מיסים

אתם יודעים, הדבר הוודאי השני חוץ ממוות
למעלה