50 דרכים כשרות לשלם פחות מיסים

5

אני לא בטוחה מדוע סאגת הגדלות הרמטכ"ל עוררה אצלי תגובה עזה כל כך.

אולי זו הלבנתו והכשרתו של השרץ הבלתי-חוקי הזה למפרע, בעיצומה של מגיפה, ודווקא בעת גירעון מעמיק וגזירות שמושתות על הציבור הכללי.

אולי זה חוסר השיוויון הזועק — המתבטא בכך שקבוצת אינטרס חזקה זוכה לנכס הפיננסי האולטימטיבי:  הכנסה קבועה בשווי מיליוני שקלים, למשך עשרות שנים, בערבות משלמי המיסים, ללא סיכוני אינפלציה, תנודתיות או התאמה אקטוארית – והכל על חשבונם הישיר של אלה שחשופים לסיכונים הללו. אפסייד מרבי, דאונסייד אפסי.

אולי אלה הנימוקים האלרמיסטים שעטפו את המהלך הזה מראשיתו, כאילו ביטחון ישראל יעמוד בסכנה אם רמ"דית הפקות בחיל החינוך או נגד המשמעת באגף התכנון יסתפקו בחבילת פרישה צנועה יותר.

אולי זו התחושה שכבר שנים, החזית היחידה שבה צה"ל פועל במלוא כוחו, ללא "ריסון" וללא "איפוק", היא החזית מול האוצר.

אולי זו העובדה שהוכח בפעם המי-יודע-כמה שאין אף גורם שלטוני – במיוחד בקרב האמונים על שמירה על הקופה הציבורית והאינטרסים של משלמי המיסים – שמסוגל לומר "לא" לאליטה הבטחונית.

אולי זה הסירוב העיקש והדווקני של הצבא לכל מנגנון של ביקורת חיצונית ופיקוח על אופן השימוש בכספים המוקצים לו.

אולי זו העובדה ששר בכיר – סליחה, מפלגה שלמה – פועלים כוועד עובדים עבור אנשי הצבא, בלב מסדרונות השלטון בישראל, אפילו ללא יומרה להסתיר זאת.

אולי זה קוצר הראייה של ההנהגה הנוכחית, שמעדיפה לכבות שריפות נקודתיות ולא להתמודד עם ההשלכות הכלכליות בטווח הארוך, ביודעה שכשהילדים שלכם יצטרכו לפרק את פצצת הפנסיה התקציבית שהורישה להם – אותה הנהגה כבר מזמן לא תהיה במשחק.

אולי זה העיוורון של ההנהגה הבטחונית לכך, שמוטיבציה לשירות בצבא הקבע מושפעת לא רק מתגמול כלכלי על חשבון הציבור, אלא גם ממעמדם ותדמיתם של אנשי הקבע בציבור.

ואולי יותר מכל – הקושי האישי שלי, כמי שמנסה כבר כמעט עשור לקדם שיח של אחריות אישית, הישענות עצמית ותמרון במסגרת השיטה, אל מול עוול חברתי כה עצום, כה בלתי סביר, מגובה ומחוזק על ידי מלוא כוח הכפייה של המדינה, כשלמנהיגיה, כך נראה, לא באמת איכפת מההשלכות.

<סוף שחרור קיטור/>

איש לא שומר על הקופה הציבורית

הדרך האפקטיבית ביותר להתמודד עם שיטה קלוקלת היא לא לאפשר לה לדרוס אותך.

קוראי הבלוג הזה כבר יודעים על האפשרות להתנתק ממעגל התלות הצרכניסטי-קרייריסטי דרך חיסכון אגרסיבי וקפיטליזם יישומי.

נדמה לי שאפשר להחיל היגיון דומה גם לגבי עוולות חברתיות, כלכליות ופוליטיות.

ומאחר שלעתים נדמה שהקופה הציבורית הופקרה לחלוטין לאינטרסים צרים של פוליטיקאים, דומה שהכלי האחרון שנותר בידי הפרט הוא לפעול במישור האישי, ולהקטין את חלקו באותה קופה למינימום שמתיר החוק.

אינני מעודדת, חלילה, השתמטות מכוונת ממס בדרך של מרמה או העלמת הכנסות. זו עבירה פלילית מסוג פשע שעונשה מאסר ממושך.

כוונתי היא לשימוש נבון ואחראי בדרכים המעוגנות בחוק על מנת להקטין את חבות המס שכל אל אדם.

בעיני, שימוש בכלים שמתיר החוק כדי להפחית את נטל המס היא לא רק זכות בסיסית של הנישום, אלא גם, ובעיקר, חלק בלתי נפרד מגילוי אחריות של אדם על כספו, במסגרת מערך כולל של התנהלות פיננסית נבונה.

אחרי הכל, תשלום מס עודף הנובע מאדישות או מבורות לא הופך אתכם לאזרחים טובים יותר.

הנה 50 דרכים חוקיות למהדרין לצמצם את חלקכם בקופה הציבורית.

אזהרה: האמור להלן אינו מידע ממצה, וממילא אין לראות בו משום תחליף לייעוץ מקצועי, חשבונאי או משפטי בנושא הדיווח לרשויות המס. חבות המס שלכם תיקבע אך ורק על-ידי רשויות המס. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ תחילה עם יועץ מס, יועץ פנסיוני, רואה חשבון, עורך דין או כל בעל רישיון אחר העוסק בתחום.

הרוויחו הכנסה פטורה ממס

לא כל הכנסה חייבת במס הכנסה. הדרך הטובה ביותר להימנע מתשלום מס כחוק היא להרוויח מה שיותר הכנסות פטורות ממס. 

 1. השכירו דירת מגורים בישראל. הכנסה מהשכרת דירה למגורים בישראל פטורה ממס עד תקרה של 5,070 ₪ בחודש. על חלק הכנסה שמעבר לתקרה הנ"ל יש לשלם מס הכנסה שולי עד 31% (ובמקרה זה ניתן להכיר בהוצאות אחזקת הדירה). בתנאים מסוימים, במידה שההכנסה מדמי השכירות עולה על תקרת הפטור, ניתן לבחור לשלם מס בשיעור מופחת של 10% על ההכנסה הכוללת משכר הדירה. 
 1. השיגו מלגת חוקר / סטודנט. מלגות שהוענקו לסטודנטים פטורות ממס (ללא הגבלת סכום) בתנאי שהמילגאי לא נותן ולא מתחייב לתת תמורה בעדן. תוקף הפטור משתנה בהתאם לתואר: בוגר – למשך תקופת הלימודים; מוסמך – עד 4 שנות מס מתחילת הלימודים; דוקטור – עד 8 שנות מס מתחילת הלימודים. חוקרים במוסד מחקרי זכאים אף הם לפטור ממס על מלגות ומענקים, אך הפטור מוגבל לתקרה של 98,000 ₪. 
 1. מכרו חשמל ממתקן להפקת אנרגיה מתחדשת. מי שמתקין פאנלים סולאריים על גגו, למשל, ומוכר את החשמל שהוא מפיק מהם לחברת החשמל, מבלי שההכנסה מהמכירה תיחשב לעסק, יזכה לפטור ממס על הכנסה זו עד תקרה מרבית של 24,200 ₪ בשנה. לחלופין, באפשרותו לבחור במסלול מס של 10% על סכום הכנסה מרבי השווה לתקרת עוסק פטור (100,000 ₪ בשנה). תוקף ההטבה – 25 שנים. 
 1. השכירו נדל"ן לצורך הפקת אנרגיה מתחדשת. יחיד שמשכיר נדל"ן בבעלותו לצורך הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת – כמו פאנלים סולאריים או טורבינות רוח – יכול להנות מפטור ממס על הכנסתו מדמי השכירות (או לשלם שיעור מס מופחת) בתנאי שההכנסה ממכירת החשמל איננה הכנסה מעסקו של השוכר. דמי שכירות נמוכים מ-5,000 ₪ יהיו פטורים ממס, ומה שמעבר ל-5,000 ₪ יחויב במס של 31%. לחלופין, אפשר לבחור במסלול של 10% מס בלבד על כל ההכנסה.
 1. תרמו ביציות. לפי חוק תרומת ביציות, רווקות בנות 35-21 זכאיות לעבור עד שלושה מחזורי שאיבת ביציות, ולקבל תמורת כל מחזור פיצוי מהמדינה בסך 20,316 ₪, שיהיה פטור ממס הכנסה. התורמת יכולה להיות אישה שעוברת בעצמה טיפולי הפריה. 
 1. מלאו חישגד. סתם, אל תעשו את זה. אבל כדאי לדעת שמדינת ישראל, מסיבותיה, פוטרת ממס הכנסות מזכיות, הגרלות והימורים עד תקרה של 30,360 ₪ בשנה. יבוא יום והמחוקק ימצא לנכון לתגמל גם התנהגות פיננסית נבונה יותר, כמו למשל חיסכון והשקעה לטווח ארוך בשוק ההון.
 1. ירושות, מתנות, מענקים וקצבאות מסוימות. נכון להיום אין בישראל מס על ירושות ומתנות, אם כי לא לעולם חוסן. בנוסף, המדינה פוטרת ממס מענקים שונים, דוגמת מענק שחרור לחיילים משוחררים, ושיעור מסוים ממענק הפרישה. בנוסף המדינה פוטרת ממס קצבאות שונות, כמו קצבאות ילדים, קצבאות בגין פגיעת איבה, קצבאות נכות וביטוח סוציאלי שמשלמת מדינה זרה, סכומים שנכה ברגליו מקבל להחזקת רכבו, תקבולים עקב רדיפת הנאצים, תשלומים לאסירי ציון, סכומים שהתקבלו כפיצוי הלנת שכר (עד התקרה), דמי מזונות ועוד.
פיטר ברויגל הצעיר,
פיטר ברויגל הצעיר, "לשכתו של פקיד השומה", 1640

הקטינו את חשבון המס שלכם באמצעות זיכוי מס

בעוד שפטור ממס, כשמו כן הוא, פוטר את הנישום מתשלום מס, זיכוי ממס מסייע להקטין את חשבון המס שהנישום נדרש לשלם.

מקסמו נקודות זיכוי

הדרך המוכרת ביותר לקבל זיכוי ממס היא באמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה, שמפחיתות את גובה המס שיש לשלם.

כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, ואילו כל תושבת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי.

שווי נקודת זיכוי אחת ב-2021 הוא 218 ₪ לחודש, או 2,616 ₪ בשנה.

כלומר, מחשבון המס של כל תושב ישראל מופחתים אוטומטית 5,886 ₪ בשנה, ואילו מחשבון המס של כל תושבת מופחתים אוטומטית  7,194 ₪ בשנה. מובן שרק משלמי מיסים שמגיעים לסף המס יוכלו להנות מההפחתות הללו.

נקודות זיכוי נוספות מוענקות בהתאם למצבו ומעמדו האישי, הבריאותי והמשפחתי של כל נישום.

חלק גדול מנקודות הזיכוי ניתנות עבור אוכלוסיות מוחלשות ומצבי מצוקה שונים, כגון: נכים, עיוורים, והורים לילד בעל פיגור השוהה במוסד זכאים לנקודות זיכוי ממס. אציין כאן דרכים להשיג נקודות זיכוי נוספות שאינן כרוכות בהרעה משמעותית בחייכם: 

 1. בני נוער – צאו לעבוד. נער/ה בין הגילאים 16 עד 18 שעובד/ת ומקבל/ת שכר זכאי/ת לנקודת זיכוי אחת ממס הכנסה. מי שעבד כנער ולא קיבל את נקודת המס יכול להגיש בקשה להחזר מס למפרע עד שש שנים. 
 1. סיימו לפחות 12 חודשי שירות חובה בכוחות הביטחון. חיילים משוחררים זכאים לנקודת זיכוי אחת עבור השלמת שירות חובה של 12 חודשים, ולשתי נקודות זיכוי עבור השלמת 23 חודשים ומעלה (22 לנשים). תוקף הזכאות: 36 חודשים מהחודש שלאחר סיום שירות החובה. נקודות הזיכוי יינתנו גם למי שסיים שירות חובה במשטרת ישראל, במג"ב, בשב"ס או בשירות מוכר אחר. 
 1. שרתו לפחות 12 חודשים בשירות לאומי. מי שסיים לפחות 12 חודשי שירות לאומי זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך 36 חודשים לאחר סיום שירותו הסדיר. מי שהשלים שירות של 22 חודשים (או 23 חודשים לגברי) זכאי לשתי נקודות זיכוי. 
 1. השלימו תואר אקדמי. מי שסיים תואר בוגר במוסד מוכר להשכלה גבוהה זכאי לנקודת זיכוי אחת עבור תואר ראשון אחד. נקודת הזיכוי תינתן למשך שנת מס אחת. בוגר התואר יכול לבחור אם לקבל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום הלימודים או בשנה העוקבת. נקודת זיכוי ממס אחת תינתן עבור קבלת תעודת הוראה או תעודה הנדסאי, בתנאי שלא נתקבלו במקביל נקודות זיכוי לתואר אקדמי.
 1. השלימו תארים מתקדמים. באופן דומה, עבור השלמת תואר מוסמך יינתן חצי נקודת מס, וכך גם עבור השלמת תואר דוקטור. מי שהשלים דוקטורט ברפואה או ברפואת שיניים יקבל נקודת זיכוי אחת לשנת מס אחת, ועוד חצי נקודת זיכוי לשנה שלאחר מכן. בעל התואר רשאי לבחור החל מתי יקבל את הנקודות: בשנת סיום הלימודים או בשנה שלאחר מכן. 
 1. ואם לא תואר אקדמי – לימדו מקצוע. מי שלמד לפחות 1,700 שעות במוסד להשכלה גבוהה מוכר, קיבל בסוף לימודיו תעודת מקצוע מטעם משרד ממשלתי, ולא קיבל במקביל נקודות זיכוי לתואר אקדמי – זכאי לנקודת זיכוי אחת. נקודת הזיכוי תינתן למשך שנת מס אחת. בעל התעודה יכול לבחור אם לקבל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום הלימודים או בשנה העוקבת.
 1. העמידו צאצאים. הורים לילדים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה לפי הפירוט הבא.
 • הורה לילד עד גיל 5 שנים יקבל 1.5 נקודות זיכוי החל משנת המס שלאחר הלידה ועד שנת המס בה ימלאו לילד 5. בדרך כלל האם תקבל את נקודות הזיכוי הללו. האב יקבל אותן רק אם ההורים חיים בנפרד, ורק בתנאי שהאב מקבל קצבת ילדים, אינו נשוי וחי בגפו. טיפ: אם ילדת, יש סיכוי שמגיע לך החזר מס. במיוחד אם חזרת מחופשת הלידה בשנת המס שאחרי שנת הלידה, או שלא חזרת לעבוד באותו מקום כשכירה.
 • הורה לילד עד גיל 18 יקבל נקודת זיכוי אחת עבור כל ילד למשך 19 שנה עד הגיעו לגיל 18. ההטבה תינתן רק להורה אחד: אצל זוגות שחיים יחד, האם תקבל את נקודות הזיכוי. אצל זוגות שאינם חיים יחד, נקודת הזיכוי תינתן להורה שהילד בחזקתו.
 • הורה לפעוט מתחת לגיל 6 זכאי ל-1.5 נקודות זיכוי בשנת המס שבו נולד הילד, ול-2.5 נקודות זיכוי נוספות בכל שנה עד שנת המס שבה ימלאו לילד 5 (כולל). אצל זוגות שחיים יחד, נקודות הזיכוי יינתנו לאב. אצל זוגות שאינם חיים יחד, נקודת הזיכוי תינתן להורה שהילד בחזקתו.
 1. במידת האפשר בקשו לנייד את נקודות הזיכוי לשנות מס שבהן ההכנסה צפויה להיות גבוהה יותר. זה רלוונטי במקרים שבהם הנישום יכול לבחור מתי לנצל את נקודות הזיכוי, למשל: עבור נקודות זיכוי בגין סיום תואר אקדמי, בגין הורות לילד עד גיל 5, או בגין הורות לילד עד גיל 18.
 1. שכירים – ודאו שטופס 101 מעודכן כראוי, גם כשדברים רעים קורים. טופס 101 ("כרטיס עובד") הוא דרכם של עובדים שכירים לדווח על מעמדם האישי לרשויות המס. הטופס משפיע ישירות על חשבון המס שלכם, ומכאן גם על הנטו שלכם. לכן חיוני לעדכן את הטופס כשמתרחשים אירועים שונים בחייכם. התחתנתם? נולד ילד? בן הזוג הפסיק לעבוד? נפרדתם / התאלמנתם / התגרשתם והילדים בחזקתכם? נדרשים לשלם מזונות לבן זוג לשעבר או לילדכם המשותפים? מגדלים ילד כהורה יחידני? נולד לכם ילד משותק, עיוור או מוגבל שכלית? הורה הפך לסיעודי ואשפזתם אותו במוסד סיעודי? חליתם במחלה קשה?  כל אלה (ועוד) עשויים להשפיע על נקודות הזיכוי להם תהיו זכאים. עצמאיים ידווחו על שינויים אלה במסגרת הדו"ח השנתי שעליהם להגיש לרשות המיסים. 
זיכויים נוספים 
 1. תרמו למוסדות מוכרים. תרומות למוסדות ציבור מוכרים לפי ס' 46 לפקודת מס הכנסה בסכום העולה על 190 ₪ בשנת המס מזכות את התורם בזיכוי מס בשיעור 35% מגובה התרומה, בתנאי שהתרומה אינה עולה על 30% מגובה ההכנסה החייבת של התורם או על סכום של 9,294,000 ₪ (הנמוך ביניהם). כלומר, אם תרמתי 10,000 ₪ בשנה לאוניברסיטה העברית, חשבון המס שלי יפחת ב-3,500 ₪. תרומות במילים אחרות הן דרך להשפיע על השימוש בפועל שייעשה לפחות בחלק מכספי המיסים שלכם.  חשוב לוודא שהמוסד לו אתם תורמים מאושר לפי סעיף 46 לפקודה, וכמובן לשמור את הקבלות לצורך הגשתן למס הכנסה. באופן אישי, פתחתי לי קרן תרומות אישית במלכ"ר JGive. אני יכולה להפקיד כספים (ואפילו מניות), להשקיע את ההפקדה, ואז לתרום את הקרן והרווחים בפטור ממס לכל עמותה שאבחר. בסוף השנה אני מקבלת קבלה מרוכזת על כל התרומות בשנת המס וכנגד זה המדינה נותנת לי זיכוי מס של 35%. מוזמנים לנסות גם
 1. עברו לפריפריה. המדינה מעודדת אזרחים להתגורר ביישובי פריפריה וקו העימות, ומעניקה זיכוי ממס על הכנסה מיגיעה אישית בלבד (כלומר, הכנסה "אקטיבית" בלבד). כך למשל, נכון ל-2021 מגורים בישובי עוטף עזה מקנים זיכוי מס בשיעור של 20% עד תקרת הכנסה חייבת של 241,080 ₪ בשנה. התנאי הוא שיש להתגורר בישוב המוטב לפחות 12 חודשים.
 1. רכשו ביטוח חיים. כל תושב ישראל שרוכש ביטוח חיים עצמאי (שלא דרך קרן פנסיה או ביטוח מנהלים), לעצמו או לבן/בת זוגו (או, במקרה של עמית מוטב, גם לילדו הבגיר), יקבל זיכוי מס בשיעור 25% בעבור הפרמיות שהוא משלם לחברת הביטוח. הסכום המרבי שעבורו יינתן זיכוי יהיה 5% מתקרת הכנסה המזכה (8,700 ₪ משכר עבודה, 12,300 ₪ מהכנסה שלא מעבודה). הפטור חל גם על ביטוח חיים שנרכש במסגרת נטילת משכנתא. 
 1. הפקידו באופן עצמאי לחיסכון פנסיוני מעבר לשיעורים החייבים בחוק. שכירים ועצמאים חייבים כידוע להפקיד לחיסכון פנסיוני, ועל הפקדות אלה המדינה מקנה הטבות מס מסוג זיכוי בשיעור 35% מההפקדה. לשכירים ולעצמאים יש אפשרות להפקיד באופן עצמאי (שלא דרך המעסיק) לחיסכון הפנסיוני מעבר לשיעורים הקבועים בחוק. מעבר להגדלת החיסכון, הפקדה "עודפת" כזו מזכה גם בהטבות מס:
 • עובד שכיר יכול להגדיל את הפרשותיו לחיסכון פנסיוני מהשכר המבוטח מ-6%, כפי שמורה החוק, ל-7% (עד 609 ₪ בחודש) ולקבל זיכוי מס בשיעור 35% על ההפרש.
 • בנוסף, עובד שכיר יכול להפקיד לחיסכון פנסיוני עד 16% מתוך מה שמכונה "שכר לא מבוטח". זהו חלק השכר שעבורו המעסיק לא מפריש לחיסכון הפנסיוני (כגון: דמי הבראה, שעות נוספות, מתנות לחגים ועוד). מתוך חלק זה, 11% יותרו בניכוי, ועל 5% הנותרים יינתן זיכוי מס בשיעור 35% — והכל עד לתקרת שכר של 8,700 ₪.
 • עובד עצמאי יכול אף הוא להפקיד עד 16% מהכנסתו לחיסכון פנסיוני, להכיר ב-11% מתוכה כניכוי (עד תקרה של 22,968 ₪) וב-5% כזיכוי.
 • תקרת הזיכוי לעובד עצמאי משתנה כתלות בשאלה האם העצמאי הוא עובד מוטב (שהפקיד לחיסכון פנסיוני לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק באותה שנה, 20,257.92  ₪ כיום). במידה שהעצמאי הוא עובד מוטב, תקרת הזיכוי היא עד 10,440 ש"ח, ובמידה שהוא איננו עובד מוטב, תקרת הזיכוי היא עד 14,760 ₪.

בצעו מהלכים ישירים מול רשות המס

 1. הגישו בקשת תיאום מס הכנסה. אם עבדתם ביותר ממקום עבודה אחד במהלך שנת המס, או אם לא עבדתם בחלק משנת המס, עליכם לפנות עוד במהלך השנה לפקיד השומה ולבצע תיאום מס, כדי שהמעסיק ינכה לכם מס מופחת. המטרה היא למנוע מצב שבו תשלום המס שינוכה לכם ממקורות ההכנסה השונים יהיה גבוה מחבות המס האמיתית שלכם.  כדאי, בהזדמנות, לבצע גם תיאום ניכויים מול הביטוח הלאומי. 
 1. הגישו בקשת החזר מס הכנסה. מס הכנסה ממסה אתכם על בסיס שנתי. אבל המס בפועל נגבה על בסיס חודשי  (שכירים – ניכוי מס במקור על-ידי המעסיק) או דו חודשי (עצמאים – תשלום מקדמות מס הכנסה). החישוב הסופי של הכנסתכם השנתית מתבצע בסוף השנה. לכן יתכנו פערים בין המס ששילמתם לאורך השנה, לבין המס שעליכם לשלם בהתאם להכנסה השנתית הסופית. למשל: יתכן שתרמתם למוסדות מוכרים, הפקדתם עצמאית לפנסיה, לא ביצעתם תיאום מס, לא ביקשתם הקלות שונות ועוד. אם, בעקבות בקשת החזר מס הכנסה שתגישו, יתברר ששילמתם יותר מס ממה שהייתם צריכים לשלם, תקבלו את ההפרש בדמות החזר מס ישירות לחשבון הבנק, בתוספת ריבית והצמדה של 4%.  ניתן להגיש בקשת החזר מס עד 6 שנים אחורה. תוכלו להגיש את בקשת ההחזר לבדכם, אך למעוניינים, קיימים גופים שמפשטים את העניין ויכולים להגיש בקשת החזר מס עבורכם בעלות סבירה, למשל: Finupp (קישור שותפים). 
 1. בקשו להקטין את מקדמות מס הכנסה. עצמאים בעלי עסק שסבורים ששיעור המס הסופי שלהם יהיה נמוך מהשיעור שנקבע בפנקס המקדמות שקיבלו יכולים לבקש מפקיד השומה להקטין את שיעור המקדמות בצירוף נימוקים.

הקטינו את ההכנסה החייבת באמצעות ניכויים 

הטבת מס מסוג "ניכוי" משמעותה הפחתת ההכנסה החייבת במס שממנה מחושב חשבון המס שיהיה עלינו לשלם (להבדיל מזיכוי, שמפחית את חשבון המס עצמו). כשההכנסה החייבת מתכווצת, נשלם פחות מס הכנסה ביטוח לאומי ומס בריאות. שווי הטבת הניכוי תלוי בשיעור המס השולי.

 1. עצמאים – דרשו הוצאות מוכרות. הדרך הידועה ביותר להקטין את ההכנסה החייבת היא באמצעות הכרה בהוצאות שהוצאו לשם הפקת ההכנסה מלכתחילה. כל הוצאה ישירה ששימשה להפקת הכנסה היא בעיקרון הוצאה המותרת בניכוי. ככל שמכירים בהוצאות רבות יותר, כך קטנה ההכנסה שממנה מחושב המס שאותו יש לשלם. לכן, ככל שבעל עסק רוכש שירותים ומוצרים רבים יותר עד סוף שנת המס, כל הוא יכול להקטין את חבות המס עבור אותה שנת מס. כך, למשל, אני מבקשת להכיר בהוצאות האחסון של האתר הזה כדי להקטין את ההכנסה החייבת שהוא מייצר לי. בין השאר, ניתן לדרוש הוצאות עבור ספרות מקצועית, צורכי משרד, כיבוד, כלים חד פעמיים, שיווק ופרסום, הנהלת חשבונות ועוד. בנוסף, מי שמפעיל עסק מהבית יוכל לדרוש את החלק היחסי של תשלומי הארנונה, האינטרנט, החשמל, המים ועוד. 
 1. שכירים – נכו סכומים ששילם לכם המעביד לצורך ביצוע תפקידכם. למשל: הוצאות נסיעה ולינה בתפקיד (עד התקרה הקבועה בחוק); הוצאות ששולמו בגין רכישת בגדי עבודה; סכומים שקיבלתם מהעביד לצורך ביצוע שיחות טלפון בינלאומיות מהבית; הוצאות על טלפון סלולארי, עד גובה התקרה. 
 1. שלמו עבור השתלמויות מקצועיות – שכירים ועצמאיים ששילמו עבור השתלמויות מקצועיות הקשורות לעיסוקם רשאים לקזז אותם מהכנסתם החייבת. 
 1. הפקידו לקרן השתלמות – עצמאי המפקיד עד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות, עד תקרת הכנסה של 263,000 ₪ (כלומר, עד 11,835 ₪ בשנה) – יכול לנכות את הפקדתו מההכנסה החייבת. שימו לב – הטבה זו היא בנוסף לפטור ממס על הרווחים בקרן (ראו להלן). 
 1. רכשו ביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע) – עצמאי הרוכש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה יכול לנכות את סכום הרכישה מהכנסתו החייבת, בתנאי שמדובר בביטוח "מועדף", כלומר, ביטוח שנרכש לפני שמלאו לרוכש 60 שנה, ושתקופת הביטוח נמשכת עד שימלאו למבוטח 60. ניתן לנכות עד 3.5% מההכנסה החייבת של העצמאי ועד לתקרה של פי 2.5 השכר הממוצע השנתי במשק. שימו לב: עצמאים שלא רכשו ביטוח "מועדף" כאמור יכולים להפקיד 0.5% מהכנסתם ועד 1,056 ₪ לרכישת ביטוח אכ"ע ולקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מהרכישה. 
 1. השקיעו בסטארט-אפים. חוק האנג'לים מקל על חברות סטארטאפ בשלב הסיד לגייס משקיעים. השקעה של עד 5 מילון ₪ בחברת מו"פ שעומדת בתנאי רשות החדשנות ניתנת לניכוי מההכנסה החייבת של המשקיע לתקופה של עד שלוש שנים. 
 1. הקדימו לשלם חובות לביטוח לאומי. סכומים ששילמתם לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה מותרים בניכוי בשיעור של 52% מסכום התשלום.

שלמו פחות מס רווחי הון 

 1. הפקידו עד התקרה השנתית המוטבת בקרן השתלמות. זוהי הטבת המס הדרמטית ביותר שניתנת כיום ליחידים בעולם החיסכון ארוך הטווח. רווחים שיצמחו מהפקדה עד התקרה השנתית המוטבת – 18,480 ₪ בשנה לעצמאים, או 18,854 ₪ בשנה לשכירים – יהיו פטורים מתשלום מס רווחי הון כאשר הקרן תהפוך לנזילה בחלוף שש שנים.
 1. ממשו הפסדים בשוק ההון כדי לקזזם כנגד רווחי הון. כן, אני ערה לכך שמהלך כזה לא מתיישב עם הפילוסופיה של "קנה, החזק והמתן", אבל בתכנון נכון, מימוש ניירות ערך בהפסד יכול לחסוך בתשלומים מס עודפים. הסיבה לכך היא שהפסד חשבונאי הוא נכס לכל דבר. אם תמכרו נייר בהפסד, יווצר לכם מגן מס, שיקוזז אוטומטית על-ידי ברוקר ישראלי כנגד כל רווח באותו שנת מס. אם לא היו לכם רווחים בשנה שבה נוצר ההפסד, יש לבקש מרשות המיסים להעביר את ההפסד לשנת המס הבאה. ניתן לקזז הפסד הון כנגד רווחי הון עתידיים בשש השנים שלאחר מכן. 
 1. קזזו הפסדים עסקיים כנגד רווחי הון. אם יש לכם (או לבן זוגכם) עסק ורשמתם בשנת המס הפסד עסקי שוטף, ניתן לקזז את ההפסד כנגד כל מקור הכנסה: הכנסת עבודה, שבח מקרקעין, ואפילו רווחי הון ודיבידנדים. 
 1. העדיפו מוצרי השקעה שצוברים את הדיבידנד ולא מחלקים אותו. כל חלוקת דיבידנד היא ארוע מס. דיבידנד חייב במס על מלוא הסכום המחולק. כשאתם רוכשים, למשל, קרן סל הצוברת את הדיבידנד למחיר הקרן, אירוע המס נחסך מכם באופן ישיר. זה לא אומר שלא משלמים מס כלל, אבל בנסיבות מסוימות (כמו למשל, רכישת קרן אירית צוברת), הקרן תשלם מס דיבידנדים נמוך יותר מכם. 
 1. החזיקו את ניירות הערך עם פוטנציאל התשואה הגבוהה ביותר בחשבונות הנהנים מפטור ממס. יש היגיון, למשל, להחזיק מניות צמיחה בקרן השתלמות, ואגרות חוב ממשלתיות בחשבון החייב במס (כמו תיק ההשקעות בבנק). באופן זה, כשתבקשו לממש (למכור) את הנכסים, שיעור המיסוי מתוך התשואה הכוללת יהיה קטן יותר. 
 1. הקטינו את חבותכם במס שבח מקרקעין. "שבח" הוא מקרה פרטי של מס רווחי הון, כשהנכס הנמכר הוא מקרקעין (למשל: כשמוכרים דירת מגורים במחיר גבוה ממחיר הקנייה, ההפרש מכונה שבח). שיעור המס עומד על 25% על השבח הריאלי שנוצר בעקבות המכירה. יש מספר דרכים להקטין, ואף להשיג פטור מוחלט, מתשלום מס שבח. כך, למשל, בעל דירת מגורים יחידה, שהיה בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים לפחות לפני המכירה, ואין ברשותו יותר מדירת מגורים אחת בעת המכירה, זכאי למוכרה בפטור מלא ממס שבח. פטור ממס שבח עשוי להינתן גם אם למוכר יש יותר מדירת מגורים אחת, בתנאי שחלקו בדירה הנוספת קטן משליש; או אם הדירה הנוספת התקבלה בירושה, וחלקו של המוכר בדירה הנוספת קטן מחצי; או אם הדירה הנוספת הושכרה בשכירות מוגנת לפני 1997; או אם הדירה הנוספת נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת והוחזקה לפרק זמן מוגבל כקבוע בחוק. 
 1. זכרו שבישראל, הכנסה מהון (רווחי הון, ריבית ודיבידנדים) ממוסה בשיעור נמוך יותר מהכנסה מעבודה. הכנסה מיגיעה אישית (מעסק ומעבודה) חייבת במס שולי עד 48%, בעוד שמס רווח הון הוא "שטוח" וחל בדרך כלל בשיעור של 25%. התוצאה היא שאנשים עם הון פיננסי גדול יחסית, והכנסה אקטיבית קטנה יחסית, עשויים להנות משיעורי מס נמוכים יותר מאנשים עם הון פיננסי קטן, והכנסה אקטיבית גבוהה. זה רלוונטי לאלה מכם שמתעניינים בפרישה בגיל צעיר מאד.

כשאפשר, דחו את תשלום המס 

במוקדם או במאוחר יהיה עליכם לשלם מס על הכנסתכם החייבת, אבל ככלל, מצבכם יוטב ככל שתדחו את מועד תשלום המס. דחיית מיסים לשנת מס עתידית שקולה להלוואה בחינם מטעם ממשלת ישראל. יש דרכים רבות לעשות זאת:

 1. הפקידו מעבר לתקרה השנתית המוטבת בקרן השתלמות. אכן, רווחים ריאליים שיצמחו מעבר לתקרת ההפקדה המוטבת – 18,480 ₪ בשנה לעצמאים, או 18,854 ₪ בשנה לשכירים – יהיו חייבים במס רווחי הון בשיעור 25%. אבל תשלום המס בפועל יתבצע רק במעמד משיכת הקרן. כלומר, אם יש לכם קרן השתלמות IRA, הפקדתם מעבר לתקרה, ואתם מבצעים בכסף העודף פעולות קנייה ומכירה – לא תחוו אירוע מס עד אשר הקרן תימשך. זה מאפשר לכסף להצטבר ללא מס, לפחות לעת עתה. 
 1. אם אין לכם סיבה טובה למכור ניירות ערך ברווח – אל תמכרו. בישראל עדיין לא הונהג מיסוי עושר. זאת אומרת שהדרך היחידה לגבות מכם מס רווחי הון היא, ובכן, אם יהיו לכם רווחי הון. והדרך לממש רווחי הון היא למכור נכסים במחיר גבוה מהמחיר שרכשתם אותם. כל עוד לא מכרתם – רווח ההון הוא תאורטי בלבד והמדינה לא יכולה לגעת בו. 
 1. השקיעו באמצעות ברוקר זר. ברוקרים זרים אינם כפופים לדיני המס של מדינת ישראל ולכן אינם מנכים מס במקור מרווחי הון שנוצרים לכם. כמשקיעים, אתם בהחלט כפופים לדיני המס של מדינת ישראל ולכן חלה עליכם חובת דיווח עצמאית, אחת לחצי שנה, לרשות המיסים באשר לפעילותכם באמצעות הברוקר הזר ועל חבות המס שלכם. עד למועד הדיווח, אתם מקבלים למעשה את האפשרות לדחות את תשלום המס. 
 1. אזנו את תיק ההשקעות במסגרת מכשירים המקנים דחיית מס. מעבר מסלול השקעה בקופת גמל להשקעה, בפוליסת חיסכון, בקרנות השתלמות או בקופות גמל (כולל קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים) אינו מהווה אירוע מס. מכאן שאם אתם רוצים להגדיל או להקטין את החשיפה המנייתית של תיק ההשקעות הגלובאלי שלכם (בעצם יש לכם רק תיק השקעות אחד), כדאי מאוד לבצע את השינוי במסגרת המכשירים הללו. אם תעשו את אותו מהלך בחשבון חייב במס – למשל על-ידי מכירת יחידות בקרנות המנייתיות שלכם – תיאלצו לשלם מס על הרווחים. 
 1. עצמאים – דחו הכנסות והקדימו הוצאות. כתלות בשיטה החשבונאית שלפיה התבקשתם להתנהל, כדאי לבדוק אם אפשר לדחות קבלת הכנסות לינואר של שנת המס הבאה, ולהקדים הוצאות מוכרות לדצמבר של שנת המס הנוכחית.

הימנעו מתשלום מס התנדבותי

 1. אל תמלאו לוטו. למרות התמריצים הדפוקים של המדינה והפרסומים המטעים של מפעל הפיס, מילוי לוטו הוא מס (או אולי, קנס) על אי-ידיעת סטטיסטיקה. הסיכוי שלכם להיפגע ממטאוריט גדול יותר מהסיכוי לזכות בפרס הראשון לטבלה בודדת. חסכו את הכסף שתכננתם להוציא בדוכן וקנו בו קרנות אינדקס טיפשות.
 1. קנו באילת. מסיבות פרוזאיות אלה ואחרות, המדינה מקנה פטור ממע"מ באזור אילת. כלומר, אפשר לחסוך במס על ידי רכישה מרוכזת של מוצרים באילת.
 1. עברו להתנייד באופניים או בתחבורה ציבורית. כן, זו חוכמה קטנה מאוד להציע מהלך כה רדיקאלי בימים אלה, בהתחשב במצבם העגום של כבישי ארצנו הלא מפותחת. אבל כמי שהתנהלה במשך שנים ללא רכב פרטי, חסכתי לא מעט תשלומי מס. די בבחינת שיעור המיסוי מתוך מחיר הקנייה של רכב חדש (83%), או אפילו ממחירו של ליטר בנזין (מעל 60%), כדי להבין שבעלות על רכב פרטי היא במידה רבה בחירה וולונטרית לשלם יותר מס למדינה. אפשר כמובן לחסוך במס על ידי רכישת רכב חשמלי, ששיעור מס הקנייה עליו הוא 10% בלבד, אבל לדאבון הלב נראה שהיבואנים "משלימים" את הנחת המס בעצמם.

הטבות מס לגמלאים ולאזרחים ותיקים

המדינה מקנה שורה של הטבות מס משמעותיות לאזרחים ותיקים. אבל כדי להפיק מחלקן את המירב, חשוב להיות מודעים אליהן גם עשרות שנים לפני גיל הפרישה.

 1. קיצבה פטורה מקופת גמל להשקעה למושכים החל מגיל 60. כל תושב רשאי, לבחירתו, להפקיד עד 70,913 ₪ בשנה בקופת גמל להשקעה. זה מכשיר השקעה חדש ונוח למדי הפתוח לכלל הציבור ומתאים במיוחד למי שמעוניין להשקיע את כספו לטווח ארוך מבלי ללכלך את ידיו בגריז פיננסי. משיכה של הכספים שנצברו בקופת גמל להשקעה לפני גיל 60 תהיה חייבת במס רווח הון בשיעור של 25%. אבל מי שימתין עד גיל 60 ויבחר למשוך את הכסף כקצבה חודשית, ייהנה מקצבה הפטורה הן ממס רווח הון והן ממס הכנסה (לשם השוואה, על קצבה מקרן פנסיה צריך לשלם מס הכנסה).
 1. תיקון 190 – אפשרות למשוך כספים מקופת גמל בפטור ממס או בשיעור מס מופחת. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לחוסכים להפקיד כספים פנויים בקופת גמל. לאחר שימלאו להם 60, ובתנאי שכבר יש להם קצבה העולה על 4,498 ₪ בחודש, החוסכים יוכלו למשוך את הסכום שנצבר בקופה, לבחירתם, בדרך של קצבה חודשית הפטורה ממס עד סוף חייהם, או כסכום חד פעמי – ובמקרה זה לשלם מס רווח הון בשיעור מופחת של 15% נומינלי במקום 25% ריאלי. 
 1. סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה: פטור ממס רווח הון בפוליסות חיסכון פיננסיות. סעיף זה פוטר גמלאים שנולדו לפני קום המדינה מתשלום מס בגין רווחים שנצברו בפיקדונות בנקאיים או מפוליסות חיסכון שמציעות חברות הביטוח. גובה הפטור הוא עד תקרה של 13,440 ₪ לחוסך יחיד או 16,560 ₪ לזוג גמלאים שנולדו לפני שנת 1948. הפטור אינו מותנה בקיומה של קצבה קיימת כלשהי. 
 1. נקודת זיכוי ממס הכנסה לאזרח ותיק שמפרנס את בן זוגו שאינו עובד. תושב ישראל שבן זוגו אינו עובד, והוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה מעבודה, זכאי לנקודת זיכוי אחת ממס הכנסה, אם הוא נושא בפרנסת בן הזוג שאינו עובד. 
 1. פטור על השכרת מקום עבודה לשעבר. אזרח ותיק שמשכיר את מקום עבודתו לשעבר, בו עבד טרם יציאתו לגמלאות, זכאי לפטור ממס על דמי השכירות.

בשורה התחתונה

מיסים ילוו אתכם עד יומכם האחרון. נטל המס שלכם משפיע ישירות על מצבכם הכלכלי, ובמובן מסוים, על החירות שלכם ועל מעמדכם כאזרחים אוטונומיים אל מול עוולות שלטוניות. ועדיין,  אדם יכול לסיים 12 שנות לימוד במערכת החינוך הממלכתית בישראל ולדעת יותר על הקמצן של מולייר מאשר על מערכת המס המקומית. הנקודות שמניתי כאן הן רק על קצה המזלג, ולא מציגות תמונה גורפת ושלמה באשר לאופן שבו אדם יכול להקטין את חבות המס שלו. די לי בכך שלא תקחו את המיסים שאתם משלמים כמובן מאליו.  אחרי הכל,  אין לכם את הלוקסוס שלא להבין בזה.

הירשם
הודע על
guest

107 Comments
הישן ביותר
החדש ביותר המדורג ביותר
Inline Feedbacks
View all comments
סתם_אחד

פוסט מעולה!
נק' 6 חוזרת על עצמה שוב בנק' 43.
חישגד, לוטו וכו' – כולם לא מומלצים כלכלית.

Dekel

פוסט נהדר, תודה.

חוזה מתמטיקה

בסוף המשפט "מובן שרק משלמי מיסים שמגיעים לסף המס יוכלו להנות מההפחתות הללו" תוסיפי "במלואן".

גם מי שמרוויח 100 ש"ח בחודש, נהנה חלקית מנקודות הזיכוי…

(יכולה למחוק את התגובה שלי אח"כ, אין צורך להציג אותה)

משה

לא נכון, מיתחת לרף מסויים לא משלמים מס הכנסה כלל ולכן אין משמעות לנקודות עבור מקרים אלו

נדב

סמלי, אבל בכל זאת: קניית ירקות ופירות הפטורים ממע"מ.
רכישת מוצרים יד שנייה ומאנשים פרטיים.
עבדוה מול עוסקים פטורים.

איתי

יש בארץ ירקות ופירות פטורים ממע״מ?

שאול

כל הירקות והפירות הם ללא מע"מ

אביחי

וואו, הרבה חומר ללמידה יש פה.. פוסט מעולה

מגיב ארעי

לגבי "קניה באילת", צריך לשים לב שמלבד טלפונים, רכישת מוצרים אלקטרוניים באילת מותרת לשימוש באילת בלבד.

איתי

מעניין…

אילתי לשעבר המחזיק מוצרי אלקטרוניקה במדינת ישראל

מה, זה לא נכון.

Hoo Flung Pu

או שפשוט תעשו מה שאני עשיתי, תעברו לקפריסין ותחסכו המון כסף במסים…

גיורא

נקודה מעניינת.
ספר יותר.

איתי

יש מינימום שהייה בשנה על מנת לקבל את הפטורים ממס? למשך עד 5-6 חדשים בשנה?

JBUZZ

נכון – המיסים נמוכים יותר – אבל עלות המחייה יקרה יותר…
ירקות/בנזין/חשמל – הרבה יותר מהארץ….

אבי

פוסט מעולה.
בסעיף 14: לא הבנתי את ההבדל בין "ילד עד גיל 5" בבולט הראשון ל-"פעוט עד גיל 6 " בבולט השלישי.

אלי

לא יודע מי הכותבת, כתיבה יפה ממצה ונראית לי מקצועית, תודה!

YossiN

ציטוט של השופט שמגר "זכותם – ואף חובתם – של מומחים בענייני מסים לתכנן עסקות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס"

גלוי נאות: הכותב רו"ח

אמיר

כל מילה (ואני רו"ח)

נדב

43. הסיכוי האמור לא נכון: אין מקרה מתועד של אדם שנפגע ממטאוריט (בשביל שיגיע לקרקע כמטאוריט הוא צריך להיות גדול מספיק בשביל להחריב עיר קטנה לפחות), אך ישנם מקרים מתועדים של אנשים שזכו בלוטו, ואפילו בטבלה בודדת.
אם הטבלה הבודדת מטרידה אתכם, צפו לסיכוי זכייה כפול כיוון שהמינימום המותר למילוי הוא שתי טבלאות.
לכן – רוצו למלא! D:

סתם_אחד

אל תתן לעובדות לבלבל אותך, דווקא יש מקרה מתועד של אשה שנפגעה ממטאוריט:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sylacauga_(meteorite)#:~:text=The%20Sylacauga%20meteorite%20fell%20on,Hodges%20(1920%E2%80%931972).

נדב

מודה בטעותי.
בכל זאת, ההסתברות עדיין נוטה אלפי מונים לטובת הלוטו
– רוצו

ר.
נדב

יש משמעותית הרבה יותר אנשים בשטח פתוח מאשר ממלאי לוטו ועדיין הרבה יותר זוכי לוטו מנפגעי מטאוריטים

רן מ.

יש לך התנגדות חריפה להצדקה של ביזבוז ממשלתי בצל מלחמות. אני לגמרי איתך.
בעוד הדברים שאת כותבת מצמצמים את זה חבות המס הבעיה היא לא אצלנו, היא אצל המחוקק.
הבעיה רק תחריף יותר בעתיד.
הפתרון הוא מערכת מוניטורית של חוקים שאינה בשליטת מחוקקים. זה רק עניין של זמן.

צ'ארלס

הצבעות בעזרת קריפטו?

Alon
 • איך ניתן להפקיד לפנסיה שכר לא מבוטח? לוגיסטית איך אני מבצע את זה?
 • בתהייחס לנקודה – בנוסף, עובד שכיר יכול להפקיד לחיסכון פנסיוני עד 16% מתוך מה שמכונה “שכר לא מבוטח”. זהו חלק השכר שעבורו המעסיק לא מפריש לחיסכון הפנסיוני (כגון: דמי הבראה, שעות נוספות, מתנות לחגים ועוד). מתוך חלק זה, 11% יותרו בניכוי, ועל 5% הנותרים יינתן זיכוי מס בשיעור 35% — והכל עד לתקרת שכר של 8,700 ₪.
יומי

מפקיד לבד לקרן הםנסיה ומגיש דוח שנתי בסוף שנת המס. ישנם מעסיקים שיחסכו ממך את הדוח השנתי.

החוסך

מדהימה,שרק תמשיכי להפיץ את כל הידע שלך!

חוסיין

תודה רבה על פוסט מלמד ומחנך. את מדהימה בערך שאת מביאה לעולם. והנה 50 גוונים של אוריינות פיננסית בסיסית נוחת עלינו. הנאה צרופה של קריאה שמתכתבת עם הכלל מספר אחד של וורן באפט: לא "להפסיד כסף", במקום הראשון.

שי ש

צח"ל – צבא החונטה לעצמם.
חבורת בזויים. חרפה להיות שייך לצבא הקבע. וסליחה עם הטובים שה 90 אחוז האירים מוציאים להם שם רע

דורון

לגמלאים -קיבוע זכויות ,מאפשר סל פטור של כ 800000 ש"ח

איתמר

בסעיפים 46-48
האם זה אומר שאדם מעל גיל 60 יכול לפתוח קופת גמל להשקעה ולמשוך את הכספים בלי לשלם מס?
2. אדם שנולד לפני קום המדינה איך הוא יכול לברר האם יש לו מוצרים ביטוחיים הפטורים ממס רוחי הון.
3. האם מעל גיל 60 ניתן להמשיך להפקיד בקופת גמל ולפדות את הכספים בפטור ממס?

Itamar

האם יש איזושהיא הטבת מס על השקעה פרטית דרך הבורסה דרך ברוקר ישראלי?

תמיר

העבירו מרכז חייכם לחו"ל, בפרט אם אתם עשירים. בהרבה ארצות עשירות שיעור המס שלכם יהיה נמוך בהרבה מבישראל. וגם הסיכוי שתיתפסו פה עם כל ההון במשבר הגיאופוליטי הבא, קטן יותר…חבל על הזמן, שוייץ (זוג , לעשירים ביותר), קרואטיה, בולגריה, הפיליפינים, תאילנד, ואפילו ארה"ב, כל אחד והמקום המתאים לו ביותר, ישראל יקרה מאוד וגם המיסוי בה גבוה , עיסקה גרועה

דוד

ישראל היא רק בית…
בשבילי זה המון!

איתי

לא הכל וורוד, בארה״ב אם תצטרך טיפול רפואי טוב תצטרך לשלם את כל מה שחסכת ויותר מזה..

דיןדין

תודה, תודה, תודה!!

פסקל

אני חושב שהמשפט הזה איננו מדויק: "ניתן לקזז הפסד הון כנגד רווחי הון עתידיים בשש השנים שלאחר מכן." 

האזרח הקטן

כן, אפשר לגלגל את הפסד ההון משנה לשנה ללא הגבלת זמן, בכפוף למילוי דו"ח שנתי.

אורי

תודה לסולידית על הפוסט. "הגניבה החוקית" של אנשי הקבע,ואחריהם יגיעו עוד עלוקות מהסקטור הציבורי שצמודים לאנשי הקבע, גורמת ליוקר המחייה. מה שעשו כל הרמטכלי"ם לדורותיהם,הוא מעשה פלילי, והיו חייבים לעמוד לדין. מי הרשה להם לחלק כסף שלא שלהם? כל אחד מהאזרחים הרגילים במדינה,שהיה עושה משהו דומה,היה יושב בכלא. אך בגלל התואר רמטכ"ל,מתנהגים אליהם בכפפות של משי. ההצעות של הסולידית הם נכונות,ללא קשר להעלאת שכר אנשי הקבע, אם רוצים לפתור את הבעיה,אז אנא מכם חברה צעירים,צאו לרחובות,והפגינו במסות אדירות כל שבוע,עד שהממשלה תבין שאתם לא פריירים. אם תהיו אדישים,ימשיכו להכות בכם,יוקר המחייה ימשיך לעלות, ותקחו משכנתה ל35 שנה. תחליטו שאתם לוקחים… קרא עוד »

גל-מ

סליחה שאומר זאת ככה הכתיבה דמגוגית מלאה רגש ללא קשר למציאות לא נגנב שום כסף לא נלקח שום כסף רב הכסף כבר משולם שנים ל 40000 גמלאים ו 6000 אלמנות ויתומים ויתר אנשי הקבע שבצבא לגבי החוק שהוסדר מונים לא יותר מ 2000 איש . מ 2004 כלל הצבא עבר לפנסיה צוברת כמו שנהוג במשק אז אתה יכול להירגע …וזה לא קשור לשכר של מי שמגן ושומר עליך …דרך אגב גם אתה יכולת להישאר בקבע . יום טוב

אורי

סליחה,מדוע בית המשפט דן בתוספת הרמטכ"ל,וחייב את המדינה לתת תשובות למענק המוזר? איזה קריטריונים היו בחלוקת ההטבה? נכון שהצבא עבר לפנסיה צוברת,אבל, הפורשים יקבלו פנסיית גישור עד גיל 67. אני עובד עם אנשי קבע לשעבר,והם מציפים את מקום העבודה שלי,לחלק לא קטן מהם,הפנסיה התקציבית גבוהה מהמשכורת שלי,ואני לא מרוויח שכר מינימום. איזה תירוץ אנשי הקבע ששירתו ביחידות עורפיות יכולים להביא כדי לצאת עם פנסיה בגיל 45+מענק רמטכ"ל+פיצויים+הטבות חבר ,וחלקם חוזרים לעבוד כאזרחי עובד צה"ל. אני עשיתי שלוש שנים צבא,כולל בשטחים, שירתתי במילואים אינספור פעמים,חודש מילואים היה קטן עלינו,תרגילים בקיץ ובחורף,(כמובן השטח),עברתי מבצע ליטני בדרום לבנון+מלחמת לבנון הראשונה,ואין שבריר של אחוז… קרא עוד »

איילה

חייבת לשטוח כאן מקצת מהאמת, כי חורה לי איך כולם אוכלים את השקרים של האוצר בנושא: אכן אין כבר פנסיות תקציביות, בצבא ובמשק (אולי למעט ח"כים). אני משאירה רגע בצד את פנסיות הגישור, ונחזור אליהן אחר כך. פנסיות תקציביות הן דור נעלם בכל שרות המדינה – רופאים, שופטים, עובדי מדינה, מורים, וכן, גם אנשי משרד הביטחון. בכל המגזר הזה יש דרגות פרישה. צה"ל אינו חריג בכך, הוא חריג רק באש שהוא חוטף על כך. בואו נסתכל על העובדות בכל המגזר הציבורי: המעסיק הבטיח לעובדיו פנסיה לאחר פרישתם. זה חלק מחוזה העבודה שנחתם מולם מלכתחילה. אלא מה? המעסיק לא טרח להפריש… קרא עוד »

arn

יש לתקן משהו: יש 3 אופציות להשכרת דירה: אם אתה משכיר דירה בסכום של מעל 5100 ש"ח לחודש תחויב במס על סכום כפול מהסכום שמעל 5100 ש"ח. למשל אם השכרת דירה ב-6100 ש"ח. זה 1000 ש"ח מעל לסכום הפטור כלומר תצטרך לשלם מס על סכום כפול מזה. כלומר תצטרך לשלם מס על 2000 ש"ח. אם השכרת דירה ב-7100 ש"ח זה 2000 ש"ח מעל לסכום הפטור. במקרה זה תצטרך לשלם מס על 4000 ש"ח. המס הוא בהתאם למס השולי שלך. 10% על כל סכום ההשכרה. בהתאם למס השולי שלך אם אתה מעל גיל 60. אם אתה מתחת לגיל 60 זה יהיה… קרא עוד »

arn

לגבי קיצבה מקופת גמל להשקעה:
האם ההפקדה פטורה ממס הכנסה? כלומר אם הרווחתי בשנה 200 אלף ש"ח והפקדתי מתוכם 60 אלף ש"ח לקופת הגמל, האם מבחינת מס הכנסה על ילשלם מס רק על 140 אלף ש"ח?

האזרח הקטן

אין זיכוי בהפקדה, ההטבה היא רק במשיכה (אם קורית אחרי גיל 60 כקצבה).

נחמיה

תודה על הפרק לאזרחים ותיקים – זה לא מובן מאליו.

כפיר
 1. סעיף 40. השקיעו באמצעות ברוקר זר. ברוקרים זרים אינם כפופים לדיני המס של מדינת ישראל ולכן אינם מנכים מס במקור מרווחי הון שנוצרים לכם. כמשקיעים, אתם בהחלט כפופים לדיני המס של מדינת ישראל ולכן חלה עליכם חובת דיווח עצמאית, אחת לחצי שנה, לרשות המיסים באשר לפעילותכם באמצעות הברוקר הזר ועל חבות המס שלכם. עד למועד הדיווח, אתם מקבלים למעשה את האפשרות לדחות את תשלום המס. 

לדעתי הדיווח הוא אחת לשנה לא?

שאול

צריך לשלם מס פעם בחצי שנה (31/01 ו 31/07)

lamutalhistalmut

לגבי 38:
כשכיר, האם יש דרך להפקיד לקרן השתלמות מעבר לתקרה? במידה וכן האם יש מגבלה לגבי הסכום?

לאוניד

כשכיר, תלוי גובה השכר. אם השכר שלך מספיק גבוה והמעסיק מפריש לקרן השתלמות 7.5% ואתה 2.5% אז אם 10% משכרך עוברים את 1571ש"ח בחודש (התקרה הפטורה ממס) זה אומר שאתה מפקיד מעבר לתקרה. ועל כל שקל אחרי 1571 תשלם מס רווחי הון 25% (אבל תשלם אותו רק במשיכת הכספים – כלומר במימוש הרווח).

שלומי

שאלה נוספת באותו עניין:
אם שילמתי יותר מ 1571 בחודש הסכום הנוסף מפחית לי ממס ההכנסה? כלומר, זה נחשב כחלק מהניכויים?

חסוי :)

לדעתי, אתה לא יכול בעצמך אבל אתה יכול לבקש מהמעסיק שלך להפריש על 100% מהשכר ו״להוריד״ לך את השכר.
כלומר, אם אתה מרוויח 30 אלף ש״ח בחודש אז מעתה תרוויח ״פחות״ (לא חישבתי) נגיד 28,800 כיוון ש 1500 ש״ח בכל חודש יועברו לקרן השתלמות (כך שזה לא באמת פחות)
שים לב לא לוותר למעסיק על יותר מדי, כי הוא אמור להפריש לפנסיה לפי 30 אלף. אז ההורדה של השכר לא צריכה להיות סכום ההפרשה המלא.

אחת שהתנתקה מישראל

או שפשוט תעשו את תאוריית שלושת הדגלים.

אחד

מה זה אומר

אחד

בהנחה והמטרה של הפחתת תשלום המס אינה מטרה כשלעצמה, אלא אמצעי להגדלת העושר (או הפחתת הקטנת העושר בתשלומי מיסים) אני תוהה איך גידול ילדים או תרומה רלוונטיים למטרה זו. אמנם, תרומה וגידול ילדים מקנים הטבת מס, אולם אין ספק שמבחינה כוללת אף אחת מהפעולות אינה כדאית מבחינה כלכלית. זאת מבלי לדון ברעיון של להביא ילדים העולם מתוך רצון לנצל הטבות מס. גם השלמת תואר (בהנחה ונלמד במוסד מתוקצב, עלות שכר הלימוד מסכמת ל30-40 אלף ש"ח) אינה משתווה כלכלית להטבה הגלומה בנקודות הזיכוי המוקנית בשל כך (6000 ש"ח), על אחת כמה וכמה תארים מתקדמים שעלותם גבוהה הרבה יותר. יש בפוסט הרבה… קרא עוד »

האזרח הקטן

המטרה בפוסט היא לא לעודד הבאת ילדים אלא להזכיר למי שכבר הביא ילדים או תרם לוודא שהוא אכן מנצל את הטבות המס הרלוונטיות.

דוד

למלא לוטו מידי פעם זה צורך נפשי, לתת לפנטזיה/דמיון כלי להתפתח בתוכו, זה בסדר.

arn

מי שממלא לוטו מתעלל בנפשו. האכזבות אחרי ניפוץ הפנטזיה הן קשות.

לואיס בוניואל טבורי

In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes

גל-מ

הי מלבד ההקדמה שלא קשורה יש לי שאלה: אם קיימת פוליסת ביטוח חיים של משכתא איך מקבלים עבורה זיכוי במס? והאם מדובר בעד 7 שנים אחורה?

איציק

זה אפשרי רק על ידי תיאום מס, אם אתה שכיר, או בדוח השנתי, אם עצמאי..

ע.א

שכירים – נכו סכומים ששילם לכם המעביד לצורך ביצוע תפקידכם. למשל: הוצאות נסיעה ולינה בתפקיד (עד התקרה הקבועה בחוק); הוצאות ששולמו בגין רכישת בגדי עבודה; סכומים שקיבלתם מהעביד לצורך ביצוע שיחות טלפון בינלאומיות מהבית; הוצאות על טלפון סלולארי, עד גובה התקרה. 

איפה אפשר למצוא עוד פרטםי על סעיף 25? למשל איך לבצע אותו ומהן התקרות.

אביהו

שבת שלום,
עובד שכיר.
תיקרת ההקדה בקרן ההשתלמות מתייחסת להפקדה של העובד? או, של העובד והמעסיק יחד?

איתי

תודה רבה, פוסט מהחשובים שהיו כאן.

בני

לגבי סעיף 36 חיפשתי בחוק וזה לא נכון מי שירש דירה אפילו אם יש לו חלק קטן חייב במס במועד המכירה
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%A9%D7%91%D7%97_%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94 זה קישור לאתר כל זכות אשמח לשמוע אחרת

הציוני הנאמן

51. עברו לחו"ל ונתקו תושבות.
למשל לארה"ב.
0 % מס רווח הון לזוג נשוי עד לתקרת הכנסה של 80,000$ בשנה.
בחלק מהסטייטס רק 20%~ מס הכנסה פדרלי ראלי לזוג נשוי עד הכנסה של 450,000$~ בשנה.
מס כמעט אפסי על רכב ודלק
Pay less, smile more

יונתן

שטויות במיץ.
אני למדתי 12 שנים ועוד בכיתת מחוננים, ואמנם הכרתי הרבה קמצנים אבל אין לי שמץ של מושג מי זה מולייר.

רועי

איך בפועל אפשר לקבל זיכוי על התשתלומים לביטוח חיים (למשכנתא)? אילו אישורים צריך לצרף?

גדי

לא רשמת, קניות מחו"ל עד 75 דולר, זה משמעותי

יואב

תודה רבה פוסט שוב, ועוד אופציה, שימו הכל בביטקוין וזהו, שיילכו לחפש

גוני
 • אפשר עוד פרטים לגבי סעיף 20 – איך ניתן לבצע זאת מול המעסיק \ אשמח לשמוע על סיבות בעד\נגד למהלך:

עובד שכיר יכול להגדיל את הפרשותיו לחיסכון פנסיוני מהשכר המבוטח מ-6%, כפי שמורה החוק, ל-7% (עד 609 ₪ בחודש) ולקבל זיכוי מס בשיעור 35% על ההפרש.

בנוסף, עובד שכיר יכול להפקיד לחיסכון פנסיוני עד 16% מתוך מה שמכונה “שכר לא מבוטח”. זהו חלק השכר שעבורו המעסיק לא מפריש לחיסכון הפנסיוני (כגון: דמי הבראה, שעות נוספות, מתנות לחגים ועוד). מתוך חלק זה, 11% יותרו בניכוי, ועל 5% הנותרים יינתן זיכוי מס בשיעור 35% — והכל עד לתקרת שכר של 8,700 ₪

טים

מפה של היישובים בהם יש ההטבה במס הכנסה. הכנתי לבד לא חסין מטעויות
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19jAUiuj1pJ1QjDQzWvjY4HcFDt0DLcHQ&usp=sharing

הסולידי

וואוו
ממש כבר אין לך מה לכתוב
פשוט גרוע.
ואגב הפתיח שלך מזעזע מלא ארס ושנאה.

what

מעניין מי אתה, איש קבע שיצא לפנסיה בגיל 40 על חשבוני?

arn

שאלה לגבי חיסכון במס:
נניח שאני לא עובד אבל יש לי רווחים מניירות ערך שעוברים את הסף ממנו אני פטור ממס, האם אוכל להפקיד חלק מהרווחים לקרן פנסיה ולקבל על זה פטור ממס?
למשל נניח שאני לא עובד אבל משכתי השנה רווחים של 100 אלף ש"ח, יש לי פטור של 60 אלף ש"ח (בגלל שיש לי 2.25 נקודות זיכוי שזה יוצא פטור על 5000 ש"ח לחודש בערך), האם אוכל להפקיד את ה-40 אלף ש"ח הנותרים בקרן פנסיה ולקבל גם עליהם פטור ממס?

arn

לגבי השקעות בבורסה: שמתי לב שרק מדדי הדאו-גונס, נאסד"ק, ראסל 2000, s&P500, ו-MDAX (אולי גם DAX) הרויחו היטב ב-20 – 30 השנים האחרונות (כלומר עשו בממוצע 6% – 7% לשנה). ה-KAK עשה רק 4% לשנה בממוצע ונדמה לי שכך גם המדד הקנדי. המדד הבריטי וה-STOxx600 עשו אפילו פחות. היין היפני נראה לי שבכלל הפסיד. אם זה כך אז איך אפשר להרויח 4% בממוצע שנתי ממדדי המניות?

מסך_נסע

אז את ממליצה לעשות ניתוח לשינוי מין כדי לקבל עוד חצי נקודת זיכוי?

יובל

מדהים. תודה רבה

.

עקבו אחרי

תגובות אחרונות בבלוג

RSS מהפורום

דילוג לתוכן