כסף מכיסינו.


מנורות אדומות בעסקאות חוב ועסקאות נדלן בכלל:
היוזם לא משקיע מכיסו או שמשקיע סכום נמוך מדי ביחס לעסקה.
היוזם של עסקת החוב הוא גם היזם של העסקה כולה (EQUITY), זהו מצב גרוע ביותר כי יש פה ניגוד אינטרסים מובהק, במיוחד במצב של קשיים בעסקה (מה היזם יעשה, יתבע את עצמו?)
אין הסתמכות על מעריך שווי חיצוני.
בעסקאות בנייה: אין הערכת שווי בנייה של חברת יעוץ הנדסי, קבלן וכו'
הלוואת בלון גם על כל הריבית ולא רק הקרן, אין תשלומי ריבית שוטפים (זה גם אומר שיחס הLTV עולה כל הזמן).
פנייה למשקיעים קטנים מדי: זה כנראה אומר שהיזם גם עובר על החוק (סעיף 15 לחוק ניירות ערך) וגם פונים למשקיעים שאינם מתוחכמים ואפשר לעבוד עליהם בנקל, אין להם את היכולת או הממון לבצע בדיקות נאותות בעצמם ואם חלילה יש בעיה אז לא תהיה להם יכולת (או כלכליות) לתבוע את המארגן, בנוסף כל משקיע כזו דורש תשומות ניהוליות יקרות כמו הסכמים משפטיים, ליווי רו"ח, זמן של משווק וכו', עלויות אלו זהות אם משקיעים $10,000 או פי 100 מכך, הדרך היחידה להרוויח ממשקיעים מאד קטנים הם פשוט "לקרוע" אותם בעמלות ודמי ניהול.
כפועל יוצא מהסעיף הקודם: ריבוי אנשי מכירות או שם מכובס אחר, לחברות גדולות (מיליארדי שקלים) יש לכל היותר מנהל קשרי משקיעים בודד או 2.
חוסר ניסיון של היזם או המארגן.
חוסר הכרות של היזם או המארגן עם השוק המקומי, השפה והתרבות העסקית.
הנחות אופטימיות מדי: עדיף להיות שמרן ולהיות מופתע לטובה מאשר ההפך.
התבססות על עליית ערך עתידית של השוק או הנכס הספציפי: זה לא השקעה, זה הימור.
האם יש מוסדיים או בעסקה? אם כן זה סימן טוב בדרך כלל, כיוון שאלו משקיעים גם מתוחכמים היכולים לבצע בעצם או לממן בדיקות נאותות וליווי משפטי נאות וגם אלו משקיעים עם אלטרנטיבות השקעה רבות מאד, הם לא בקלות נכנסים לכל עסקה.
מתן חוב לנכס זול מדי: בנכסים זולים מאד (נניח סביב פחות מ100K-150K) עלויות עיקול הנכס והCARRY COST יכולים לגרום להפסדים כספיים ניכרים.

מאמרים נוספים שכתבתי בנושא, ניתן למצוא כאן:

בנוסף אני מאד ממליץ לעבור על הפוסט המצוין הזה, אני חותם על כל מילה:

אשמח להערות והארות.

גילוי נאות: עוסק בתחום הנדל"ן בארה"ב.
 
נערך לאחרונה ע"י מנהל:
בהצלחה עם בניית האתר.
תודה על שיתוף הידע
 
תודה על השיתוף.
אשמח להערות והארות.
הפוסט כתוב בצורה מאוד מתומצתת עם כמויות אדירות של חומר, שזה מדהים,
אבל לדעתי קצת "ניפוח" ורקע היו מוסיפים לקורא ההדיוט, כי אני מודה שלא ממש הבנתי הכל.
 
אבל לדעתי קצת "ניפוח" ורקע היו מוסיפים לקורא ההדיוט, כי אני מודה שלא ממש הבנתי הכל.
בימינו מאמר של כ1800 מילים זה המון, לאנשים אין כוח וזמן להתעמק בדברים, ומחפשים משהו "אינסטנט". מאמר לא בא ללמד את התורה כולה, על זה אפשר לכתוב כמה וכמה ספרים.
הסיבה העיקרית שאני טורח וכותב אותם היא שלאחרונה יש לי שיחות ארוכות עם אנשים המעוניינים להשקיע איתי וזה פשוט חוסך לי זמן לענות על אותן השאלות שוב שוב.

עם זאת: מה לא הבנת? אנסה לערוך את המאמר ולהבהיר.
 
מאמר מעניין ואינפורמטיבי מאוד, כתוב בצורה בהירה וקלה.
מצויין שאתה מסביר את המושגים בהתחלה.

בפסקה על המנורות האדומות, לדעתי יהיה מסודר יותר לכתוב לפי סעיפים עם הפרדה מספרית או נקודות, זה יקל על העין ויעשה הפרדה בין נקודה לנקודה.

בהצלחה אורי!
 
חוב בכיר
לדוגמא בנכס למגורים ניתן לקבל (או לתת) עד סביב 75% LTV בריבית של כ3% עד 4.5% וכמובן שהתנאים משתנה מעסקה לעסקה ומלווה ללווה.
בנכס מסחרי תזרימי שאינו למגורים ניתן לצפות ל60-65% LTV בריבית של כ3.5% עד 5%.

חוב נחות מזנין
הLTV (כולל חוב המזנין) בחוב מזנין נע בין 70% עד ל80% בצד העליון מאד של הסקאלה והריביות נעות בין 7% ל15%,


PREFERRED EQUITY
הLTV (כולל הפרפרד) ינוע בין 70% ל85% והריביות משתנות
האם בפועל יזם מגייס מעל 100% מהLTV כשלוקחים בחשבון את שלושת השכבות?
EQUITY
ולפעמים יש אפילו יזמים עזי מצח שלא רק שלא משקיעים מכספם אלא שמרוויחים בעת הקנייה עצמה!
אפשר דוגמה?
מנורות אדומות בעסקאות חוב ועסקאות נדלן בכלל:
היוזם של עסקת החוב הוא גם היזם של העסקה כולה (EQUITY), זהו מצב גרוע ביותר כי יש פה ניגוד אינטרסים מובהק, במיוחד במצב של קשיים בעסקה (מה היזם יעשה, יתבע את עצמו?)
יוזם עסקת החוב לוקח על עצמו תפקידים נוספים מעבר לארגון החוב ותביעות במצב של בעיות?
גילוי נאות: עוסק בתחום הנדל"ן בארה"ב.
בתור יוזם עסקאות חוב, מתווך ליזמים כאלה, משהו אחר?
 
מעניין
מה קהל היעד של המאמר? אם זה רק לאנשים שכבר עובדים איתך אז מעולה, אם זה לקהל הרחב הייתי מפצל ומרחיב כל חלק עם דוגמאות.
 
בפסקה על המנורות האדומות, לדעתי יהיה מסודר יותר לכתוב לפי סעיפים עם הפרדה מספרית או נקודות, זה יקל על העין ויעשה הפרדה בין נקודה לנקודה.
איישם, כבר לא יכול לערוך את הפוסט פה.
האם בפועל יזם מגייס מעל 100% מהLTV כשלוקחים בחשבון את שלושת השכבות?
אפשר דוגמה?
לעיתים כן (בעסקאות מפוקפקות לדעתי), לעיתים הוא לא רק מגייס 100% או קצת פחות מההון העצמי אלא הוא גם גובה עמלות כבר בהתחלה ככה שהסכום המגויס גבוה מ100% הדרוש לפרויקט.
עסקה מורכבת מחוב ומהון עצמי, נניח עסקת רכישת נכס בשווי 10M$ וצריך 25% הון עצמי. היזם משקיע 2% הון עצמי כלומר 200,000$ והשאר מגייס ממשקיעים.
הוא גובה 2% (לפעמים הרבה יותר אגב) עמלת גיוס 46,000$ הולכים לכיסו.
בנוסף גובה גם 2% עמלת רכישה (AQUISITION FEE בלעז) שזה עוד 200,000$ שהולכים לכיסו.
וזה עוד לא כל העמלות, יש עוד רבים מהם, אפשר לראות בדוגמא שנתתי שכבר בתחילת העסקה היזם לא רק שלא באמת משקיע מכספו אלא יתרה מכך: הוא כבר מורווח.
יוזם עסקת החוב לוקח על עצמו תפקידים נוספים מעבר לארגון החוב ותביעות במצב של בעיות?
כן.
ארגון החוב כולל בדיקות נאותות כולל שמאות, ביקור בנכס, מו"מ והסכמים מול הלווה והמלווים האחרים כולל רישום שיעבודים וכו'.
בנוסף זה כולל קבלת הכספים וחלוקתם לשותפים באופן שוטף, עדכונים תקופתיים, ניכוי מס במקור ומתן דו"חות שנתי לצרכי מס, בקרה שוטפת על הנכס ועל העסק כדי לוודא עמידה באמות מידה פיננסיות ושמירה על קשר רציף עם הלווה.
בתור יוזם עסקאות חוב, מתווך ליזמים כאלה, משהו אחר?
בתור יזמי עסקאות כאלה ביחד עם שותפים, אלו עסקאות גדולות ולא מעט אנשים מעורבים בכל עסקה כזו.
מה קהל היעד של המאמר? אם זה רק לאנשים שכבר עובדים איתך אז מעולה, אם זה לקהל הרחב הייתי מפצל ומרחיב כל חלק עם דוגמאות.
קהל היעד של המאמר הוא אנשים המתעניינים בהשקעות נדלן בחו"ל, בעיקר בעסקאות בהקיפים גדולים יותר.

המאמר בהחלט לא רק לאנשים שכבר עובדים איתי (אז לא הייתי טורח לפרסמו פה), המטרה היא לתת ערך וידע, אם מחר תרצה להשקיע עם חברה חברה כזו או אחרת, קראת והבנת את המאמר, אתה לא תבוא קלולס לחלוטין ותבין בצורה טובה יותר את העסקה, יהיה קשה "לערבב" אותך עם מושגים מפציצים והכי חשוב: תדע ממה להזהר ולחפש את המנורות האדומות שציינתי.

, אם זה לקהל הרחב הייתי מפצל ומרחיב כל חלק עם דוגמאות.
במה הכוונה ב"כל חלק"?
 
המאמר מאוד מקיף ומושקע. למי שאינו חשוף להשקעות נדל"ן בשוק האמריקאי, עודף המושגים עשוי לבלבל ולהקשות להבין את התמונה הגדולה.
אולי כדאי היה לפצל את המאמר לשני חלקים - חלק ראשון מושגים ודוגמאות (לא צריך יותר ממשפט לכל דוגמה), ובחלק השני לצלול יותר פנימה עם הפירוט.
 
מברוק על הקמת אתר, אורי! על תשכח ללנקק אליו כשיעלה :)
זה יהיה אתר אינפורמטיבי כמו פנסיוני של נדב? או שזה אתר להצעת שירות יעוץ וליווי?
אשמח להערות והארות.
בסך הכל - פוסט מאד מאד חשוב, במיוחד לאלה שעלולים ליפול למלכודות של עקצנים ידועים יותר ופחות, או לאלה שחושבים שזה פיס אוף קייק.
מאפייני נכס שונים שישפיעו על סיכון ההלוואה וכמובן שעל הLTV והריבית בכל שכבות ההון:
דגשים חשובים בעסקאות חוב ובכלל:
נורות אדומות בעסקאות חוב ועסקאות נדלן בכלל:
מציעה שלכל שורה שנמצאת מתחת לכותרות הסעיפים האלה, תייחד פוסט בנפרד באתר. במיוחד לשני הסעיפים התחתונים.
כי הבעיה היא גם לדעת איפה לחפש את המידע וגם איך להבין אותו נכון. אפשר אפילו להביא דוגמאות של הסכמים (בלי פרטי היזם כמובן) ולנתח אותם.
 
במה הכוונה ב"כל חלק"?
שתרחיב את הכתוב, אבל רק אם תחלק את התוכן של המאמר הזה לכמה מאמרים שונים.

יכול להפריד את המאמר הזה ל:
סוגי המימון בעסקאות כאלו.
נורות אזהרה למשקיעים בתחום.
אולי סוגי עסקאות (מגורים, משרדים וכו'), לא כתבת על זה הרבה ברשומה אבל זה גם נושא מעניין.

ויהיה מעניין אם תכתוב גם השוואה של נדלן בבעלות עצמית בארה"ב, עסקאות סינדיקציה כמו שתיארת ברשומה הזאת, ועוד סוגים של סינדיקציה אם יש.
 
מברוק על הקמת אתר, אורי! על תשכח ללנקק אליו כשיעלה :)
זה יהיה אתר אינפורמטיבי כמו פנסיוני של נדב? או שזה אתר להצעת שירות יעוץ וליווי?
[/QUOTE]
אני לא יודע אם מותר לי לצרף לינק, אני ממתין לאישורה של בעלת הבית.
אני לא נותן שירותי ליווי, אני כן נותן שירותי יעוץ לפעמים אבל זה לא מחפש את זה אקטיבית, זה יותר "על הדרך".
האתר הוא תדמיתי ואני בתהליך של כתיבת תוכן נוסף בדמות מאמרים כמו זה שצירפתי פה, מאמרים שכולם יכולים לקבל ממנו ערך בשאיפה.
ויהיה מעניין אם תכתוב גם השוואה של נדלן בבעלות עצמית בארה"ב,
זה אכן בתוכנית, לאט לאט.
, עסקאות סינדיקציה כמו שתיארת ברשומה הזאת, ועוד סוגים של סינדיקציה אם יש.
למה הכוונה בדיוק? לתת דוגמא לעסקה כזו? איזה מידע לגבי סינדיקציה שלא הייתה כלולה במאמר הזה היית מעוניין לדעת?
מציעה שלכל שורה שנמצאת מתחת לכותרות הסעיפים האלה, תייחד פוסט בנפרד באתר. במיוחד לשני הסעיפים התחתונים.
כי הבעיה היא גם לדעת איפה לחפש את המידע וגם איך להבין אותו נכון. אפשר אפילו להביא דוגמאות של הסכמים (בלי פרטי היזם כמובן) ולנתח אותם.
רעיון טוב, אעבוד על זה. כל מאמר שכזה דורש זמן וגם זמן הגהה של אשתי שיותר מנוסה ממני.
הסכמים לא אוכל לצרף מטעמי סודיות מסחרית.

אולי סוגי עסקאות (מגורים, משרדים וכו'), לא כתבת על זה הרבה ברשומה אבל זה גם נושא מעניין.
זה עולם ומלואו וכתבה כזו אכן בתכנון, לפחות את הבסיס של העסקאות שאנחנו מנוסים בהם.
 
בימינו מאמר של כ1800 מילים זה המון, לאנשים אין כוח וזמן להתעמק בדברים, ומחפשים משהו "אינסטנט". מאמר לא בא ללמד את התורה כולה, על זה אפשר לכתוב כמה וכמה ספרים.
אז כנראה יהיה כדאי לחלק לכמה פוסטים, אבל שוב, תלוי למי המאמר פונה.
עם זאת: מה לא הבנת? אנסה לערוך את המאמר ולהבהיר.
אני רואה שכבר כתבו על זה והבהרת כמה מושגים.
 
למה הכוונה בדיוק? לתת דוגמא לעסקה כזו? איזה מידע לגבי סינדיקציה שלא הייתה כלולה במאמר הזה היית מעוניין לדעת?
הכוונה היא להיבט החוקי של הבעלות שלך כמשקיע על החלק היחסי שלך בפרויקט, אני מניח שכאשר ישראלים משקיעים ב10K בפרויקט של יזם וכאשר הם משקיעים סכומים גבוהים יותר יש מבנה בעלות שונה בינם לבין היזם, ויכולות להיות משמעויות לזה במידה והיזם לא מצליח להביא את התוצאה שהוא תכנן וצריך לשאת בהשלכות, או שהיו תוצאות טובות מהמצופה וצריך לחלק את זה (מאמין שזה בהסכם בין כל יזם למשקיעים שלו).
 
הכוונה היא להיבט החוקי של הבעלות שלך כמשקיע על החלק היחסי שלך בפרויקט, אני מניח שכאשר ישראלים משקיעים ב10K בפרויקט של יזם וכאשר הם משקיעים סכומים גבוהים יותר יש מבנה בעלות שונה בינם לבין היזם
לא, אין.
, ויכולות להיות משמעויות לזה במידה והיזם לא מצליח להביא את התוצאה שהוא תכנן וצריך לשאת בהשלכות,
גם אין, בגלל זה חשוב שהיזם או המארגן ישקיעו גם מכיסם בסכומים ניכרים, לא חוכמה גדולה לקחת סיכון על כסף של אחרים, באנגלית יש לזה 2 שמות:
Skin in the game
Put your money where your mouth is
, או שהיו תוצאות טובות מהמצופה וצריך לחלק את זה (מאמין שזה בהסכם בין כל יזם למשקיעים שלו).
זה כבר יש, קוראים לזה PROMOTE.
 
אחלה פוסט.

איך אתה מסתכל על עסקאות נדל"ן היום? אני מתייחס לשוק כשוק יותר יעיל משוק המניות ולכן היכולת למצוא "הזדמנויות עם תמחור שגוי" היא נמוכה יחסית...
זה בנוסף עם הריבית הנמוכה...מה יקרה לכל העסקות הממונפות כאשר הריבית תעלה?
יש לי כמה עסקאות שבוצעו לפני המשבר שעכשיו נמכרות ב IRRים יפים מאד(50% וצפונה)...אבל אני לא יודע כמה אני מעוניין להכנס לעסקאות "דומות" חדשות.
 
איך אתה מסתכל על עסקאות נדל"ן היום?
מה זה "עסקאות נדל"ן היום"? עסקת נדלן יכולה להיות רכישת דירה בדימונה, רכישת מגרש בת"א, כניסה לשותפות לבניין בניין בצפון ארה"ב או מתן חוב לבניין משרדים.
ני מתייחס לשוק כשוק יותר יעיל משוק המניות ולכן היכולת למצוא "הזדמנויות עם תמחור שגוי" היא נמוכה יחסית...
הוא פחות יעיל בכמה וכמה רמות, יתרה מזאת, הוא לא נזיל וחלקו לא סחיר.
תמחור שגוי יוביל לבוננזה אם הוא לא לטובתך או ההפך, אני לא מחפש בוננזות ולא משלה את עצמי שאמצא כאלה, נתתי טווחי תשואות שניתן לצפות להן במאמר.
זה בנוסף עם הריבית הנמוכה...מה יקרה לכל העסקות הממונפות כאשר הריבית תעלה?
מסכים לחלוטין, בימים אלו צריכים להיות זהירים פי כמה בבדיקות נאותות ולקחת הנחות עבודה זהירות לדעתי, המחירים בשמיים והריביות עושה רושם שבדרך למעלה.
יש לי כמה עסקאות שבוצעו לפני המשבר שעכשיו נמכרות ב IRRים יפים מאד(50% וצפונה)...אבל אני לא יודע כמה אני מעוניין להכנס לעסקאות "דומות" חדשות.
מסכים, לא סתם רוב העסקאות שלנו הם עסקאות חוב ותזרימיות, EQUITY זה משחק מסוכן וקשה למצוא דיל טוב בימינו, השוק רותח.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Y השקעות נדל"ן בחו"ל - איך מתחילים? נדל"ן 5
adamshalev שנה וחצי של השקעות נדל״ן בחו״ל נדל"ן 144
נ כנסים בנושא השקעות נדל"ן בחו"ל נדל"ן 67
מיכל שרוני השקעות נדל"ן בחו"ל שוק ההון 11
כ הוצאה מוכרת דרך השקעות במניות או נדל"ן וכו'? (תכנון מס) (איך טראמפ עושה את זה?) שוק ההון 0
א הלוואה לחברת השקעות נדל״ן נדל"ן 8
מ האם אפשר לתקן השקעות נדל"ן כושלות? נדל"ן 20
H צומת דרכים - נדל"ן או תיק השקעות? שוק ההון 10
O היכן אוכל ללמוד על השקעות נדל"ן? נדל"ן 3
ס איך לשקלל, לנהל ולאזן תיק השקעות משולב דירה (נדל''ן) שוק ההון 4
F קבצי אקסל למעקב אחרי השקעות נדל''ן נדל"ן 1
D פיזור השקעות - נדל"ן, שוק ההון או שניהם? נדל"ן 6
ת חברת השקעות נדל"ן - עזרה נדל"ן 22
O שיעור נדל"ן בתיק השקעות והאם דירת מגורים נחשבת? נדל"ן 7
oz1987 SDB - קרן השקעות נדל"ן נדל"ן 14
סטרבו חברת Desert Income השקעות נדל"ן נדל"ן 16
מ Private Equity - נדל"ן - השקעות אלטרנטיביות שוק ההון 74
breezblock נדל"ן כחלק מתיק השקעות - מחשבות לשעת ערב מיותרת. שוק ההון 17
ז לימוד השקעות נדל"ן חו"ל שוק ההון 11
ק לינק למודעה פרסומית למימון המונים של השקעות נדל"ן שוק ההון 5
amidar מישהו מכיר או שמע על "סוויט-הום"? או על השקעות נדל"ן בברלין? שוק ההון 55
S החל מאיזה גודל תיק השקעות בנק הפועלים נותן תנאים דומים לבתי השקעות ? צרכנות פיננסית 3
D העברת תיק השקעות לInteractive Brokers דרך הבנק שוק ההון 6
Y אזרח אמריקאי לפתוח חשבון השקעות בארץ או בארה״ב, בעד נגד. שוק ההון 4
מ השקעות נדלן בחול בסכומים קטנים נדל"ן 20
K כיצד להתייחס לפנסיה תקציבית בתיק השקעות שוק ההון 35
ד דרך איזה בית השקעות אפשר לקנות ביטקוין ? השקעות אלטרנטיביות 2
י רילוקיישן לארה"ב - פתיחת חשבון השקעות שוק ההון 1
י כספית דולרית - בנק או בית השקעות? שוק ההון 3
ר התייעצות לגבי מיקסום השקעות עם הכנסה חודשית נמוכה - יש רעיונות? שוק ההון 1
K המרת מט"ח בבית השקעות שוק ההון 3
K שאלה לגבי ניהול תיק עי בתי השקעות שוק ההון 3
A פתיחת תיק השקעות גדול בבנק שוק ההון 4
J על מי האחריות - בתי השקעות שוק ההון 8
מ פתיחת חשבון השקעות בבנק אמריקאי שוק ההון 2
M חשבון השקעות שוק ההון 14
J האם הכסף מבוטח, על מי האחריות-בתי השקעות שוק ההון 2
G התייעצות על אסטרטגיית השקעות נזילה שוק ההון 1
ע אם לא השקעות אלטרנטיביות מה כן? השקעות אלטרנטיביות 12
R בנק\בית השקעות שוק ההון 6
ע למה להעדיף השקעות אקטיביות. פוסטים מאיכות נמוכה 2
ptom נזילות תיק השקעות בבנק לעומת בית השקעות צרכנות פיננסית 8
אומרית השקעות עם AI שוק ההון 4
חצי פנסיון הכנסות מקרן השקעות במקרקעין בטופס 1322 מיסים 0
T מישהו שמע או התנסה עם בוליגו? השקעות מולטי פמילי ועוד השקעות אלטרנטיביות 3
R העברת תיק השקעות מפידליטי לבנק בארץ שוק ההון 2
N סיוע בבניית תיק השקעות מאפס למטרת generational wealth שוק ההון 36
H אחזקת חשבון השקעות זר ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
I חשבון השקעות משותף לבני זוג צעירים - ברוקר נפרד? איך לפזר? שוק ההון 0
T ניוד תיק השקעות ל-IB ומעבר לקרנות איריות שוק ההון 1

נושאים דומים

Back
למעלה