• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

פקיד שומה עשה טעות לטובתי - האם אני מכוסה חוקית?

חלכאי

משתמש ותיק
הצטרף ב
10/2/15
הודעות
892
דירוג
854
שלום חברים

בדוח השנתי האחרון שהגשתי לשנת 2016 דיווחתי על דיבידנד מתעודת סל אירית שלא ניכתה במקור.
שילמתי בסוף 2016 את מקדמת המס שאני חייב דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים.

לדוח של 2016 צרפתי את הדוח של הברוקר הזר כמו כן את אישור התשלום לרשות המסים.

בהודעה על שומה שקיבלתי בדואר ראיתי שהחזירו לי את כל הסכום ששילמתי כמקדמה (לא סכום גדול).

האם אני מכוסה מבחינה חוקית?
האם רשות המיסים תוכל לטעון בעתיד שנעשתה טעות ואני חייב לשלם את הסכום כולל ריבית והצמדה?

אני יודע שיש עקרון של של סופיות השומה, האם מישהו מכיר מקור מידע טוב או פסקי דין שעוסקים במקרים מעין
אלו?

תודה מראש
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
16,830
דירוג
23,199

דן ג.

משתמש ותיק
הצטרף ב
20/3/17
הודעות
965
דירוג
673
בהודעה על שומה שקיבלתי בדואר ראיתי שהחזירו לי את כל הסכום ששילמתי כמקדמה (לא סכום גדול).
איזה סעיף שומה זה (אמור להופיע למעלה בהודעה על השומה)? אם כבר שלחו לך על 2016, אני משער שזה 00. שלא נחשב שומה בכלל מבחינה משפטית (עד כמה שאני מבין), זה פשוט החישוב לפי איך שאתה הגשת (שומה עצמית). מעניין, מה שינו לך לעומת מה שהגשת?
 

Honey jar

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/10/16
הודעות
631
דירוג
306
שלום חברים

בדוח השנתי האחרון שהגשתי לשנת 2016 דיווחתי על דיבידנד מתעודת סל אירית שלא ניכתה במקור.
שילמתי בסוף 2016 את מקדמת המס שאני חייב דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים.

לדוח של 2016 צרפתי את הדוח של הברוקר הזר כמו כן את אישור התשלום לרשות המסים.

בהודעה על שומה שקיבלתי בדואר ראיתי שהחזירו לי את כל הסכום ששילמתי כמקדמה (לא סכום גדול).

האם אני מכוסה מבחינה חוקית?
האם רשות המיסים תוכל לטעון בעתיד שנעשתה טעות ואני חייב לשלם את הסכום כולל ריבית והצמדה?

אני יודע שיש עקרון של של סופיות השומה, האם מישהו מכיר מקור מידע טוב או פסקי דין שעוסקים במקרים מעין
אלו?

תודה מראש

טעות טכנית ניתן לתקן תוך 7 שנים. "סופיות השומה" במובן שאתה מתכוון אליו, לא רלוונטי במקרה זה.

עם כל הכבוד אחת הזכויות הבסיסיות של הנישום זה סופיות שומה.

היכולת לתקן טעות שנעשתה (ואשר הנישום מודע אליה) לא מקפחת את הנישום מזכותו לסופיות שומה.
כשמדברים על "סופיות שומה", הכוונה היא לכך שהנישום יודע שלאחר פרק זמן מסויים, פקיד השומה לא יכול עוד להפעיל את שיקול דעתו לצורך שינוי השומה.
תיקון טעות טכנית איננה "הפעלת שיקול דעת" ולכן ההתיישנות היא לאחר 7 שנים לפי הדין הכללי, ולא 4 שנים לפי פקודת מס הכנסה.

רק אחרי 3 שנים.

היום כבר ארבע שנים.

איזה סעיף שומה זה (אמור להופיע למעלה בהודעה על השומה)? אם כבר שלחו לך על 2016, אני משער שזה 00. שלא נחשב שומה בכלל מבחינה משפטית (עד כמה שאני מבין), זה פשוט החישוב לפי איך שאתה הגשת (שומה עצמית). מעניין, מה שינו לך לעומת מה שהגשת?

שומה עצמית (שומה 00) היא שומה לכל דבר.
 

דן ג.

משתמש ותיק
הצטרף ב
20/3/17
הודעות
965
דירוג
673
שומה עצמית (שומה 00) היא שומה לכל דבר.
השומה העצמית היא הדיווח שהנישום מדווח בדוח השנתי. לא? למכתב עם הסיכום שמקבלים יש משמעות חוקית כל שהיא מעבר למה שהנישום כבר דיווח?
 

Honey jar

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/10/16
הודעות
631
דירוג
306
השומה העצמית היא הדיווח שהנישום מדווח בדוח השנתי. לא? למכתב עם הסיכום שמקבלים יש משמעות חוקית כל שהיא מעבר למה שהנישום כבר דיווח?

אני לא יודע מה הכוונה ב"משמעות חוקית".
יש מספר סוגי שומות. שומה עצמית, שומה לפי מיטב שפיטה, שומה בצו...
הליך השומה מתחיל בהגשת דוח אשר מהווה את הבסיס לשומה העצמית.
 

חלכאי

משתמש ותיק
הצטרף ב
10/2/15
הודעות
892
דירוג
854
מצאתי פרשנות ופס"ד העוסקים בנושא.

בפקודת מס הכנסה נרשם: [הערותי בירוק]
סמכות לשום [55] (תיקון מס' 37) תש"ם-1980

145. (א)(1) מסר אדם דו"ח לפי סעיף 131, יראו את הדו"ח כקביעת הכנסה בידי אותו אדם (להלן - שומה עצמית) ופקיד השומה ישלח לו הודעה בדבר סכום המס שהוא חייב בו על פי הדו"ח; דין הודעה כאמור כדין הודעת שומה לפי סעיף 149;
(תיקון מס' 114) תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 134) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 142) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 211) תשע"ו-2015
(2) פקיד השומה רשאי, תוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדו"ח, לבדוק אותו ולעשות אחת מאלה:
(א) לאשר את השומה העצמית; [להבנתי מרגע הגשת הדוח יש לפקיד 4 שנים לבדוק אותו וברגע שהפקיד שולח את המכתב, משמעותו היא "אישור השומה העצמית"]
(תיקון מס' 114) תשנ"ז-1997
(ב) לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו של אדם, את הניכויים, הקיזוזים והפטורים המותרים ממנה על פי כל דין ואת המס שהוא חייב בו, אם יש לו טעמים סבירים להניח שהדו"ח אינו נכון; שומה לפי פסקת משנה זו יכול שתיעשה בהתאם להסכם שנערך עם הנישום;
(תיקון מס' 114) תשנ"ז-1997
(2א)פקיד השומה רשאי, ביוזמתו או לבקשת הנישום, תוך שנה מתום התקופה האמורה בפסקה (2), לתקן כל טעות שנפלה בחישוב הניכויים, הזיכויים או הפטורים בשומה לפי פסקה (2)(ב), אם שוכנע שמדובר בטעות חשבונית; [להבנתי, אישור השומה נחשב "תום תקופה" ממנה סופרים שנה בה יש לפקיד שנה על מנת לתקן טעויות חשבונאיות. פרשנות אחרת היא שתום התקופה היא 4 שנים לאחר סוף שנת המס ואז סופרים עוד שנה. כלומר עד 5 שנים מתום שנת המס יכול הפקיד לתקן את השומה, דעתכם?]
 

Honey jar

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/10/16
הודעות
631
דירוג
306
[להבנתי מרגע הגשת הדוח יש לפקיד 4 שנים לבדוק אותו וברגע שהפקיד שולח את המכתב, משמעותו היא "אישור השומה העצמית"]

הבנת לא נכון. הספירה מתחילה מתום השנה בה הוגש הדוח. לא מרגע הגשת הדוח.

מצאתי פרשנות ופס"ד העוסקים בנושא.

בפקודת מס הכנסה נרשם: [הערותי בירוק]
סמכות לשום [55] (תיקון מס' 37) תש"ם-1980

145. (א)(1) מסר אדם דו"ח לפי סעיף 131, יראו את הדו"ח כקביעת הכנסה בידי אותו אדם (להלן - שומה עצמית) ופקיד השומה ישלח לו הודעה בדבר סכום המס שהוא חייב בו על פי הדו"ח; דין הודעה כאמור כדין הודעת שומה לפי סעיף 149;
(תיקון מס' 114) תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 134) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 142) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 211) תשע"ו-2015
(2) פקיד השומה רשאי, תוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדו"ח, לבדוק אותו ולעשות אחת מאלה:
(א) לאשר את השומה העצמית; [להבנתי מרגע הגשת הדוח יש לפקיד 4 שנים לבדוק אותו וברגע שהפקיד שולח את המכתב, משמעותו היא "אישור השומה העצמית"]
(תיקון מס' 114) תשנ"ז-1997
(ב) לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו של אדם, את הניכויים, הקיזוזים והפטורים המותרים ממנה על פי כל דין ואת המס שהוא חייב בו, אם יש לו טעמים סבירים להניח שהדו"ח אינו נכון; שומה לפי פסקת משנה זו יכול שתיעשה בהתאם להסכם שנערך עם הנישום;
(תיקון מס' 114) תשנ"ז-1997
(2א)פקיד השומה רשאי, ביוזמתו או לבקשת הנישום, תוך שנה מתום התקופה האמורה בפסקה (2), לתקן כל טעות שנפלה בחישוב הניכויים, הזיכויים או הפטורים בשומה לפי פסקה (2)(ב), אם שוכנע שמדובר בטעות חשבונית; [להבנתי, אישור השומה נחשב "תום תקופה" ממנה סופרים שנה בה יש לפקיד שנה על מנת לתקן טעויות חשבונאיות. פרשנות אחרת היא שתום התקופה היא 4 שנים לאחר סוף שנת המס ואז סופרים עוד שנה. כלומר עד 5 שנים מתום שנת המס יכול הפקיד לתקן את השומה, דעתכם?]

אין כאן "פרשנויות". עשית עירבוביה שלמה כי אינך מכיר את הליכי השומה ואתה לא כל כך מבין מה אתה מצטט...
אישור השומה העצמית (שומה 01) היא כאמור, תוך 4 שנים מתום השנה בה הוגש הדוח.
סעיף 145(2א) מדבר על תיקון בשומה בהסכם (שומה 02) או שומה לפי מיטב השפיטה (שומה 03). זה לא המקרה שלך (שומה עצמית 00) לצורך העניין לכן הסעיף איננו רלוונטי.

מיותר לציין שיש להיוועץ באיש מקצוע בלבד.
 
נערך לאחרונה ב:

חלכאי

משתמש ותיק
הצטרף ב
10/2/15
הודעות
892
דירוג
854
בדקתי את כותרת המכתב שקיבלתי ומדובר בשומה 01 .
ע"פ מה שרשום במקור זה:
"לשלטונות מס הכנסה ניתנות 3 שנים מתום שנת המס בה הוגש הדוח השני, לבדיקת השומה ולאישורה. במידה ולא ערער פקיד השומה על השומה העצמית בפרק זמן זה, כי אז ישונה קוד השומה ל "01" שומה סגורה. לאחר אישור השומה, לא ניתן לדון בשנת מס זו למעט במקרים חריגים ובאישור נציבות מס הכנסה"
 

Honey jar

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/10/16
הודעות
631
דירוג
306
בדקתי את כותרת המכתב שקיבלתי ומדובר בשומה 01 .
ע"פ מה שרשום במקור זה:
"לשלטונות מס הכנסה ניתנות 3 שנים מתום שנת המס בה הוגש הדוח השני, לבדיקת השומה ולאישורה. במידה ולא ערער פקיד השומה על השומה העצמית בפרק זמן זה, כי אז ישונה קוד השומה ל "01" שומה סגורה. לאחר אישור השומה, לא ניתן לדון בשנת מס זו למעט במקרים חריגים ובאישור נציבות מס הכנסה"

1. המקור שלך לא מעודכן. כאמור, פעם זה היה 3 שנים. היום זה 4. צריך להזהר מלהסתמך על אתרי אינטרנט בתחום כל כך דינמי ומשתנה. לא הייתימסתמך גם על כותבים אנונימים בפורמים ;)
2. הציטוט שהבאת לא נכון. שומה שפקיד השומה "לא ערער עליה" לא הופכת ל 01 אלא נשארת 00 והשנה מתיישנת.
 

חלכאי

משתמש ותיק
הצטרף ב
10/2/15
הודעות
892
דירוג
854
1. המקור שלך לא מעודכן. כאמור, פעם זה היה 3 שנים. היום זה 4. צריך להזהר מלהסתמך על אתרי אינטרנט בתחום כל כך דינמי ומשתנה. לא הייתימסתמך גם על כותבים אנונימים בפורמים ;)
2. הציטוט שהבאת לא נכון. שומה שפקיד השומה "לא ערער עליה" לא הופכת ל 01 אלא נשארת 00 והשנה מתיישנת.
זו לא הנקודה.
הנקודה היא שקיבלתי מסמך שמציין בפירוש משדובר בשומה 01.
ע"פ הציטוט מהתאר הנ"ל, שנכתב מטעם משרד רו"ח, שומה 01 היא שומה סופית, שהרשויות יערערו עליה רק במקרים חריגים.
 

Nina T

משתמש ותיק
הצטרף ב
30/3/19
הודעות
1,303
דירוג
488
שלום חברים

בדוח השנתי האחרון שהגשתי לשנת 2016 דיווחתי על דיבידנד מתעודת סל אירית שלא ניכתה במקור.

שילמתי בסוף 2016 את מקדמת המס שאני חייב דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים.

לדוח של 2016 צרפתי את הדוח של הברוקר הזר כמו כן את אישור התשלום לרשות המסים.

בהודעה על שומה שקיבלתי בדואר ראיתי שהחזירו לי את כל הסכום ששילמתי כמקדמה (לא סכום גדול).

האם אני מכוסה מבחינה חוקית?
האם רשות המיסים תוכל לטעון בעתיד שנעשתה טעות ואני חייב לשלם את הסכום כולל ריבית והצמדה?

אני יודע שיש עקרון של של סופיות השומה, האם מישהו מכיר מקור מידע טוב או פסקי דין שעוסקים במקרים מעין
אלו?

תודה מראש
תסתכל מה סעיף השומה בדוח שקיבלת. אם רשום 01 אזי היא סופית. לא בטוח שזו טעות, ייתכן והיו זיכויים לא מנוצלים. עליך להשוות בין הדוח שהגשת ומה שמס הכנסה חישבו. יש להם 4 שנים לקבוע אם השומה סופית. אם רשום על הטופס סעיף שומה 01 הם לא ישנו. היא סופית
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ט פקיד שומה - מנסיונכם האישי צרכנות פיננסית 15
ת החזר הון מעבר שיחה עם פקיד בבית השקעות שוק ההון 9
ס חברה לתיקוני שומה צרכנות פיננסית 4
ח לא קיבלתי שומה. בעיה שלי או של מס הכנסה? צרכנות פיננסית 16
P החזר מס: תלוש לבנק, והודעה "לפני בדיקת שומה"? צרכנות פיננסית 7
ה בקשה להחזר מס למי שלא עשה בקשה לתיאום מס מיסים 10
G עשה זאת בעצמך לעבודות נגרות כאמצעי לחיסכון מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 24
Y איני מצליח להבין איך בקרנות סל יש פער בין מה שהמדד עשה למה שהקרן עשתה שוק ההון 5
ל קורס זמן לנדל"ן - מישהו עשה ויכול לחוות דעה עליו? נדל"ן 1
adamshalev מה עשה התיק שלכם בשנת 2019? שוק ההון 90
פשוט הבלוגר ERN עשה אנליזה מענינת לאורכם של שווקים דוביים שוק ההון 42
נ חיפוי לקיר מטבח - עשה זאת בעצמך התפתחות אישית 12
כימאי מה עשה התיק שלכם בשנת 2018? שוק ההון 99
י תמא 38/1 - יש פה יזם שעושה/עשה פרויקט כזה? נדל"ן 4
unrealx קטע מוזר שהבנק עשה לי צרכנות פיננסית 13
wa11a עז״ב [עשה זאת בעצמך] בתחום הרכב התפתחות אישית 16
C IBI עוקב SP500 עשה 10% פחות מהמדד? :S שוק ההון 7
R רכישת דירה להשקעה במדריד, מבקש להתייעץ עם משקיע פרטי שכבר עשה זאת נדל"ן 6
M כמה כסף עשה הילד שלכם השנה? שנה ל''חיסכון לכל ילד'': תשואות של עד 18% שוק ההון 49
wa11a האם מישהו עשה ויכול לשתף על תהליך העברת ני"ע ממיטב דש ל IB ? שוק ההון 4
פ אשמח לעזרה וטיפים לגבי מכירת ווילה בעזרת מתווך *עשה ואל תעשה* צרכנות פיננסית 20
ל הרהורי כפירה בהשקעה עשה-זאת-בעצמך שוק ההון 131
aziz עשה זאת בעצמך: מנורת לילה מסָּפֶּלִי מהגוני התפתחות אישית 0
aziz עשה זאת בעצמך: קערות מעץ התפתחות אישית 0
aziz עשה זאת בעצמך: עמוד תווים התפתחות אישית 1
aziz עשה זאת בעצמך - מיטה התפתחות אישית 11
aziz עשה זאת בעצמך - שעון התפתחות אישית 3

נושאים דומים

למעלה