• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מתי תהיה קופת גמל להשקעה?

עוקב וקורא

משתמש סולידי
הצטרף ב
17/6/16
הודעות
34
דירוג
30
מאחר שהתקנות אושרו בכנסת בחודש שעבר, מה עוצר את קופת הגמל להשקעה? מדוע לא רואים את בתי ההשקעות מסתערים? למישהו יש מושג?
 

משקיע מתחיל

משתמש בכיר
הצטרף ב
25/4/16
הודעות
1,130
דירוג
671
מאחר שהתקנות אושרו בכנסת בחודש שעבר
האם הן אושרו גם בקריאה שלישית? או רק בקריאה טרומית או ראשונה? כי בכנסת יש הליך ארוך שהוא הצבעה בוועדת השרים לחקיקה-קריאה טרומית-קריאה ראשונה-קריאה שניה-קריאה שלישית ואני חושב שאולי שכחתי משהו. בכל מקרה גם אם הם יאושרו סופית לוקח זמן מרגע האישור ועד לביצוע כי לפני תאריך מסוים שנמצא בחוק קופת הגמל להשקעה (אני חושב) עדיין אי אפשר להקים קופת גמל שכזאת וגם אחרי זה יש את הפרוצדורה של העברת כספים וכולי. בכל מקרה אי אפשר לנהל אישית שם אז תשקול אם זה כדאי.
 

עוקב וקורא

משתמש סולידי
הצטרף ב
17/6/16
הודעות
34
דירוג
30
טוב, הסתכלתי בפרוטוקול הדיון בכנסת ונראה שהאוצר התחייב לחוקק תקנות שיענו על שאלות פתוחות, ואולי לזה מחכים.

משה גפני (ועדת הכספים):


הצעת חוק זו היא הצעת חוק ממשלתית. עיקרה של ההצעה הוא יצירת קופת גמל חדשה, שתיקרא קופת גמל להשקעה. לאחר ביטול הפטור על משיכה מקופות גמל בתום 15 שנים, בשנת 2008, נותרו שתי אופציות לחיסכון: האחת, קרנות הנאמנות שהמשיכה מהן מחויבת בכל עת במס רווחי הון שעומד על 25%, והשנייה, חיסכון פנסיוני ארוך טווח הפטור ממס בעת הגעה לגיל פרישה, או המחויב במס העולה על 30%, אם העמית מושך את הכסף במועד מוקדם יותר.


בהצעת החוק שהביאה הממשלה ביוזמתו של סגן השר יצחק כהן, הוצעה קופת גמל חדשה, שתאפשר לחוסך להפקיד מדי שנה עד 100,000 ש"ח, שאותם הוא יהיה רשאי למשוך בכל עת, כמשיכה החייבת במס רווחי הון בשיעור 25%, או כקצבה פטורה ממס בהגיעו לגיל פרישה ומשיכה חודשית קצבתית, שהיא נוסף על תקרת הפטור הקיימת לקצבה לפי פקודת מס הכנסה ועומדת כיום על כ-8,380 ש"ח.


בדיונים בוועדה הושמעו התנגדויות רבות להצעת חוק זו; יושב-ראש הרשות לניירות ערך ומנכ"ל הבורסה טענו שהצעת החוק תפגע בבורסה עקב ירידה חדה אפשרית בהשקעה בחברות שנסחרות בבורסה, וקרנות הנאמנות טענו שהן מופלות לרעה לעומת קופות הגמל, כיוון שאגף שוק ההון סירב להחיל עליהן הסדר דומה.כמו כן נטען בפני הוועדה שההצעה תוביל לריכוזיות בשוק ההון, עקב ירידה במספר החברות המנהלות והיוותרותן של החברות המנהלות הגדולות.


נוסף על כך הביעו חברי הוועדה את חששם שקופת הגמל להשקעה תהווה פרצה לאנשים אמידים להפקיד סכומים שימוסו במס נמוך יחסית, כאשר תקרת ההפקדה השנתית היא גבוהה ולכאורה אין מגבלה על מספר החשבונות שאדם יוכל לפתוח בקופות הגמל להשקעה.


נציגי אגף שוק ההון וסגן שר האוצר יצחק כהן דחו את כל הטענות; הם ציינו שכיום יש פוליסות שמשווקות על-ידי סוכני הביטוח, והן לא הפכו לתחליף להשקעה בבורסה. הם אחזו בכך שמדובר בקופת גמל שמיועדת לאפשר אפיק חיסכון לטווח בינוני לכלל האוכלוסייה.


בדיון בוועדה שאלנו חברי הוועדה ואנוכי את נציגי אגף שוק ההון שאלות על פרטיה של קופת הגמל להשקעה, שכן אלה לא נכללו בנוסח, למשל לגבי זכויותיהם של יורשים, ניוד הכספים, בנושא דמי הניהול ואף לעניין ניהול קופות הגמל להשקעה בניהול אישי. נציגי אגף שוק ההון השיבו שהם יסדירו נושאים אלה בתקנות. כמו כן עמדנו על כך שתהיה מגבלה אפקטיבית, שאדם לא יוכל להפקיד ולהשקיע ביותר מקופת גמל להשקעה – שאדם לא יוכל להפקיד באופן הזה, להפקיד ולהשקיע ביותר מקופת גמל להשקעה אחת.


ההצעה המקורית קבעה שמועד התחילה וסכום ההפקדה ייקבעו על-ידי שר האוצר. בסופו של דבר אנחנו לא הסכמנו להסדר הזה, שהופך את ההצעה לחקיקת מסגרת. לפיכך סוכם להפחית את סכום ההפקדה לשנה ל-70,000 ש"ח במקום 100,000 ש"ח, ונציגי הממשלה – בסופו של דבר זה תיקון ש – נציגי הממשלה הסכימו לכך.


אני מודה שדעתי לא נוחה עם הצעת חוק זו, שאני מביא בפניכם; אינני יודע אם היא תשיג את מטרתה לשמש אפיק חיסכון לאזרח מהשורה, או שתשרת רק בעלי הון גבוה, שייהנו מהטבת מס, אבל אני מקבל את עמדתו של סגן שר האוצר ונציגי אגף שוק ההון, שמאוד התעקשו להעביר את החוק הזה, ולהעביר אותו כפי שהוא מובא היום בפניכם, עם התיקונים שעשינו בוועדה, ואנחנו קיבלנו, חברי הוועדה ואנוכי, את עמדת הממשלה, והצבענו בעד החוק.


אני תקווה שהמטרה שסגן שר האוצר חברי הרב יצחק כהן, ונציגי אגף שוק ההון, ראו לנגד עיניהם, לייצר קופת גמל שתיטיב עם האורח הפשוט, אכן תתממש, והחששות שעלו בדיון יתבדו, אך אני מודה שאני מביא את ההצעה הזאת בפניכם בלב לא שלם, ומקווה שככל שיתגלו בעיות – ואני מקווה שלא יתגלו, כפי שאמרתי קודם – ככל שיתגלו בעיות, הן יהיו פתירות בהמשך.


אני מאוד מקווה, חברי חברי הכנסת, אני מאוד מקווה, שהלהט של סגן שר האוצר בקידום החוק הזה, ואגף שוק ההון, שמאוד תמך בהצעת החוק כפי שהיא מובאת היום בפניכם ואושרה בוועדת הכספים פה-אחד – אני מקווה שהיעד הזה אכן יתממש. אני מבקש, לאחר שהצעת החוק הזאת אושרה בוועדה פה-אחד, אני מבקש – אין הסתייגות להצעת החוק – לאשר את החוק במליאת הכנסת. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש.


היו"ר נורית קורן:


תודה, אדוני.


אם כן, אין הסתייגויות לחוק, ואין רשות דיבור. אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה. אני מבקשת מחברי חברי הכנסת לשבת במקומם. בבקשה.


כן. אנחנו עוברים להצבעה על החוק. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשע"ו–2016, בקריאה שנייה. אם כן, נא להצביע. מי בעד? מי נגד?


הצבעה מס' 4


בעד סעיפים 1–9 – 40

נגד – אין

נמנעים – 1

סעיפים 1–9 נתקבלו.


היו"ר נורית קורן:


אם כן, בעד – 40, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. ההצעה אושרה בקריאה שנייה. ואנחנו עוברים להצביע בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד?


הצבעה מס' 5


בעד החוק – 38

נגד – אין

נמנעים – אין

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשע"ו–2016, נתקבל.


היו"ר נורית קורן:


בעד – 38, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כן, הצעת החוק עברה, והיא תיכנס לספר החוקים. היא עברה בקריאה שלישית והיא תיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
 

Leo

משתמש ותיק
הצטרף ב
29/1/15
הודעות
273
דירוג
569
אין אפשרות ל IRA.
דמי ניהול גבוהים של עד 1.05% מהצבירה.
דמי ניהול גבוהים של עד 4% מההפקדה (wtf?).
אמנם לא כולם ישלמו את מקסימום דמי הניהול אך נראה שקופת הגמל להשקעה היא לא א גרוייסע מציאה.
 

fliper

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/2/16
הודעות
500
דירוג
392
האם בכל זאת תהיה אפשרות ל ira ?
 

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
8,610
דירוג
7,593
האם בכל זאת תהיה אפשרות ל ira ?
צדק פיננסי דיווח שהאוצר לא מאשר כרגע IRA במוצר הזה
החדשות הטובות: אושרה קופת הגמל להשקעה - מה שצפוי להחיות את החיסכון באפיק זה לרבים מאיתנו
.........
החדשות הפחות טובות: כרגע לא ניתן יהיה לנהל קופ"ג להשקעה בניהול אישי (IRA). כך נמסר לי מהאוצר. לא נמסר נימוק, ולא נמסר האם ומתי זה ישתנה.
מאמין שאם משהו ישתנה אתה תשמע על זה כאן.
 
נערך לאחרונה ב:

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,442
דירוג
19,072
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3701639,00.html

אם הדמי ניהול יהיו 0.7% אז הכסף שמשולם על דמי ניהול הופך את זה למאד לא משתלם מאד מהר גם עם הפטור ממס רווחי הון. עשיתי את החישוב הזה עבור קרנות השתלמות (אין לי פה בשלוף).
חבל שהכתבות בערוצי המדיה כל כך מטעים אנשים בנושא. זה נטו הפסד כלכלי.
 

liranviper

משתמש בכיר
הצטרף ב
17/10/15
הודעות
2,091
דירוג
1,707
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3701639,00.html

אם הדמי ניהול יהיו 0.7% אז הכסף שמשולם על דמי ניהול הופך את זה למאד לא משתלם מאד מהר גם עם הפטור ממס רווחי הון. עשיתי את החישוב הזה עבור קרנות השתלמות (אין לי פה בשלוף).
חבל שהכתבות בערוצי המדיה כל כך מטעים אנשים בנושא. זה נטו הפסד כלכלי.
לרוב הציבור האלטרנטיבה היא לא תיק השקעות מדדים מנוהל עצמית, אלא תיק השקעות מנוהל שגם עליו יש דמי ניהול.. ככה שבשביל רוב האוכלוסיה זו לא הטעיה אלא באמת אלטרנטיבה עדיפה (מתיק מנוהל)
 

אנון נימוס

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/12/15
הודעות
3,520
דירוג
2,444
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3701639,00.html

אם הדמי ניהול יהיו 0.7% אז הכסף שמשולם על דמי ניהול הופך את זה למאד לא משתלם מאד מהר גם עם הפטור ממס רווחי הון. עשיתי את החישוב הזה עבור קרנות השתלמות (אין לי פה בשלוף).
חבל שהכתבות בערוצי המדיה כל כך מטעים אנשים בנושא. זה נטו הפסד כלכלי.
אני בטוח שדמי הניהול נתונים למומ
 

OnTheVerge

משתמש בכיר
הצטרף ב
1/3/16
הודעות
1,147
דירוג
1,800
נראה ששוב מדובר במוצר פנסיוני לא גמיש בעליל.

אם מושכים את הכסף - משלמים מס ריאלי של 25%.
רק אם מושכים את הכסף כקצבה פנסיונית חודשית - מקבלים פטור ממס.

מאכזב מאוד.
 

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
8,610
דירוג
7,593
אם הדמי ניהול יהיו 0.7% אז הכסף שמשולם על דמי ניהול הופך את זה למאד לא משתלם מאד מהר גם עם הפטור ממס רווחי הון. עשיתי את החישוב הזה עבור קרנות השתלמות (אין לי פה בשלוף).
בבקשה:
למעשה אפשר להגיע לחישוב של איזה גובה עמלה משתלם או לא.
כיוון שהחסכון בדמי ניהול בחשבון חייב במס זה משהו שנצבר כריבית דריבית, הוא תמיד יעקוף את היתרון החד פעמי של פטור ממס בעת המשיכה, השאלה היא רק אחרי כמה שנים.
בסימולציה הרגילה שלי הוספתי אפשרות לכבות את מס רווחי ההון לחשבון מסויים בשביל לבדוק את זה.
בהנחה שרק מחזיקים נייר לנצח בלי למכור ובלי לאזן (ואותו נייר בדיוק בין החשבון הממוסה לבין הקרן השתלמות IRA למשל), עם 2% אינפלציה ו-2% דיבידנדים ו-7% תשואה ממוצעת נומינלית ברוטו (כולל דיבידנים):

עם דמי ניהול של 0.22% נק' האיזון היא אחרי כ-60 שנים.
עם דמי ניהול של 0.3% נק' האיזון היא אחרי כ-45 שנים.
עם דמי ניהול של 0.4% נק' האיזון היא אחרי כ-35 שנים.
עם דמי ניהול של 0.5% נק' האיזון היא אחרי כ-28 שנים.
עם דמי ניהול של 0.8% נק' האיזון היא אחרי כ-15 שנים.
עם דמי ניהול של 1% נק' האיזון היא אחרי כ-7 שנים.

https://docs.google.com/spreadsheet...QJCraC4LnX9CJlIg5tfYI5Ircw/edit#gid=857558822

איכשהו תמיד הנחתי שקרן השתלמות עד תקרת הפטור ממס תמיד משתלמת ואף פעם לא חשבתי על זה כפונק' של כמה שנים צריכות לעבור לפני שהדמי ניהול יאכלו את ההטבה.
 

daat99

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/3/15
הודעות
6,323
דירוג
6,216
לרוב הציבור האלטרנטיבה היא לא תיק השקעות מדדים מנוהל עצמית, אלא תיק השקעות מנוהל שגם עליו יש דמי ניהול..
האם - לרוב הציבור האלטרנטיבה היא טיול לחו"ל...
 

חדש בשוק

משתמש ותיק
הצטרף ב
23/8/16
הודעות
145
דירוג
92
נשמע לי מאכזב מאוד.
בתור אדם עם פנסיה + קופ"ג, לפתוח עוד מוצר פנסיוני נשמע לי מאוד לא מפתה.
אין מה לדבר בנוגע לפדיון לפני גיל פנסיה.
המטרה שלי היא לא להיות מולטי מיליונר בגיל 70.
 

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
8,610
דירוג
7,593
מי שעדיין לא הפנים,
המוצר הזה תכליתו לעודד את ה"צרכניסט ממוצע" לחסוך יותר לפנסיה, זהו פתרון לא רע בשבילו.
עבור הסולידים כאן ששואפים להגיע לעצמאות כלכלית הרבה הרבה לפני גיל הפרישה, המכשיר הזה יקר ומיותר (לפחות עד שיהיה בו IRA מוזל מאוד וגם אז בעירבון מוגבל)
 

חדש בשוק

משתמש ותיק
הצטרף ב
23/8/16
הודעות
145
דירוג
92
א
מי שעדיין לא הפנים,
המוצר הזה תכליתו לעודד את ה"צרכניסט ממוצע" לחסוך יותר לפנסיה, זהו פתרון לא רע בשבילו.
עבור הסולידים כאן ששואפים להגיע לעצמאות כלכלית הרבה הרבה לפני גיל הפרישה, המכשיר הזה יקר ומיותר (לפחות עד שיהיה בו IRA מוזל מאוד וגם אז בעירבון מוגבל)
אתה רואה מצב לדמי ניהול שמתחרים בעשרה שקלים לחודש / IB?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Beinish מתי ריאלי לחשוב על קנית דירה למגורים? נדל"ן 2
מ מתי מוכרים? + תיק חדש שוק ההון 8
מ עד מתי ניתן למשוך כספי פיצויים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
D קרן השתלמות - מתי תפדו ומתי תיקחו הלוואה ? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 13
ב מתי ניתן לבקש החזר מס ? פוסטים מאיכות נמוכה 9
A עד מתי אפשר להגיש דו"ח למס הכנסה עבור 2020? שוק ההון 0
M באיזה אופן (מתי) נגבים דמי ניהול בקרנות מחקות? שוק ההון 2
F מתי ממשים ? שוק ההון 2
M החלום שלי לצאת לעצמאות כלכלית מתי זה יקרה?? יומני מסע אישיים 17
I מתי אתם מוציאים כסף? שוק ההון 3
R איך יודעים מתי נכנס אג"ח ממשלתי חדש? שוק ההון 0
יבגני_ל דיון קצר על מתי "נכון" למשוך כסף משוק ההון עבור דירה למגורים שוק ההון 3
S מתי אפשר לקחת משכנתא רגילה בקבוצת רכישה? צרכנות פיננסית 3
M איזון רבעוני - מתי בפועל? שוק ההון 3
G האם/מתי לוותר על קשר כשאתם יודעים שאתם לא באותו ראש (כלכלית)? אוף טופיק 43
C מתי לקחת את המשכנתא כעושים Relocation? נדל"ן 2
ITS מתי יש סכנה שההון יימחק סופית? שוק ההון 11
ה מתי השוק יתחיל לעלות? שוק ההון 62
ה מתי מתחילים לחיות כמו מליונרים? (דיור בת"א) מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 45
Liron2035 מחזיק תיק השקעות בIB, פעם ראשונה שממלא דו"ח רווחים. מתי נהוג להתחיל את התהליך? שוק ההון 9
מ מתי לא שווה לפתוח קרן השתלמות כעצמאי שוק ההון 6
Arrow האם וועד בית חייב לפרסם דו"ח על מצב הכספים, ואם כן מתי וכמה? אוף טופיק 8
ר שכיר ועצמאי - מתי זה משתלם? התפתחות אישית 14
G מתי הכי טוב לסגור דירה? אוף טופיק 12
O מתי גובים ממני מס רווחי הון של 25 אחוז שוק ההון 25
DiverGirl מתי מכירות באי ביי חייבות במס? אוף טופיק 8
unrealx מתי דמי הניהול בקרנות נאמנות נגבים? שוק ההון 3
Chase מתי יודעים האם משתלם לקחת רכב מהעבודה? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 40
Williamsburg קרן פנסיה- מתי להתחיל לקבל קצבה? צרכנות פיננסית 12
ר משהו שלא מסתדר לי... אם אני משלמת מס רווחי הון בכל מקרה, מה זה משנה מתי אני מוכרת? שוק ההון 16
L מתי לחפש עבודה אחרת אוף טופיק 41
A דרוש ברוקר נורמלי (או: מתי להחליף ברוקר?) צרכנות פיננסית 3
מוריארטי מתי הזמן הנכון לחפש דירה? אוף טופיק 6
ש מתי נקבע המחיר של קרן מחקה? שוק ההון 13
ט החזרי מס? מתי צפוי התשלום? צרכנות פיננסית 2
M אז... מתי בעצם למכור? שוק ההון 13
חצי פנסיון מתי קרנות הנאמנות בארץ מעדכנות את דמי הניהול שוק ההון 1
Y מתי כולם עברו לvt,vti,vxus? שוק ההון 33
K מתי יודעים על פעולות מוסדיים שוק ההון 15
מ איחוד קרנות פנסיה אוטומטי - מתי זה קורה צרכנות פיננסית 8
ח מתי משלמים מס על הכנסות חו"ל? שוק ההון 25
c881 מתי ואיך יצאו הנשים לעבוד - המזון שאנו אוכלים אוף טופיק 13
פ מנכ”ל וולס פרגו אולץ להתפטר.. מתי בישראל? אוף טופיק 0
F קה"ש IRA - מתי להחליף קרן ישראלית בקרן אירית? שוק ההון 9
R עד מתי - נוסחה משופרת פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 20
א מתי לזרוק כיסא צרכנות פיננסית 29
adamshalev עצמאיים - מתי איך וכמה אתם מפקידים לפנסיה? צרכנות פיננסית 6
א מתי אתם רושמים את קבלת המשכורת צרכנות פיננסית 19
א מתי הזמן הנכון להתחיל להשקיע? שוק ההון 11
א האם זה משנה מתי נכנסים כמשקיע פסיבי? שוק ההון 8

נושאים דומים

למעלה