קרנות מחקות: המדריך השלם (חלק א)

ק

כמשקיעים פסיביים הדוגלים בגישת עשה-זאת-בעצמך, חשוב שנכיר את "אבני הבניין" שבאמצעותן אנו בונים את תיקי ההשקעות שלנו.

מטרת הפוסט הזה, על שני חלקיו, היא לספק מבט, ממעוף הציפור, על כל קרנות הנאמנות המחקות (עוקבות מדדים) הנסחרות בשוק ההון הישראלי.

חלק זה יעסוק בקרנות מחקות מדדי אג"ח, ואילו החלק הבא יעסוק בקרנות מחקות מדדי מניות.

קרנות מחקות? מה את רוצה מחיי?

ובכן, נתחיל בתזכורת קצרה.

קרנות מחקות הן קרנות נאמנות שמטרתן להשיג תשואה קרובה ככל האפשר לתשואת המדד הנעקב. זאת להבדיל מקרנות נאמנות אקטיביות, או מנוהלות, שמטרתן "להכות את השוק", כלומר, להשיג תשואה גבוהה יותר ("אלפא") מתשואת המדד הנעקב.

קרן מחקה תנסה להשיג את מטרתה, בדרך כלל, באמצעות קניית הנכסים שמרכיבים את המדד. כך, למשל, קרן מחקה מדד ת"א 25 תרכוש את כל 25 המניות שמרכיבות את המדד, בהתאם למשקלן. לעומת זאת, קרן מנוהלת שמדד הייחוס שלה הוא ת"א 25 תרכוש אך ורק את המניות ה"טובות" מתוך המדד, שלדעת מנהל הקרן יניבו תשואה גבוהה יותר מהממוצע, ותימנע מרכישת המניות ה"גרועות", שיניבו לדעתו תשואה נמוכה מהממוצע.

אינטואיטיבית, הרעיון של השקעה אקטיבית נשמע מעולה, והרבה יותר אטרקטיבי: הרי אם יש מומחה שיכול לבחור עברונו מניות טובות ולנפות מניות רעות, למה לקנות סל "טיפש" שכולל את כל המניות, הטובות והרעות גם יחד?

ובכן, יש 3 סיבות שהופכות את עולם השקעה האקטיבית לבעייתי.

ראשית, הצטברה מסה קריטית של מחקרים שהוכיחו שרוב מומחי ההשקעות אינם מסוגלים לזהות את המניות ה"טובות" באופן עקבי ולאורך זמן, ולכן אינם מצליחים להכות את השוק.

שנית, גם אם יש מנהל השקעות שצפוי להצליח לעשות זאת באופן עקבי, אין לנו כל דרך לזהותו מראש. ביצועי העבר לא מעידים דבר על ביצועי העתיד (ויש סיבה שמנהלי הקרנות מחויבים על פי דין לציין זאת).

שלישית, מנהלי השקעות אקטיביים שמצליחים להכות את השוק בדרך כלל גובים דמי ניהול גבוהים כל כך, כך שכל תשואה עודפת מעבר לממוצע מתקזזת ומתנדפת במהירות.

קרנות מחקות מאפשרות למשקיע להשיג את תשואת השוק בדמי ניהול נמוכים ככל הניתן, תוך נטרול הסיכון שמנהל הקרן יטעה בניחושיו (כפי שקורה לא פעם) ויניב תשואה גרועה בהרבה מהממוצע. זהו יתרונן המשמעותי.

נכון להיום נסחרות בישראל כ-200 קרנות מחקות שונות. סקירה זו נועדה להקל על ההתמצאות ביניהן. הסקירה לא תתמקד בקרנות מחקות מורכבות אג"ח/מניות (כדוגמת קרנות 90/10 למיניהן — אלה נדונו כבר בפוסט אחר), ובנוסף תתעלם באלגנטיות מקרנות "בטא חכמה" שמסיבה כלשהי סווגו על ידי הבורסה כקרנות מחקות אף שאינן כאלה.

חשוב: למרות הרושם שהפוסט הזה עלול ליצור, הדרך הנכונה לבנות תיק השקעות היא מלמעלה למטה, ולא ההיפך. כלומר, אם תתחילו לקנות קרנות מחקות ללא אבחנה, סביר להניח שתסבו לעצמכם יותר נזק מתועלת.

כדי לחדד: תחילה יש לבדוק אם אתם בכלל יכולים להרשות לעצמכם להשקיע בשוק ההון.

בהמשך, יש להגדיר את מטרת ההשקעה, את משך ההשקעה ואת הסיכון שאתם מוכנים לקחת בניסיון להגיע למטרה הזו.

לאחר מכן, ובהתאם לתשובותיכם, יש לגבש אסטרטגיית השקעה, שבמרכזה ההחלטה הגורלית ביותר עבור תיק ההשקעות שלכם: איזה שיעור מהתיק יוקצה לנכסים עתירי סיכון (כמו מניות ואגרות חוב קונצרניות) ואיזה שיעור יוקצה לנכסים דלי סיכון (כמו אגרות חוב ממשלתיות). ההחלטה הזו חשובה יותר מכל קרן ספציפית שתבחרו!

רק לבסוף, לאחר שגיבשתם לעצמכם אסטרטגיית השקעה שעולה בקנה אחד עם מטרותיכם ויכולתכם הכלכלית (והפסיכולוגית!) לקחת סיכון, ניתן "לאייש" כל אחד מהפלחים בתיק — זה עתיר הסיכון וזה דל הסיכון — במוצרי השקעה לבחירתכם.

עכשיו אפשר להתחיל.

קרנות מחקות מדדי אג"ח ממשלתי

 אגרות חוב (אג"ח) ממשלתיות הן ניירות ערך שהונפקו על ידי ממשלה — במקרה שלנו, ממשלת ישראל — המבטאים התחייבות חוזית לשלם למחזיקים בהן תשלומי ריבית קבועה (או משתנה, או צמודה למדד, כתלות בסוג האגרת) עד למועד הפדיון.

במילים פשוטות – כשאתם קונים אגרת חוב ממשלתית, אתם מעמידים הלוואה לרשותה של ממשלת ישראל. לאורך חיי ההלוואה, וכל זמן שאתם מחזיקים באגרת החוב, הממשלה תשלם לכם תשלומי ריבית ("קופון") קבועים וידועים מראש. עם תום ההלוואה ופרעון האגרת, הממשלה תשלם לכם את הערך הנקוב בחזרה.

מכיוון שהסיכוי שממשלת ישראל תפשוט את הרגל ולא תוכל לעמוד בחובותיה קטן יחסית (הרי תמיד אפשר להדפיס כסף ו/או למסות אזרחים), אגרות חוב ממשלתיות נחשבות לנכס "סולידי" (במובנה המסורתי של המילה). סיכון נמוך, מטבע הדברים, פירושו גם תשואה נמוכה, בפרט לנוכח סביבת הריבית האפסית שבה אנו נמצאים בשנים האחרונות.

למרות זאת, לאגרות חוב ממשלתיות עדיין יש תפקיד חשוב בתיק ההשקעות, בעיקר לאור אפקט "הבריחה לחוף המבטחים"– הנטיה של משקיעים מבוהלים לרכוש אותן בתקופה של טלטלה בשוקי המניות. זה אומר שבזמן שהמניות מתרסקות, מנה הגונה של אג"ח ממשלתי בתיק תוכל לגדר את הסיכון ולהבטיח שלא כל הכסף יעלה בלהבות.

סיכון שיש להביאו בחשבון כשמשקיעים באג"ח ממשלתי הוא סיכון (עליית) הריבית. באופן כללי, ככל שהטווח לפידיון (משך ההלוואה) ארוך יותר, כך אגרת החוב תהיה רגישה רגישה יותר לשינויים בשער הריבית. מחירי אגרות החוב נעים ביחס הפוך לשער הריבית: כשבנק ישראל מעלה את הריבית, מחירי אגרות החוב צונחים, ולהיפך. בתרחיש של העלאת ריבית, אג"ח לטווח ארוך ירד בשיעור חד הרבה יותר מאג"ח לטווח קצר.

המסקנה היא שככל שהאג"ח ארוך יותר — תוחלת הסיכון / תשואה עולה.

עולם מדדי האג"ח הממשלתי בנוי באופן הבא:

govbonds-min

מדד אג"ח ממשלתי כללי

זהו המדד הרחב ביותר מסוגו, הכולל את כל 32 אגרות החוב הממשלתיות שהנפיקה ממשלת ישראל, בהתאם לשווי השוק שלהן. המדד משקף את ביצועיהן של אגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, אגרות חוב ממשלתיות בריבית משתנה, ואגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד, לכל טווחי הפידיון.

ארבע קרנות מחקות מדד זה:

 מנהל הקרן מספר  שם הקרן  דמי ניהול
אקסלנס 5113428 KTF  קסם ממשלתי כללי ללא מניות 0.00%
מנורה-מבטחים 5121769 TFMM  אג"ח ממשלתי 0.00%
מגדל 5116181 אג"ח ממשלתי MTF 0.15%
פסגות 5112271 PTF  אג"ח ממשלתי 0.20%

מדד ממשלתיות שקליות (לשעבר "שחר")

זהו תת-מדד של מדד אג"ח ממשלתי כללי. המדד עוקב אחר ביצועיהן של כל אגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות למדד, לכל טווח הפידיון.  כאמור, תפקידן העיקרי של אגרות חוב אלה, המשלמות ריבית קבועה וידועה מראש, הוא לשמש מעין כרית ביטחון לתרחיש של טראומה בשוק המניות. ככל שטווח הפדיון קצר יותר, הביצועים יהיו תנודתיים פחות, ולהיפך.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
מגדל 5117874 MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0.00%
קסם 5118047 קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 0.00%

מדד זה נחלק למדדי משנה, בהתאם לטווחי הפדיון.

קרנות מחקות שמחזיקות אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה לטווח קצר (בין שנתיים עד 5 שנים):

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
מנורה-מבטחים 5122973 TFMM ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית 0.00%
תכלית 5108857 תכלית מחקה ממשלתי שקלי ר.קבועה 2-5 שנים 0.00%
אקסלנס 5113444 KTF  קסם קרן ממשלתי ר. קבועה 2-5 שנים 0.00%
אי.בי.אי 5113022 אי.בי.אי סל שקלי ריבית קבועה 2-5 0.00%
הראל-פיא 5117262 הראל פיא מחקה שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 0.00%
מגדל 5112446 קבוע ממשלתית 2-5 שנים שקלית MTF 0.15%
פסגות 5111422 PTF שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 0.15%
הראל-פיא 5104286 הראל סל שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 0.80%

קרנות מחקות שמחזיקות אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה לטווח ארוך (5 שנים ומעלה):

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
קסם 5118039 קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 0.00%
פסגות 5111489 PTF ממשלתי שקלי ר. קבועה 5+ שנים 0.00%
תכלית 5119375 תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים 0.00%
מגדל 5116801 שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים MTF מגדל 0.15%
אי.בי.אי 5116967 אי.בי.אי. סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 0.15%

מדד ממשלתיות צמודות מדד  (לשעבר "גליל")

זהו תת-מדד של מדד אג"ח ממשלתי כללי. המדד  עוקב אחר ביצועיהן של אגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד, לכל טווחי הפדיון.

למה זה חשוב?

ובכן, הגם שבשנים האחרונות קצת שכחנו ממנה, הנזק שאינפלציה יכולה לגרום לתיק ההשקעות מחייב התייחסות רצינית.

נכסים שווי מזומן (כמו פיקדונות בבנקים, מק"מים וקרנות כספיות) ואפילו אגרות חוב בריבית קבועה או משתנה עלולים שלא להניב תשואה גבוהה מספיק כדי לפצות על שחיקת כוח הקנייה במקרים של התפרצות אינפלציונית. אג"ח ממשלתי צמוד מדד אמור, לאור המבנה שלו, לגדר סיכון זה: הסכום שתלוו לממשלה, כמו גם תשלומי הריבית, יוחזר אליכם בהצמדה למדד.  גם כאן, ככל שהטווח לפדיון ארוך יותר, ביצועיה של אגרת החוב יהיו תנודתיים יותר.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
אקסלנס 5113386 KTF  קסם ממשלתי צמוד 0.00%
מגדל 5117866 MTF  מדדיות ממשלתיות 0.15%

גם מדד זה נחלק למדדי משנה בהתאם לטווחי הפדיון השונים.

קרנות מחקות שמחזיקות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח קצר (שנתיים עד 5 שנים):

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
אקסלנס 5113329 KTF  קסם ממשלתי צמוד 2-5 שנים 0.00%
תכלית 5117379 תכלית  TTFי צמודות מדד-ממשלתיות 2-5 שנים 0.00%
הראל-פיא 5117247 הראל פיא מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 0.00%
אי.בי.אי 5113006 אי.בי.אי סל צמוד ממשלתי 2-5 0.00%
מנורה-מבטחים 5121686 TFMM  מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 0.00%
פסגות 5111240 PTF  מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 0.00%
מגדל 5112362 מדד ממשל 2-5 שנים  MTF 0.15%

קרנות מחקות שמחזיקות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח ארוך (5 עד 10 שנים):

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
קסם 5118054 קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 0.00%
תכלית 5119383 תכלית TTFי צמודות מדד- ממשלתיות 5-10 שנים 0.00%
פסגות 5117833 PTF  מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 0.00%
מגדל 5116819 מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים MTF מגדל 0.15%
אי.בי.אי 5115118 אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים 0.15%
הראל-פיא 5116785 הראל פיא מחקה מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 0.15%

מדד ממשלתיות שקליות בריבית משתנה (לשעבר "גילון") 

מדד זה כולל את כל אגרות החוב שהנפיקה ממשלת ישראל בריבית משתנה. מבחינתו של המשקיע, נכס זה מספקוהגנה מפני תרחיש של עלייה חדה בשער הריבית (שירסק את מחיריהן של אגרות החוב בריבית קבועה לטווח ארוך).

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
אי.בי.אי 5112990 אי.בי.אי סל שקלי ר.משתנה 0.00%
מנורה-מבטחים 5122148 TFMM  ריבית משתנה 0.00%
מגדל 5112461 ר.משתנה ממשלתי שקל MTF 0.15%

מדד המק"מ

 מק"מ (מלווה קצר מועד) הוא סוג של אגרת חוב ממשלתית שאינה כלולה במדד אג"ח ממשלתי כללי. מדובר בהלוואה לשנה אחת, שאינה נושאת ריבית, ובימים טרופים אלו כמעט שלא מניבה תשואה. קרנות המחקות את מדד המק"מ מחזיקות את כל סדרות המק"מים שהנפיקה המדינה. ניתן להקביל אותן במידה רבה לפקדונות בבנקים ולקרנות כספיות, כלומר לנכסים שווי-מזומן.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
מגדל 5112685 מק"מ  MTF 0.00%
אקסלנס 5113402 KTF  קסם מק"מ 0.00%
פסגות 5111265 PTF  מק"מ 0.00%
אי.בי.אי 5112982 אי.בי.אי סל מק"מ -מחקה 0.00%

קרנות מחקות אג"ח ממשלתי מורכבות  

 חלק מהקרנות המחקות משלבות בין מספר מדדי אג"ח ממשלתיים. לדוגמה, שתי הקרנות הבאות מחזיקות בהקצאת הנכסים הפופולארית הבאה:

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
מגדל 5122841 MTF אג"ח ממשלתי מאוזנת 0.15%
אי.בי.אי 5117627 אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן 0.25%

meta-chart (5)-min

קרנות מחקות ממשלתיות מורכבות נוספות:

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
הראל-פיא 5113121 הראל מחקה מדדי מדינה 0.30%
הראל-פיא 5117007 הראל מחקה מדדי שקלים 0.10%

קרנות מח"מ סינתטי

אלו הן קרנות מחקות אג"ח ממשלתי  שמנסות להשיג ביצועים עדיפים, מבלי להגדיל את הסיכון הכרוך בהגדלת משך ההלוואה. הן עושות זאת באמצעות שיטת ה-Barbell – מחזיקות שווה בשווה את אגרות החוב הארוכות ביותר (למשל ר. קבועה 5+) לצד אגרות החוב הקצרות ביותר (2-0 שנים). אציין שאינני מכירה מחקר שמוכיח באופן חד-משמעי שאסטרטגיה כזו אכן מציגה ביצועים עדיפים.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
הראל-פיא 5121819 הראל מחקה ממשלתי מח"מ סינתטי 2-5 שנים 0.00%
מגדל 5122783 MTF  ר. קבועה ממשלתית מח"מ סינתטי 2-5 שנים שקלית 0.15%
מגדל 5122775 MTF  מדדית ממשלתיות מח"מ סינתטי 2-5 שנים 0.15%
פסגות 5120084 PTF  ממשלתי מח"מ סינתטי 2-5 שנים 0.20%

 קרנות מחקות מדדי אג"ח קונצרני (אג"ח חברות)

קרנות אלה מחקות מדדים העוקבים אחר אגרות חוב שהונפקו על ידי חברות הנסחרות בבורסה.

באופן כללי חוב של חברות נחשב מסוכן יותר מחוב של ממשלות, ולכן התשואה מאג"ח קונצרני באופן טיפוסי תהיה גבוהה יותר מאג"ח ממשלתי, כדי לשקף את הסיכון.

מעבר לסיכון הריבית (שקיים גם באג"ח ממשלתיות), כשמדובר על אגרות חוב קונצרניות מתווסף סוג נוסף של סיכון, והוא סיכון אשראי, קרי, הסיכון שהחברה לא תעמוד בחובותיה. ככל שדירוג האשראי של החברה נמוך יותר, כך היא מסוכנת יותר, ולכן תצטרך לשלם ריבית גבוהה יותר כדי לפתות משקיעים להלוות לה כסף.

יש משקיעים שרואים באגרות חוב קונצרניות מעין הכלאה בין העולם הסולידי של אגרות החוב הממשלתיות לאגרסיביות של שוקי המניות. זה נכון במיוחד כשמדובר באג"ח קונצרני בדירוג השקעה נמוך מאוד, כמו אג"ח זבל.

באופן אישי, אני מעדיפה ליטול סיכון בפן המנייתי בתיק שלי ולא בפן האג"ח. הגופים המוסדיים, לעומת זאת, משוגעים על אג"ח קונצרני, משום שהוא מאפשר להם להגדיל את רמת הסיכון בתיק מבלי להיחשף למניות (מעבר למה שהרגולטור מרשה).

באופן סכמטי, עולם מדדי אג"ח החברות נראה כך:

מדדי אגח קונצרני
מדדי אג"ח קונצרני

מדד תל בונד מאגר

מדד תל בונד מאגר כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות שבמאגר בבורסה. שתי הקרנות שעוקבות אחר מדד זה מחזיקות כל אחת למעלה מ-250 סדרות אגרות חוב:

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
אקסלנס 5115597 קסם  KTF תל בונד מאגר 0.00%
אי.בי.אי 5119177 אי.בי.אי. סל תל בונד מאגר 0.00%
מנורה-מבטחים 5122759 TFMM  תל בונד – מאגר 0.00%

תל בונד מאגר נחלק לשני מדדי משנה: תל בונד לא צמודות ותל בונד צמודות.

תל בונד צמודות, כשמו כן הוא, כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד שדירוגן A- ומעלה.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
פסגות 5117486 PTF  תל בונד צמודות 0.00%
קסם 5117437 תל בונד צמודות KTF קסם 0.00%
אי.בי.אי 5117023 אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות 0.20%
מגדל 5116900 תל בונד – צמודות MTF מגדל 0.20%

בתוכו ניתן למצוא גם את תל בונד 60, הכולל את 60 אגרות החוב הצמודות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסה.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
מנורה-מבטחים 5122262 TFMM  תל בונד 60 0.00%
תכלית 5117361 תכלית TTF תל בונד 60 0.00%
קסם 5118021 קסם KTF תל בונד 60 0.00%
פסגות 5112206 PTF  תל בונד  60 0.00%
הראל-פיא 5121835 הראל מחקה תל בונד 60 0.00%
אי.בי.אי 5115100 אי.בי.אי. סל תל בונד 60 0.20%
מגדל 5112420 תל בונד 60 MTF 0.20%

תל בונד 60 כולל בתוכו את תל בונד 20, העוקב אחר ביצועיהן של 20 סדרות האג"ח בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה. תל בונד 20 נחשב  למדד הייחוס המרכזי של שוק האג"ח הקונצרני בישראל.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
פסגות 5111463 PTF תל בונד 20 0.00%
מנורה-מבטחים 5121660 TFMM תל בונד 20 0.00%
תכלית 5115472 תל בונד 20 TTF תכלית 0.00%
אקסלנס 5115589 תל בונד 20 KTF קסם 0.00%
הראל-פיא 5117270 הראל פיא מחקה תל בונד 20 0.15%
מגדל 5112388 תל בונד 20 MTF 0.20%
אי.בי.אי 5113014 אי.בי.אי סל תל בונד 20 0.20%

כפי שניחשתם, תל בונד 60 פחות תל בונד 20  = תל בונד 40. מדד זה עוקב אחר 40 סדרות האג"ח הבאות אחרי תל בונד 20. זאת אומרת שמדובר בחברות בינוניות בגודלן והריבית שהן תשלמנה תהיה על פי רוב גבוהה יותר.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
אקסלנס 5113303 קסם KTF תל בונד 40 0.00%
הראל-פיא 5121827 הראל מחקה תל בונד 40 0.00%
מגדל 5112404 תל בונד 40 MTF 0.20%
אי.בי.אי 5114327 אי.בי.אי. סל תל בונד 40 0.20%

בשלב זה אני מניחה שאתם כבר מזהים את עקרון ה"בבושקה" – מדד בתוך מדד. אם רכשתם קרן מחקה תל בונד צמודות, אין הרבה הגיון לרכוש בנוסף גם תל בונד 60 ובטח שלא תל בונד 20, אלא אם אתם רוצים לתת משקל יתר למדד הקטן יותר. אחרת, נוצרת חפיפה שפוגעת בפיזור של התיק.

מעבר לתל בונד 60 ונגזרותיו, מדד תל בונד צמודות כולל גם את מדד תל בונד צמודות יתר, שכולל את כל אגרות החוב הקונצרניות הצמודות שלא נכנסו לתל בונד 60:

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
אקסלנס 5115605 קסם KTF תל בונד צמודות יתר 0.00%
פסגות 5117494 PTF  תל בונד צמודות יתר 0.00%
תכלית 5117569 תכלית TTF תל בונד צמודות – יתר 0.00%
הראל-פיא 5114939 הראל פיא מחקה תל בונד צמודות יתר 0.00%
מגדל 5116918 תל בונד צמודות – יתר MTF מגדל 0.20%
אי.בי.אי 5117049 אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות – יתר 0.20%

לבסוף, יש להזכיר את מדד תל בונד צמודות בנקים, המשקף את ביצועיהן של סדרות אג"ח שהונפקו על ידי בנקים בלבד – בדרך כלל בדרגת סיכון נמוכה מאוד. בשל כך יש הרואים בו חלופה מסוימת לאג"ח ממשלתי.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
מנורה-מבטחים 5121751 TFMM  תל בונד צמודות בנקים 0.00%
תכלית 5118757 תל בונד צמודות- בנקים TTF תכלית 0.00%
הראל-פיא 5122544 הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 0.00%

הענף השני של מאגר האג"ח מכונה תל-בונד לא צמודות, והוא כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות שאינן צמודות למדד, בריבית קבוע או משתנה, ושדירוג האשראי שלהן מעל A-. החלוקה הפנימית היא 60% סדרות אג"ח בריבית קבועה ו – 40% בריבית משתנה. נכון להיום יש קרן מחקה אחת על מדד זה:

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
אי.בי.אי 5121017 אי.בי.אי. סל תל בונד לא צמודות 0.00%

בתוך תל בונד לא צמודות אפשר למצוא את תל בונד שקלי, שכולל אג"ח קונצרני מדורג לא צמוד בלבד.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
אקסלנס 5114566 KTF קסם תל בונד שקלי 0.00%
מיטב דש 5114491 תכלית TF תל בונד שקלי 0.00%
הראל-פיא 5117288 הראל פיא מחקה תל בונד שקלי 0.00%
מנורה-מבטחים 5121678 TFMM תל בונד שקלי 0.00%
מגדל 5115415 תל בונד שקלי MTF 0.00%
אי.בי.אי 5114319 אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי 0.00%
פסגות 5113071 PTF תל בונד שקלי 0.25%

ולצדו, כמובן, תל בונד ריבית משתנה, שכולל את כל אגרות החוב הקונצרניות הלא צמודות הנושאות ריבית משתנה.

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
קסם 5121025 קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 0.00%
מנורה-מבטחים 5122874 TFMM תל בונד-ריבית משתנה 0.00%

הקרנות המחקות הקרובות ביותר למה שמכונה אג"ח זבל (אג"ח בסיכון גבוה המניב ריבית גבוהה) הן קרנות המחקות את מדדי תל בונד תשואות. יש שניים כאלה: מדד תל בונד תשואות, העוקב אחר אג"ח קונצרני צמוד שדירוגו בין bbb ל-A-,

 מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
מנורה-מבטחים 5122635 TFMM תל בונד- תשואות 0.00%
אקסלנס 5118120 קסם KTF תל בונד תשואות 0.00%
פסגות 5117957 PTF תל בונד תשואות 0.00%
מיטב דש 5116371 תכלית TTFי תל בונד תשואות 0.00%
הראל-פיא 5117254 הראל פיא מחקה תל בונד תשואות 0.00%

ומדד תל בונד תשואות שקלי, שעוקב אחר אג"ח קונצרני לא צמוד  בדירוג זהה.

מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
תכלית 5118732 תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 0.00%
הראל-פיא 5118682 הראל מחקה תל בונד – תשואות שקלי 0.00%

אג"ח קונצרני בארה"ב

ישנן כיום 3 קרנות מחקות שעוקבות אחר אג"ח קונצרני הנסחר בארה"ב, ובאופן ספציפי, אחר מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30. מדד זה כולל 30 אגרות חוב קונצרניות שהונפקו על ידי החברות הגדולות ביותר (והנזילות ביותר) שרשומות למסחר בארה"ב, בדירוג השקעה של BBB  ומעלה. מגדל מציעה גרסה מגודרת מט"ח של אותה קרן (כלומר, מחיר הקרן לא יושפע משינויים בשער הדולר/שקל). מעניין לציין שאף על פי שמדובר במדד זר, ובשונה מקרנות מחקות על מדדי חו"ל, הקרנות הר"מ מחזיקות פיזית באגרות החוב הכלולות במדד הנעקב, ולא עושות שימוש בחוזים עתידיים או בטכניקות עקיבה סינטתיות אחרות.

מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
אקסלנס 5118179 קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב 0.00%
מגדל 5121215 MTF  אג"ח קונצרני ארה"ב 0.25%
מגדל 5121207 MTF  אג"ח קונצרני ארה"ב – מגודרת מט"ח 0.25%

שוק האג"ח בכף ידך

 לבסוף, משקיעים שמעוניינים לרכוש בעלות, באמצעות קרן אחת, על כל אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות הנסחרות בבורסה, יכולים לעשות זאת באמצעות קרנות מחקות מורכבות. הקרנות הללו מנסות להשיג תשואה דומה בהתבסס על שילוב של מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני.

פסגות 5119904 PTF   תיק אג"ח ישראל 0.10%

PTF-min

 

מגדל 5121413 MTF  תיק אג"ח ללא מניות 0.00%

MTF1-min

קסם 5118229 קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת 0.00%

ktf-min

מגדל 5118989 MTF אג"ח מאוזנת 0.25%

MTF2-min

 

קרנות מחקות מורכבות (קונצרני/ממשלתי) נוספות, שנבנו מתוך שאיפה לשרת משקיעים פסיביים בעלי מטרות שונות וטווחי השקעה שונים:

מנהל הקרן מספר בורסאי שם הקרן  דמי ניהול
מגדל  

5121405

MTF צמוד בינוני 0.00%
מגדל 5121421 MTF שקלי 1-2 שנים 0.00%
מגדל 5121561 MTF שקלי 1-4 שנים 0.00%
מגדל 5121397 MTF סולידי עד שנתיים 0.10%
הראל-פיא 5116793 הראל מחקה מדדי צמודים 0.10%
מגדל 5117106 MTF משולבת צמודים 0.25%
מגדל 5117080 MTF משולבת שקלית 0.25%
מגדל 5117890 MTF קונצרני 2-5 שנים 0.25%

חלקו הבא של הפוסט יעסוק, כאמור, בקרנות מחקות מנייתיות.

הירשם
הודע על
guest
81 Comments
הישן ביותר
החדש ביותר המדורג ביותר
Inline Feedbacks
View all comments
fintranslator

מאמר מעולה ומושקע!!! סקירה רצינית שלהערכתי לא נעשתה עדיין בישראל.

מזכיר לאמריקאים בינינו שלא מומלץ לקנות קרנות נאמנות "זרות" בגלל היבט המס.

אופציה אחת בשביל החלק האג"חי ניתן לקנות קרן מחקה דרך ברוקר אמריקאי. נכון שלא יהיו המדדים הישראליים, אבל לא רואה סיבה לקנות רק אגח ישראלי בתיק ההשקעות. לחלופין, מי שלא מעוניין לפתוח ברוקר בארה"ב יכול לקנות אגח ממשלתי ספציפי ולאו דווקא קרן בלי להעלות את הסיכון יותר מדי.

איציק

תודה רבה, זה ממש פוסט של לגזור ולשמור.
מקווה שגם תבצעי לו תחזוקה ועדכון לגבי קרנות חדשות.

גיא

פסקה חמישית בחלק קרנות מחקות מדדי אג"ח ממשלתי- המילה רגישה מופיעה פעמיים.
תחת מדד ממשלתיות שקליות בריבית משתנה בין המילים מספק הגנה יש ו במקום רווח.
בחלק על ממשלתיות צמודות מדד, כתבת "גם כאן, ככל שהטווח לפדיון קצר יותר, ביצועיה של אגרת החוב יהיו תנודתיים יותר." – לא הפוך?

וכמובן שתודה רבה על עוד פוסט מעולה ושימושי במיוחד 😉

Oz Shidlovski

בדיוק רציתי להגיב על זה.אני חושב שהסולידית טעתה פה.ככל שהטווח קצר יותר הביצועים פחות תנודתיים

הסולידר

סולידית יקרה, תודה רבה על עוד רשימה מדהימה!
את מדהימה בכל פעם מחדש, ביסודיות ובמקצוענות שלך!

בתחום האג"ח הקונצרני בארץ , קראתי הרבה כתבות שטוענות שיש עיוות גדול במדדים, כי המשקל ניתן לפי גודל סדרת האג"ח ולא לפי גודל החברה.
מה דעתך? האם אין זאת סיבה מספיק טובה להעדיף מנהל אקטיבי טוב בחלק הקונצרני של התיק?
ניתן למשל להשתמש בקרן ההשתלמות או קופת הגמל לצורך כך, ולהנות מדמי ניהול נמוכים משמעותית מאילו של הקרנות האקטיביות, עבור אותו מנהל השקעות.

הסולידר

זה הלינק לכתבה המטרידה: http://www.themarker.com/markets/1.2815549 סולידית יקרה, ממש אשמח לשמוע את דעתך!! והנה הציטוט העיקרי מהכתבה: " הדרך הקלה והנוחה להיחשף לשוק האג"ח הקונצרניות היא באמצעות השקעה במדדי תל בונד. ואולם אלה שבחרו להשקיע ב-2015 במדד תל בונד 20 באמצעות מכשירים פסיביים, הפסידו 1.5%, ואלה שהשקיעו במדד תל בונד 40 הפסידו 0.2%. לעומת זאת, כ-85% מכלל קרנות הנאמנות המתמחות ברכיב הקונצרני בישראל, הניבו תשואות חיוביות של 0.5%–8.0% ותשואה של 2.5% בממוצע. יתרה מזו, כ-98% מהקרנות המתמחות ברכיב הקונצרני היכו את מדד תל בונד 20 מתחילת 2015, וכ-90% היכו את מדד תל בונד 40." ועוד כמה תובנות מטרידות על מדדי אג"ח… קרא עוד »

שי

אחלה פוסט, תודה רבה!! מסביר בצורה פשוטה ומובנת את הנושא, פשוט תענוג!
מתי יוצא חלק ב?

אילון

תודה על הפוסט המלמד(:
איך שמגדל בשקט בשקט העלו דמי ניהול אחרי שבקרנות שלהן נצבר סכום נכבד.
לי אישית זה גרם לעבור בחלק האגח"י של התיק לאופציות זולות יותר כמו BND של ואנגרד או VAB של ואנגרד קנדה עם דמי ניהול של 0.07 ו 0.12 % בהתאמה. גם יורר מפוזר וגם יותר זול ולא פחות חשוב עם yield to maturity יותר גבוה בגלל שהריבית בארה"ב ובקנדה גבוהה יותר מבישראל.
לא רואה הצדקה להחזיק קרן סל של ממשלתי שקלי 2-5 עם דמי ניהול של 0.15 %.
אשמח להערות והערות.

שי

פוסט מעולה ושימושי. תודה!
לדעתי ראוי להתייחס בתוך הפוסט לסיכון של העלאת דמי הניהול בעתיד. מה שעלול לאלץ אותנו או לסבול דמי ניהול גבוהים או למכור ולשלם מס רווחי הון מוקדם. קרן שגובה עכשיו 0 דמי ניהול נראית לי כמו מלכודת דבש. מה דעתך?

brickner

אכן מלכודת.
איי בי איי העלו דמי ניהול לאחרונה, ועכשיו ההתלבטות שלי היא אם להעביר את הכסף היא גדולה.
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1013552

ידידיה

תודה רבה, מחכה בקוצר רוח לחלק השני. הילד ביקש ממני לקנות לו מדדים עולמיים, והופתעתי לגלות שיש קרנות מחקות על S&P500 וSTOXX600 בדמי ניהול אפסיים – אני סקרן לדעת אם ראית שם PITFALLS נסתרים.

חוץ מזה, "גם כאן, ככל שהטווח לפדיון קצר יותר, ביצועיה של אגרת החוב יהיו תנודתיים יותר."

טעות הקלדה?

מישהו

אוף! עצרת בשיא המתח😊
חיכיתי לקרנות המניותיות המחקות.
מישהו

רן

סופר אינפורמטיבי! תודה!

ארנב

כיצד קרנות רבות אינן גובות דמי ניהול? ממה הן מרוויחות אפ כך?

רפאל

חוצפה שמגדל ו IBI העלו את דמי הניהול מ 0% ל 0.25%.

משקיע פסיבי

סולידית יקרה, כתבה מצוינת ומאוד אינפורמטיבית, אך לא מצאתי בטבלאות את הקרנות:
5111489 – PTF ממשל שקלי ר. קבועה 5+ שנים
5118393 – תכלית TTF אג"ח ממשלתי

האם יש סיבה שלא נכללו בכתבה?

קרן

פוסט נהיר ומצוין. קראתי את ההתחלה ואקרא גם את ההמשך. אשמח אם תתיחסי גם לקרנות מחקות (מנייתיות) לא ישראליות, ועל ההבדלים בין השקעה בקרנות ישראליות מול זרות.

חויניאק

איזו השקעה! תודה רבה על ההסבר המפורט, אכן אין ספק שההסבר מפורט בצורה ברורה. אדיר

eyal

היי סולידית תוכלי לצרף לפוסטים בסוף אפשרות להדפסה בpdf

שם

הגיוני שאלו הוצאות ניהול השקעות בקרן מחקה?…
http://imagizer.imageshack.com/img921/5866/1dSpGD.jpg

יבגני

שאלת תם- למה בעצם להשקיע בקרנות מחקות ולא בתעודת סל זהה (נניח מדד תא 25)?

שם

תודה על ההארה אכן המסלול שופע קרנות מחקות שכנראה יקרות מתעודות סל מחקות… העיקר ההתהדרות של החברה המנהלת שהמסלול מחקה אבל הצורה של החיקוי לא סימפטית…. אינטרסנטיות של עמלות פנימיות לכאורה.
http://imagizer.imageshack.com/img922/9469/OeSZQu.jpg

ציון

תודה רבה =)

liranviper

תודה על הפוסט.

הייתי שמח אם היית מרחיבה על השיקולים בבחירה איך לחלק צמוד ללא צמוד.

כמו כן, 2 דברים שכדאי לתת עליהם את הדעת
1. יש קרנות כמו מגדל שהעלו דמי ניהול, ויש קרנות כמו הראל שכבר אמרו שהם יעלו בקרוב
2. יש קרנות מחקות כמו אקסלנס שמשקיעות בין היתר בקרנות סל של עצמן, שבהן יש דמי ניהול. זה אומר שיש לקרן המחקה דמי ניהול עקיפים. תרגיל מאוד מלוכלך לדעתי.

פתחתי בזמנו בפורום דיון בנושא, וזה הדף סיכום שעשיתי לעצמי:
https://www.evernote.com/shard/s551/sh/93a7f30a-a243-4636-be6a-3999e31f40c9/838f5cc7c66a927f

מיכלה

תודה רבה!
עשית לי סדר (:
בפעם הבאה שאקנה אג"חים (קורה אחת לשנה בערך)
יש לי איפה לבדוק מה לקנות בדיוק.
תודה רבה (:

יובל

פוסט מעולה וממצה, ממש לא מתיימר להבין, והצלחת לעזור גם לבור כמוני.
אשמח להסבר למה להישאר לאורך כל האג"ח? במה זה שונה מכל מנייה אחרת אם אני אכנס ואצא לפני הזמן? עדיין יהיה אירוע מס, אז אני מפספס משהו?

roee

זה מה שהיה חסר לי, שווה לשים את זה בפוסט עצמו. תודה!!

נטש

פוסט מעולה ממש.
הייתי שמחה לדעת מה האתר/ים המועדפ/ים עלייך לחיפוש כל הקרנות הללו (ובאופן כללי קרנות).
החביב עלי הוא ביזפורטל אבל גם שם לעיתים קשה להתמצא עם כל הקטגוריות ותתי-הקטגוריות שלהם ובטח מפספסים מלא דברים. חשבתי שאולי יש מקור יותר ידידותי.

אסף

קודם כל שאפו על ההשקעה. זה פוסט שיעזור להרבה אנשים.
"גם כאן, ככל שהטווח לפדיון קצר יותר, ביצועיה של אגרת החוב יהיו תנודתיים יותר."
האם זה לא אמור להיות הפוך? שככל שהטווח לפדיון ארוך יותר, הביצועים תנודתיים?

קוקי

תודה על הפוסט, ועל האתר בכלל….
לגבי קרנות עם דמי ניהול 0 – מה האינטרס של בעל הקרן?
לגבי אג"ח ממשלתי, למה לא להשקיע באופן ישיר?

אלעד

תודה רבה! וכל הכבוד לך על ההשקעה.

יובל

רק באג"ח ממשלתי הייתי שוקל לקנות את האג"ח עצמו ולא את הקרן – כך ניתן לחסוך עמלות עתידיות.

fliper

סולידית יקרה – תודה רבה ! עוד נייר מצויין שמעניק ערך.
((החלוקה ל 2 פוסטים אכן מייצרת תחושה של הפסקה בשיא המתח וצייפה "לפרק" הבא)).

אשמח אם בפוסט המניות, תוכלי להתייחס לשוני (יתרונות חסרונות) שבין קרנות מחקות ישראליות למדדים בחו"ל, לקרנות מחקות זרות (ה V.. למינהם וכו'..)

ושוב איזה כיף של פוסט – תודה רבה

יאיר

האם את ממליצה לבחור קרן מחקה כלשהי (אולי על מדד מנייתי) כאפיק חסכון לטווח ארוך לילדים (15-20 שנה)?

גרשון

אולי היה כדאי להוסיף גם טבלת תשואות ברבעון האחרון / בשנה האחרונה על מנת לקבל אינפורמציה רחבה יותר.

foobarbaz

אולי התשואות לא מעניינות, אבל שגיאת העקיבה דווקא כן. זה מידע שמתפרסם איפשהו?

devy

שאפו על ההשקעה!

רמי

תודה, פוסט מאד מועיל, נראה לי שהוא יחיד מסוגו באינטרנט. שוב תודה על ההשקעה.

מושמושי

שאפו

דני

מבקש עזרה. יש לי קרן מחקה מדדית 0-2 של הראל מספר 5111885 בדמי ניהול של 0.6%. האם אפשר למצוא קרן מחקה שתחליף אותה בדמי ניהול יותר נמוכים אשמח לעזרה . תודה

יאיר

תודה רבה על הפוסט,

אולי כדאי להוסיף לנתון העמלות גם את דמי הנאמנות?

גיל

תודה על הפוסט המושקע!
ושאלה – אשמח לדעת מה תשובתך לטענה שהוריאציה הפאסיבית של 'קנה והחזק' מתוך הנחה שלטווח ארוך הבורסה עולה, למעשה מתבססת על עשרים השנים הטובות משנות ה-80 עד המשבר ב2000, אבל בפועל זה לא כך.
אני די חדש פה ויכול להיות שענית כבר לטענות מהסוג הזה אבל בחיפוש שהרצתי לא מצאתי תשובה.

גבי

תודה על הפוסט המקצועי. שאלה: מה היתרון של קרן מחקה לעומת תעודת סל? הרי גם תעודות הסל עוקבות אחרי מדדים שונים ואם אינני טועה, המגוון של המדדים שניתן לעקוב אחריהם באמצעות תעודות סל אף גדול יותר.

הסולידי

וואוו, שאפו!

" "הסולידי" במובנה המסורתי.. " ענק!

קובי

תודה על הפוסט המושקע!

אני מלבט.
לכאורה נראה הגיוני להשקיע את החלק הסולידי של התיק בקרן המחקה את מדד האג"ח הממשלתי הכללי, מבלי לנסות לנחש איזה תת מדד יצליח יותר.
אבל מכיוון שהריבית כיום נמוכה מאד, וברגע שהיא תעלה מחירי האג"ח הארוכים כנראה יפגעו, אולי כדאי להשקיע רק בקרנות המשקיעות באג"ח לטווחים קצרים (0-2).
נניח חצי מהסכום בקרן המחקה אג"ח צמודים (0-2) וחצי בקרן המחקה אג"ח שקליות (0-2).
האם אני מפספס משהו?
תודה,

ברק

שלום רב.
יש שיקול נוסף שיש לדעתי לקחת בחשבון בקניית קרן נאמנות על אג"ח ממשלתי בריבית קבועה מול קניית האג"ח פרטנית והוא היבט המס רווח הון.
מס הרווח הון בקרן נאמנות מסוג זה יעמוד על 25% ריאלי, בעוד שאם נקנה את האג"ח כניירות ערך פרטניים, המס יהיה 15% נומינלי. הסולידית נתנה דעתה בנושא בפוסט קודם אך משום מה הנושא לא עלה בפוסט הנוכחי.

גיא

פוסט מעולה, עוזר לעשות סדר בין כל הסוגי אג"חים והאופציות הניתנות. אשמח לפוסט נוסף על התייחסות במדיניות השקעה על רכישת קרן עם מח"מ קצר או ארוך. ראיתי בתיק שוקולד מריר המח"מ שם הוא קצר אבל דווקא נשמע שעבור השקעה לשנים עדיפות קרנות עם מח"מ ארוך. בנוסף, אשמח להתייחסות על הבדל המשמעותי בין התשואות של האג"ח הממשלתי הצמוד והשקלי בשנתיים האחרונות

יוני ק.

תודה על הפוסט המצוין. כקורא אדוק, יש שאלה במטרידה אותי מזה זמן לגבי רכישת קרנות: בבואי לרכוש יחידות בקרן מחקה, אני מתבונן במחירה, וקונה יחידות בהתאם. אך זהו לא המחיר שבאמת אשלם! מאחר והקרנות אינן סחירות (לפחות בינתיים…), את המחיר האמיתי ששילמתי אראה רק ביום המחרת – ואם היום שבו ביצעתי את הרכישה היה יום תנודתי, יכול להיווצר פער גדול. אתמול לדוגמא ביצעתי את האיזו הרבעוני בתיק ע"י הזרקת כסף חדש, חישבתי כך שיוותרו לי כ – 200 שקלים עודפים לאחר האיזון, אך מאחר ואתמול כל המדדים אותם מחקות הקרנות עלו, שילמתי בפועל מחיר גדול בהרבה, וסיימתי את היום ביתרת… קרא עוד »

רועי

פוסט מעולה!

Regina

רגע! אף אחד לא שם לב לעובדה שב PTF תיק אג"ח ישראל סכום החלקים עובר את ה-100%? חוץ מזה איך הגעת לחלוקה הזאת? הסתכלתי באתר הבורסה ולא הצלחתי ליישב את המספרים שלך. מקווה שזה נקודתי.

talme

ובאגח ממשלתי כללי יש לך גם של תכלית~מיטב דש TTF

עידו

פוסט מעולה, אבל יש נקודה שעדיין לא ברורה לי ואשמח אם תייחסי אליה

מה ההבדל בין תעודות סל, ל KTF, MTF, ETF?

ניתן לרכוש את כל הנ"ל כסוג של תעודות מחקות אך אני לא מבין את ההבדלים בניהם

תודה

גל ים

איזו אשה חכמה!

כ. בראון

פוסט מצויין!
אשמח לכמה הבהרות שכבר הרבה זמן מציקות לי:
1. מה התועלת בלהחזיק היום קרן מק"מית ע"פ קרן כספית או אפילו מזומן? הרי לקרן מחקה מק"ם יש עלויות קניה/מכירה?
2. מה ההבדל בין הקרנות המאוזנות (אי.בי.אי. מאוזנת לדוגמא) לקרנות שכוללות את כל השוק, כמו שמופיעות בהתחלה?
3. מס הכנסה על אג"ח שקלי הוא 15% נומינלי לעומת 25% ריאלי על קרן מחקה. האם זה לא נתון משמעותי שנכון להיום מוריד מאטרקטיביות של הקרנות האג"ח השקליות?
תודה רבה!

דוד

האם תוכלי להסביר מה האינטרס של הקרנות לגבות 0% דמי ניהול?
תודה!

omert42

תיקון : "TFMM ריבית משתנה" היא קרן של אג"ח קונצרני ולא ממשלתי.
כל הכבוד על ההשקעה.

עפר

אכן רשימה מחכימה ביותר. נראה שאצטרך לבחון מחדש כמה מהקרנות שלי. שאלה: האם, כפי שהבנתי מדבריך, מדד תל בונד צמודות יתר כלול במדד תל בונד צמודות ?

Mortgage Buster

שאפו על הסקירה.
לאחר קריאת ההערות והמענה לשאלות, נראה שיש מקום לעדכן את המאמר בנקודות שהרחבת בהן, על מנת להעשיר את בסיס הידע.
מפנה למאמר תומך בגישה שאת מציגה של אנליסט בביזפורטל: http://www.bizportal.co.il/marketopionion/news/article/429828
ושוב, שאפו על הקמת בסיס הידע הבלתי תלוי שאת מייצרת.

.

עקבו אחרי

תגובות אחרונות בבלוג

RSS מהפורום

דילוג לתוכן