קיזוז הפסדים בבורסה: כך תשלמו פחות מס רווח הון

ק

כולנו משקיעים בשוק ההון מתוך מטרה ברורה: להרוויח.

אנו קונים ניירות ערך במחיר מסוים, ומקווים שבחלוף תקופה מוגדרת – שעות בודדות עבור סוחרי יום, שנים עבור משקיעים פסיביים — נמכור אותם במחיר גבוה ממחיר הקנייה.

כאשר ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר המכירה חיובי, ממומש רווח הון. בדרך כלל משמעות הדבר היא שמדינת ישראל תנגוס בחלק מהרווחים, שכן בניגוד לארה"ב, למשל, רוב המשקיעים בישראל מנהלים את החלק הארי של השקעותיהם בחשבונות החייבים במס רווחי הון.

עדכנית ל-2014, מס בשיעור 15% מוטל על כל רווח נומינאלי (לפני אינפלציה) מניירות ערך שקליים (אג"ח לא-צמוד, מק"מ ופקדונות). מס בשיעור 25% מוטל על כל רווח ריאלי (אחרי אינפלציה) מכל יתר ניירות הערך (ובכלל זה קרנות נאמנות ותעודות סל), ישראלים וזרים כאחד.

הסברתי בעבר כיצד מס רווחי הון עלול לשחוט לאורך זמן את תיק ההשקעות, ומדוע כל משקיע נדרש לפעול בכל הדרכים החוקיות על מנת להקטין את נטל המס הזה.

אחת הדרכים לעשות זאת,  היא לוודא שלפחות חלק מתיק ההשקעות שלכם מתנהל במסגרת אפיקים הנהנים על-פי חוק מפטור ממס, כגון קרנות השתלמות וקופות גמל.

דרך אחרת היא להקטין ככל האפשר את פעולות הקנייה והמכירה בחשבון ועל-ידי כך לדחות את מועד הטלת המס; שהרי מס רווח הון מוטל על רווחים ממומשים בלבד. לא מכרתם – לא הרווחתם; לא הרווחתם – לא שילמתם.

ישנה אסטרטגיה נוספת, פחות אינטואיטיבית, לדחות את תשלום המס, והיא באמצעות קיזוז הפסדי הון.

הפסד הון נוצר כאשר אנו מוכרים את נייר הערך במחיר נמוך מהמחיר שבו רכשנו אותו.

תקנות מס הכנסה (סעיף 92) מתירות לקזז הפסדי הון כנגד מס המוטל על רווחי הון, ובכלל זה רווחים ממכירת ניירות ערך ישראלים או זרים, תשלומי דיבידנדים ותשלומי ריבית.

 במילים אחרות: ניתן לנצל את הפסדי ההון כדי לחסוך תשלום מס על רווחי הון קיימים או עתידיים. 

יש להדגיש כי לא ניתן להתקזז על רווחים שנצברו באפיקי חיסכון סולידיים כמו פקדונות בנקאיים ותוכניות חיסכון, או על הכנסה פירותית כמו משכורת. כמו-כן, ניתן לקזז הפסדים רק בחשבונות חייבים במס. זאת אומרת שאם היו לכם הפסדים בהשקעות המנוהלות בחשבונות פטורים ממס, כמו קופות גמל או קרנות השתלמות, אין לכם אפשרות לקזז אותם כנגד רווחים מחשבונות חייבים במס.

קיזוז הפסדי ההון מתבצע אוטומטית, כבר בשלב ניכוי המס במקור על-ידי הבנק או בית ההשקעות בו מתנהל חשבונכם.  בכל פעם שאתם מוכרים נייר ערך בהפסד, הברוקר יוצר בחשבונכם מגן מס. זהו נכס המייצג את החיסכון בתשלומי מס עתידיים. מגן המס מחושב כשיעור המס שהיה עליכם לשלם אילו הייתם מוכרים את ההשקעה ברווח.

לדוגמה: ברכה קנתה בתחילת 2008 קרן מחקה מדד S&P 500 בסכום של 100,000 ש"ח. במהלך המשבר צנח שווי הקרן ל-60,000 ש"ח, וברכה החליטה למכור.

מכיוון שברכה מימשה הפסד ריאלי של 40,000 ש"ח, נוצר לה בחשבון מגן מס של 40,000*25% = 10,000 ש"ח.

כל רווח הון שנוצר בשנה שבה מומש הפסד הון שוטף יקוזז תחילה כנגד מגן המס הזה, בהתאם לנוסחה:

מס לתשלום = רווח הון * מס רווח הון – יתרת הפסד. 

נניח שבאותה שנה בה נרשם ההפסד מכרה ברכה קרן אג"חית ברווח של 60,000 ש"ח. הרווח יתקזז עם יתרת ההפסד (=מגן המס) בחשבונה, כך שהיא תשלם מס רווח הון בשיעור של

10,000 ש"ח – (25% * 60,000 ש"ח ) = 5,000 ש"ח בלבד.

הפסד הון שוטף לעומת הפסד הון מועבר

הפסד הון שוטף הוא יתרת ההפסד שנוצרה במהלך שנת מס קלנדרית אחת (1 בינואר – 31 בדצמבר). יתרה זו מחושבת כאמור על ידי הברוקר ברמה שנתית, כך שהפסד שנוצר בתחילת השנה, יאפשר קיזוז מס אוטומטי עד סוף השנה (החל משנת 2012 קיזוז מס מתבצע אוטומטית גם אם הרווח קדם להפסד במהלך אותה שנת מס).

מנגד, אם הרווחים באותה שנה היו קטנים מיתרת ההפסד, או שלא היו לכם רווחים כלל, ניתן להעביר את יתרת ההפסד לשנים עוקבות (ללא הגבלת זמן) ועל ידי כך לדחות את תשלומי המס לעתיד.  זהו הפסד הון מועבר. הפסד הון מועבר נבדל מהפסד הון שוטף בכך שאיננו בר-קיזוז כנגד הכנסה מדיבידנדים וריבית.

חשוב להדגיש כי אם קיימת יתרת הפסד לא מנוצלת בחשבון הבנק שלכם בסוף שנת המס ולא דווח עליה לרשויות – היתרה מתאפסת.

במילים אחרות — הפסד הון מועבר אינו מוכר על ידי מס הכנסה באופן אוטומטי. מס הכנסה, כידוע, לא ירדוף אחריכם עם צ'ק החזר מס, גם אם הוא יודע שהוא חייב לכם.

זאת אומרת שהאחריות להצהרה על ההפסד מוטלת על הנישומים (זה אתם). הדבר נעשה באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה (טופס 1301)  (שימו לב – הטופס המקוצר להחזרי מס לשכירים (135) אינו מתאים לעניין זה).

בחודש מרץ ישלח לכם הבנק או בית ההשקעות טופס ייעודי (טופס 867) המסכם את מכלול ההכנסות (או ההפסדים) שהיו לכם במהלך השנה החולפת כתוצאה ממכירת ניירות ערך, ריבית ודיבידנדים, וכן את המס שניכו במקור מאותן הכנסות. הטופס מהווה ראייה לכך שהיה לכם הפסד הון באותה שנה, ומקנה לכם את היכולת לתבוע מרשויות המס את לקזז את ההפסד כנגד רווחים עתידיים.

את הנתונים המופיעים בטופס 867 יש להעתיק לנספח ג' בדו"ח השנתי המוגש למס הכנסה (מוכר גם בתור טופס 1322 – רווחי הון מניירות ערך סחירים).   לבסוף, כדי להעביר את הפסד ההון לשנים הבאות, יש למלא ולצרף לדו"ח השנתי טופס 1344 (הפסדים מועברים).

האינטרקציה מול רשויות המס עלולה להיות מעט מאיימת, במיוחד עבור שכירים שמרביתם פטורים מהגשת דין וחשבון על הכנסתם. ניתן להיעזר כמובן ביועץ מס או ברואה חשבון שיעשה זאת במקומכם, אך אפשר גם לחסוך אלף שקל ולעשות את זה לבד. הנה סרטון מצוין שמסביר על התהליך (קרדיט: תמיר כורם מהאתר עיגול).

למכור בהפסד? נפלת על הראש?! 

אלה מכם ששרדו עד כאן תוהים ודאי מדוע הסולידית, מזכ"לית החזית העממית למאבק בתזמון השוק ואבירת מסדר ה-"קנה-החזק-אזן", מדברת לפתע בעד מכירת ניירות ערך בהפסד.

מה קרה להשקעה עצלה?ל-"לקנות בזול, למכור ביוקר"? ל-"לקשור עצמנו לתורן"? ל-"עשרת הדיברות למשקיע בשוק דובי"?

אפשר להירגע.

אינני מדברת על מכירה מתוך פאניקה. כוונתי איננה למשוך את הכספים בבהלה ולשבת על הגדר בציפיה להזדמנות כניסה טובה יותר.

במקום זה, הרעיון הוא לפעול באופן שיטתי ומוכוון מטרה: לנעול הפסד הון, ליצור מגן מס, ומיד לאחר מכן להשקיע את הכספים מחדש בשוק.

אם ישנה חובה לשלם מס רווחי הון על השקעה מסוימת, ובמקביל קיימת השקעה נוספת שרשמה הפסד גדול על הנייר, אזי יש סיבה טובה מאוד לממש את ההשקעה הכושלת בהפסד על מנת לקזז אותו כנגד הרווח, למרות עלויות העסקה.  זכרו: אי אפשר לגרום למס הכנסה להכיר בהפסד ההון ללא מכירת נייר הערך.

משה קנה תעודת סל של תכלית על מדד ניקיי 225 היפני תמורת 100,000 ש"ח. חלפו מספר חודשים, והמדד התרסק ב-30%. שווי התיק של משה שווה כעת 70,000 ש"ח. כדי לייצר לעצמו מגן מס (=30,000*25%), משה החליט למכור את התעודה תמורת 70,000 ש"ח. מספר ימים לאחר מכן, הוא רכש ב-70,000 השקלים הללו תעודת סל דומה, אך לא זהה – קסם MSCI יפן. (*)

על פניו, לא הרבה השתנה. משה שמר על חשיפה קבועה לשוק המניות היפני. שווי תיק ההשקעות שלו נותר זהה (פחות עמלות קנייה ומכירה זניחות) כפי שהיה לפני ביצוע הקיזוז. אבל כעת יש לו נכס ממשי ביד: מגן מס בשווי 7500 ש"ח, שבו יוכל להשתמש כדי לקזז מס על רווחי הון באותה שנה קלנדרית, ובהיעדר רווחים כאלה – להעבירו לשנים הבאות.

כך, בתאוריה, משה עשוי להרוויח פעמיים: פעם אחת על כך שנחסך לו הצורך לשלם מס רווחי הון הודות לקיזוז המס, ופעם שניה מאחר שערך ההשקעה החלופית עשוי לעלות.

מובן שבסופו של דבר, כשמשה ימכור את התעודה החלופית שקנה, הוא יצטרך לשלם מס רווח הון גדול יותר, שכן את התעודה החלופית הוא קנה במחיר זול יותר (70,000) מהתעודה המקורית (100,000). בהנחה שכעבור שנה שווי אחזקתו יהיה 120,000 ש"ח, הוא יידרש לשלם מס על רווח של 58%, בעוד שללא הקיזוז היה נדרש לשלם מס על רווח של 20% בלבד.

ואף על פי כן, הגם שקיזוז המס אינו מבטל את החובה לשלם מס רווח הון, הוא יכול לדחות אותה במספר בלתי מוגבל של שנים. זוהי פונקציה של ערך הזמן של הכסף: כסף בהווה שווה הרבה יותר מכסף בעתיד, ולכן דחיית תשלום מס בהווה חשובה כל כך. במילים אחרות, קיזוז המס מאפשר למשה לקבל הלוואה ללא ריבית ממס הכנסה – כסף חינם.

(*) יש לציין כי הסיבה שמשה לא רכש בדיוק את אותה התעודה שמכר היא שקיימת אי-בהירות סביב הנושא בפקודת מס הכנסה. בארה"ב יש תקנה מפורשת (Wash Sale) האוסרת על מכירת נייר ערך וקנייתו מחדש תוך פרק זמן קצר. קוד המס שם מחייב "תקופת צינון" של 31 יום בין פעולת הקנייה לפעולת המכירה.  בישראל לא קיימת תקנה מקבילה לתקנת ה-Wash Sale, אם כי סעיף 86 בפקודת מס הכנסה שולל "עסקאות מלאכותיות" שנועדו להפחית מס באופן בלתי נאות. האם קניית ני"ע דומה, אך לא זהה, כעבור מספר ימים לאחר המכירה, נחשבת לעסקה מלאכותית? אין תשובה חד-משמעית, ולכן משה העדיף להיזהר. ישנו דיון משפטי מעניין בסוגיה כאן.

בשורה התחתונה, קיזוז הזדמנותי של הפסדי הון כנגד רווחי הון הוא כלי מועיל אשר עשוי להגדיל את תשואת תיק ההשקעות לאורך זמן, במיוחד בראשית הדרך וכששווי התיק עוד קטן. ספציפית, קיזוז מס  בשלב מוקדם עשוי להקטין משמעותית את נטל המס על משקיעים המושכים אחוז קבוע מתיק ההשקעות שלהם בשלב שלאחר הפרישה מעבודה.

הכותבת איננה משפטנית, רואת חשבון או יועצת מס. המידע משקף את הבנתי האישית את הוראות החוק ופקודות מס הכנסה. הפוסט אינו מקיף את כלל נושא מיסוי שוק ההון ואין להסתמך עליו כפרשנות מחייבת. כמו-כן, הפוסט אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס. מחובתך להתייעץ עם איש מקצוע בהתאם לנתוניך המיוחדים.

הירשם
הודע על
guest
96 Comments
הישן ביותר
החדש ביותר המדורג ביותר
Inline Feedbacks
View all comments
שי

תודה על מאמר נפלא!

איתן

אפשר להגיש למס ההכנסה 6 שנים אחורה ,שנה בה הפסדת "נצבעת לתמיד!!!!" וכך אפשר לקזז בעתיד כל עוד מגישים למס ההכנסה בקשה בשנים הבאות אם הרווחת בשנה מסויימת,מי שלא מגיש לא "צובע" ולכן מפסיד מלא כסף …לא צבעת , לא קיבלת…אפילו אני לא ידעתי שהצביעה היא לתמיד!

עופר

מה הכוונה נצבעת לתמיד האם גם הגשת דוחות תוכל לקזז מעבר ל6שנים אחורה.

אמנון אלבי

מאמר מצוין. תודה.

sancho1981

תודה על הפוסט

עמי

מעולה!!!! לכאלה פוסטים אני מחכה. כיף! כיף ללמוד. מעניין אם יש מחשבוני אינטרנט שניתן להכניס בהם נתונים ולברר כדאיות של נעילת הפסד הון להגנת מס. מתי זה לא כדאי?

אורן

כל הכבוד על ההבנה של חוקי המס בלימוד עצמי! רק תיקון קל למלל המודגש של הנוסחא : מס לתשלום = רווח הון * שיעור המס רווח הון – יתרת הפסד*כפול שיעור המס (מגן מס)

יוני

ואיך מקבלים החזר של מס על 25% מהדיבדנדים שנוכו בארה"ב?

אבי

תיקון קטן – WASH SALE אינה פעולה אסורה. אלא שזו פעולה שמדווחת בתוך רישומי הפעולות ואסור לנצל את ההפסד שנוצר ממנה לכאורה. מותר לקנות ולמכור בהפרשי זמן קטנים כרצונך, האיסור קשור לעניין המס בלבד.

עמיחי

מדובר על סעיף 92 לפקודת מס הכנסה ולא לתקנות מס הכנסה כמובן.

Stocker

שאלה של תינוק השקעות:
בפוסטים קודמים ציינת שכדי ליצור תיק השקעות מאוזן, נמכור את החלק שעלה על האחוז שהגדרנו (נאמר מניות עלו מעל 75% כפי שהגדרתי) ונקנה את החלק שירד לצורכי איזון . בפוסט הנוכחי מתוארת דרך שונה לגמרי שמאפשרת הגנה מסויימת ממס רווחי הון.
שתי הדרכים מצוינות אך נוגדות לטעמי אחת את השניה.
איך נכון בעיניך לפנות לסוגיה זו?

אילן

כמה שאלות

1. המס על קרנות שקליות הוא 25% ראלי בעוד על אגח שקלי הוא 15% נומינלי
בראייה של השקעה לטווח ארוך, ולקיחה בחשבון של עוד הבדלים (למשל קרנות צוברות ריבית בעוד שאגח לא) מה מבין 2 האפשרויות עדיפה להשקעה?

2. עד כמה שנים אחורה אפשר לדווח על הפסדי הון?

3. האם הצבירה והקיזוז בחשבון הבנק היא בספירה של "כמה מס שולם עד עכשיו" או "כמה רווח/הפסד היה עד עכשיו"

תודה

אביבה

בתשובה לשאלת הקיזוז – הניסוח בפוסט היה שגוי מעט: "תקנות מס הכנסה (סעיף 92) מתירות לקזז הפסדי הון כנגד מס המוטל על רווחי הון…" 1) כפי שהעירו – מדובר על סעיף 92 לפקודת מס הכנסה ולא ל"תקנות". 2) לשאלתך – הקיזוז הוא של הפסד הון כנגד רווח הון וכן הכנסות ריבית ודיבידנד במגבלות מסוימות (*). כלומר – אין מדובר בקיזוז מס כנגד "מגן מס" וודאי שלא בקיזוז "הפסדי הון כנגד מס המוטל על רווחי הון…". (*) מגבלת הקיזוז: סעיף 92 מאפשר קיזוז של הפסד הון שוטף רק כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמה עבור אותו נייר, אלא אם שיעור המס… קרא עוד »

אביבה

ולגבי ריאלי Vs. נומינלי – יש לזכור כי שיעור המס על רווח הון מניירות לא צמודים, אמנם, נמוך יותר, אך בסיס המס גבוה יותר, כיוון שהרווח הנומינלי גבוה מהרווח הריאלי.

יוסי

חברים סיפרו לי על התרגיל הזה ויש הרבה פרסומות באתר ספונסר של חברות שמוכנות לעזור לקבל את החזר המס תמורת אחוזים. זה נשמע מאוד יפה אבל לצערי או לשמחתי גיליתי שהוא מאוד לא רלוונטי למשקיעים פסיביים כמוני: אני משקיע לאורך שנים בסלים וקרנות מחכות ודוגר עליהם עד אין סוף כאשר את האיזון אני עושה באמצעות החסכונות החודשים כלומר בכסף חדש. מה שיוצא מזה הוא שכל האחזקות בתיק הן ברווח ואז אין מה לקזז.

איליה

נראה לי שאת סותרת את עצמך כאשר את מדברת על תכנון. הרי לא ניתן לצפות את השוק. ומה אם אחרי הרידה ומכירה, מחיר נייר ערך ירד עוד יותר? ובכל אופן הרי מבצעים מכירה וקנייה רק לצורך איזון התיק.
אם אחרי קיזוז רווחים מול הפסדים בסוף שנה נשאר הפסד (אחרי אזון התיק) אז עדיף להעביר אותו הלאה.

ישראל

יש עניין טכני שראוי להכירו ולדעת עליו:
1. הבנק מבצע קיזוז, בתנאי שמכירת הנייר "המפסיד" ומכירת הנייר "המרוויח" יתבצעו שתיהן באותו חודש.
2. אם שתי המכירות לא יחולו באותו חודש, יווצר מצב כזה: למשקיע תהיה זכות (ע"פ סעיף 92, כאמור) לקיזוז, אך הקיזוז לא יתבצע אוטומטית על ידי הבנק.
3. במקרה כזה, יהיה על המשקיע לבקש את הקיזוז בסוף השנה, עם הגשת דוח לפקיד השומה וכיוצא בזה.
4. אף פעם לא הצלחתי להבין את ההגיון הזה, לפיו שתי המכירות (הפסד ורווח) חייבות לחול באותו חודש, למעט סיבות שקשורות בתוכנת בנק מסורבלת.

ישראל

להסולידית שלום,
תודה על העדכון, לא ידעתי על התיקון ה(המתחייב מאליו) הזה.
את כותבת "יש להדגיש כי לא ניתן להתקזז על רווחים שנצברו באפיקי חיסכון סולידיים כמו פקדונות בנקאיים ותוכניות חיסכון…" – אז אני ממליץ בחום :)) שזו תהיה הכתבה הבאה שלך, לאמור – איך להתקזז על רווחים מן הסוג הזה.
אגב, גם כאן מעולם לא הבנתי מדוע מצא המחוקק לבדל את רווחי ההון למיניהם, ולקבוע "חומה סינית" שתמנע, לדוגמא, קיזוז רווח מריבית בתכנית חסכון, מול הפסד ממכירת מנייה; אבל מן המפורסמות הוא שדיני מס הכנסה שלנו הם מבוך ליודעי ח"ן בלבד.

אביבה

הרציונל הוא עידוד השקעה בורסאית ואי-עידוד של המשקיע להרדים את כספו בתכנית חיסכון.
חוקי המס משרתים אינטרס גבוה יותר, דהיינו מדיניות מוניטרית מרחיבה, שאחד מגילוייה הוא הורדת שיעור הריבית.
אם לא נרמזת, ולמרות אחוזי הריבית הנמוכים, החלטת להשקיע בתכנית חיסכון, אתה "נענש" גם על ידי חוקי המס, שאינם מאפשרים לך לקזז את הפסדיך כנגד הרווח הלא רצוי.

טל

בברוקר שלי בכלל פיננסים עדיין נכון להיום מקזזים רק באתו חודש

שגב

יש לי שאלה. יש לי הפסד בני"ע לאחר מכירה בשנת 2011. שנה לאחר מכאן 2012 נוצר הפסד נוסף.האם כשאני אבקש מהבנק את יתרת ההפסדים שלי במרץ 2013 (טופס 867), עבור שנת 2012 יצוין בדו"ח זה הסכום הכולל של ההפסדים (כאמור 2012+2011) או שטופס 867 נותן את יתרת ההפסדים עבור שנה ספציפית. אודה לתשובה.

קרן

תשובה לשגב – טופס 867 כולל רק שנת מס אחת. הפסדים מועברים יכולים להיות מקוזזים למול רווח רק לאחר שהגשת דוח למס הכנסה וקיבלת שומה שמכירה בהפסדים אלו (אתה יכול להגיש דוח 7 שנים אחורה)

צחי

אז יש לי שאלה: נניח קניתי 10 יחידות של תעודת סל במחיר 100. המחיר עלה ל-200 בשנה הבאה.
אחרי שנה קניתי עוד 10 יחידות של אותה תעודת סל במחיר 200, ואז לאחר שנה המחיר ירד ל-150.
עכשיו, שווה לי למכור 10 יחידות, אבל רק את אותם 10 יחידות שקניתי ב-200 (בכדי
לקבל מגן מס רק מההפסד של הירידה מ-200 ל-150).
האם הבנק יודע איזה 10 יחידות למכור? האם זה ניתן לביצוע?
האם מישהו יודע את התשובה?

גיא

לא צחי, מניסיון אישי זה FIFO
First In First Out.

איליה, הגם אתה ברוטוס? 🙂
אם מחיר הנייר יורד שנה אחרי אפשר למכור שוב.
לא רע שיהיה הפסד (זמני) מול דיוודנדים ממושים בכוח (אם קיימים)

איליה

גיא, בתור מי שמחחזיק בVTI – נניח יש לי הפסד, מכרתי ונעלתי אותו, אני צריך לחכות חודש כדי לחזור לפוזיציה (נייר ערך אמריקאי, תקנות אמריקאיות תקפות) או שאני צריך לקנות נייר אחר שיכול לעקוב פחות טוב ולהיות יקר יותר. ברגע זה הפרתי את כל רעיון של השקעה פאסיבית. נכון על הנייר זה נראה מעולה – בוא תמכור, תנעל הפסד, תקנה חזרה ותהה מפתור ממס על הדיווידנטים (שמנוכה במקור – כלומר צריך לעשות קיזוז מס דרך מס הכנסה). ומה יקרה אם פתאום השוק עולה ואתה נשאר עם רווח הון בקרן סל יקרה יותר ובעלת שקיעת מעקב גדולה יתור? (כי אתה לא… קרא עוד »

גיא

או.קי. הבנתי.
לא הכרתי את התקנות הללו ,בכלל.
מקווה שלא ירחיבו אותן בארץ במחאה הבאה.
בין כה כבר לא נשארו לי הפסדים בתיק לשחק איתם, איזה באסה.

עמוס

גם אני חשבתי כמוך צחי עד שגיליתי שמס הכנסה חשב על זה ומה שנקנה ראשון נמכר ראשון אף על פי שזה יוצר מצב שאם יש ניירות זהים בחיקוי ובדמי ניהול על אף הסרבול אולי שווה לקנות את הנייר השני כדי ליצור אולי מגן מס אבל זה נראה קצת טרחה

עמוס

צריך לזכור שהמס הוא לא 25 אחוז מהסכום הוא 25 אחוז מהרווח אם המכירה מתבצעת לרוב בחלק הכספי בניקוי אינפלציה הרווח הוא קטן יחסית ולכן אם הרווח הוא 10 אחוז בניכוי אינפלציה מהחלק הכספי אז המס הוא רק 2 אחוז וחצי מהמכירה.השיטה שמוצעת פה טובה לאיזון התיק בהנחה שחלק מהניירות יורדים כספית מזמן הקנייה שווה למכור ו לקנות מחדש ( בהנחה שזה לא נחשב רמאות מס וזה לא ברור שזה נחשב רמאות מס) ואז חוסכים במס בחלקים הרווחיים. יש לציין רשעות של מס הכנסה אם הפסדתי אבל שנת מס לאחר שהרווחתי אין החזרי מס( זאת אומרת הנחה בסיסית שנהנתי מהרווח… קרא עוד »

המתמטיקאי

סולידית יקרה,
את טועה ומטעה את הציבור. מהרווח מורידים את מגן המס, ורק אז מכפילים בשיעור המס.

זה הבדל גדול ממה שכתבת… למשל, בדוגמא של ברכה יצא שהיא הרוויחה 60 אלף שח אז חישבת 25% מ-60 אלף והורדת 10 אלף. יצא לך 5000.
החישוב הנכון: 60 אלף פחות 10 אלף שזה 50 אלף. על זה יש 25%, כלומר משלמים 12,500 שח
פי 2.5 מס ממה שחישבת.
בקיצור לפי התאוריה שבנית פה, אפשר כמעט לא לשלם מיסי רווח הון והמצב רחוק רחוק מזה.

אילו היית לומדת באוניברסיטה זה לא היה קורה… (אני צוחק כמובן, אני מקווה שיש לך חוש הומור).

אהרוני

הסולידית צודקת בחישוב שלה.
אתה בעצמך טועה ומטעה.
נראה שהלימוד באוניברסיטה לא הועיל לך במיוחד… (מקווה יש לך חוש הומר וגם סקרנות ללכת ולבדוק למה המטמטיקה הגבוהה בילבלה אותך)

פאטיה

תודה לסולידית על הבהרת נושא מגן מס; עד כה לא קיבלתי מענה מדיוק כל כך.
גאי -:) כייף לך שאין הפסדים; ההפסדים שלי שהם ב- 2 נ.ע. בלבד, אני גוררת, בתקווה שתוך שנה שנתיים הם יחזרו לדרך המלך, אם לא אז אכלתי אותם…

יוסי

באתרי הבנקים יש מחשבוני מס שנקראים גם סימולטורים. ניתן לראות באמצעותם מה יקרה מבחינת המס כולל קיזוזים אם נמכור נייר ערך בסכום מסוים. זה מאוד נוח לשימוש.

הצד הקצת פחות נעים זה שניתן לראות בשנייה שהתיק נטו (כלומר אם נממש היום) שווה הרבה פחות מערכו ברוטו שזה הערך הכולל של התיק שמוצג בחשבון.

לי הדבר היה חשוב במיוחד כאשר רציתי לאזן את התיק. כשראיתי כמה הרבה מס אני צריך לשלם לצורך איזון החלטתי לא למכור אלא לאזן בהדרגה באמצעות כסף חדש (כלומר חיסכון חודשי).

Aviad

שלום דורין
בעקבות הירידה של הריבית לשפל חסר תקדים יש לי שאלה.
האם זה יהיה צעד חכם לקחת הלוואה מהבנק בריבית סופר נמוכה (לאחר מיקוח כמובן) ולהשקיע את כולה בקניית מוצרים בסיכון נמוןך כגון אג"ח וחלק קטן במניות?

renee

יש לזה שם קוראים לזה מינוף וזה דבר מסוכן כי אפשר גם להפסיד ואז נשארים עם הלוואה להחזיר

סימונה

וואו! תודה על הפוסט.
האם יש מגבלות? כמה שנים לאחור ניתן להתקזז מול מס הכנסה? האם יש תקרת סכום?

ירדן

האם יש המלצה על רף מסויים לבצע מגן מס כשההפסד עובר אותו, כדי שלא לפספס הזדמנויות טובות? מצד שני, מכירה על כל אחוז הפסד תגרום להרבה עמלות – הפסדים ממשיים ולא רק דחיה של התשלום

יחיאל

בנות קיזוז, או ברי קיזוז. אבל לא ברות קיזוז…

זמבלה ציבל

גם לא ברי קיזוז… רק בר קיזוז או בני קיזוז…😃

Zak

מעניין מאוד לקרוא דורין, המון תודה! רציתי רק לשאול האם יש לך המלצות על איפה לנהל את התיק – בבנקאו בבית השקעות, בארץ או בחו"ל, ובמיוחד על האופן בו ניתן לחסוך בעמלות הכבדות של הבנקים?

משה עברי

מה קורה לגבי מניות המחלקות דיוידנדים?
המדינה לוקחת מס עבור הדיוידנד, שמוריד את ערך המנייה. אני מניח שהמדינה לא תמסה כאשר ערך המניה מתואם דיוידנד הוא נמוך ממחיר הקניה אבל מה כאשר מחיר המניה מתואם דיוידנד גבוהה ממחיר הקנייה אך מחירו ללא ההתאמה נמוך יותר? האם אז יש מגן מס?

איש (3718 )

אין קשר. תתייחס למניה ולדיבידנד כאילו הם ניירות ערך שונים.

על הדיבידנד משלמים 25% מס כאילו הוא 100% רווח הון .

והמניה נשארת בתיק במחיר הקניה המקורי ומחיר השוק הרגיל.

זה יכול להיות לא הוגן אם המניה ירדה מתחת למחיר הקניה בשעה ששילמת 25% מס על הדיבידנד. הדרך להתמודד עם זה, בדיוק כמו עם ניירות ערך שונים, אם זה באותה השנה הבנק יקזז, ואם זה בשנים שונות אז צריך להגיש דוח למס הכנסה.

שגב

עמלות מסחר בארץ גם ברות קיזוז? בחו"ל אני יודע שכן.

יניב

שאלות לבקיאים:
1) האם מגן המס מחושב לפי שיעור המס החל על אותו ני"ע ספציפי שנמכר בפסד, או שמא עפ"י שיעור מס אחיד של 25%?
2) הסולידית כתבה: "הפסד הון מועבר נבדל מהפסד הון שוטף בכך שאיננו בר-קיזוז כנגד הכנסה מדיבידנדים וריבית.", האם זוהי תקנה דפניטיבית או שניתן עדיין לקזז הפסד הון מועבר כנגד הכנסה מדיבידנדים וריבית, אך יש לפעול מול רשויות המס כדי שיכירו בכך?
תודה.

קרן

היי יניב,
1) בחישוב חבות המס השנתית מקוזז הפסד ההון עם ההכנסות. ההכנסות שנותרות אחרי הקיזוז חייבות במס לפי המס המיטיב שלך. זאת אומרת – קודם מחושבת סך ההכנסה החייבת במס ולא קודם מגן המס.
2) הפסד הון מועבר לא ניתן לקזז מול ריבית ודיבידנדים. (בניגוד להפסד הון שוטף).
מקווה שעזרתי

יניב

תודה קרן. אך תשובתך לגבי (1) לא ענתה על שאלתי. מכל מקום נדמה לי שמצאתי את התשובה בחוזר מקצועי של רשות המס: http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Hozrim/hoz22-2002.pdf בהנחה שמהות החישוב לא השתנתה מחוזר זה, הרי שס' 4.2.1 בעמ' 26-27 עונה על שאלתי. התשובה לשאלתי היא שהקיזוז הינו "מס כנגד מס". למשל, אם קיים הפסד הון ראלי ממניות בגובה של 500, הרי שמגן המס הינו 500X25%= 125. אם נוצר רווח הון ממכשירים אחרים, שהמס החל עליהם הוא, נניח, 15%, ונניח כי נוצר רווח הון נומינלי של 300, אזי המס לתשלום הוא 300X15%=45, מכאן שקיזוז "המס כנגד מס" הינו: 125-45=80 כלומר 80 הוא יתרת מגן המס.… קרא עוד »

חולם חסר

אני רק שאלה
למה אומרים שהמדינה מעוניינת באינפלציה כי זה שוחק את החוב שלה ?
זה שוחק רק את החוב בריבית קבועה ולא צמודה , לא ?

יניב

נכון, אבל יש סיבות טובות אחרות ומוצדקות לאינפלציה נמוכה ונשלטת. חלק מהסיבות הן: (א) אינפלציה נמוכה מעידה על עודף ביקוש על ההיצע, כלומר אינדיקטור חיובי לפוטנציאל הצמיחה הכלכלית של המדינה. (ב) לפחות תיאורתית, אינפלציה נמוכה שוחקת את משכורותיהם של העובדים בטווח הקצר-בינוני. שחיקה זו מקלה על העסקים (כיוון שהם מעלים מחירים בהתאם לאינפלציה, לפחות תיאורתית), לכשעצמה האינפלציה מאפשרת לעסק להעסיק יותר עובדים (כי שכרם הריאלי נמוך יותר), ובכך האבטלה קטנה. אבטלה נמוכה יותר = יותר קונים (גם אם כוח קנייתם נמוך יותר), יותר קונים => עלייה בתוצר עקב הגידול בביקוש הריאלי => כלכלה צומחת (ובכלל זה השקעות הון, ציוד ומכונות… קרא עוד »

שמעון חש

המחאה הבאה מתבשלת והיא תהיה אלימה ההרבה. 2016 או 17 לדעתי.
הבעיה שהרוב באים למחות נגד יוקר המחייה והגזל אל הססמאות הולכות לצדק חברתי ודאגה לעניים.
דאגה למסכנים אמיתיים זה חשוב , הבעיה שהרבה מהתקציבים האלה מסבסדים פרזיטים ו"עניים" מבחירה.
אבל העיקר שהמערכת תזועזע , גם אם בכיוון רק חצי נכון , אחרי כמה אינטרוולים של זעזוע יש סיכוי לתפוס כיוון נכון וזה יקח הרבה שנים

שמעון חש

אלימה בהרבה..
אבל הססמאות..

ronen

שאלה לסולידית

שמעת על התקנה החדשה של מס הכנסה ? ->

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000969774

לא כל כך ברור תוכלי אולי להסביר ?

תודה
רונן

renee

הכתבה באמת לא ברורה חיפוש באינטרנט של תקנה 195 סעיף 121 ב מדברת על תשלום מס נוסף של 2% מעל הכנסה של 811.590 שח לשנה מעבר למיסים האחרים שכבר שולמו מכל מקורות ההכנסה של הנישום ,ואילו הכותב רשם בסוף שחלה חובת דווח על הקף מסחר לכן נראה לי שצריך לבדוק טוב יותר בתקנות למה הכוונה

renee

הכתבה פה הרבה יותר ברורה http://www.themarker.com/markets/1.2427321

המחסנאית

הגעתי באקראי אבל אחזור לקריאה ולמידה רצינית יותר.תודה על השיתוף. אני מניחה שחלק מחיי המלכות זה גם הפנאי והאפשרות להשקיע בבלוג. ניהול הכספים הוא גם עבודה רצינית וגוזלת זמן, לא?

Michael Montanius

שאלה נוספת – האם גם רווחים ניתן לקזז אחורה?
למשל, אם בשנת 2010 היה לי רווח הון של 20,000 שקלים, ואז בשנת 2011 היה לי הפסד הון של 20,000 שקלים, אוכל לקבל את המס חזרה? או שההחזר קורה רק במקרה ההפוך?

אם כן, אולי כדאי לי להצהיר הן על רווחי הון, והן על הפסדי הון? (כדי שאוכל להזדכות על המיסוי מרווחי ההון, במידה ויהיו לי הפסדים עתידיים)

Michael Montanius

הקישור לסוגיה המשפטית שבור

אלי

עשיתי חישוב קטן על הסיפור של משה, לא הבנתי איך הוא מרוויח מכל הסיפור.
משה קנה נייר ערך ב100K, מכר אותו ב70K ויצר לעצמו מגן מס של 7.5K. בהמשך הוא קונה נייר ערך דומה ב70K והנייר עלה ל120K, ז"א משה מרוויח 50K וישלם מס של 12.5K פחות 7.5K מגן מס. סה"כ 5K מס. במידה ומשה לא היה עושה את כל הסיפור ונשאר עם אותו הנייר עד שהוא היה מגיע ל120K ומוכר אז הוא היה מרוויח 20K ומשלם מס של 25% – אותם 5K בדיוק. מה עשינו כאן בעצם? או שיש משהו שלא הבנתי?

ותודה על הבלוג כמובן!

מתעניין

להבנתי: בהחלט מבחינה מתימתית החישוב שלך נכון. אבל מי מבטיח לך שאותו נייר שהחזקת וירד מ-100Kל-70K יעלה חזרה ויגיע ל-120K. לעומת זאת עם המכירה בהפסד, יצרת מגן מס ובהשקעה אחרת של ה-70K, כל רווח שיווצר (בהנחה שלא כל הקעה היא רק מפסידה), תוכל לקז רווח מס. וזאת גם בשנים הבאות!!!

משקיע

אשמח להרחבה בעיניין קיצוז הפסדים שוטפים/מועברים (מגן מס 25%?) עם רווחים השנה במס נמוך יותר (אגח?) 15% – בעיקר לגבי זכות לא לקזז רווח 15% מול הפסד 25%.להזכיר כי רווחי ריבית/דיב לא ניתן לקזז עם הפסד מועבר.דוגמא :ריבית 15% 1000 , רווח הון 25% , 500 הפסד מועבר 2000 הפסד השנה 500 – הניתן לשלם המס 15% , למרות שיש לי הפסדים מספיקעל הריבית ולא לקזז אותה כנגד הפסד עם מגן מס 25% ולקזז בעתיד את ההפסד עם ריווחי הון 25%?

תוהה

בשנת 2013 משכתי כסף מקרן השתלמות. כדין.
מאחר והיו הפקדות לקרן ההשתלמות שהיו מעל התקרה, נוכה על חלק זה (בלבד) מס רווחי הון, במקור, בשיעור של 20%.
יש לי הפסדי הון מועברים משנים קודמות (נצברו לאחר 2006) וכן הפסד הון שוטף לשנת המס הנ"ל.

האם ניתן לקזז בדוח השנתי את המס על רווח ההון הנ"ל כנגד ההפסד השוטף?
האם ניתן לקזז בדוח השנתי את המס על רווח ההון הנ"ל כנגד ההפסד המועבר משנים קודמות?
אם התשובה היא כן לאחת מהשתיים – כיצד מומלץ לתת לכך ביטוי בדוח השנתי?

גיא

היי דורין,
תוכלי להרחיב על התקנה החדשה הכתובה ב: http://www.themarker.com/markets/1.2427321
(חובת דיווח מס על היקף פעילות בורסאית מעל 811,000 ש"ח)…?

yarit

היי דורין,
לא התייחסת למה שהמתמטיקאי רשם לגבי אופן חישוב הקיזוז של מגן המס. רק רציתי לדעת מהו החישוב הנכון.
תוכלי בבקשה להתייחס?

נדב

דורין, אנו מתקרבים לסוף שנה. יהיה מעניין אם תכתבי פוסט על TLH (קיזוז הפסדי מס) ואיזון התיק
בתיק הארי בראון זה יכול להיות מאוד משמעותי, אני חושב, כי הזהב צלל השנה ומנגד האג"ח הארוכות והמניות טיפסו לשיאים חדשים.

מיכאל

היגשתי העבר דוח שנתי עבור 2008 2009 2010 ולא התיחסתי בטפסים אלה להפסדי.רווחי הון.
איך ניתן לקזז הפסדים מרווחים לשנים אלה?

adva

היי דורין,
הקישור לסוגיה המשפטית בתחתית הבלוג לא עובד, האם תוכלי לומר במה מדובר או לפרסם קישור חדש? תודה!

עידו

מה המשמעות "מס לשלם" ולידו מספר שלילי ?

עידו

האם את בטוחה שמגיע לי החזר, כי ירד לי סכום .

עידו

כנראה זו התשובה מאתר הזה (http://www.ibi.co.il/Main/Mischar/Capital_Market_Taxation/Capital_Market_Taxation.aspx):

מתי יורד המס מהחשבון?
חישוב מס לשלם נעשה על בסיס חודשי. אם נעשתה בחשבון מכירה ברווח ואין בחשבון מגן מס, בסוף החודש יחויב החשבון במס לשלם. ישנם גופים בהם המס יורד ביום שלאחר ביצוע העסקה.

איציק

כדאי לשים לב שגם דמי השמירה, עמלת קניה/מכירה ודמי הנהול נתנים לקיזוז מול רווחי הון שכן הם נחשבים לחלק מהעלויות הכרוכות ברכישת ומימוש נירות הערך.
לצורך ההתחשבנות יש לקבל את המסמכים המתאימים מהגופים שבהם מושקעים הכספים ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.

גלוי נאות: איני יועץ מס וכל דברי נאמרו על סמך קריאה ולימוד עצמי. ראו למשל באתר תפוז:

http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=2491&messageid=178514940#178522414

או פה:
http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=2491&messageid=178514940#178522414
או פה:

http://www.lawforums.co.il/SingleMessage.aspx?MessageID=1138934&mode=search

וגם פה (לקראת סוף המאמר)

http://www.bankrate.co.il/site/hashkaot_article_show.asp?id=1719

תמר

שלום, תודה על המאמר.
רציתי לשאול אם מישהו מכיר רואה חשבון טוב והגון שמתמחה בעניין הזה של תשלום מס על רווחי הון ?
אם כן – אשמח לקבל טלפון.
תודה!

אריק

במקרה של רווחים פוטנציאליים בנייר שיש עליו דיבידנד, ובנוסף יש לי מגן מס. האם לא עדיף לשמור את הנייר ולחכות לקבלת דיבידנד עליו משלמים מס נמוך יותר ובמקביל לשמור את מגן המס למקרה אחר?

חיים

שלום רב

אבקש שרק מומחה יענה לשאלה.

בשנת 2013 היו הפסדי הון. בשנת 2014 היו לי ריווחי הון. האם אני יכול לבקש ממס הכנסה לנצל את נקודות הזיכוי על שנת 2014 לפני הקיזוז של הפסדי ההון שהיו לי ב2013? הרווח שלי יהיה שעדיין יישאר לטובתי הפסדי הון שיועברו לשנים הבאות?

תודה על תשובה מקצועית

יואב

שאלה למבינים:
אם בשנת 2015 נוצרו לי הפסדי הון, ובשנת 2016 יש לי ריווחי הון,
מתי עליי להגיש למס הכנסה את הטפסים הרלוונטים לצורך קיזוז הפסדי הון:
1. במהלך שנת 2016, על מנת לדווח על ההפסדים מ-2015
2. במהלך שנת 2017, כאשר יש לי את הטפסים מהבנק לגבי ריווחי 2017

שאלה נוספת:
האם אני יכול לקזז את ההפסד גם מול רווחים מהעבר?
תודה מראש לעונים

יובל

להערות בפוסטים ישנים אין הרבה קהל, אני ממליץ להבא לשאול בפורום: https://www.hasolidit.com/kehila/

אתה צריך להגיש דו"ח למס הכנסה גם על 2015 וגם על 2016. 2015 בשביל לדווח על ההפסדים, 2016 בשביל לקזז עם ההפסדים האלה. דו"חות אפשר להגיש עד 6 שנים מסוף שנת המס. טפסים מהבנק על שנת מס יהיו רק במהלך השנה העוקבת, כלומר הגשה על 2016 אפשר לעשות הכי מוקדם במהלך 2017.

אי אפשר לקזז רווח משנה מסויימת עם הפסד משנה מאוחרת יותר. יש הפסדים מועברים, אין "רווחים מועברים".

yk

שלום,

האם תקף גם כשיש מס ששולם במהלך השנה?

אם אני מוכר בהפסד אחרי מימוש ברווח, אני יקבל החזר מס?

ar

מצטרף לשאלה של yk

.

עקבו אחרי

תגובות אחרונות בבלוג

RSS מהפורום

דילוג לתוכן