פנסיה בכפייה: השוואת מסלולי חיסכון לטווח ארוך

פ

בכל פעם שהמדינה מוצאת לנכון לקבל החלטות אישיות עבור אזרחיה, אפילו כשהדבר נעשה לכאורה כדי להציל אותם מעצמם, הליברטריאנית שבי רוצה להתפוצץ.

תסכימו איתי בוודאי שאדם אחראי נדרש לצרוך מזון בריא ולהתעמל באופן סדיר. סביר להניח שאילו כולם היו נוהגים כך, רמת התחלואה הייתה יורדת, ההוצאה הציבורית על בריאות הייתה פוחתת ואפילו מס הבריאות שכולנו משלמים היה קטן.

 ועדיין – מה היה קורה אילו כדי לממש זאת, הממשלה הייתה מחייבת כל אזרח להתעמל בפקודה מכוח "חוק אימון גופני חובה"? סביר להניח שרובנו היינו רואים בכך התערבות גסה ופולשנית באורח חיינו ומתקוממים בזעם.

משום מה, כשזה נוגע לכסף או לקניין פרטי, הגבולות אינם כל כך ברורים. אני הראשונה שתטען שאדם אחראי מוכרח לחסוך די כסף בנעוריו ובבגרותו על מנת שלא יזדקן בעוני. ולצד זאת, אני מתנגדת בתוקף לכל יוזמה ממשלתית המכתיבה לפרט מה לעשות בכספו, גם אם התכתיב הוא לחסוך לגיל פרישה.

בינואר 2008 נפל דבר בישראל. חוק פנסיה חובה, שהוּחל באותו חודש, חייב את כל העובדים השכירים במשק ומעסיקיהם להפריש כספים להסדר פנסיה לבחירתם (קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).  שיעור ההפרשה לפנסיה עומד כיום (2014) על 17.5% משכר העובד, כאשר 5.5% מתוכם על חשבון העובד ו-12% על חשבון המעסיק.

אף על פי שהעברת האחריות על החסכון הפנסיוני מהמדינה לאזרחים היא צעד חיובי, הרפורמות שהוביל האוצר בשנים האחרונות מעולם לא נשענו על ההנחה שהציבור נבון מספיק כדי לנהל את חסכונותיו בעצמו. אדרבא, הן התבססו על המציאות העגומה שהישראלי הטיפוסי פשוט לא מעוניין לא מוצא לנכון לחסוך אפילו שקל מיוזמתו בשנים שלפני צאתו לגמלאות.

הרציונאל פשוט: אלמלא יכפו על האזרח לחסוך לפנסיה — הוא ימצא את עצמו בלי גרוש אחרי 40 שנות עבודה. נראה שלא חולף שבוע מבלי שאיזו בובולינה טלוויזיונית תדגים זאת בכתבת תחקיר אחרת.

פנסיה חובה, התעמלות חובה! מתעמלות בצפון קוריאה. צילום: Matt Paish, ברישיון CC
פנסיה חובה, התעמלות חובה! מתעמלות בצפון קוריאה. צילום: Matt Paish, ברישיון CC

מודל הפנסיה המסורתי בישראל מנתב את החוסכים במורד הסרט הנע המוכר לכולנו: עבדו במשך רוב חייכם הבוגרים, הפרישו כספים למוסדות פיננסיים חיצוניים שישקיעו אותו עבורכם בשוק ההון, וצאו לגמלאות זמן קצר לאחר שתפסיקו להיות פרודוקטיביים. בנקודה זו תוכלו להתחיל למשוך את הכספים שצברתם לצורך מחיה, כשהציפיה היא שתסתלקו מהעולם מספר שנים לאחר מכן (ויפה שעה אחת קודם).

חוק פנסיה חובה, אשר מקטין את ההכנסה נטו ודוחה חלקים ממנה עמוק לגיל הזהב, רק מחשק את הישראלי הממוצע לאותו מסוע אכזרי. מעצם טבעו הוא אינו משרת, ואף פוגע במידה מסוימת, במי שחותר להגיע לעצמאות כלכלית מוקדם ככל האפשר, על מנת שיוכל לפרוש עשרות שנים לפני שהמדינה מרשה לו לעשות זאת.

אני כמעט ולא מתייחסת בבלוג הזה למוצרים פנסיונים ארוכי-טווח, בין היתר מפני שאני סבורה שרובם אינם מהווים מרכיב חיוני בתכניתו הפיננסית  של הפורש הצעיר. ובכל זאת,  מכיוון שקוראים רבים מפרישים (כחוק!) סכומים לא מבוטלים למוצרים הללו מדי חודש, מן הראוי לעמוד על ההבדלים ביניהם מנקודת מבטו של אדם המתעתד לפרוש שנים רבות לפני שייעשה בהם שימוש.

זה פוסט ארוך: אם אתם קצרים בזמן, דלגו נא לטבלה המסכמת שבסופו.

אפיקי חיסכון פנסיוני בישראל

1. קרן השתלמות

מבין כלל המוצרים הפנסיונים, קרן ההשתלמות היא אפיק החיסכון היחיד המוגדר "לטווח בינוני", כלומר, שניתן להנות מהכספים שנצברו בו גם לפני גיל הפרישה המסורתי (60+).  זהו ללא ספק אפיק החסכון הפנסיוני החשוב ביותר לאדם המתעתד לפרוש מוקדם. יצוין כי בשונה מאפיקי החיסכון האחרים, קרן השתלמות נחשבת להטבה לעובד, שכן המעביד אינו מחויב להפריש לקרן.

אפשרויות השקעהרוב קרנות ההשתלמות מנוהלות באופן אקטיבי על ידי בתי ההשקעות השונים. המשקיע יכול לבחור בין מסלולי השקעה שונים (אג"חי, מנייתי, צמוד מדד, צמוד מט"ח, הלכתי, שריעתי ועוד), אך מידת היכולת שלו להשפיע על ניירות הערך הנכללים בקרן – קטנה.

לעומת זאת, אם חסכתם יותר מ-150,000 ש"ח בקרן ההשתלמות תוכלו להעבירה למסלול ניהול אישי (IRA). חלק גדול מבתי ההשקעות (מיטב דש, IBI, אינפיניטי, הלמן-אלדובי, מנורה-מבטחים, פסגות ועוד) מציעים היום את המוצר.

במסגרת חשבון ה-IRA, ניתן להשקיע כמעט בכל נייר ערך סחיר (מניות, אג"ח, קרנות נאמנות ועוד) ובלבד שהוא לא מהווה יותר מ-10% מהתיק. הגבלה זו אינה חלה על קרנות נאמנות מחקות או תעודות סל.  ציון: ★★★★

נזילותניתן למשוך כספים מקרנות ההשתלמות  בתום 6 שנים מיום פתיחת הקרן. זה לא אומר, כמובן, שאתם חייבים למשוך את הכספים, אך בהחליט ניתן לכלול את החסכונות בקרן במסגרת חישוב השווי הנקי הנזיל שלכם.  ציון: ★★★★

הטבת מס: שכירים יכולים להפקיד עד 10% משכרם ברוטו (7.5% ע"ח מעביד, 2.5% ע"ח עובד) ולהנות מפטור ממס הכנסה עד תקרת שכר של 15,712 ש"ח בחודש. עצמאיים יכולים להפקיד עד 7% מהכנסתם החייבת בפועל ועד תקרה של 264,000 ש"ח בשנה. וכמובן, בל נשכח את הטבת המס הגדולה מכולן: רווחים מניירות ערך בקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווח הון. ציון: ★★★★★

 עלויות: קרנות השתלמות רשאיות על פי חוק לגבות עד 2% מהצבירה ו-0% מההפקדות. בפועל, כתלות במיקוח, ניתן להשיג דמי ניהול נמוכים בהרבה, כולל למסלולי ה-IRA.  ציון: ★★★★

ביטוח מול חיסכון: כל הכספים המופקדים בקרן מנותבים לשוק ההון. הקרן אינה כוללת כיסוים ביטוחיים כלשהם. ציון: ★★★★★

2. קרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה היא קופת חיסכון לגיל פרישה, הכוללת גם כיסוי ביטוחי.

זהו המוצר הפנסיוני הנפוץ ביותר, בין היתר מפני שחוק הפנסיה מ-2008 קבע שכברירת מחדל (כלומר, אלא אם החוסך יחליט אחרת), הסדר הפנסיה הנבחר יכלול גם כיסויים ביטוחיים.

אפשרויות השקעה: קרנות הפנסיה המקיפות מחזיקות 30% מנכסיהן באגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג "ערד". אלו הן אגרות חוב שלא ניתן להשקיע בהן באף דרך אחרת, והן מבטיחות תשואה ריאלית (אחרי אינפלציה) של 4.86% בשנה — לא משנה מה קורה בשוק ההון. בסביבת הריבית הנוכחית, מדובר בנכס אטרקטיבי מאוד עבור הפלח הסולידי של תיק ההשקעות.

70% הנותרים מושקעים על ידי מנהל קרן הפנסיה בשוק החופשי. החוסך יכול לקבוע באופן כללי את מסלול החיסכון בקרן, אך היצע המסלולים מוגבל ביותר ולחוסך אין כל דרך ממשית אחרת להשפיע על הנכסים הפיננסים הספציפיים שבהם יושקעו הכספים או על הרכבם.  למיטב בדיקתי, לא קיימות קרנות פנסיה מחקות (פסיביות) השואפות להשיג את תשואת השוק, כל שכן קרנות המאפשרות ניהול אישי (IRA).

רוב קרנות הפנסיה מנסות להשיג תשואה גבוהה מזו של הקרנות המתחרות. הרעיון כאן הוא לבנות על זכרונם הקצר של עדר הכבשים הסבור שאם קרן פנסיה X השיגה תשואה של 2% מעל מתחרותיה בשנה מסוימת, מובן שהיא תעשה זאת גם בעתיד. כמה כיף להיות תינוק שנשבה בכבלי תעשיית הניהול האקטיבי.

ציון: ★★★, בזכות התשואה המובטחת של האג"ח המיועדות.

נזילות: את הכספים שנצברו בקרן הפנסיה ניתן לקבל אך ורק כקצבה חודשית לאחר 60.

 גובה הקצבה אינו ידוע מראש, ומשתנה בהתאם לתוחלת החיים של כלל העמיתים בקרן (ראו להלן להסבר).

היוון קרן הפנסיה (משיכת הכספים שנצברו באופן חד-פעמי) מותר במגבלות מסוימת, ובראשן הדרישה שלמבוטח תהיה קצבה מובטחת בסכום של כ-3,850 ש"ח.

משיכה של הכספים לפני גיל 60 תגרור קנס בגובה 35% מהסכום או בגובה שיעור המס השולי (הגבוה מביניהם), אלא במקרים של מיעוט הכנסות, מימון הוצאות רפואיות או נכות קבועה. ציון: ★★

הטבת מס:  שכירים מקבלים הטבת מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה החודשית (בין %5 ל-7%) עד לתקרת הכנסה של 8,700 ש"ח (לדוגמה, 35% מ-5% מ-8,700 =  152.25 ש"ח בחודש, או 1827 ש"ח בשנה).

עצמאיים יכולים להפקיד בקרן פנסיה עד 16% מהכנסתם החייבת בפועל ועד תקרה של 208,800 ש"ח בשנה ולהנות מהטבת מס (בדרך של הקטנת הכנסתם החייבת).

הקצבה המשולמת במעמד משיכת הכספים חייבת בתשלום מס הכנסה. ציון:  ★★★★

עלויות: דמי הניהול המרביים שקרנות הפנסיה רשאיות לגבות הן עד 0.5% בשנה מסך מסך הנכסים שנצברו בקרן ועד 6% מכל הפקדה חודשית. יש אפשרות להתמקח על גובה דמי הניהול. ציון: ★★★★

ביטוח מול חיסכון: קרן הפנסיה נועדה לשלם קצבת זקנה מגיל הפרישה ועד יומו האחרון של העמית בקרן. בנוסף, בעת הצורך משלמת הקרן קצבת שארים למוטבים (למקרה של מות העמית) וקצבת נכות קבועה או זמנית (במקרה של אובדן כושר עבודה).

מנגנון הביטוח בקרן מושתת על עקרון קולקטיביסטי נפלא המכונה  "ערבות הדדית": הכספים שהפרשתם לקרן מכסים לא רק אתכם, אלא גם את כל יתר העמיתים בקרן.  זאת אומרת שאם לקרן שלכם התקבלו הרבה מאוד אנשים חולים, או אם חל זינוק חד בתוחלת החיים, הרי שהקרן תהיה מחויבת לשלם לכל מבוטחיה, מה שיקטין את סך נכסיה, ובעקיפין – את הגמלה שתקבלו. נפלא הקטע הזה, לא? מכל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו.

קיימת אפשרות להעביר את הקרן הפנסיה למסלול "עתיר חיסכון" ועל ידי כך להקטין את התשלומים בגין הכיסויים הביטוחיים. למרות זאת, לא ניתן לבטלם כליל, ולכן הציון: ★★

3. קרן פנסיה כללית

מוצר זה זהה לקרן הפנסיה המקיפה, בהבדל שאינו כולל כיסויים ביטוחיים ומיועד אך ורק לצורך מתן פנסיית זקנה לעמית.

אפשרויות השקעה: מוגבלות. קרנות הפנסיה הכלליות אינן כוללות אג"ח מיועדות מסוג "ערד", ו-100% מהכספים מושקעים בשוק ההון לפי גחמותיו של מנהל הקרן, תהיינה אשר תהיינה. לחוסך אין בפועל אפשרות להשפיע על הנכסים בהם יושקע כספו. ציון: ★★

נזילות: זהה לקרן פנסיה מקיפה.  ציון: ★★

הטבת מסזהה לקרן פנסיה מקיפה. יצוין כי קיימת אפשרות להפקיד סכומים גדולים יותר לקרן הפנסיה הכללית. ציון: ★★★★

עלויות: דמי ניהול של עד 4% מההפקדה החודשית, עד 1.05% מהצבירה השנתית.  ציון: ★★★

ביטוח מול חיסכון: המוצר נועד לשלם קצבת זקנה בלבד, ללא כיסוים ביטוחיים נוספים. ציון:  ★★★★★

4. ביטוח מנהלים

"ביטוח מנהלים" הוא הכלאה מצחיקה בין ביטוח חיים (ריסק) לחיסכון לגיל פרישה (קצבת זקנה) לכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה (ברוב המקרים).

אפשרויות השקעה: חברות הביטוח מציעות מגוון רחב יחסית של מסלולי השקעה בביטוחי המנהלים, אם כי לא קיימים מוצרים מחקי מדד או מוצרים המאפשרים ניהול אישי של ההשקעה, והמבוטח תלוי בחסדיה של חברת הביטוח ומנהלי ההשקעות האקטיביים שלה. ציון:  ★★★

נזילות: כספים שנצברו בביטוח מנהלים עד שנת 2008 ניתן למשוך באופן הוני (תשלום חד-פעמי) לאחר גיל הפרישה. כספים שנצברו לאחר 2008 ניתן לקבל אך ורק כתשלום קצבה לעמיתים. יצוין כי  בעבר, לביטוח מנהלים היה יתרון משמעותי על פני קרן הפנסיה במובן זה שהמבוטח יכול היה לדעת בוודאות מה יהיה הסכום שיקבל כקצבה לאחר גיל הפרישה. ב-2012 הורה המפקח על הביטוח על ביטול "מקדם הקצבה" בביטוחי המנהלים שישווקו החל מ-2013, מה שהוריד באופן דרמטי מהאטרקטיביות של המוצר והפך אותו לדעת רבים לנחות אפילו יותר מקרנות הפנסיה.

תנאי משיכה הונית או משיכה שלא כדין זהים לקרנות הפנסיה וקופות הגמל. ציון: ★★

הטבת מס: זהה לקרנות הפנסיה וקופות הגמל. ציון: ★★★★

עלויות: ביטוח מנהלים באופן מסורתי היה מוצר יקר יחסית. לאחר הרפורמה, תקרת דמי הניהול המרביים בביטוחי המנהלים היא 1.05% מהצבירה ו-4% מכל הפקדה חודשית. בפועל, חברות הביטוח לא מהססות לגבות את דמי הניהול המקסימליים שמתיר להן החוק.  ציון: ★★

ביטוח מול חיסכון:  חלק מההפקדות מהווה פרמיה לכיסוי ביטוח החיים וביטוח (אופציונלי) לאובדן כושר עבודה. יצוין כי בשונה מקרן פנסיה, שם הביטוח הוא קולקטיבי (כלומר, אם הרבה עמיתים בקרן ממשים את זכותם לפנסיה — סכום הגימלה קטן), ביטוח מנהלים מתנהל כפוליסה אישית בין המבוטח למבטח. ציון: ★★★

5. קופת גמל לתגמולים במעמד שכיר

קופות הגמל נבדלות מקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים בכך שאינן כוללות מרכיב ביטוחי. כלומר, ההפקדות מנותבות אך ורק לחיסכון / השקעה (בניכוי דמי ניהול), בלי לשלם פרמיות על ביטוח חיים או ביטוח נכות.

אפשרויות השקעה: קופות הגמל מציעות מגוון גדול יחסית של מסלולי השקעה, אולם מלבד האפשרות לבחור את המסלול הכללי, לחוסך העצמאי אין ברוב המקרים אפשרות ממשית לקבוע באילו נכסים פיננסים יושקעו כספיו.

יוצאות מן הכלל בהקשר זה הן קופות הגמל הפסיביות (עוקבות המדדים) שמציעים חלק מבתי ההשקעות. ב-IBI, למשל, מציעים קופת גמל המחקה את מדד ה-S&P 500, וכמותן יש גם באינפינטי ובאקסלנס. היצע הקופות המחקות עדיין מוגבל מאוד ביחס לקופות המנוהלות, ויש לקוות שמגמה זו תשתפר בעתיד.

נכון להיום, שכירים במדינת ישראל אינם יכולים לנהל את כספי הגמל שלהם בעצמם לפי מודל ה-IRA (ניהול אישי). זאת אומרת שהעובד השכיר אינו יכול לפתוח את "המזוודה" של קופת הגמל, לקנות ולמכור במסגרתה ניירות ערך כראות עיניו ועדיין להנות מהטבות המס הנלוות לחיסכון. ישנו מאבק ציבורי חשוב לתיקון האיוולת הזו, ואם אתם שכירים השואפים לקחת אחריות על גורלכם הפיננסי מוטב שתצטרפו אליו.

ציון: ★★★ וחצי

הערה: קופות גמל במעמד עצמאי, או קופות גמל נזילות, ניתן לנייד למסלול IRA בבתי ההשקעות המאפשרים זאת. מדיניות ההשקעה זהה לתנאים בקרנות ההשתלמות IRA (ראו לעיל).  

נזילות: קופות גמל שהופקדו בהן כספים עד 2006 הן נזילות וניתן למשוך את הכספים בהן לכל מטרה, ובלבד שחלפו 15 שנה מיום ההפקדה הראשונה. כספים שהופקדו בקופת הגמל מ-2006 ואילך ניתנים למשיכה מגיל 60 בלבד.

לפני 2008 ניתן היה למשוך את כל הכספים שהצטברו בקופות הגמל כסכום חד-פעמי. באה המדינה והתערבה, ביטלה את האפשרות למשוך כספים באופן הוני, והחליטה שכל שקל שהופקד מ-2008 ואילך יהיה ניתן למשיכה אך ורק בדרך של קצבה חודשית.

למה זה קרה? ובכן, ככל הנראה משום שיותר מדי אנשים משכו את כל הכסף בבת אחת כדי לממן את החתונה של הנכד או תאוות צרכניות אחרות שדחו לגיל 60 ואילך, וכתוצאה מכך נשארו בלי כלום. עונש קולקטיבי, אם תרצו.  ציון: ★★

הטבת מס: זהה לקרנות הפנסיה וקופות הגמל. ציון: ★★★★

עלויות: עד לאחרונה, בקופות הגמל דמי הניהול נגבו אך ורק מהסכום שנצבר בקופה, ולא על הפקדות חדשות. כיום, דמי הניהול המקסימליים בקופות הגמל הן 4% מההפקדה ו-1.05% מהצבירה. למיטב בדיקתי, בקופות הגמל המחקות דמי הניהול העדכניים הם 0.5% מהצבירה ו-0% מההפקדה, ובקופות הגמל העצמאיות במסלול IRA דמי הניהול הם 0.4% מהצבירה (לא ניתן להפקיד אליהן). ציון: ★★★

חיסכון מול ביטוח: חיסכון בלבד. ציון:  ★★★★

6. חשבון חייב במס

אפשרויות השקעה: חשבון ההשקעות הגמיש מכולם. מאופציות ועד שנהב פילים מזימבבווה. מניות, נדל"ן, אגרות חוב, קרנות נאמנות, מתכות יקרות ועוד.  ★★★★

נזילות: כספים המושקעים בחשבונות חייבים במס ניתנים למשיכה מיידית בכל עת, אם כי במידה שעליכם לשלם מס גבוה, מומלץ לחשוב פעמיים לפני המכירה. ★★★★

הטבות מס:  על פניו הייתי אמורה לתת כאן 0 כוכבים, מפני שכל רווח שתפיקו מהשקעה בחשבון חייב במס תהיה, כמובן, חייבת במס. מצד שני, רק בחשבון חייב במס ניתן לבצע קיזוז הפסדי הון ושאר תעלולים שידחו ככל הניתן את חבות המס.  ★★

עלויות: אם אתם קוראים ותיקים של הבלוג הזה, אתם יודעים כבר על יותר מדרך אחת להקטין את עלויות תיק ההשקעות שלכם  למינימום האפשרי – הן ברמת הברוקר והן ברמת ניירות הערך שאתם רוכשים.  ★★★★

חיסכון מול ביטוח: חיסכון בלבד. ★★★★

סיכום: אל תבנו על הפנסיה

אפיקי ההשקעה בישראל מנקודת מבטו של הפורש הצעיר:

אפשרויות השקעה הטבות מס נזילות דמי ניהול חיסכון מול ביטוח ציון סופי
קרן השתלמות IRA 4 5 4 4 5 4.4
קרן פנסיה מקיפה 3 4 2 4 3 3.2
קרן פנסיה כללית 2 4 2 3 5 3.2
ביטוח מנהלים 2 4 2 3 3 2.8
קופת גמל 3.5 4 2 3 5 3.5
חשבון חייב במס 5 2 5 5 5 4.4

אדם המתעתד לפרוש בגיל צעיר אינו יכול להסתמך על מסלולי החיסכון הפנסיוני המסורתיים (קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים). את עיקר מאמצי החיסכון שלו עליו למקד בחשבונותיו החייבים במס, מבלי להזניח כמובן את ההטבה האדירה של קרנות ההשתלמות.

אם היה עלי לבחור את "הרע במיעוטו" מבין מסלולי החיסכון הפנסיוני, הרי שקופת הגמל היא העדיפה מכל יתר המסלולים.

קופות הגמל אינן מערבבות השקעה וביטוח (שמן ומים, מבחינתי, אם נזכור שביטוח נועד להגן מפני סיכון, בעוד שהשקעות בהגדרתן מכניסות מימד של סיכון); ניתן להשקיע בהן באופן פסיבי (למרות ההיצע המוגבל); ומעל לכל, קיימת אפשרות שביום מן הימים גם בישראל גם שכירים יוכלו לנהלן כחשבונות IRA, ועל ידי כך להקטין את תלותם הכפויה בקרטל המוסדי.

הבלוגר "משקיע בערך", שנייד לאחרונה את קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים שלו לקופת גמל מחקה מדד, סיכם את הנקודה היטב:

"המדינה עושה הכל כדי לבלבל את העמית החוסך. יותר מדי רגולוציה. בשיטה שבה יש חברות ביטוח, גמל ופנסיה שמערבבות ביטוח וחסכון, ושמנהלות בצורה כושלת שלא מגיעה לתשואות המדדים (שלא לדבר על להכות אותם), המדינה מראש מאלצת אותך להסתפק בתשואה נמוכה עד בינונית. המפתח לפרישה בכבוד הוא להיפטר ממנגון זה ולנהל את כספך בעצמך תחת המטרייה של  IRA. ניהול פנסיה עצמי זהו המפתח לפרישה בעושר. כשזה יקרה, אין ספק שאהיה שם. ללא קרן פנסיה וללא ביטוח מנהלים אלא רק קופת גמל במנגנון ה-IRA, אם במדדים או בבחירה אישית של מניות. מבחינת ביטוחים, ניתן יהיה לקנות בנפרד מרכיבים ביטוחיים והחסכון במסגרת הקופ"ג IRA יהיה חסכון טהור, ללא שיטת הפרימידה של קרן הפנסיה או החוזה הדרקוני מול חברת הביטוח הגרוע בד"כ מבחינת דמי ניהול."

 לטעמי, הדרך נכונה לחשוב על החסכונות הפנסיוניים היא כעל "כרית ביטחון" נוספת למצבכם הפיננסי הכולל. קראו לחסכונות הללו איך שתרצו: חסכונות  "אקסטרה", "בונוס", Nice to have. הם בשום אופן לא מרכיב חיוני בדרככם לעצמאות כלכלית.

התעלמו מהאובססיה התקשורתית סביב נושא הפנסיה. זהו תסמין של שבירות, לא של חוסן כלכלי. אל תשליכו את כל יהבכם על כך שקרטל מוסדי יוביל אתכם לרווחה כלכלית בעוד כמה עשרות שנים. כשמדובר בכסף שלכם — אל תסמכו על איש מלבדכם.

ככל שתשכילו לחסוך ולהשקיע יותר באופן עצמאי כבר היום, כספי הפנסיה ילכו ויאבדו מחשיבותם.  

כתמיד, האמור לעיל משקף את דעתי בלבד ועלול לכלול טעויות. המידע לעיל חסר ואינו מתייחס למכלול השיקולים הרלוונטים לאדם החוסך לפנסיה. נא קראו את הפוסט הזה, כמו כל פוסט אחר באתר, באופן ביקורתי, ואל תבצעו פעולות הרות גורל מבלי להתייעץ עם בעל רישיון.

הירשם
הודע על
guest

167 Comments
הישן ביותר
החדש ביותר המדורג ביותר
Inline Feedbacks
View all comments
אורן

לא צריך 150 אלף ש"ח צבורים כדי לעבור למסלול בניהול אישי בקרן ההשתלמות, מספיקים 50 אלף בלבד. אני משלם 0.3% דמי ניהול בשנה, במיטב.

איליה

נכון

מני

נכון להיום סכום המינימום הוא 100 אלף ש"ח.

סהר

וכיום הוא עומד על מינימום של 300,000 ש"ח.
החלטה מעצבנת ומוגזמת.

גיא

וואו , דורין בגוב אריות הערך … וחזרה לספר. —————————————————————————————————— הנה עוד אחת מדרכי האמצע שאפשר לשקול למרות שהיא מצריכה מעסיק שיאשר ומניסיוני אין כמעט הדבר בנמצא כלל וכלל : http://www.pensuni.com/?p=1516 וגם בלוג טוב לנושא הפנסיה. —————————————————————————————————— בנוסף, אני מסכים שהחסכונות הפנסיונים אינם מרכיב חיוני ל [פורשים הצעירים] ( עד גיל 40) בדרכם לעצמאות כלכלית אבל לא מסכים ל ב[שום אופן]. כשיש את הבונוס המדובר בנוסף לקצבת הזיקנה אפשר לבנות על כלל המשיכה של 4% מהתיק ,לחשוש פחות ולא להסתפק במשיכה של 3% מהתיק. ככל שהפרישה מתאחרת אפשר וניתן אף לבדוק משיכה של 5% מהתיק וכשמגיעה הפנסיה למשוך כ 2-3%… קרא עוד »

גיא

אני בדיוק מתאמן על זה בעבודה עכשיו 😉 , אני כרגע בשלב התפתחות בו אני שוכח "ידע" קודם שכביכול היה ברשותי וחוזר לגיל חמש בו הביטוי האומנותי שופע וחסר עכבות , בשלב זה הילדים מציירים בכנות רבה, הם אינם עסוקים בציפיות של הסביבה מהם ועבורם הציור הוא אמצעי נוסף כדי לשחק ובכדי לחקור את העולם.

איליה
איליה

דורין, זה היה בצחוק 🙂 (דרך אגב, פעם כתבתי לך בפרטי שאולי כדאי לכתוב פוסט איך הדברים עובדים).
חוץ מזה למה בכלל להתקרב לETNs 🙂

אתי

הי הסולידית. נעים מאוד ותודה רבה על התכנים המעולים שאת משתפת עימנו. אני בעבדוה חדשה, צריכה לבחור קרן פנסיה וקרן השתלמות. התחלתי להעמיק בתכנים והבנתי שקופת גמל וקרן השתלמות IRA הרבה יותר משתלם. עכשיו – מה עושים? אני מבקשת מסוכן הפנסיה של החברה לעשות זאת? אני צריכהל לפנות בעצמי לבית השקעות כלשהו ולעשות זאת? אם כן, אין אני יודעת לאיזה בית
השקעות עדיף לפנות. אשמח לעזרה בנושא 🙂

משקיע בערך

הסולידית, אני חושב שרוב האנשים לא מודעים, אבל בסופו של דבר הפנסיה זה הפוטנציאל להכי הרבה כסף שאדם יפגוש בחייו. כן, גם בהתחשב בחסכון שלו ו/או בדירה. אם אדם מפקיד ממשכרותו 18.333% בכל חודש עבודה והוא משקיע אותו בתבונה, מדובר על המון כסף. הכסף הזה הוא שלו, לא של אף אחד אחר ויש לנהוג בו בחוכמה…וכן, אני בונה על הכסף הזה. מאד אפילו.

משקיע בערך

אני כיוונתי את תגובתי לעלובי החיים שביננו שאינם מצליחים לחסוך 80% מהנטו :). ואגב, ההפרשות לפנסיות הן ברוטו ללא מס, כך שמשקלן הוא די גבוה. אבל הנק' שלך ברורה…

גיא

דורין, אמרת
"אני לא מציעה לכלול את החסכונות הפנסיונים בחישוב השווי הנקי הנזיל או שיעור המשיכה הבטוח לצורך פרישה מוקדמת. "

אני חושב שאף השמרנים מביננו יכולים לכלול את החסכונות הפנסיונים הנ"ל לאחר שינקו עצמאית
חשבונאית ותיאורטית מהסכום קנס בשיעור של 35% שיהווה מחיר הנזלתו.

ישראל

אני מבולבל קצת מהמסר הסותר לכאורה: מצד אחד את מציעה לרוב האנשים לא לנסות להכות את השוק ולא לנסות להפוך למשקיעי ערך חובבים ("השוק יעיל יותר ממני, מכם וממשקיעי הערך"), ומצד שני את שמה פה דגש גבוה על IRA ועל הגמישות של אפשרויות ההשקעה. מה הטעם בגמישות, אם בסוף אני אקנה את אותו אג"ח שהקרן קונה?

Tal

מה זה חשבון חייב במס ואיך מניידים את כספי הפנסיה אליו?

איליה

ישראל הטעם בזה שאתה זה ששולט בתמהיל ההשקעות שלך.

דוגמה מצוינת – משבר 2008-2009 כאשר הקרנות מכרו בהפסד כי חלק מלקוחות רצו למדוך את הכסף, ואז גם מי שרצה להשאר בשוק נפגע ונעל הפסדים. יתרה מזאת מי שרצה בפברואר -מרץ 2009 להיחשף יותר למניות כי השוק היה מאוד מאוד מאוד זול לא היה יכול לעשות זאת, כי אין לך שליטה.

בזמנים רגועים יותר – זול יותר לנהל כסף בעצמך.
והכי חשוב – שליטה על תמהיל ההשקעות שלך לא תלוייה ברצון לבונוס של מנהל קרן שקר כלשהי.

גיא

איליה , אם אתה חושב שניצחת, הגבת לפני ועוד שלש פעמים אז יש לי חדשות בשבילך – הגבתי לפניך ,אני ממתין לאישור ושווה לחכות.
בקשר למה שאתה אומר לגבי 2008-2009 – זה נכון , אני אתרברב גם בבלוג הזה ואציין שנובמבר 2008 עזבתי עבודה ( שוף על הבטחון) ואת כספי הפיצויים השקעתי בינואר 2009 במניות ת"א 25 ובתל דיב לרוב. כמובן שהקורא הנבון ראשי לא להאמין והאמת שלא פתחתי בלוג וכתבתי על זה בזמנו. אז שלא יאמין … למי איכפת?

טוב, כמו שאתה אומר אני לא ממליץ, לא יועץ , לא מבין על מה אני מדבר וגו' …

צדיק

סיכום יפה אבל כמו כל הפוסטים על חסכון פנסיוני גם הוא בקושי מתייחס לפוליסת ביטוח מנהלים המבטיחה קצבה. אמנם כבר לא ניתן להשיג פוליסה כזו אבל עדיין שעור גבוה של המבוטחים ״כלוא״ בה כיוון שלא רוצה לאבד את הקצבה המובטחת. אשמח אם תוכלי להתייחס לשאלות אילו הנוגעות לפוליסות מבטיחות קצבה:
1. האם כדאי להתנייד לפוליסה אחרת (או קופת גמל) שאינה מקדם קצבה?
2. האם ניתן להוריד את הסיכון של התיק הפנסיוני ככל שגיל הפרישה מתקדם (או לאחר הפרישה)?
3. האם הקצבה (לאחר פרישה) תלויה לחלוטין בביצוע מנהלי התיק? תנודתית בשיעור דומה לתיק המנוהל?

וכרגיל תודה על הפוסט!

איליה

דורין, שאפו על הפוסט החשוב הזה.
הארה אחת: את בכלל לא התייחסת לנושא של ביטוחי מנהלים מלפני 2013 בהשוואה הסופית שלך. נדמה לי שזה כן רלוונטי להרבה אנשים.
מקדם קיצבה קבוע מעלה מאוד את האטרקטיביות של האפיק הזה (וחוסר כדאיות למעבר לאפיק אחר) עבור אותם אנשים שבחרו בו לפני 2013.

theLazyPanda

בתור עצמאי שלא מחוייב להפריש לפנסיה וחוסך כבר היום למעלה מ50% מההכנסה – האם נכון פיננסית להפריש לקופת גמל?
מצד אחד מדובר בהטבות מס משמעותיות (גם בזמן ההפקדה וגם על רווחי הון), ומצד שני – אין לי שום כוונה לחכות לגיל 67 כדי לפרוש- וזה רק ירחיק את הפרישה.

vanessa

למה שירחיק?
מה שיושב בקרן יושב ואל תיגע בו בפרישה עד הגיל שאפשר להתחיל..
גם ככה אתה לא חייב את כל הסכום נזיל ביום הפרישה.

גיל

הבעיה בהפקדה לקופת גמל היא שכדי לקבל קצבה צריך להעביר את הכסף לקרן פנסיה בבוא הזמן.
כמו כן הסכום המינימלי המאפשר היוון צמוד למדד כך שהיום זה כבר כ4400 שקל לחודש קצבה שזה שווה ערך לכ900,000 חיסכון ומי יודע מה יהיה מקדם הקצבה בעוד 30 שנה לאדם צעיר?
מסקנה – קרן השתלמות וויתור על הטבות מס של מסלולי הקצבה לטובת חיסכון נזיל בקרנות מחקות.

משקיע בערך

נתת את כל הסיבות למה כן לעבור לקופ"ג:
1. אתה צריך מינימום לקצבה. אם אתה רוצה לפרוש עשיר, אתה צריך הרי לצבור כמה שיותר? בקרן פנסיה זה לא יקרה
2. המקדם שיהיה בעוד 30 שנה הוא אותו מקדם בקרן פנסיה ובקופ"ג

גיל

כוונתי לא לקרן פנסיה וגם לא לקופת גמל, מה שרלוונטי רק לעצמאי. לשכיר אין ברירה והוא
צריך לבחור בין קופת גמל לקרן פנסיה כשלכול אחד מהשניים יתרונות וחסרונות.

גיל

לגבי ביטוח מנהלים מבטיח קצבה – מקדם גבוה ודמי ניהול מופרזים, כמו כן ההבטחה למקדם מובטח יכולה להשתנות באישור הרגולטור כשחברות הביטוח יכריזו בעוד 30 שנה שעמידה בהבטחת המקדם תגרום להן לפשיטת רגל וזה לא לטובת כלל החוסכים…
לכן מוצר זה רלוונטי רק לחוסכים מבוגרים העומדים לפני פרישה, לצעירים הבטחת המקדם לא שווה את הקנס הנלווה בדמי ניהול מופקעים.

יאיר

שלום,

יש לי ביטוח מנהלים משנת 2000 ורציתי שיורידו לי את דמי הניהול שם.
הסוכן ביטוח אמר לי שאי אפשר לעשות זאת כי לא ניתן לבצע כל שינוי בפוליסה.
האם זה נכון? האם אין אפשרות להוריד דמי ניהול שם?
האם מה שנקבע כשחתמתי על הפוליסה לא ניתן לשינוי מאוחר יותר ?

תודה

שי

בין תיאורטיקנים וליברטאנים, למציאות, לתינוק, ולמים, ולמה לשפוך את המים עם התינוק זה רעיון גרוע 1. הדילמה נולדה חיה ומתקיימת, החל מהרגע שהמדינה, ישראל כמו גם מדינות רווחה נוספות, נוהגות למנוע מאזרחיהן לגווע ברעב, וישנו הסדר סוציאלי, לרבות, "דמי הבטחת הכנסה". ללא רשת סוציאלית, וודאי שהמדינה לא הייתה טורחת כלל להכנס לחיסכון מרצון, או בכפייה. להיפך, ישנן ארצות שבהן המדינה מותירה את האזרחים למות, ואף בעקיפין תורמת לזאת. השמועות אומרות שממשלת סין מסבסדת עישון למבוגרים. אני מניח שהממשלה שם לא מצאה מחקרים שעישון מוגבר ומסובסד מאריך את תוחלת החיים. ברוסיה, של ימינו, של רק של ימי בריה"מ, מבוגר מעל גיל… קרא עוד »

ron

פוסט מעולה,
הנתון היחיד שחסר בטבלה הוא -מה הקנס שתשלם אם תמשוך את הכספים לפני הזמן בכל מסלול. (אם אפשר בכלל).

ron

עוד שאלה, מה היית עושה אם בגיל 35 היו לך כ 300 אש"ח בקרן פנסיה. מושכת וסופגת 35% ?

גיא

ron אם היה מדובר במשקיעת ערך בת 35 שבאמת מאמינה ביכולתיה ארוכות הטווח להכות את השוק , לא בונה על כספי הפנסיה בשנים הקרובות ובעיקר puts her money where her mouth is אזי אם שוק הפנסיה צפוי נאמר לעשות 7% מצטבר בשנה ומשקיעת הערך מניחה שהיא תעשה תשואת אלפא של 3% מעבר למדד – שווי התיקים יתאזן לאחר 15 שנה ומכאן אם תמשיך לעוד 15 שנה נאמר היא אמורה להכות הפנסיה בכללי ב55% נוספים. נקודת האיזון לתיק מנייתי במקרה של בן/בת 35 בהשקעה ל 30 שנה. בהנחה שהפנסייה תיתן תשואה שנתית מצטברת של 7% היא 8.5% או תושאת אלפא של… קרא עוד »

מירב

יישר כוח על ההתייחסות הרעננה והמעניינת לנושא החיסכון הפנסיוני. חשוב לי להתייחס למספר נקודות מזווית של יועצת פנסיונית 1. לגבי ביטוחים: הביטוחים הם מרכיב חיוני בכל תיק פנסיוני של אדם שעדיין לא צבר מספיק נכסים כדי לפרוש. כלומר: הוא עדיין תלוי בכוח העבודה שלו ולא הגיע לעצמאות כלכלית. מי שחוסך לחיסכון פנסיוני עושה זאת כדי להנות מהטבות המס. הרוב הגדול הם שכירים שחייבים להפריש על הפי הצו והמעסיק מפריש גם הוא. לכן לגבי תוכניות פנסיה קיימות מדובר (לפחות ברוב הגדול) באנשים שמתפרנסים עדיין. ההנחה היא שהם לא עובדים כי מתחשק אלא כי הם עדיין זקוקים לצבור את הרכוש שיתן להם… קרא עוד »

סקפטי

שאלה: האם במעבר ל IRA אנחנו לא מפסידים את האג"ח היעודי של מדינת ישראל שנותן 4 אחוז צמוד מדד ומיועד רק לגופים מוסדיים ? האם לא היה צריך להכניס את זה לטבלה למעלה?

תנו לי ממשלתי 4% צמוד מדד ואני כבר היום פורש מהמרוץ ומצטרף לסולידים

שי

האם היתרון העיקרי ב IRA הוא בעיקר מרוויחים את הכסף עצמו……הכסף לא במסגרת של "ערבות הדדית" , כך שמה שיש לך, שלך. מה שאין כך בקרן פנסיה כללית?

למרות האג"ח המיועדות, מנהלי הקרנות "מצליחים" לעיתים להפסיד הרבה מאוד כסף… עיין ערך 2008.

שי

זה רק 30% מהכסף, אז לא תוכל לפרוש כל כך מהר. בנוסף המנהלים המוכשרים מצליחים להפסיד גם עם אגח מיועדות לעיתים…

גיא

שי , אני לא בעד מנהלי קרנות הפנסיה אבל לא יפה סתם להשמיץ לפחות לגבי נתוני העבר הלא רחוק :

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000911619

שי

גיא,
* תודה גיא, אכן , יש לומר ביושר, הקופות לא הפסידו. כנראה הייתי תחת הרושם של שנת 2008 🙂

** בלי קשר, בטבלה בקישור שצירפת, מדד תל אביב….. 25 וגם תל אביב 100 עשו יותר מכל הקופות גם יחד…..וזה עוד בלי דמי ניהול…מי יתננו IRA

גיא

שי, בהחלט. מי יתננו IRA? אני חושב שהוגן שגם לנו יזרקו עצם ואפשרות למי שרוצה לקנות קצת אג"ח מיועדות לתיק. אגב, אוטוריטות השקעות למינהם , בינהם באפט ( ציינתי בתגובות לפוסט "מה יקרה אם כולם ישקיעו במדדים? ") לא צופים תשואה של יותר מ7%משווקי המניות בעתיד. אני לא חסיד של אוטוריטות אבל ממליץ להתחשב. אני חושב שאולי פתרון חלקי לבעיות הפסדים בIRA שציין איש (3718) ואח"כ ניצול משאבי הביטוח הלאומי יכול להיות ע"י תמריץ של מתן אפשרות לרכוש אחוזים נוספים של אג"ח מיועדות(אולי אפילו בשיעורים נמוכים מצמוד +4.86%) מהתיק מגיל 60 ומעלה. נניח 5% נוספים מהתיק כל 5 שנים. כך… קרא עוד »

מעריץ

תשובה לאלון:
פני הדברים אכן הם כאלה .עם זאת בפוליסה ממהדורה זו צריך לבדוק פרמטר נוסף , של עלות שקועה בעת רכישת ביטוח חיים , המכונה "ביטוח יסודי" , יש מקרים שהוא מגיע לכדי גריעה של 20% מהפקדה שוטפת (חודשית).

מעריץ

תשובה ליאיר:
פני הדברים אכן הם כאלה .עם זאת בפוליסה ממהדורה זו צריך לבדוק פרמטר נוסף , של עלות שקועה בעת רכישת ביטוח חיים , המכונה "ביטוח יסודי" , יש מקרים שהוא מגיע לכדי גריעה של 20% מהפקדה שוטפת (חודשית).

יאיר

למעריץ – מה זה "עלות שקועה" ? אני ידוע שיורד לי מהחיסכון רק הריסק ודמי הניהול…

טל

פריט מידע אחד שלא צויין ברפורמה המעולה של הממשלה – מה קורה כשאתה מת
בפנסיה הונית, מה שחסכת הוא שלך, ומועבר לבני המשפחה לאחר מותך
במסלולים המפרישים קצבה חודשית, ומקרה של מוות מוקדם, סיכוי סביר שמה שחסכת בעמל רב יעבור לרשות הכלל (וחברת הניהול)

מרים

אני לא אכנס לשאלת הפנסיה חובה והשוואתה להתעמלות חובה, אם כי אין לי ספק שאם סל הבריאות שלנו היה מושקע הרבה יותר במניעת מחלות והרבה פחות בהעשרת חברות התרופות, הוא ניתן היה לצמצום משמעותי. אני חושבת שהניקוד שנתת לאפשרויות השונות הוא מאוד סובייקטיבי, מתוך האופן שבו את מנהלת את חייך (זה בסדר, ברור שבלוג הוא מקום סובייקטיבי). מכיוון שלכסף אין צבע, אני חושבת שאדם שרוצה לפרוש בגיל ביניים ולא בגיל צעיר במיוחד, נניח בגיל 50, יכול וצריך להשתמש בהטבות המס שהמדינה מציעה, ושהחסכון הפנסיוני יהיה חלק מהחסכון שלו לזמן פרישה. משיכת הכספים בפועל יכולה להעשות בצורה מדורגת על פי כלל… קרא עוד »

נתן

אלון, מדינה היא חבורת שודדים שבמקרה הטוב מסוגלת להגן עליך מחבורת שודדים אחרת (וגם זה מוטל בספק). רשת בטחון חברתית אינה תפקידה של המדינה- היא תפקידה של החברה, כלומר המשפחה, הקהילה, אגודות וולנטריות וגופים אחרים. היהירות בקביעה שכולם קופים ולא יכולים לתכנן לפרישה דוחה בעיני. די בכך שהמדינה תיתן לכמה "קופים" להגיע לפרישה בלי חסכונות וחייהם ישמשו דוגמא מצויינת לשאר ה"קופים" למה כדאי לחסוך לעת זקנה. אתוס החסכון היה קיים דווקא בתקופות בהן לא הייתה מדינה שניסתה לכפות חסכון ו"רשת בטחון חברתית". כל סיפורי האגדות (שהתעצבו בתקופות בהם לא הייתה NANY STATE ) עם מוסר ההשכל מדגישים בדיוק את זה-… קרא עוד »

דוד

היי נתן . בסך הכל דורשים ממך לחסוך 5.5% את הפיצוים אתה תמיד יכול למשוך {ובתשלום מס נמוך או ללא מס כלל} היתר זה כספי המעסיק — שלא היית מקבל אותם — לכן הסיבה שניכנסו לך לכיס היא שמי שלא חסך כלל ולא רוצה לתקוע לעצמו כדור בראש לפני גיל 100 לא יפול כנטל על הציבור . מי שרוצה לחסוך בשיטה הקיצונית של הסולידית יעבוד עוד שנה שנתיים לכל היותר ולבסוף יפגש עם התגמולים בגיל 60. שוב את הפיצוים ניתן למשוך בהדרגה ללא מס כלל. הדבר המשמעותי באמת הוא הוא בבעית ההון שילטון : השילטון מאפשר לקבוצת אנשי ביטוח ובנקים… קרא עוד »

נתן

הי דוד, אתה מתעלם מכלל בסיסי בכלכלה- המעסיק רואה את העלות הכוללת שלך, כולמר החלק שהמעסיק משלם בעצם בא מהכיס שלך. במילים אחרות, אם למעסיק שווה לשלם עליך X כדי שתעבוד (שמותכם אתה מקבל 0.5X בגלל כל מני אילוצים חוקיים), אז אם נוריד את האילוצים החוקיים המעסיק ישלם לך ישירות את כל ה-X. צאו מהסרט – אין כזה דבר מס על מעסיקים! הכל מגולגל למחיר שמאזן בין היצע העבודה לביקוש לעבודה ,ולכן מתורגם למשכורת של העובד. יתר על כן, זה שמשהו לא נורא מזיק לא אומר שהוא בסדר. אוסף של כפיות קטנות "לטובת הציבור" בסוף מייצר מסה שלהתערבות שיוצרת יוקר… קרא עוד »

איש (3718)

באופן פרדוקסלי החסכון הכפוי לפנסיה משרת את הליברטאנים ואת החסכנים.

מדוע? כי בטוח לאומי והבטחת ההכנסה (כתוספת לקצבת זיקנה) הקיימת בו , היו צריכים בעבר לממן אלפי רמאים שחסכו רכוש רב ושמרו אותו באופן נסתר כדירות להשקעה או חשבונות בחו"ל או בנאמנות אצל ילדיהם, ואז בגיל פנסיה דרשו הבטחת הכנסה בנוסף לקצבת זיקנה כי טענו שאין להם כלום.

כדי לפתור זאת מחייבים את כולם לחסוך לפנסיית חובה. אין אפשרות להעלים את כל הרכוש בגיל 67 ואז לדרוש כסף מביטוח לאומי.

תמריץ

איש (3718), אהבתי את הטיעון.
בכל מקרה כל הקייס הליברטריאני חלש במקרה שבו ברור שהציבור טוב לב לא יוכל לעמוד בצד ולתת לבן אדם שעשה טעות לגווע ברעב בשל טעותו. מכיוון שמי שלא טרח לחסוך יפול לנטל על הציבור, אז מותר לחייב לחסוך.
אם יש לי ביקורת על החובה לחסוך היא מבחינת ההגיון המקרו-כלכלי שלה. בתקופה שבה הריביות כל כך נמוכות, מה שמעיד על עודף חיסכון, צריכים לכאורה לחייב את הציבור לבזבז בפקודה, ולא לחסוך בפקודה.

איש (3718)

הנה דוגמא מהודעה בפורום בורסה בתפוז היום:

"אני באמצע שנות החמישים שלי, נמצא במשבר תעסוקה -עצמאי שלא מצליח להרוויח כסף, בלי פנסיה ובלי פיצויים.הייתי מאד רוצה לשמוע דעתכם על אפיקי השקעה לטווח של 3-5 שנים להשקעה של כ 1 מליון שקל והשקעה לטווח ארוךשל כ 12-15 שנים של סכום דומה.לא מעוניין כרגע להשקיע בנדלן.תודה מראש למשיבים"

http://www.tapuz.co.il/forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=29&MessageId=177099585

פרשנות:
עצמאי שלא חסך לפנסיה (קורה הרבה) ואולי בזבז הרווחים על ג'יפים וטיולים, מה שיקרה בפועל הוא שיקח הבטחת הכנסה בגיל הפנסיה ויאשים "המדינה" (כמובן שיסתיר החסכונות שיש לו אצל הילדים).
פנסיית חובה מנסה למנוע את זה.

ניר

פוסט מעולה. כל הכבוד על ההשקעה! אני גם מאד מסכים עם הרוח הפילוסופית הנושבת ממנו. הערה אחת לי (תמיד יש…): את כותבת שקופת הגמל עדיפה על הפנסיה כי היא לא נכנסת לעניין של ערבות חברתית ביטוח וכו׳. אבל את גם יכולה להרוויח מערבות חברתית. יש פה שאלות שקשה מאד לענות עליהם: מה יקרה עוד 30-40 שנה? מה יקרה כשיגמר הכסף בקרנות הפנסיה? מי יפסיד ומי ירוויח? אני מניח שיהיו הפגנות רבות והמדינה תאלץ לשלם לפחות חלק מהביטוח הפנסיוני. מאיפה היא תקח את הכסף? ממשלמי המיסים בעוד 30-40 שנה ואולי גם יהיה איזה default קטן באג״ח (או אינפלציה). לכן, לשם ניהול… קרא עוד »

משקיע בערך

אם יהיה לך קופ"ג לא תצטרך להתעסק בשאלה זו. מה ששלך יהיה שלך. בקרן פנסיה אתה צריך לקוות שלא יהיה אסון המוני, שהעמיתים אינם מבוגרים מדי וזה רק בפן הביטוחי. אני לא מדבר בכלל בצד ההשקעתי שבו הם גרועים ביותר. אז נכון, דמי הניהול נמוכים אבל זה רק צד אחד של המשוואה.
למשעה, אתה צריך לקוות שאם אתה בקרן פנסיה, שלא יהיו הרבה אנשים שיעברו לקופ"ג, כי אז הצבירה הכוללת של הקרן תהיה נמוכה, מה שיוביל להפעל תמנגנון איזון אקטוארי על חשבונך.

ניר

ולמה בדיוק אתה חושב שקופות הגמל לא יפגעו? החברות שמנהלות אותן הן אותן חברות שמנהלות את הפנסיה. במצב של פשיטת רגל וחוסר יכולת תשלום לבעלי קרן הפנסיה, יתכן ואף סביר, שהמדינה תתערב (אחרי כמה הפגנות של "העם דורש פנסיה שהובטחה לו") ותגיד לחברות האלו: "בסדר, אנחנו לא רוצים שתפשטו את הרגל, אז נעשה אתכם עסק: אנחנו ניתן קצת לכם קצת כסף, בעלי קופות הגמל שהם לקוחות שלכם יתכנו קצת כסף, ובעלי קרנות הפנסיה יקבלו קצת פחות." במקרה כזה, שווה שיהיה לך גם כסף בקרן הפנסיה, שכן אפקטיבית בעלי קופות הגמל יממנו חלק מהפנסיה. זה מה שאני מנסה לומר: כשיש לך… קרא עוד »

משקיע בערך

אם יהיה אסון המוני, מכח השיטה של הקרן פנסיה, הם יצטרכו להפעיל מנגנון איזון אקטוארי לאזן ההתחיבויות. מה שאתה מציע זו פשיטת רגל חוקתית וקניינית. (ולא שזה בלתי אפשרי) אבל תחשוב על מצב שסתם יש 20% חולים בקרן פנסיה שלך וכל פעם אתה מאזן את הקרן פנסיה כדי שהיא תוכל לעמוד בהתחיבויות שלה. אתה אפילו לא מרגיש את זה איך זה אוכל לך את התשואה. בכלל, ההגיון בתשובה שלך לא ברור. אם אתה הולך על הקרן פנסיה כי בעוד 30 שנה יהיה בה חור אקטוארי ואז ייקחו מקופ"ג, אז לא עדיף להיות בקופ"ג ששם הסיכוי יותר נמוך שייקחו, וגם לא… קרא עוד »

ניר

אתה מסבך את הדברים שלא לצורך. ראשית, בוא נפריד את נושא ניהול הכספים והעמלות, שכן הוא גרוע גם בפנסיה וגם בקופת גמל. גרוע באותה מידה. לכן, אפשר להזניח אותו. לגבי אפקט הביטחון הפנסיוני, אני רואה שתי אפשרויות: 1. הסתברות: 0.5. ישאר כסף לחברות הפנסיה. במקרה כזה אני נהנה מביטוח פנסיוני. זה דבר חשוב, כי יש קיים סיכון כלכלי שאחיה הרבה שנים, ואני רוצה שיהיה לי ביטוח מהסכנה הזאת. (כמובן, שעדיף לחיות יותר, אבל זה פחות כלכלי). בעלי הפנסיה מרוויחים מהביטוח. 2. הסתברות: 0.5. חברות הפנסיה לא מסוגלות לשלם את הפנסיה כי נגמר הכסף. יש הפגנות של "הבטיחו לנו", המדינה מתערבת,… קרא עוד »

משקיע בערך

ניר, אתה טועה. 1. קודם כל, אני בקופ"ג מחקת מדדים, כך שזהו (כמעט) ניהול לא אקטיבי בכלל. אתה שם את מבטחך יותר מדי על ביטוח. הון זה הביטוח הכי טוב שיש. העשירים בכלל לא מבטחים את עצמם בשום דבר. אני לא זקוק לביטוח על חשבון הון. אני זקוק להון. ההון מייצר הכנסה. 2. אם אתה חושב שעברתי לקופ"ג ואני "יכול להתעלם מנושא ניהול הכספים" נראה לי שפספת את כל הנק' של לעבור לקופ"ג. אני עברתי בעיקר בגלל התשואה שההצמדה למדד ה S&P מציעה לי. תבדוק מקרה פשוט. חוסך שיש לו 300,000 ויש לו עוד 30 שנה לחיות. כמה יהיה לו… קרא עוד »

ניר

לאט לאט. ה- S&P עלה ב-14 שנה האחרונות (כולל דיבידנדים וכו') 7% בשנה. זה בערך 4.8% בשנה ראלית (מעל המדד). זה בדיוק כמו האגרות חוב המיועדות שאתה מפסיד כשאתה לא משקיע דרך קרן פנסיה. אתה מפסיד מכשיר השקעה נהדר (ואפילו הסולידית מודה בכך). אג"ח שנותן תשואה גבוהה מאד ללא סיכון (כמובן שקיים סיכון שלמדינה לא יהיה כסף וכו'). מעבר לכך, אתה מבלבל בין ריסק של שוק הון לריסק אחר של אריכות ימים. אין בהם שום קשר. יכול ליהיות שאדם רציונלי ישקיע את כל כספו בבורסה, אבל עדיין יעשה ביטוח בריאות לקטסרופות, או ביטוח פנסיוני לשם מצב בו הוא חי יותר… קרא עוד »

גיל

מקיף ומצוין.

תיקון לגבי נזילות קרנות השתלמות: הפתעה, ניתן למשוך קרן השתלמות גם לפני 6 שנים אם ברשותך קרן ותיקה יותר שעברה את רף 6 השנים ולא נמשכו ממנה כל הכספים. קוראים לזה החלת ותק. תהליך מעט יותר מסורבל לשחרור הכספים, אבל ממש לא נורא. אישית אני החזקתי קרן ישנה שנפתחה עוד כשהייתי סטודנט מבלי למשוך ממנה את כל הכסף (לא שהיה בה הרבה), וברגע שהייתי צריך כסף להקמת עסק פדיתי שתי קרנות צעירות יותר ע"י החלת ותק. הנה כתבה שמצאתי שמבהירה את התהליך יותר טוב ממני:
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3606540,00.html

inonz

פוסט מעולה! עושה סדר פשוט ובהיר בנושא כל כך מורכב

Ven0m

למעשה דווקא כן אפשר להשקיע בצורה פסיבית במדדים בפנסיה ובביטוח מנהלים. אמנם השליטה היא לא 100% אבל סה"כ מדובר באפשרות לא רעה בכלל. זה נקרא "שיטת הפניקס": http://www.fnx.co.il/insurance/life-insurance/phoenix-method/investment-indices.aspx

חלכאי

שימו לב במה הפניקס משקיעים:
http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/markivey_tsua_chodshit/markivey_tsua_shitat_afnx_09_14.pdf

כל כספי הפנסיה המוקצים למדדי חו"ל בלי יוצא מהכלל מושקעים דרך חוזים עתידיים.
נחשו לאן הולכת הריבית על הסכומים הלא מושקעים… רמז לא ללקוחות.

משקיע בערך

אני יכול להגיד לך שהיה לי את המוצר הזה שנתיים שלוש ומדובר באחזית עיניים. מדובר על רק 2 אפשרויות לחקות מדדים שהן מובנות בצורה גרועה, המסלולים הם בנוסף לעוד כל מיני מסלולי אג"ח וכל מיני מדדים נוספים שבינם לבין מדדים כמו ת"א 100 או S&P אין שום קשר. ואיך הם קונים את המדדים האלה? הם עושים זאת דרך אקסלנס, חברת הברוקראז' שלהם (או של תשובה בעל המניות העיקרי בחברה, אני לא ממש יודע מה מבנה האחזקות שלהם), בדמי ניהול של אקסלנס שהם מראש גבוהים מאד. בשורה התחתונה, התשואה שלהם היתה גרועה מאד. שירות לקוחות? בהפניקס הם לא שמעו על דבר… קרא עוד »

argra11

ואני חושב שכולם מפספסים את המשמעות של החוק הזה ומה שעומד מאחוריו. מה שעומד מאחורי החוק הזה הוא בעצם ה"מצב" שבו ימצאו עצמם אזרחי המדינה בעתיד. כיום , מי שמגיע לגיל פרישה וזכאי לכך מקבל מביטוח לאומי סכום חודשי כגמלת זקנה. בעתיד , לרוב השכירים יהיה פנסיה בסיסית ואז ,כל פעם שלפקידות יהיה צורך ב"תקציב" למטרה עלומה כל שהיא , פשוט יצמצמו קצבה זו בשם השיוויון לאלו שיש להם פנסיה. למשל , אם לאדון א' אין פנסיה בסיסית והוא מקבל קצבת זקנה + אבטחת הכנסה סכום ש X ש"ח ,ולאדון ב' יש פנסיה בסיסית אז אנו יכולים לתת לאדון ב'… קרא עוד »

איש (3718)

זוהי בדיוק צורת החשיבה שהתייחסתי אליה בתגובתי הקודמת בכתבה זו.

צורת חשיבה שאומרת: "מגיעה לי פנסיה מהמדינה (קצבת זקנה + הבטחת הכנסה), גם אם לא חסכתי אגורה עבורה".

ולכן פנסיית החובה היא דבר טוב, היא מכריחה הפרזיטים לחסוך ולא להסתמך על "המדינה", כאילו המדינה זה אמא ואבא שלהם שחייבים להם משהו.

משקיע בערך

agra, נניח שאתה צודק. אבל זה לא כ"כ פשוט לביצוע. ביטוח לאומי כשמו הוא, ביטוח לאומי. הוא אינו מפלה בין עשיר לבין עני. יכול להיות שמי שתהיה לו פנסיה ענקית הוא לא יקבל קצבת ביטוח לאומי. בשביל לגבות יותר מ"עשירים", יש את מנגנון המס, מס הכנסה…

איש (3718)

משקיע בערך, כתבת: " ביטוח לאומי כשמו הוא, ביטוח לאומי. בטוח לאומי אינו מפלה בין עשיר לבין עני" בדיחה טובה. ברור לי שאינך מצוי בנבכי הדקויות של בטוח לאומי. למשל, אם עבדת ושילמת בטוח לאומי על משכורת של 40,000 לחודש, כאשר תפוטר ותדרוש דמי אבטלה, כמה תקבל? התשובה היא בערך 7000 שקל, למה? ככה! שילמת פרמיה על 40,000 ותקבל 7000 . וכך גם לגבי כל הפיצויים הרלבנטים על נכות\אלמנות וכו', שום פרופורציה למשכורת. ומה עם קצבת זקנה? הגעת במזל טוב לגיל 67, שילמת כל חודש בערך 4500 שקל לבטוח לאומי (כולל דמי מעסיק ממשכורת 40K) , האם תקבל את קצבת… קרא עוד »

גיא

איש (3718) , זה נכון.
אולי למעט תיקון קטן…
למיטב ידעתי פנסיה וחסכונות לא מגבילים קבלת קצבה בגיל 67 אלא אם העובד ממשיך לעבוד עד גיל 70. במקרה זה לא יקבל ביטוח זקנה אולם יקבל קצבה מוגדלת קמעה מגיל 70.
יכול להיות שאני טועה ואשמח לתיקונים.

איש (3718)

גיא, נכון שלא דייקתי בנושא קצבת זיקנה (פנסיה לא נחשבת), אך גם אתה לא מדייק… הנה הנסוח מאתר בטוח לאומי: "ליחידים- אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ- 5,181 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) והכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 10,362 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה." שים לב שיש מבחן הכנסות על קבלת קצבת הזיקנה (סותר לחלוטין את הטענה שבטוח לאומי לא מפלה בין עשיר לעני), כמו כן, שים לב לניסוח המעורפל – "אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה". האמת היא שבטוח לאומי הוא אסון למדינתנו הוא משלם קצבאות… קרא עוד »

גיא

מסכים לגמרי.

Ran

דורין הרטמן, תעשי לי ילדדדדד!!!

YossiN

אני חייב לחלוק על מה שכתוב כאן, ובתור מי שרואה את העולם דרך "החור שבגרוש", לתת קצת מספרים כלומר, זה טוב ויפה שאת נותנת ערך כה גבוה ליכולת השליטה והניהול בכסף, אבל מה תג המחיר שלו? אדם צעיר המרוויח 25,000 ₪ לחודש ורוצה לחסוך 3,000 ₪ לחודש ומתלבט בין קופת גמל לבין חשבון חייב במס. אם יחסוך בקופת גמל (36,000 ₪ לשנה) החסכון שלו במס הכנסה יהיה 11,331 ₪ ובבטוח הלאומי עוד 3,480 ₪ (סה"כ 14,811 ₪) כלומר, הצבירה שלו לא תהיה 36,000 אלא קצת יותר מ- 50,000 ₪. כאשר מכפילים בשנים רבות, זה לא סכום מבוטל… נקודה שניה- התשואה… קרא עוד »

תרנגול צעיר

דורין,
כתבה מכוננת.
אולי שווה לעשות רשימה של דמי הניהול בכל אחת מהחברות המציעות את שירותי הניהול האישי בקרן ההשתלמות?

משקיע בערך

תרנגול צעיר, במיטב תקבל 0.3% אם תגיד שבאת מפורום לונג. ב IBI זה בערך אותו דבר

איליה

אכן 🙂 מיטב, הנחת פורום לונג – קיבלת 0.3%. צריך להיות לך מינימום 50K אם אני לא טועה

גיא

איליה, עוד דבר חשוב שיש לציין לקוראים לגבי ההנחות על הקופות למינהן שהם קצובות בזמן. בד"כ המקסימום יהיה עד חמש שנים כך שיש לזכור ולרשום מתי פג מבצע ההיכרות ולחזור להתמקח.
הסולידית לא מציינת את זה בד"כ וקשה להאשים אותה משום שחמש שנים מחייה הם יחסית הרבה זמן. היי, היא בטח תתקשה לזכור ואף להודות בעצמה שלפני חמש שנים גם היא הייתה עמוק מתחת לאורם של הפלורצטנים 🙂

איליה

נכון מאוד 🙂
דרך אגב:
אם אתם נשואים ואם לשני בני זוג יש קרנות השתלמות – תתמקחו כיחידה אחת (נכון, זה נוגד את עיקרון פיזור הסיכון, אישית אני מניח שסיכון שקרן תיפול נמוך יותר מסיכוי מהנחה בדמי ניהול).

הבהרה: כרגיל אין לי מושג על מה אני מדבר

yarit

היי דורין,
אין עליך, את לא מבינה איך את פותחת לי את הראש ומצליחה להאיר את עיני,
כל כך הרבה ידע שמועבר בצורה כל כך ברורה, חריפה ואפילו מצחיקה.
אז תודה, לך ולכל המגיבים שגם מהם יש לאמר אני לומדת המון.

גיא

אני חייב עוד דבר אחד לציין מניסיון. אני רואה שלא כל כך מדברים עליו כשמיעצים לפנסיה. העבודה מול המעסיק, סוכן הביטוח מטעמו ו\או פקיד השכר מטעמו כלל אינה פשוטה אם רוצים לשנות סעיפים , להגדיל/להקטין הפקדות או רחמנא לצלן לעבור סוכן\ חברת ניהול פנסיה. המעסיק בד"כ יופתע כאשר יתברר לו שהעובד מתעניין בענייני כספים והס מהזכיר שהוא עובד בשביל הכסף. בחברות כוח אדם (גם בהייטק) סוכן הביטוח בד"כ הסתדר וסידר תנאים למעסיק על חשבון הגולגולות והוא בכלל לא ציפה ולקח בחשבון שיש לגולגולות פה ורצון. ברגע שהוא גילה שיש גולגולות עם פה ורצון הוא חושב שהם כמו סדוויצים ואפשר למרוח… קרא עוד »

גיא

תיקון חשוב לסעיף ב' : הממונה על השכר לא [מתוגמל] במובן של קומישן אלא נמדד לפי הכסף שהוא חוסך או יותר נכון מה שנתפס(Conception) על ידי המעסיק שהוא חוסך. יכול להיות אף שהמעסיק אמר/ קבע עובדות ושכח ותפקיד הממונה על השכר להזכיר לו ( על חשבון העובד). שוב בקיצור , יש חוק ויש אפשרויות אבל אצל מעסיקים מסויימים העובד שיתעקש יותר מידי על תנאים שהוא ראה/קרה עליהם בבלוגים מובילים עלול להיות מסומן ואז החסכון שכיביכול חסך יבוא לו בהפוכה אם נפל על הצד הלא נעים של המעסיק בדיון השכר הבא. אני כמובן לא בצד של המעסיקים ולא מאיים על אף… קרא עוד »

גיא

עוד כמה אנקדוטות על הממונה על השכר. ———————————————– בהרבה מקרים אחרי שקורא הבלוגים המשכיל קרא ודקדק בנהלי הפנסיה הוא יודע יותר על הנושא מממונה זה. זה דבר שכמובן מאיים על על כבודו העצמי של הממונה והוא נכנס תודעתית למצב עימות ומגננה. בפעמים אחרות רבות פשוט לא בא לו לעבוד ולחרוג משגרת יומו. במצב זה על קורא הבלוג המשכיל והבקיא לצפות להתנהגיות הבאות : ———————————————- א.) אף אחד לא יענה על בקשותיו מפורשות בשלילה אלא שאלותיו יוותרו ללא מענה בציפיה שיבין לבד שאין עם מי לדבר. ב.) יגידו לו – כן,כן ובפועל לא יעשו דבר בציפיה שיבין לבד שאין עם מי… קרא עוד »

איליה

גיא, נזכרתי איך הייתי ראשון לעבור לIRA (אחרי הסכמי יום שיש הטוב זה כבר לא נשמע רע:)). זה היה מאוד קשה. באותו מקום עבודה מבטח סיימון ניסו לבלום את זה בכל כוח. היה שמח, החתימו אותי על המסמכים שהם לא ממליצים על זה ועוד כל מני שטויות. אחרי כמה חודשים של בלאגן הם נכנעו 🙂

vanessa

גיא.. לא הבנתי. מה זה מעניין את המעסיק התנאים שלך בקרן פנסיה?
אצלי המעסיקים בכלל לא התערבו.
הראשון שלח אותי לפגישה עם הסוכן של המשרד, ומה שסיכמנו זה מה שהייה.
אצל השני בכלל לא היה סוכן פנסיוני.. המעסיק רק ביקש ממני כתובת למשלוח צ'ק ומספר פוליסה.
גם אצל הבנזוג שינינו את התנאים בלי לערב את המעסיק.

גיא

vanessa , – זה באמת לא אמור לעניין אותו. אמרתי שלעיתים בחברות קטנות המעסיק סגר עם סוכן הביטוח על תנאים כלליים והוא עצמו קיבל איזה הטבה ולכן לא מתאים לו שכל עובד יהיה ראש גדול. בפעמים אחרות המעסיק העסיק מישהוא (חשב שכר) שלא מבין על מה הוא מדבר ( באמת לא מבין ולא כמו המגיבים הצנועים פה) והוא לא רוצה לסבך אותו עם שליחת צ'קים למספר מקומות. בפעמים אחרות חשב/ת השכר סתם לא נחמד (Homo homini lupus). מצד שני יכול להיות בהחלט שזה רק אני , הפרצוף שלי לא בא בטוב למרות שמבטיחני לך שאני נעים הליכות(עד שמעצבנים אותי/ פוגעים… קרא עוד »

גיא

בוקר טוב , vanessa. נזכרתי גם בעוד מקרה אישי שהיה לי בעבודה ז"ל.
המעסיק היה מפקיד את כספי הפנסיה של העובדים רק לאחר שלושה חודשים ומשתמש
בהם ככסף Float או כסף צף כדי להתגלגל. כמובן שהדבר אינו חוקי וסוכן הביטוח של
העובדים ( חחח!) לא ציין/צייץ זאת לאף אחד.

.

מחזיראור

מקרה דומה קרה לי..
וקיבלתי מכתב מחברת הביטוח עצמה.

גיא

מחזיראור ,
זה בדיוק העניין. א-י-נ-ט-ר-ס-י-ם!!

חברת הביטוח התגעגעה לכסף הצף שלה ממנו עשה באפט את מרבית כספו בזמנו
כמו שהרחיב בנושא בסדרת פוסטים( שעוד לא ירדתי לעומקם) הבלוגר משקיע הערך האלמונימי.

אינטרסיו של הסוכן היו במקום אחר.אינטרסיו של העובד לדידו היו בתחתית הרשימה.

nonvip

גיא ,
יש קומבינה בלי לעבור דרך הבוס\חשב\מבטח סימון \רינה וכד כדי לבחור את הקרן שלך.

פעם בשנה תתקשר לקרן שאתה רוצה לעבור אליה ותבקש להעביר את הצבירה. ההפקדות ימשיכו לקרן של החבר של הבוס או של השותף של מבטח-סימון …
אבל הם יצברו אליהם רק שנה ואז הכסף ימשך להם , כל שנה .

אגב, הניסיון שלי עם מבטח סימון וגם שקל הוא קטסטרופלי , מצד שני מי לא ירמה אדם בלי ידע !?

עובד שכיר ומשקיע עצמאי

אני דווקא שם כסף בקופת גמל במעמד עצמאי כל שנה, עקב עניין המס. אני משלם מס שולי של 31% וגם אם עוד עשר שנים ארצה לפדות את הכסף מקופה זו אשלם מס של 35%. אני מעדיף לדחות את תשלום המס כמה שיותר. כמובן כאשר המס השולי על השכר הוא נמוך יותר, זה כבר לא משתלם.

משקיע בערך

אתה יכול לשים בקה"ש השתלמות IRA. גם תהיה לך שליטה על ההשקעה שלך וגם תשלם מס רווחי הון רק בפדיון של 25% וגם הקופה תהיה נזילה בתוך 6 שנים

עובד שכיר ומשקיע עצמאי

אני די קרוב לתקרה של קרן ההשתלמות… וגם לא בטוח שהמעסיק יעשה את זה בשבילי. האם המעסיק חייב לעזור לי להפקיד בקרן השתלמות?

מישהו

המעסיק לא חייב. זה חלק מתנאי תעסוקה.
אני ואישתי מרוויחים מעל התקרה. ואצלה המעסיק מפריש עד התקרה ואצלי על כל הסכום.
שנינו מנהלים בעצמינו את קרנות ההשתלמות.

אורן

ממש לא קונה את אותם הדברים שהקרן קונה. הקרן משקיעה (בחלוקה גסה מאוד): 50% באג"ח של ממשלת ישראל בתשואה אפסית. 10% באג"ח של כמה עשרות בודדות של חברות ישראליות (ע"ע תספורות הטייקונים). 10% במניות של כמה עשרות בודדות של חברות ישראליות. 10% במדד מניות אמריקאי רחב (החלק הסביר היחיד בתיק מבחינתי). 20% ב"אחר", שזה אומר מגוון הלוואות מתחת לשולחן שאין לי שום דרך לדעת למי, למה, כמה, באיזה תנאים – עיפול מוחלט! יכול להיות שהם השתמשו בכל הכסף בשביל לקנות קלפים של כדורגלנים או שהם הלווה את הכל לטייקון אחד שבמקרה מחזיק בבעלות על חברת הביטוח שמנהלת את הקרן. הם… קרא עוד »

בועז כהן

לדעתי כל הרוח שנושבת בפוסט הזה נגועה עמוק בחטא ה"פריימינג". סיפור א' – במדינת "שקרכלשהו" החליטו שכל עובד רשאי להפריש לחסכון סכומים לפנסיה עד 18% ממשכורותו. במידה ויחליט לעשות כן, יזכה להטבת פטור ממס הכנסה מלאה על החסכון. סיפור ב' – במדינת "גוזמא-לכל" החליטו שכל עובד חייב להפריש סכום לחסכון לפנסיה בגובה 18% עליהם יקבל פטור ממס. אבל אם יחליט למשוך את הכסף, ישלם את מלוא המס כאילו הכסף לא הופרש. לצערי סיפרתי את אותו סיפור כלכלי, רק שבראשון יש כאילו "כפיה" ובשני יש כאילו "התנדבות". למעשה הכל שאלה של מה היתה ברירת המחדל הראשונית. בשני המקרים ההנחה הסמויה היא… קרא עוד »

מוסדי

זווית ראייה שונה- המדינה ביטלה את המשיכה ההונית בחסכון הפנסיוני היות והאדם הפשוט לא מסיגל לדחות סיפוקים ומחשיב את עצמו "עשיר" אם נחת עליו פתאום סכום של מיליון ש"ח מהחסכון הפנסיוני. חישבו, האם הייתם מסרבים לעזור לילדכם הקורסים תחת עול המשכנתא ו/או מעוניינים קצת להרים את הראש מעל המים, הרי יש לכם "מיליון ש"ח בבנק". רוב הקוראים היו עוזרים לילדים אבל מה שהיה קורה שלא היה נשאר להם מספיק כסף ל 20-25 שנות פנסיה ואז הם היו עומדים מול שוקת שבורה. המדינה הבינה את זה ובעצם עזרה להם לעזור לעצמם. ולגבי IRA, לרוב האנשים אין את אורך הרוח ושיקול הדעת… קרא עוד »

איש (3718)

דורין, יש לי בעיה עם נהול עצמי בו אם תרויחי את תקחי את הרווחים, ואם תפסידי הציבור צריך לשלם את ההפסד. למה הכוונה? במקרה של קרן השתלמות ב IRA , אם תפסידי הכל, אף אחד לא יפצה אותך (זה לא כסף למחיה ואין ציפיה לפצוי). במקרה של קרן פנסיה ב IRA , אם תפסידי הכל בהשקעות שגויות, תרוצי אל בטוח לאומי ותבקשי הבטחת הכנסה (כי לא נשאר לך כסף למחיה), כלומר, זה מצב שבו משלם המיסים יצטרך לפצות אותך על הפסדייך. במצבי קיצון, יתכן שכדאי לאדם להפסיד הכסף (למשל, לחלץ את ילדיו מהשקעות שגויות בני"ע בעסקה חוץ בורסאית), תוך ידיעה… קרא עוד »

משקיע בערך

איש 3718, אני מבין שיש לך בעיה אם אנשים ירוויחו ולכן אתה לא נותן להם מנגנון שייאפשר להם להרוויח. חשיבה הגיונית, הוגנת וגם סוציאליסטית מאד!

איש (3718)

משקיע בערך, כנראה לא הבהרתי עצמי כראוי, אם זה מה שהבנת. אתן לך נקודה למחשבה, אם תתן לאנשים לנהל את קרן הפנסיה שלהם, מה יקרה אם הם יפסידו כל כספם בהשקעות שגויות? האם יתאבדו כשיגיעו לגיל הפנסיה? יחיו בפחי זבל? כמובן שלא. מה יקרה? המדינה תאלץ לממן אותם ("בט"ל – הבטחת הכנסה"). כלומר, זה מצב שאם הרווחתי הרווח הוא שלי, ואם הפסדתי, ההפסד של המדינה. זה לא מצב בריא. זה יצור תמריץ להעביר הכספים לילדים (בתרגילים פיננסים), להצהיר על הפסד הפנסיה, ולהסתמך על המדינה. אם אתה חושב שזה לא יקרה, אתה טועה, הרבה הורים משעבדים את הפנסיה שלהם לטרוף הנדלן… קרא עוד »

גיא

איש, אני כמובן לא מסכים ומבין את הטון המתלהם של משקיע בערך. אם שם משפחתי היה פרנקלין היייתי שוקל תביעת הוצאת שם רע אבל לא בזה אעסוק.

הנקודה שלך מעניינת
אבל אני מזכיר שגם היום אפשר להוציא את הכספים בכפוף לקנס של 35% ואח"כ לבוא בדרישות בגיל מופלג לביטוח הלאומי ועצם מניעת הIRA לא מונע את הפרצות לגמרי שלא לדבר שמעניש בצורה קולקטיבית.

גיא

אופס! הבהרה , ייתכן שדברי לא הובנו כהלכה וברור שהתכוונתי ללא מסכים ו[לא] ומבין

אנצל את תיקון להוסיף שזה נראה כמו מקרה קלאסי של

Two wrongs don't make a right.

ואני מודה שזה מקרה לא פשוט ונקודה מעניינת למחשבה.

איליה

איש 3718, למרגרט טאצ'ר יש תשובה טובה בשבילך:

משקיע בערך

איש 3718, מה שאתה אומר לא רלבנטי: 1. רוב האנשים בכלל לא יעבור ל IRA. תבדוק מסביב. לכמה אנשים יש מסביב קה"ש IRA? אז אתה רוצה להעניש את המעטים שרוצים לקחת בעלות על כספם. ורוב האנשים שגם יעברו ל IRA בכלל יצמדו למדדים. אם אתה חושב שמי שיהיה במדדים יעשה פחות ממנהל פנסיוני, נראה לי אז שאתה לא מכיר את ההיסטוריה ואת ההווה. 2. אם יש לי הרבה או מעט זה רלבנטי רק למנגנון שחרור הכספים בגיל הפנסיה שזה עוד הרבה זמן. אם יהיה לי הרבה, אז אני אחלק לילדים אז מה אכפת לך? אני צריך לרתק מינימום לקצבה ועם… קרא עוד »

משקיע בערך

מוסדי יקר, ת"א 100 שהושק בשנת 92 עמד על 100. היום הוא על 1283. בערך פי 12 ב 22 שנה. כמה הפנסיה עשתה?
בשוק משוכלל צריך לאפשר לכולם להחליט החלטות לגבי העתיד הפנסיוני שלהם. ואם לא הכתם את המדדים, אז מלכתחילה אתה מיישר קו עם הטיעון שאין לכם ערך מוסף בניהול הון.

מוסדי

משקיע ערך, בוא נשווה תפוחים לתפוחים, קופת גמל/ השת' במסלול כללי החזיקה בממוצע כל השנים כ 32-33% מניות (המגבלה היא עד 40%) ומסלול זה עשה ממוצע של כ 10% בשנה. האם נכון להשוות את התשואה למדד מניות שמייצג תיק של 100% מניות.? זו בדיוק הבעיה של הציבור הרחב, הוא לא מבצע השוואה נכונה ונופל כל פעם לדמגוגיה זולה. ואם הייתי מציג תשואה של מסלול מנייתי אז המגיב הנכבד היה רושם: מנייה X עשתה תשואה של Yֵ% כל השנים ושוב היה משווה תיק מפוזר היטב למניה בודדת. ב90 שנים האחרונות הוכח מעבר לכל ספק שה"ציבור " תמיד נכנס לקראת השיא של… קרא עוד »

משקיע בערך

מוסדי, אתה נותן את כל הסיבות למה הכי טוב להיות משקיע פאסיבי: 1. הציבור נכנס בשיא. 2. מעטים הם האנשים…זה כולל אגב אותך. עוד לא ראיתי תפוח שנקרא 100% מניות באינקדס כזה. אז איך אפשר להשוות למוצר שעוד לא המצאתם כי נוח לכם בשיטה שיש מנהלים, ועדות השקעה, אג"ח שאפשר להנפיק ע"י בעלי הון שאתם קונים מבלי לבדוק שום דבר וכיו"ב…אז בקופ"ג יש מוצר של 100% מניות צמוד למדד. אצלכםן אין. נק' לרעתך. 3. יש לי (היה לי) מסלול מנייתי במנורה מבטחים. עשה פחות מהמסלול הכללי. איך זה הגיוני?! 4. ב 90 השנים האחרונות הוכח מעל לכל ספק שהמדדים מנצחים… קרא עוד »

גיא

רות לבדיקה? עבור.

כן, כזה ראה וקדש ואין בלתו.
אבל למה ? אין אמצע ? איזה אמצע – למה אדם שמסכים איתך על 85% מהמשנה צריך
להרגיש תחושת קבס?
———————————————————————————
"אני באמת יורה לעצמי פה ברגל: תישארו עם הפירורים שקרן הפנסיה וביטוח המנהלים נותנת לכם"
זה גם לא נכון אם רואים את הקישור שציפרתי בתגובה קודמת על תשואות מ1999.
———————————————————————————

בתור הצעה ידידותית אני מציע לשנות את שם בלוגך ל "משקיע ביריונך"

Franklin my dear , you are a talkback bully!

עוץ לי

בלי להכנס לשאר הויכוח – אתה טוען ברצינות שאין כזה דבר קרן השתלמות IRA?

Eilonvi

תודה, פוסט חשוב ומעניין. חחח עשית סדר בבלגן שאף אחד לא ממש מבין 🙂

טוונדה

שלום דורין
שוב, תודה על פוסט משכיל ומועיל
אגב, מדוע דוקא בבלוג כשלך מופיעות פרסומות שעניינן מנוגד לגמרי למסרים שאת מנסה להפיץ? האם לא ניתן להימנע מכך?
ושוב, תודה על ההשקעה והפצת הידע
טוונדה

גיא

כתבה שהתפרסמה היום בכלכליסט : http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3645825,00.html?ref=ynet למי שבכל זאת רוצה להישאר בפנסיה , ליהנות מהאג"ח המיועדות ומחוסר "טיפול" של סוכן : —————————————————————————– קיים במיטב דש (מופיע מידי פעם בפרסומות כאן בבלוג) הליך ההצטרפות הדיגיטלי באמצעות אתר אינטרנט תומך (הליך ממוחשב וללא תיווך אמצעי) מאפשר למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ להוזיל עלויות ולהציע דמי ניהול מהנמוכים בארץ. דמי ניהול מהפקדה 1.49% דמי ניהול מצבירה 0.19% —————————————————————————— אלה הם דמי ניהול טובים שרק עובדים "מחוברים" ו/או משתייכים לאיגודים למינהם מקבלים. אני בעצמי בודק את העניין בימים אילו וכמובן שאני לא ממליץ, יועץ וכו …. הייתי טוען שאני עושה זאת ממניעים אלטוראיסטים אבל… קרא עוד »

אורי ב.

העברתי יתרה צבורה לקרן הפנסיה של מיטב-דש לפני מספר חודשים, אגב העברה של קה"ש וקופו"ג אליהם. במקרה שלי מדובר בצבירה בלבד ללא הפקדות חודשיות. מאחר ומדובר בסכום לא זניח, נזכרו בי מסכלי ההעברות של החברה הננטשת (שכמובן גבו ממני עד אותו רגע את דמי הניהול המקסימליים) וניסו את מיטב המניפולציות ע"מ להשאירני אצלם, כמובן – ללא הועיל. מאחר וברור לי כפי שגם הובהר כאן שהכספים שייתקבלו בעתיד במסגרת קרן הפנסיה הם בבחינת נעלם אחד גדול, לפחות את מה שניתן לעשות בגזרת דמי הניהול עשיתי ואולי תרמתי ולו במעט לפיזור מעט טוב יותר של כספי הפנסיה המרוכזים נכון להיום אצל השחקנים… קרא עוד »

Shuli

ובשולי הנושא – מי שפתח קרן השתלמות, קופת גמל דרך סוכן – סוחב עליו את העמלה של הנ״ל לשנים ארוכות בלי לדעת. עוד משהו שכמובן מקטין את הסכום שלו…. הסוכן כמובן אומר שהחברה משלמת לו… חחחח

shayke

זה המון זמן שאני יודע כמה אני לא יודע מה קורה עם הכסף שלי שמיועד לפרישה . המאמר פ ה כמו היה צלצול השכמהובכלל , היום הכניסה הראשונה שלי לאתר ויש כאן נושאים מעניינים ומרעננים . אבל אם אחזור לעניין הכסף לפרישה ….המוצר הפנסיוני אליו אני שייך הוא ביטוח מנהלים . האם נכון יהיה לומר שכדאי ללצאת ממנו ולעבור לתוכנית של קרן פניסה ? אשמח לתגובות .

tamir

אז למה בעצם שאני לא אעביר את כל הכספים שחסכתי עד עכשיו לקרן השתלמות שיש לי, ואפתח מסלול IRA? האם זה אפשרי בכלל (נגיד, סדר גודל של 70-100 אלף). הרי אם הרווחים שם לא חייבים במס זו האופציה העדיפה מכולן, לא?

tamir

התכוונתי לכספים שלא נמצאים בפנסיות וכו' (נמצאים בפקדון שלא מתקרב להיות רלוונטי)

הראל

מאמר מונומנטלי, תודה! אין כמוך לעשות לנו סדר בחיים, ובדברים הכי מסובכים. שתי הערות קטנות: – קרן פנסיה כללית דומה לקופת גמל הן מבחינת היעדר אג"ח מיועדות והן מבחינת דמי הניהול – כדאי להדגיש את ההבדל, כי ראיתי לפחות מקרה אחד בו סוכני הביטוח מכרו לחוסך קרן פנסיה כללית במקום קרן פנסיה מקיפה – יש עוד דרך אחת לחיסכון – והיא פוליסת פרט בחברת ביטוח; ההבדל בין פוליסת פרט לבין חשבון השקעות רגיל מבחינת המיסוי, הוא שההתחשבנות על המיסוי נעשית בתום תקופת החיסכון כאשר מושכים את הכסף, ולא בכל אירוע מכירה / קנייה שקורה במהלך חיי החיסכון. זה נותן ייתרון… קרא עוד »

הראל

עוד הערה: כתבת שסכום הסף ל IRA בקרן השתלמות הוא 150 אש"ח. זה מאד מרתיע. ממה שאני בדקתי הסכום נמוך יותר. יש בתי השקעות שיקבלו עמיתים ל IRA גם בעבירות של 50 אש"ח, ואפשר גם להתווכח. בנוסף, אם יש חסכונות נוספים באותו בית השקעות אפשר לקבל תנאי סף נמוך עוד יותר. המסר: אל תירתעו – העבירו את קרן ההשתלמות שלכם לניהול אישי ותחסכו עמלות יקרות.

תמים ורך בשנים

שלום חברים, אני לא בטוח שהבנתי נכון אז החלטתי שהסיכון בלספוג תגובות נאצה קטן מהסיכון להפסיד כסף במס. קרן ההשתלמות שלי הציעה לי כעצמאי להפקיד את כל הוני שנצבר מעמל רב במשך שנים. היתרונות: יש מסלול עוקב מדדים ויש מסלול אג"ח. נזילות מיידית לא צריך לאזן את התיק מדי רבעון. לא משלמים מס רווחי הון ! החסרונות: הקרן אמנם נזילה כבר אבל תיסגר להפקדות מרגע המעבר ל"שלב המשיכה" דמי ניהול של 0.4 אחוז כיוון שצפויות לי עוד שנים רבות בשלב ההפקדה, ו כיוון בהנחת תשואה של 4% תשלום המס גבוה מתשלום דמי הניהול – זו נראית כמו עסקה חלומית. שכחתי… קרא עוד »

נדב

לקוראים של הבלוג שחיים ועובדים בארה"ב:

יש צורת חיסכון יחסית חדשה ופופולרית שצוברת תאוצה עכשיו בארה"ב שנקראת ROBOADVISER
הקרן הידועה ביותר בתחום הזה היא BETTERMENT

בקצרה: הקרן הזו משקיעה את ההפקדות החודשיות שלך בתיק המורכב מכמה קרנות מחקות של VANGUARD לפי הפרופיל של הסיכון שאתה בוחר.

מדובר בהשקעה פאסיבית דרך הקרנות המחקות הפופולריות עם דמי הניהול הנמוכים בעולם וזאת גם להשקעות חודשיות קטנות.

הקרן דואגת כל הזמן לאיזון התיק וגם לחיסכון במס.

הכל נעשה דרך האינטרנט.

זו לא פרסומת ואני לא ממליץ. שווה לקרוא וללמוד, והלוואי שיגיע גם לישראל.

חלכאי

גם אני קראתי על BETTERMENT. לא ברור לי איזה יתרון יש לחברה הזו על פני קניית MUTUAL FUND של ואנגארד המשלבת השקעה במניות ואג"ח בהקצאה קבועה דוגמת LIFE STRATEGY FUNDS. גם שם האיזון מחדש מתבצע אוטומטית.

הראל

עןד הערונת: לאחרונה ישנם מגזרים בהם הפרשה לקה"ש היא חובה כחלק מההסכם הקיבוצי. בולט בעניין זה ענף האבטחה. כך שלא תמיד הפרשה לקה"ש תלויה ברצונו הטוב בלבד של המעביד.

פאטיה

אחרי 2008 קופות הגמל הועברו מהבנקים לחברות בטוח, ואחרות, מאותו רגע החוסכים העצמאיים בקופות הגמל, הוגבלו באחיזת הכסף שלהם בקופות; ראשית עד שהקופות נזילות ואחרי גיל 60, לא ניתן לפדות את הקופות הללו, בתנאי שמשלמים 35% מס הכנסה, היו אנשים שהיו מודעים לכך מוקדם יותר ופדו את הקופות שלהם. מי שהמשיך להחזיק בקופות הללו, לדוגמא פראיירים כמוני, מוגבל בזמן עד לתקופה בה הקופות תהיינה נזילות, בדרך כלל בגיל 60 ואילך; לא מבינה למה הפכו את קופות הגמל, להשקעה דרקונית וקשירת ידיים של האזרח הקטן, לגבי הכספים שהם שלו, אבל לא כך הוא: אנשים שפודים את קופת הגמל כולה חייבים לשלם… קרא עוד »

סימונה

אני באפן אישי הצלחתי לבטל את הביטוח בביטוח המנהלים, ואפשר לבטל גם בפנסיה, זה נקרא מסלול עתיר חיסכון. הייתי צריכה לריב איתם ולאיים שאם הם לא יאפשרו לי אספר לכולם וכולם יבקשו אבל הצלחתי להוריד את הביטוח גם לי וגם לבעלי.
עוד דבר שזוגות צריכים לשים לב אליו הוא שבדכ אחד מבני הזוג מרוויח יותר, והשנייה חיה יותר… וקופת גמל לא מטפלת בפנסיה של האלמנה, והיא עלולה להשאר לעת זקנה ללא כסף.
והאחרון הוא שהחל מגיל מסוים האפשרות השכלית לטפל בכסף יורדת, לכן מגיל מסוים כדאי שמשהו יטפל עבורינו בקצבה.

רון

דורין, זה אמנם פוסט קצת ישן כבר, אבל אני חושב שיש טעות שכדאי לתקן בניתוח שלך להטבות המס בחסכון לפרישה בקופת גמל/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים. לא שאני בעד או נגד, אבל יש שם הטבות מס משמעותיות שאינן זמינות למי שחוסך בחשבון חייב במס, וכדאי להשוות תפוחים לתפוחים. ספציפית: א. הפקדת המעסיק לקרן פנסיה ולפיצויי פיטורים פטורה ממס בזמן ההפקדה. שכיר שייקח את הכסף בתור שכר ויפקיד בחשבון חייב במס ישלם מס הכנסה על הסכומים האלה קודם כל. בנוסף, בגלל החוק לשכירים אין ממש ברירה במקרה הזה. ב. בהגעה לגיל פרישה ישנו פטור חלקי ממס על משיכת כספי הפיצויים בצורה חד פעמית.… קרא עוד »

ערן

יש לי שאלת תם. האם אני יכול לבחור להפריש את כספי לקופת גמל בלבד, שאינה מורידה לי כסף על סעיף ביטוחי,
וזה נחשב תקף על פי חוק הפנסיה?

.

עקבו אחרי

תגובות אחרונות בבלוג

RSS מהפורום

דילוג לתוכן