מדיניות פרטיות

מ

מדיניות פרטיות זו מתארת את סוג המידע האישי אשר מתקבל ונאסף מהמבקרים באתר הסולידית (hasolidit.com, להלן: “האתר”) ומסבירה לאילו מטרות הוא משמש.

איסוף המידע מתבצע כאשר המשתמש נרשם כחבר בפורום, ממלא פרטים בעמוד הפרופיל שלו, מגיב למאמרים באתר, או מעיין באתר.

מדיניות פרטיות זו משתנה מפעם לפעם, ומומלץ לבקר בעמוד זה לפרקים. השימוש באתר, בכל צורה שהיא, מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתכני מדיניות פרטיות זו.

דרכי יצירת קשר עם בעלי האתר:

admin@hasolidit.com

סוג המידע הנאסף

המידע האישי שאוסף אתר hasolidit.com, לכשעצמו או באמצעות צדדים שלישיים, כולל: קבצי עוגיות, נתונים בדבר דפוסי השימוש באתר, כתובות דואר אלקטרוני, סיסמאות גישה לאתר, ובהתאם לבחירת המשתמש, גם שם פרטי ושם משפחה, מגדר, מקום מגורים ותמונת פרופיל.

פרטים מלאים בדבר כל סוג מידע שנאסף מפורט בחלקים הייעודיים של מדיניות פרטיות זו או במידע מפורט המוצג באתר טרם איסוף הנתונים.

המשתמש עשוי לספק נתונים אלה לאתר בחופשיות, או, במקרה של נתונים בדבר דפוסי השימוש באתר, עשויים להיאסף באופן אוטומטי אגב השימוש באתר hasolidit.com.

אלא אם צוין אחרת, כל הנתונים הנאספים על ידי האתר הנם חיוניים לצורך תפקוד האתר. במקרים שבהם האתר מציין כי מידע מסוים איננו הכרחי, המשתמשים חופשיים שלא למסור את הנתונים מבלי שהדבר ישפיע על תפקוד האתר.

משתמשים שאינם בטוחים בדבר סוג המידע האישי ההכרחי מוזמנים ליצור קשר עם בעלי האתר.

כל שימוש בעוגיות או בדרכי עקיבה אחרת על ידי hasolidit.com או באמצעות שירותים המופעלים על ידי צד שלישי נועד לשם אספקת השירות המבוקש, בנוסף לכל מטרה אחרת המצוינת במסמך זה או במדיניות העוגיות.

המשתמשים נושאים באחריות לכל נתוני צד ג’ המושגים, מפורסמים או משותפים באמצעות hasolidit.com ומאשרים שיש להם את הסכמתו של אותו צד ג’ לספק את הנתונים האמורים לבעלי האתר.

אופן ומקום עיבוד הנתונים

דרכי עיבוד הנתונים

בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה הולמים כדי למנוע גישה בלתי מורשית, חשיפה, שינוי או השמדה של הנתונים.

עיבוד המידע מבוצע באמצעות מחשבים ו/או כלי טכנולוגיית מידע, בהתאם למטרות שלשמן הוא נאסף. בנוסף לבעלי האתר, במקרים מסוימים, המידע עשוי להיות נגיש לגורמים הקשורים בתפעול hasolidit.com (מנהלי מערכת, עזרה משפטית) או גורמים חיצוניים (דוגמת ספקי אחסון אתרים) אשר מונו כמעבדי המידע על ידי בעלי האתר. ניתן לבקש את הרשימה המעודכנת של גורמים אלה מבעלי האתר בכל עת.

הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים

 בעלי האתר רשאי לעבד מידע אישי בקשר למשתמשי האתר באחד המקרים הבאים:

 • המשתמשים העניקו את הסכמתם למטרה המסוימת. הערה: בכפוף לחקיקה במדינות מסוימות, בעלי האתר יהיה רשאי לעבד מידע אישי עד אשר המשתמש מתנגד לעיבוד כאמור (“opt-out”), מבלי שיהיה עליו להסתמך על הסכמתו א וכל בסיס משפטי אחר. שיטה זו, לעומת זאת, לא תחול כאשר עיבוד המידע כפוף לחוק הגנת המידע האירופי.
 • הנתונים חיוניים לצורך אכיפת חוזה עם המשתמש ו/או כל חיוב טרום-חוזי הנגזר ממנו.
 • עיבוד הנתונים נדרש לצורך עמידה בחובה חוקית החלה על בעלי האתר.
 • עיבוד הנתונים הנו בקשר למשימה המבוצעת למען טובת הציבור או במסגרת סמכות רשמית שהופקדה בידי בעלי האתר.
 • עיבוד המידע נדרש לצורך מימוש האינטרסים הלגיטימיים של בעל האתר או צד ג’.

בעלי האתר יסייעו בשמחה להבהיר את הבסיס המשפטי המסוים החל לעיבוד המידע.

מקום

הנתונים מעובדים בירושלים (ישראל); בשרת האתר באמסטרדם (הולנד); ובכל מקום אחר שבו ממקום הצדדים המעורבים בתהליך העיבוד.

כתלות במיקום המשתמש, העברות נתונים עשויות לכלול העברה של נתוני המשתמש למדינה אחרת ממדינת התושבות שלו. כדי ללמוד עוד על מקום העיבוד,  ניתן לעיין בחלקים הכוללים פרטים על עיבוד הנתונים האישיים.

המשתמשים רשאים ללמוד על הבסיס המשתמשי של העברות הנתונים למדינות מחוץ לאיחוד האירופי או לכל ארגון בינלאומי הנשלט על ידי הדין הבינלאומי הפומבי או מוקם על ידי שתי מדינות או יותר, דוגמת האומות המאוחדות, ועל אמצעי האבטחה שננקטים על ידי בעלי האתר כדי להגן על נתוניהם.

אם העברת נתונים כאמור מתרחשת, המשתמשים יכולים ללמוד עוד על ידי בדיקת החלקים הרלוונטיים במסמך זה או לפנות לבעלי האתר.

משך שמירת הנתונים

מידע אישי יעובד ויאוחסן למשך הזמן הנדרש לצורך מימוש התכלית שלשמה נאסף. לפיכך:

 • מידע אישי שנאסף לשם שמירה על האינטרסים הלגיטימיים של בעלי האתר יישמר כל זמן שהוא נדרש למלא תכליות אלה. מידע לגבי האינטרסים הלגיטימיים של בעלי האתר זמין בחלקים הרלוונטיים במסמך זה, או באמצעות פנייה לבעלי האתר.

בעלי האתר רשאי לשמור נתונים אישיים לתקופה ממושכת כאשר המשתמש העניק את הסמכתו המפורשת לעיבוד כאמור כל זמן שלא משך את הסכמתו. בנוסף, בעלי האתר עשויים להידרש לשמור על מידע אישי לתקופה ממושכת כל זמן שהם נדרשים לעשות כן לצורך אכיפת חיובי משפטי או בהתאם להנחיית רשות מוסמכת.

עם תום משך תקופת שמירת הנתונים, המידע האישי יימחק. לפיכך, לא ניתן לממש את הזכויות לגישה למידע, למחיקתו, לתיקונו או להעברתו עם תום תקופת שמירת הנתונים.

מטרות העיבוד

המידע בדבר המשתמשים נאסף במטרה לאפשר לבעלי האתר להפוך את המשתמשים לחברים רשומים באתר, להגיב באתר וליצור קשר עם משתמשי האתר.

בנוסף, איסוף המידע נועד להגשים את התכליות הבאות: התממשקות עם רשתות חברתיות ופלטפורמות חברתיות, פרסום, ניתוח נתונים, ניהול אנשי קשר ושליחת הודעות, הגנה מפני ספאם, שמירת גיבויים וניהולם, התקשרות מסחרית (שיווק שותפים), יצירת קשר עם המשתמשים באתר, תגובות לתוכן באתר, צפייה והשתתפות בדיוני פורום האתר, הצגת תוכן מפלטפורמות חיצוניות, רישום ואימות, וניהול הזנת RSS.

פירוט בדבר מטרות אלה מצוי בחלק הבא של מדיניות פרטיות זו.

מידע מפורט בדבר עיבוד המידע האישי

נתונים אישיים נאספים לטובת קידום המטרות הבאות ושימוש בשירותים הבאים:

פרסום 

שירות זה מאפשר להשתמש בנתוני משתמשים לטובת הצגת פרסומות בצורה של באנרים או קישורי שותפים באתר hasolidit.com, יתכן אף בהתבסס על העדפותיו האישיות של המשתמש.

בכך אין כדי לומר שבכל הנתונים האישיים נעשה שימוש למטרה זו. המידע ותנאי השימוש מוצגים להלן.

חלק מהשירותים המוצגים להלן עשויים להשתמש בקבצי עוגיות כדי לזהות משתמשים, או שהם עשויים להשתמש בטכניקות מיקוד מחדש (retargeting), קרי: הצגת פרסומות בהתאם להעדפותיו האישיות של המשתמש ולהתנהגותו, לרבות אלה שזוהו מחוץ לאתר hasolidit.com. למידע נוסף, אנא קראו את מדיניות הפרטיות של השירותים הרלוונטיים.

בנוסף לכל מנגנון עזיבה (opt-out) המוצע על ידי כל אחד מהשירותים שלהלן, באפשרות המשתמשים להימנע או להגביל את אפשרותם של צדדים שלישיים לעשות שימוש בקובצי עוגיות באמצעות ביקור בקישור זה.

גוגל אדסנס (Google Adsense) מבית Google Inc

גוגל אדסנס הנו שירות פרסום מבית Google Inc. שירות זה עושה שימוש בעוגייה מסוג Doubleclick העוקבת אחר השימוש באתר hasolidit.com ודפוסי השימוש באתר ביחס לפרסומות, שירותים ומוצרים.

ניתן לבטל את השימוש בעוגיות Doubleclick בקישור: google.com/settings/ads/onweb/optout

המידע האישי שנאסף: עוגיות ודפוסי שימוש באתר.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות – עזיבת התכנית. משתתף בתכנית Privacy Shield.

ניתוח נתונים

השירותים הכלולים בפרק זה מאפשרים לבעלי האתר לנטר ולנתח את התעבורה לאתר ולעקוב אחר התנהגות המשתמשים בו.

שירות גוגל אנאליטיקס (Google Analytics) עם איסוף IP אנונימי

גוגל אנאליטיקס הוא שירות ניתוח נתונים מבוסס web מבית Google Inc. גוגל משתמשת במידע שנאסף כדי לעקוב ולבחון את השימוש ב-hasolidit.com כדי להכין דו”חות בדבר הפעילות באתר ולחלוק אותם עם שאר שירותי גוגל.

גוגל עשויה להשתמש במידע שנאסף כדי לבצע התאמה אישית של הפרסומות ברשת הפרסום שלה.

ההתממשקות לגוגל אנאליטיקס כרוכה באנונימיזציה של כתובת ה-IP של המשתמשים על ידי קיצור כתובות ה-IP של משתמשים ממדינות האיחוד האירופי או ממדינות חברות בקהילה הכלכלית האירופית. רק במקרים חריגים תישלח כתובת ה-IP המלאה לשרתי גוגל ותקוצר בארצות הברית.

סוג המידע הנאסף: עוגיות ודפוסי שימוש באתר.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות – עזיבת התכנית. משתתף בתכנית Privacy Shield.

שמירת גיבויים וניהולם

שירות זה מאפשר לבעלי האתר לשמור ולנהל גיבויים של hasolidit.com בשרתים חיצוניים המנוהלים על ידי ספק השירות עצמו. הגיבויים הללו עשויים לכלול את קוד המקור ואת התוכן כמו גם את המידע שהמשתמש מספק ל-hasolidit.com.

גיבוי על ענן דרופבוקס (Dropbox Inc)

דרופבוקס הוא שירות המשמש בין היתר לשמירה וניהול גיבויים על גבי ענן מטעם חברת Dropbox Inc.

סוג המידע הנאסף: כמפורט במדיניות הפרטיות של השירות.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות. משתתף בתכנית  Privacy Shield.

קשרים מסחריים (תכניות שותפים)

שירותים אלה מאפשרים ל-hasolidit.com להציג פרסומות עבור שירותים או מוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים. ניתן להציג את הפרסומות בין אם כקישורים או כבאנרים באתר. הקלקות על הקישורים או הבאנרים נעקבים על ידי צדדים שלישיים ומשותפים עם hasolidit.com. כדי לבחון את סוג המידע שנאסף על ידי כל שירות, אנא עיינו במדיניות הפרטיות הרלוונטיות.

אמאזון אפיליאטס 

אמאזון אפיליאטס הוא תכנית שותפים מבית חברת Amazon.com Inc.

סוג המידע הנאסף: עוגיות ודפוסי שימוש באתר.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות.

בלוהוסט אפיליאטס 

בלוהוסט אפיליטס היא תכנית שותפים מבית חברת Bluehost.

סוג המידע הנאסף: עוגיות ודפוסי שימוש באתר.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות.

יצירת קשר עם קוראי האתר 

שירותים אלה מאפשרים לבעלי האתר לנהל מאגר מידע של פרטי קשר לצורך יצירת קשר עם המשתמשים. שירותיים אלה אף עשויים לאסוף מידע ביחס למועד הצפייה בהודעה, כמו גם ביחס לשאלה האם המשתמש הקליק על הקישורים בהודעה.

מיילצ’יפ 

מיילצ’ימפ (Mailchimp) הוא שירות דיוור ישיר המנוהל על ידי חברת The Rocket Science Group, LLC.

סוג המידע הנאסף: כתובת דואל, שם פרטי ושם משפחה.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות. משתתף בתכנית  Privacy Shield

רישום לפורום האתר 

באתר מותקנת פלטפורמה לניהול דיונים מקוונים (פורום) מבית Xenforo Inc.

נתונים הכרחיים הנאספים במסגרת הרישום לפורום הנם: שם או שם משתמש; כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא וכתובת IP. נתונים נוספים עשויים להיאסף בהתאם לרצון המשתמש ובכלל זה: מגדר, תמונת פרופיל, תאריך לידה ועיר מגורים.

עם סיום תהליך הרישום לפורום האתר, כתובת הדואל של המשתמש תצורף לרשימת אנשי הקשר של המשתמשים שעשויים לקבל הודעות מייל ביחס לפעילותם בפורום.

סוג המידע הנאסף: כתובת דואל, כתובת IP בעת הרישום.

תגובות לתוכן

שירותי תגובות לתוכן מאפשרים למשתמשים ליצור ולפרסם תגובות לתכנים המפורסמים ב-hasolidit.com ובפורום הקהילה.

משתמשים המעוניינים להגיב למאמרים באתר או להשתתף בדיונים בפורום יתבקשו למסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם. בנוסף, על המשתמשים באתר לדעת כי כתיבת תגובה באתר חושפת בפני בעלי האתר את כתובת ה-IP  האישית שלהם, אשר נשמרת לצמיתות (זאת על מנת להתמודד עם ספאם ושימוש לרעה באתר) או עד למחיקת התגובה.

מחרוזת אנונימית שנוצרת מכתובת המייל עשויה להימסר לשירות Gravatar מבית חברת Automattic על מנת שיציגו תמונת פרופיל בסמוך לתגובה. הנכם מוזמנים לעיין במדיניות הפרטיות של השירות.

המשתמשים נושאים באחריות המלאה לתכני התגובות שלהם למאמרים באתר ולדיונים בפורום.

סוג המידע שנאסף: כתובת IP, כתובות מייל. מקום עיבוד הנתונים: שרת האתר באמסטרדם, הולנד.

הצגת תוכן מפלטפורמות חיצוניות

סוג שירות זה מאפשר לך לצפות בתוכן המאוחסן בפלטפורמות אחרות ישירות מהעמודים באתר hasolidit.com ולקיים עמם ממשק ישיר.

סוג שירות זה עשוי לאסוף מידע בדבר תעבורה לעמודים שבהם מותקן השירות, גם כאשר המשתמשים אינם משתמשים בו.

גוגל פונטס

גוגל פונט הוא שירות הצגת גופנים מבית Google Inc המאפשר ל-hasolidit.com לשלב תוכן מסוג זה בעמודי האתר.

סוג המידע הנאסף: כמפורט במדיניות הפרטיות של השירות.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות. משתתף בתכנית  Privacy Shield

התממשקות עם רשתות חברתיות חיצוניות

 שירות זה מאפשר יצירת ממשק עם רשתות חברתיות או פלטפורמות חיצוניות אחרות ישירות מעמודי hasolidit.com

הממשק והמידע המושג באמצעות hasolidit.com כפופים להגדרות הפרטיות של המשתמשים בכל אחת מהרשתות החברתיות.

סוג שירות זה עשוי לאסוף נתוני תעבורה עבור העמודים שבהם מותקן השירות, גם כאשר המשתמשים אינם עושים בו שימוש.

כפתור “לייק” של פייסבוק ווידג’טים חברתיים

כפתור הלייק של פייסבוק ווידג’טים חברתיים הנם שירותים המאפשרים אינטרקציה עם הרשת החברתית פייסבוק מבית Facebook Inc.

סוג המידע הנאסף: עוגיות ודפוסי שימוש באתר.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות. משתתף בתכנית Privacy Shield

כפתור “לייק” של טוויטר ווידג’טים חברתיים

כפתור הלייק של טוויטר ווידג’טים חברתיים הנם שירותים המאפשרים אינטרקציה עם הרשת החברתית טוויטר מבית Twitter Inc.

סוג המידע הנאסף: עוגיות ודפוסי שימוש באתר.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות. משתתף בתכנית  Privacy Shield

רישום ואימות

ברישום לפורום האתר, המשתמשים מאפשרים ל-hasolidit.com לזהותם ולאפשר להם גישה לדיונים בפורום.

רישום ישיר

המשתמש נרשם לפורום באמצעות מילוי טופס ההרשמה ומתן נתונים אישיים ישירות ל-hasolidit.com. סוג המידע הנאסף:  שם משתמש, סיסמא, כתובת דואל, כתובת IP, מגדר, תמונת פרופיל, עיר מגורים. מקום עיבוד הנתונים: שרת האתר באמסטרדם, הולנד.

ניהול הזנת RSS

 שירות זה מאפשר ל-hasolidit.com לנהל את הזנת ה-RSS והפצת התוכן. כתלות במאפייני השירות, שירותים אלה עשויים לשמש גם כדי להכניס פרסומות במסגרת התוכן ולאסוף נתוני שימוש מתוכם.

פידברנר

פידברנר הוא שירות ניהול הזנת RSS  מבית Google Inc. השירות מאפשר איסוף סטטיסטיקה בדבר התוכן שנצרך ולשלב בו פרסומות.

סוג המידע הנאסף: עוגיות ודפוסי שימוש באתר.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות.

אבטחה והגנת ספאם

שירותים אלה זה מנתחים את התעבורה לאתר hasolidit.com, אשר עשויים לכלול נתונים אישיים של המשתמשים, במטרה לסנן מתוכה תעבורת ספאם או סיכוני אבטחה.

אקיזמט (מבית Automattic Inc)

אקיזמט הוא שירות הגנה מפני SPAM מבית Automattic Inc.

סוג המידע הנאסף: כאמור במדיניות הפרטיות של השירות.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות.

וורדפנס (מבית Defiance Inc)

וורדפנס הוא תוסף אבטחה למערכת וורדפרס מבית חברת Defiance Inc

סוג המידע הנאסף: כאמור במדיניות הפרטיות של השירות.

מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות.

זכויות המשתמשים:

 המשתמשים רשאים להפעיל זכויות מסוימות ביחס לנתונים האישיים שנאספים על ידי בעלי האתר, ובכללן את הזכויות הבאות:

 • למשוך את הסכמתם לאיסוף המידע. למשתמשים שמורה הזכות למשוך את הסכמתם מקום בו נתנו הסכמתם מבעוד מועד לעיבוד המידע האישי שלהם.
 • להתנגד לעיבוד המידע. למשתמשים שמורה הזכות להתנגד לעיבוד המידע אם תהליך העיבוד נעשה על בסיס משפטי שאיננו הסכמתם המפורשת (ראו להלן).
 • לגשת לנתונים: למשתמשים שמורה הזכות ללמוד אם נתוניהם עובדו על ידי בעלי האתר, ולדרוש גילוי בדבר היבטים מסוימים של תהליך העיבוד, ולהשיג עותק של הנתונים המעובדים.
 • לאמת נתונים ולדרוש את תיקונם: למשתמשים יש את הזכות לוודא את רמת הדיוק של הנתונים ולדרוש את עדכונו או תיקונו.
 • להגביל את עיבוד המידע: למשתמשים שמורה הזכות, בנסיבות מסוימות, להגביל את תהליך עיבוד נתוניהם. במקרה זה, בעלי האתר לא יעבדו את נתוניהם לכל מטרה אחרת מלבד אחסנתם.
 • לדרוש שנתוניהם האישיים יימחקו או יוסרו בדרך אחרת. למשתמשים שמורה הזכות, בנסיבות מסוימות, לדרוש מבעלי האתר כי נתוניהם יימחקו.
 • לקבל לידיהם את הנתונים ולהעבירם לידי שולט מידע אחר. למשתמשים שמורה הזכות לדרוש את המידע בתצורה מובנה וקריאה על ידי מכונה, ואם הדבר מתאפשר מבחינה טכנית, להעבירה לידי שולט מידע אחר ללא כל פגע. הוראה זו תקפה ובלבד שהנתונים מעובדים על ידי אמצעים אוטומטיים ושהעיבוד נעשה בהתאם להסכמת המשתמש.
 • להתלונן. למשתמשים שמורה זכות הגשתתלונה בפני רשות הגנת הנתונים הרלוונטית.

פרטים בדבר הזכות להתנגד לעיבוד המידע

מקום בו נתונים אישיים מעובדים לשם קידום אינטרס ציבורי, במסגרת הפעלה של סמכות רשמית שהופקדה בידי בעלי האתר, או למטרת קידום האינטרסים הלגיטימיים של בעלי האתר, המשתמשים רשאים להתנגד לכל עיבוד כאמור באמצעות יצירת בסיס לטענתם, המותאמת לנסיבותיהם המסוימות, התומכת בהתנגדות.

עם זאת, על המשתמשים לדעת כי מקום בו נתוניהם האישיים יעובדו למטרות שיווק ישיר, באפשרותם להתנגד לעיבוד בכל עת גם ללא מתן צידוק.

כיצד לעמוד על זכויות אלה

ניתן להפנות כל בקשה לעמידה על הזכויות הנ”ל לבעלי האתר באמצעות דואר אלקטרוני. בעלי האתר יגיבו להודעה בתוך חודש ימים.

קבלת מדיניות הפרטיות

המשך השימוש באתר מעיד על קבלת מדיניות פרטיות זו. אם אינך מקבל/ת את הנאמר במדיניות פרטיות זו הנך מתבקש/ת שלא להשתמש באתר. עם רישומך לפורום האתר נדרוש את הסכמתך המפורשת למדיניות פרטיות זו.

מדיניות עוגיות

אתר hasoidit.com משתמש בקבצי עוגיות. כדי ללמוד עוד על הנושא ולמידע מפורט בנושא עוגיות, המשתמשים מופנים למדיניות העוגיות של האתר.

מידע נוסף בדבר איסוף נתונים ועיבודם

 הליך משפטי

בעלי האתר עשויים להשתמש בנתוניהם האישיים של המשתמשים במסגרת הליך משפטי הנדון בבית משפט או בשלבים המקדמיים לקראת דיון כאמור וזאת כתוצאה מכל שימוש בלתי הולם באתר.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שבעלי האתר עשויים להידרש לחשוף נתונים אישיים בעקבות דרישת רשויות מוסמכות.

מידע נוסף בדבר נתונים אישיים של משתמשים

 בנוסף לנתונים הכלולים במדיניות פרטיות זו, hasolidit.com עשוי לספק למשתמשים מידע נוסף בדבר שירותים מסוימים או איסופם ועיבודם של נתונים אישיים עם הגשת בקשה.

לוגים ותחזוקת מערכת

 תפעול ותחזוקה, hasolidit.com וכל שירות צד ג’ עשויים לאסוף קבצים המתעדים את פעילות המשתמשים באתר (“לוג” מערכת) ובכלל זה נתונים אישיים (דוגמת כתובות IP) למטרה זו.

מידע שאינו כלול במדיניות זו

ניתן לדרוש מבעלי האתר פרטים נוספים בדבר איסוף ועיבוד נתונים אישיים בכל עת. 

בקשות Do Not Track

Hasolidit.com אינו תומך בבקשות מסוג Do Not Track. כדי לבדוק אם שירותי צד ג’ מכבדים בקשות כאמור, אנא קראו את מדיניות הפרטיות הרלוונטיות של כל שירות.

שינויים במדיניות פרטיות זו

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים במדיניות פרטיות זו בכל עת בדרך של עדכון המשתמשים באתר עמוד זה ויתכן אף בעמודים נוספים. מומלץ לבדוק עמוד זה לעתים קרובות ולבחון את תאריך העדכון האחרון של המסמך בתחתית העמוד.

ככל שהשינויים ישפיעו על פעילויות העיבוד שבוצעו בהתבסס על הסכמת המשתמש בעבר, בעלי האתר יבקש את הסכמתם המחודשת של המשתמשים, ככל שיש בכך צורך.

הגדרות

“נתונים”, “נתונים אישיים”, “מידע” או “מידע אישי”

כל מידע אשר, במישרין, בעקיפין או בקשר למידע אחר – לרבות מספר זהות – מאפשר את זיהויו של אדם.

“נתונים בדבר דפוסי השימוש באתר”

מידע הנאסף באופן אוטומטי באמצעות hasolidit.com (או שירותי צד ג’ הקשורים לאתר) אשר עשויים לכלול: כתובת IP או שמות המתחם של מחשבי המשתמשים הגולשים באתר hasolidit.com, כתובות ה-URI (Uniform Resource Identifier), מועד הבקשה, אופן שליחת הבקשה לשרת, גודל הקובץ שהתקבל בתגובה, הקוד הנומרי המעיד על מצב תגובת השרת (הצלחה, שגיאה וכו’), מדינת המוצא, מאפייני הדפדפן ומערכת ההפעלה של המשתמש, קבועי הזמן של הביקור באתר (לדוגמה: הזמן בכל דף), ופרטים בדבר העמודים המסוימים שבהם ביקור המשתמש עם התייחסות מיוחדת לרצף העמודים, ופרמטרים נוספים בדבר המכשיר המשמש את המשתמש ו/או סביבת ה-IT שלו.

“משתמש”

הפרט הגולש באתר hasolidit.com אשר, אלא אם צוין אחרת, הוא ה-Data Subject

“Data Subject”

האדם הטבעי שאליו מתייחס המידע האישי.

“מעבד המידע” (או “מפקח המידע”)

האדם הטבעי או המשפטי, רשות ציבורית, סוכנות או כל גוף אחר המעבד מידע אישי בשם שולט המידע, כאמור במדיניות פרטיות זו.

“שולט המידע” (או “בעלי האתר”)

האדם הטבעי או המשפטי, הרשות הציבורית, הסוכנות או כל גוף אשר, ביחד או לחוד, קובע את מטרות ואמצעי עיבוד המידע האישי, לרבות את אמצעי האבטחה הנוגעים לתפעול ולשימוש באתר hasolidit.com. שולטי המידע, אלא אם צוין אחרת, הם בעליו החוקיים של האתר hasolidit.com.

“Hasolidit.com” (או “האתר”)

ערוץ התיווך שבאמצעותו נאסף ומעובד המידע האישי של המשתמש.

“האיחוד האירופי” (EU)

אלא אם צוין אחרת, כל התייחסות במדיניות פרטיות זו לאיחוד האירופי כולל את כל מדיניות האיחוד החברות ב-EU וב-EEA.

“עוגיות”

קבצי נתונים קטנים המאוחסנים במכשיר שבאמצעותו גולש המשתמש לאתר.

מידע משפטי

מדיניות פרטיות זו הוכנה בהתבסס על הוראות חוק של מדינות שונות, לרבות סעיפים 13/14 של תקנה (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). מדיניות פרטיות זו נוגעת אך ורק לאתר hasolidit.com אלא אם צוין אחרת במסמך זה.

תאריך עדכון אחרון: 25 במאי 2018.

 

.

עקבו אחרי

הסולידית בטוויטר

תגובות אחרונות בבלוג

RSS מהפורום