• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

הגשת בקשות להחזרי מס - הבנת סעיפים מסוימים בטפסים.

לא חשוב שמות

משתמש רגיל
הצטרף ב
20/3/16
הודעות
834
דירוג
381
ערב מסתורי לכולם,

אני מכין בימים אלו את ערכת הטפסים המתקדמת שלי לבקשת החזרי מס, אותה אגיש לפקיד השומה.
במסגרת המדריך, מאתר רשות המיסים, נתקלתי במספר סעיפים לא ברורים והייתי שמח לבקש את דעתכם בנושא:

אז קודם כל, קישור למדריך: https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHehzerMas.aspx

שנית כל, קישור לטופס "דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2017" אותו ברצוני להגיש:
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc135_‬2017.pdf


ואלו הם הסעיפים בהם אני זקוק להבהרות/דעות/אינפורמציה:

פרק: "הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים (חלק ד לדוח)":
שדות 078, 126, 142: ריבית על פקדונות ותוכניות חסכון (סעיפים 14-16)
יש לרשום הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון, החייבת במס בשיעורים של 15%, 20% או 25%, לפי העניין.
הסכומים יועתקו מתוך טופס 867 שניתן לך ע"י הבנק או ע"י משלם אחר.
בסעיף זה, יש לרשום את ההכנסה החייבת, כולל הכנסות ילדיך עד גיל 18, לפני ניכוי ו/או פטור לבעלי הכנסות נמוכות ולמבוגרים (ניכוי לפי סעיפים 125ד ו- 125ה לפקודה).
הסברים לחישוב הניכוי לפי סעיף 125ד ו/או הפטור לפי סעיף 125ה - מפורטים בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".
- יש לי תוכנית חיסכון, לפי טופס 867 לא נוכו מיסים מתוכנית זו. היא כמובן עוד לא הסתיימה/השתחררה. מה עלי למלא בסעיפים אלו אם כך?
- בנוסף, לא הבנתי למה הכוונה במילים אלו: "בסעיף זה, יש לרשום את ההכנסה החייבת, כולל הכנסות ילדיך עד גיל 18, לפני ניכוי ו/או פטור לבעלי הכנסות נמוכות ולמבוגרים (ניכוי לפי סעיפים 125ד ו- 125ה לפקודה)"?

פרק: "נקודות זיכוי (חלק ח לדוח)":
נקודות זיכוי למסיימי לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע (סעיף 41)
יש למלא את טופס 119, בהתאם לדברי ההסבר בטופס ולהעתיק לשדה המתאים בדוח (181/182).
- המצב הוא כזה, אני רוצה לשלוח בקשה להחזר מס עבור שנת 2017. בשנה זו ששלחתי בקשה להקלה במס בגין סיום לימודים. בטופס אישור זכאות לתואר מצוין התאריך 15.01.2017 המדיניות של מס הכנסה (אם זכור לי נכון) אפשר להגיש בקשה רק שנה לאחר סיום התואר, כך שהתחלתי ליהנות מההקלה רק ב-2018. כאשר זהו המצב, האם עדיין עלי למלא סעיף זה בבקשת החזר מס עבור שנת 2017? על-פניו סיימתי לימודים בינואר 2017, בפועל קיבלתי הקלה במס רק ב-2018. אפשר אף לשאול את השאלה בצורה אחרת, במידה ולא אמלא את הסעיף הזה, האם קיים חשש שהם יטענו כי העלמתי מידע כשבפועל עבור שנת 2017 כלל לא יכולתי להגיש בקשה להקלה במס בגין תואר אקדמי? אשמח לביאור העניין.

פרק: "זיכויים אישיים (חלק ט לדוח)":
בשדה 268 / 269: תשלומים לקופת גמל לקצבה, כ"עמית שכיר" (סעיף 44)
בשדה זה יש לרשום סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי". ראה סעיף 2.6.2 לעיל.
הסברים לגבי חישוב הזיכויים המפורטים לעיל - ניתן לראות בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".
- בטופס, שדות 269/268 מופיעות בסעיף 46 ולא 44, ללא צמד המילים "קופת גמל". מדובר בסעיף המוקדש לעצמאי דווקא ולא לשכיר. סעיף אחד מעליו, 45, מדבר לשכירים. ברצוני לוודא שלסעיף זה מתכוונים במדריך?
- דבר נוסף, מי אמור למלא את זה בדיוק? למה הסעיף הזה מתכוון בדיוק?
- אם באחד ממקומות עבודתי, הפרישו בחודש-חודשיים האחרונים שלי (בלבד) לאיזושהי קרן שהם פתחו מלבד הפנסיה ויש לי שם איזשהו סכום זהום של כמה מאות, האם העניין רלוונטי לסעיף זה?

פרק: "מחזור, מקדמות וניכויים במקור (חלק י' בדוח)":
שדה 294: (סעיף 51)
המחזור הינו סך התקבולים וההכנסות ואינו כולל מע"מ. יש לרשום את סך המחזור מהשכרה, מריבית ומהכנסות אחרות החייבות בשיעורי מס רגילים, כגון שכר סופרים ומרצים. אין לכלול הכנסות מעבודה ומקצבאות.
- מי אמור למלא סעיף זה?
- האם הוא רלוונטי לאנשים פרטיים, שכירים, בעלי תוכנית חיסכון בבנק?
- האם עלי למלא סעיף זה עקב הריבית שאני מקבל מתוכנית החיסכון?

שדה 042: (סעיף 52)
יש לסכם מתוך טופסי 106 את סכום ניכויי המס במקור מהכנסות מעבודה ומקצבאות שנוכו ממך ומבן/בת הזוג.
- למה מתכוונים כאן?
- למי הסעיף הזה מופנה?
- למה הכוונה ב-"ומקצבאות שנוכו ממך ומבן/בת הזוג"?
- באיזה סעיף בטופס 106 ניתן לדלות את האינפורמציה הזאת?

לכל דעה או אינפורמציה בנושא יותר מאשמח,
תודה :)
 
נערך לאחרונה ב:
ננסה לענות
  • ריבית: אתה הולך לפי אישור הבנק- אם הוא לא ציין סכומים, אין לך מה לציין. אתה מקבל את הריבית בסוף החסכון ואז ישולם המס.
  • זיכוי השלמת לימודים: אין מה לציין. עקרונית, אתה מציין רק את מה שרלוונטי לחישוב המס, לא דברים אחרים שקרו בחייך.
  • זיכויים לשכיר נרשמים לפי הסכום המופיע בטופס 106 שלך בשדות 045 או 086. אם היו לך הפקדות פרטיות, לפי אישור קופת הגמל (הפקדות יכולות להיות "צבועות" בצבעים שונים ומשונים...)
  • שדות 294/238/239 רלוונטים רק למי שיש לו פעילות כעצמאי
  • בטפס 106 יש את המס שנוכה ממך (ומסומן לידו סעיף 042). זה הסכום שאתה רושם. אם היו לך דברים נוספים כמו פנסיה או קצבת פגיעה בעבודה, גם שם נוכה כמו ממשכורת
שכחתי משהו?
 
ריבית: אתה הולך לפי אישור הבנק- אם הוא לא ציין סכומים, אין לך מה לציין. אתה מקבל את הריבית בסוף החסכון ואז ישולם המס.
תודה.

זיכוי השלמת לימודים: אין מה לציין. עקרונית, אתה מציין רק את מה שרלוונטי לחישוב המס, לא דברים אחרים שקרו בחייך.
אבל הנושא בהחלט קשור לחישוב המס!
לפי מיטב הבנתי וזיכרוני, מקבלים הקלה במס באופן רטרואקטיבי שנה לאחר סיום התואר. במצב זה, בהחלט חשוב לציין את הנקודה הזאת בבקשה להחזר מס! מנגד, בפועל לא קיבלתי באופן רטרואקטיבי אלא פשוט התחלתי להנות מהקלה של חצי נקודה אם זכור לי טוב משנה לאחר סיום התואר קדימה. לכן הסעיף הזה נורא מסובך. האם לעוד מישהו יש אינפורמציה לגבי נקודה זו?

זיכויים לשכיר נרשמים לפי הסכום המופיע בטופס 106 שלך בשדות 045 או 086. אם היו לך הפקדות פרטיות, לפי אישור קופת הגמל (הפקדות יכולות להיות "צבועות" בצבעים שונים ומשונים...)
אין לי סעיפים אלו בטופס 106. מנגד, יש לי את סעיף 096 תחת קטגורית "פירוט קופות" ושם מצוין שיש לי בחברת ביטוח כלשהי קופת גמל לקצבה וקופת גמל לפיצויים. לא זכור לי מעולם שחתמתי או ביקשתי קופת גמל. האם יתכן שמדובר בפנסיה במילים מכובסות?

שדות 294/238/239 רלוונטים רק למי שיש לו פעילות כעצמאי
תודה.

בטפס 106 יש את המס שנוכה ממך (ומסומן לידו סעיף 042). זה הסכום שאתה רושם. אם היו לך דברים נוספים כמו פנסיה או קצבת פגיעה בעבודה, גם שם נוכה כמו ממשכורת
תודה, אך לא מצוין בטופס 106 שום ניכויים מהפנסיה. מנגד, בטופס קיימת קטגוריה בשם "זיכויים/ניכויים" ושם מתואר ערך של נקודת זיכוי כלשהי ללא שם או תיאור. כיצד עלי להתייחס לקטגוריה זו בהקשר לסעיף 52 (או שדה 042)?
 
לפי מיטב הבנתי וזיכרוני, מקבלים הקלה במס באופן רטרואקטיבי שנה לאחר סיום התואר. במצב זה, בהחלט חשוב לציין את הנקודה הזאת בבקשה להחזר מס! מנגד, בפועל לא קיבלתי באופן רטרואקטיבי אלא פשוט התחלתי להנות מהקלה של חצי נקודה אם זכור לי טוב משנה לאחר סיום התואר קדימה. לכן הסעיף הזה נורא מסובך. האם לעוד מישהו יש אינפורמציה לגבי נקודה זו?
לא מקבלים זיכוי רטרואקטיבי, אכן מקבלים זיכוי בשנת המס שלאחר סיום התואר, ולכן אם סיימת לימודים בשנת 2017, בדוח של 2017 אתה לא מתייחס לסיום הלימודים. אם תגיש דוח על שנת 2018, אז תתייחס לסיום הלימודים.

אין לי סעיפים אלו בטופס 106. מנגד, יש לי את סעיף 096 תחת קטגורית "פירוט קופות" ושם מצוין שיש לי בחברת ביטוח כלשהי קופת גמל לקצבה וקופת גמל לפיצויים. לא זכור לי מעולם שחתמתי או ביקשתי קופת גמל. האם יתכן שמדובר בפנסיה במילים מכובסות?
גם אם כן, אין צורך להעתיק פרטי קופות לדוח השנתי.
מה שרלוונטי לעניין הפקדות פנסיוניות בדוח השנתי הוא שדה 45/86 שזה כמה אתה הפקדת (יותר נכון, כמה המעסיק ניכה לך מתלוש השכר), וסעיף 244/245 שזה השכר המבוטח לפנסיה, ושדה 248/249 שזה כמה סך הכל הופקד עבורך (גם על ידך וגם על ידי המעסיק)

כיצד עלי להתייחס לקטגוריה זו בהקשר לסעיף 52 (או שדה 042)?
אתה לא מתייחס, אתה מעתיק את שדה 42 מטופס 106 לשדה 42 בדוח השנתי.
הזיכויים הללו הם הזיכוייים הרגילים שאתה זכאי להם מתוקף היותך תושב ישראל (2.25 נקודות זיכוי ששוות ערך לכ-5,832 ש"ח בראייה שנתית).
התוכנה של מס הכנסה מחשבת לך את הזיכוי הזה בצורה אוטומטית (כמובן בתנאי שאתה מסמן "תושב ישראל" בחלק של הזיכויים בדוח).

למה הכוונה ב-"ומקצבאות שנוכו ממך ומבן/בת הזוג"?
בוא נפרק את כל המשפט ונוסיף סימני פיסוק שאני מודה שחסרים בחוברת הסברים של מס הכנסה.
יש לסכם מתוך טופסי 106, את סכום ניכויי המס במקור מהכנסות מעבודה ומקצבאות, שנוכו ממך ומבן/בת הזוג.
כלומר בטפסי 106 השונים שתקבל יופיע שדה 42 שמפרט כמה מסים נוכו ממך בתלושי שכר.
אם היית מקבל קצבה מהפנסיה, היו מנכים לך גם שם מסים ומספקים לך טופס 106 בסוף השנה.

אז חלק המשפט "שנוכו ממך ומבן/בת הזוג" מתייחס ל- "סכום ניכויי המס במקור מהכנסות מעבודה ומקצבאות".
 
כלומר בטפסי 106 השונים שתקבל יופיע שדה 42 שמפרט כמה מסים נוכו ממך בתלושי שכר.
אם היית מקבל קצבה מהפנסיה, היו מנכים לך גם שם מסים ומספקים לך טופס 106 בסוף השנה.

אז חלק המשפט "שנוכו ממך ומבן/בת הזוג" מתייחס ל- "סכום ניכויי המס במקור מהכנסות מעבודה ומקצבאות".

בטפס 106 יש את המס שנוכה ממך (ומסומן לידו סעיף 042). זה הסכום שאתה רושם. אם היו לך דברים נוספים כמו פנסיה או קצבת פגיעה בעבודה, גם שם נוכה כמו ממשכורת

תודה. בטופס 106 סעיף זה מורכב מניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וקבצה כ-"עמית שכיר". במצב זה, איזה סכום משלושת אלו עלי לרשום בטופס הבקשה?! זה ממש לא ברור.
 
תודה. בטופס 106 סעיף זה מורכב מניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וקבצה כ-"עמית שכיר". במצב זה, איזה סכום משלושת אלו עלי לרשום בטופס הבקשה?! זה ממש לא ברור.
יש מצב שתעלה צילום של השורות הרלוונטיות תוך השחרת הסכומים, שנוכל להתרשם מה בדיוק רשום ליד מה?
 
מה שרלוונטי לעניין הפקדות פנסיוניות בדוח השנתי הוא שדה 45/86 שזה כמה אתה הפקדת (יותר נכון, כמה המעסיק ניכה לך מתלוש השכר)
זיכויים לשכיר נרשמים לפי הסכום המופיע בטופס 106 שלך בשדות 045 או 086. אם היו לך הפקדות פרטיות, לפי אישור קופת הגמל (הפקדות יכולות להיות "צבועות" בצבעים שונים ומשונים...)
מדוע יש לציין בסעיף 045 את הניכוי, בזמן שהכותרת של אותו חלק ט' בטופס היא דווקא "זיכויים אישיים"? אני לא אמור לכתוב את מה שמצוין סעיף מתחת בטופס 106 שהוא "זיכויים/ניכויים" עקב נקודות זיכוי שמצוינות שם? חשוב לי לוודא שלא חל פה בלבול.

יש מצב שתעלה צילום של השורות הרלוונטיות תוך השחרת הסכומים, שנוכל להתרשם מה בדיוק רשום ליד מה
http://www.up2me.co.il/images/52347344.bmp

עוד בלבול שצץ לי במהלך מילוי הטופס - פרק "הוצאות וניכויים אישיים (חלק ז לדוח)":
שדה 244 / 245: הכנסה מובטחת
יש לרשום את סכום ההכנסה המבוטחת המופיע בטופס 106.

שדה 248 / 249: הפקדות המעסיק לקופת גמל לקצבה
יש לרשום את סכום הפקדות המעסיק לקופת גמל לקצבה המופיע בטופס 106.

בטופס 106 מדובר בקטגוריית "הפרשות מעסיק", כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת:
http://www.up2me.co.il/images/64732388.bmp

לפי מה שהבנתי מהמדריך, בפרק ז' בטופס הבקשה תחת הכותרת "ניכויים אישיים" עלי למלא:
* בסעיף 244 את מלוא הסכום של ההכנסה המבוטחת.
* בסעיף 248 את סה"כ הפרשות המעסיק לקופ"ג, לרבות מרכיב פיצויים.

הבעיה היא, שבסעיף 248 בטופס הבקשה מצוין כי מדובר ב-"הפקדות המעביד לקופת הגמל", לא בסה"כ ההפרשות של המעסיק. בטופס 106, תחת הסעיף 248/249 מצוינים שני נתונים:
* "סה"כ הפרשות המעסיק לקופ"ג לרבות מרכיב פיצויים"
* "הפרשות מעסיק - יועברו לטופס 134".

אז מה בדיוק עלי למלא בטופס הבקשה, בסעיף 244 ובסעיף 248?

כרגיל, שום דבר לא ברור.
 
נערך לאחרונה ב:
מדוע יש לציין בסעיף 045 את הניכוי, בזמן שהכותרת של אותו חלק ט' בטופס היא דווקא "זיכויים אישיים"?
הזיכוי מחושב מהסכום שאתה מזין. מכיוון שהוא תלוי בסך ההכנסות שלך, הם רוצים שתכניס את הסכום שנוכה ולא רוצים שתחשב בעצמך כמה זיכוי מגיע לך. המחשבים של מס הכנסה (והסימולטורים באינטרנט) מחשבים מה הזיכוי שנגזר.

אני לא אמור לכתוב את מה שמצוין סעיף מתחת בטופס 106 שהוא "זיכויים/ניכויים" עקב נקודות זיכוי שמצוינות שם? חשוב לי לוודא שלא חל פה בלבול.
לא. התוכנה של מס הכנסה יודעת לגזור כמה נקודות זיכוי מגיעות לך מהנתונים שמילאת (ילדים, לימודים, תושבות, מין).

אוקיי סעיף 042 זה מס הכנסה
ביטוח לאומי ומס בריאות הם ללא סעיף, זה שהם מתחת לשורה של מס הכנסה לא אומר שהם גם סעיף 42.

אז מה בדיוק עלי למלא בטופס הבקשה, בסעיף 244 ובסעיף 248?
בדיוק את סעיפים 244 ו248

טופס 134 נועד לתאם את הסכומים הללו למקרה שעבדת אצל יותר ממעסיק אחד במהלך השנה, ואחד מהם ניכה לך מס מקסימלי.
בטופס 134 תעשה שלל חישובים ובסוף יגידו לך "תוריד X מהסכום שמופיע בסעיף 158" שזה סעיף ההכנסות.

הדבר הזה קורה כי מעל משכורץ של 23,500 (בערך) הפקדות המעסיק לפנסיה כבר לא פטורות ממס.

בקיצור אם עבדת אצל מעסיק אחד, אין לך מה להתעסק עם טופס 134.

כרגיל, שום דבר לא ברור
בתקווה עכשיו טיפה יותר.
Hang in there :)
 
הזיכוי מחושב מהסכום שאתה מזין. מכיוון שהוא תלוי בסך ההכנסות שלך, הם רוצים שתכניס את הסכום שנוכה ולא רוצים שתחשב בעצמך כמה זיכוי מגיע לך. המחשבים של מס הכנסה (והסימולטורים באינטרנט) מחשבים מה הזיכוי שנגזר.
קיבלתי, תודה.

אוקיי סעיף 042 זה מס הכנסה
ביטוח לאומי ומס בריאות הם ללא סעיף, זה שהם מתחת לשורה של מס הכנסה לא אומר שהם גם סעיף 42.
הייתי תקוע על הסעיף הזה המון זמן, התקדמתי.. יש! :lol:
תודה גם על זה!

בדיוק את סעיפים 244 ו248

טופס 134 נועד לתאם את הסכומים הללו למקרה שעבדת אצל יותר ממעסיק אחד במהלך השנה, ואחד מהם ניכה לך מס מקסימלי.
בטופס 134 תעשה שלל חישובים ובסוף יגידו לך "תוריד X מהסכום שמופיע בסעיף 158" שזה סעיף ההכנסות.

הדבר הזה קורה כי מעל משכורץ של 23,500 (בערך) הפקדות המעסיק לפנסיה כבר לא פטורות ממס.

בקיצור אם עבדת אצל מעסיק אחד, אין לך מה להתעסק עם טופס 134.

תודה רבה על הקדמת הרציונאל, היא מאוד מועילה!
לגבי התמונה שצרפתי, תחת סעיף "הפרשות מעסיק - יועברו לטופס 134" דווקא כן מופיע סכום, כזה הנמוך יותר מהסכום המופיע תחת הסעיף "סה"כ הפרשות המעסיק לקופ"ג לרבות מרכיב פיצויים". לא עבדתי אצל אף מעסיק אחר בשנת 2017. אתה בטוח שבמצב כזה עלי פשוט לציין בסעיף 248 את הסכום הנקוב באותו הסעיף בטופס 106?
נשמע לי לא כלכך הגיוני למלא את סה"כ הפרשות המעסיק.

שאלות נוספות שתוקפות את מוחי עקב הקושי להבין מיהו המשורר המוכשר שכתב את הטפסים הללו:

- האם תחת פרק ח' בטופס הבקשה - "נקודות זיכוי מהמס בעד:" עלי למלא את סעיף 244 של חיילים משוחררים אם כבר איני חייל משוחרר? (התקופה בה נחשבתי לכזה היא במשך 5 שנים ממועד השחרור, נכון?).

- בפרק ד' בטופס הבקשה, תחת סעיפים: 078/126/142 עלי למלא משהו עבור שנה בה לא התרחש איזשהו אירוע מס בגין תוכנית החיסכון שלי?
* אם לא - נהדר.
* אם כן - זה אומר שעלי גם לחתום בפרק י' בטופס הבקשה, בסעיף 54?

- בפרק י' בטופס הבקשה, מהי משמעות סעיף 55 - "סה"כ הסכומים שנוכו במקור (ללא מקדמות וללא מס ששולם בחו"ל)
מהכנסות אחרות הכלולות בדו"ח זה (מצ"ב אישורים)"? האם עלי למלא סעיף זה אם קיימת ברשותי תוכנית חיסכון?

בתקווה עכשיו טיפה יותר.
Hang in there :)
ממש טיפונת ;)

החפירה הזאת לקראת סיום, נותר עוד שלב אחד אחרון במידה ולא יעלו בראשי עוד שאלות בנושא.. Hang in there! :$
 
נערך לאחרונה ב:
הערה כללית - בדרך כלל, היכן שכתבת סעיף, נהוג לכתוב שדה (לדוגמא שדה 042).
המילה סעיף בדרך כלל מתייחסת לסעיף בפקודת מס הכנסה.
 
לגבי התמונה שצרפתי, תחת סעיף "הפרשות מעסיק - יועברו לטופס 134" דווקא כן מופיע סכום, כזה הנמוך יותר מהסכום המופיע תחת הסעיף "סה"כ הפרשות המעסיק לקופ"ג לרבות מרכיב פיצויים". לא עבדתי אצל אף מעסיק אחר בשנת 2017. אתה בטוח שבמצב כזה עלי פשוט לציין בסעיף 248 את הסכום הנקוב באותו הסעיף בטופס 106?
בכל מקרה את שדה 248 מטופס 106 אתה מעתיק לשדה 248 בדוח השנתי.
טופס 134 אם הוא משפיע הוא בכלל ישפיע לך על שדה 158 (שזה השדה של ההכנסות).
תסתכל באזור של שדה 158 בטופס 106, האם מופיע לך שם משהו בסגנון של "סכום ההפקדה השנתי שחוייב במס"?
תבדוק בטופס 134, אם החישוב בחלק ב שלו (הנוגע להפקדות לקופות גמל), יוצא שונה מ-0 (בגלל שהיית עם מעסיק אחד החישוב אמור לקחת לך כמה דקות).

עלי למלא את סעיף 244 של חיילים משוחררים אם כבר איני חייל משוחרר? (התקופה בה נחשבתי לכזה היא במשך 5 שנים ממועד השחרור, נכון?).
עד 3 שנים ממועד השחרור. כלומר אם בשנת המס נכלל התאריך שהוא עד 3 שנים מיום השחרור.

בפרק ד' בטופס הבקשה, תחת סעיפים: 078/126/142 עלי למלא משהו עבור שנה בה לא התרחש איזשהו אירוע מס בגין תוכנית החיסכון שלי?
אם היה לך אירוע מס, אז הבנק/בית השקעות היה מפיק לך טופס 867 שמפרט לך בדיוק איזה שדות אתה צריך למלא.

אם כן - זה אומר שעלי גם לחתום בפרק י' בטופס הבקשה, בסעיף 54?
אם כן, הבנק/בית השקעות היה מפרט לך אילו מסים נגבו ממך תחת שדה 043.

בפרק י' בטופס הבקשה, מהי משמעות סעיף 55 - "סה"כ הסכומים שנוכו במקור (ללא מקדמות וללא מס ששולם בחו"ל)
מהכנסות אחרות הכלולות בדו"ח זה (מצ"ב אישורים)"?
למשל על הכנסות מביטוח לאומי (דמי אבטלה, דמי לידה, דמי פגיעה, קצבת נכות ויש עוד).
האם עלי למלא סעיף זה אם קיימת ברשותי תוכנית חיסכון?
לא, זה ילך כאמור לשדה 043. וכמובן רק אם היה אירוע מס (קיבלת ריבית). ובכל מקרה היית מקבל מהבנק/בית השקעות טופס 867 עם פירוט המס שנגבה ממך.

החפירה הזאת לקראת סיום, נותר עוד שלב אחד אחרון במידה ולא יעלו בראשי עוד שאלות בנושא.. Hang in there!
אין שום בעיה, תאתגר אותנו.
אם לא אמרתי... אל תיקח את דבריי כתורה מסיני. תברר בעצמך שאני גם צודק :)
 
אין שום בעיה, תאתגר אותנו.
אתה ביקשת: אם במהלך שנת 2017 היו לי הכנסות של החזרי נסיעות בלבד ממקום התנדבות שלא משלם לי משכורת בשום דרך, האם עלי למלא את השדות המתאימים בסעיף ה. "הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס"? מקווה שלא אתגרתי אותך יותר מידי.

וכעת נפצח בשלב האחרון במגה-פרוייקט של יצירת ערכת הטפסים המתקדמת שלי להחזרי מס - בתמונה המצורפת סימנתי את כל הסעיפים המלאים בטופס שלי. בהתחשב בכך שבשנת 2017 הייתי רווק בשנות ה-20 לחיי (5 שנים לאחר השחרור מהצבא, בן כמה הייתי אם כך? ;)), בעל תואר ראשון העובד במקום עבודה אחד, במשרה מלאה, ומתנדב במסגרת נוספת במקביל. עם תוכנית חיסכון בבנק ללא אירוע מס. האם ישנם שדות או סעיפים נוספים שעלי למלא ולא שמתי לב אליהם?:
http://www.up2me.co.il/images/248215.bmp
 
אם במהלך שנת 2017 היו לי הכנסות של החזרי נסיעות בלבד ממקום התנדבות שלא משלם לי משכורת בשום דרך, האם עלי למלא את השדות המתאימים בסעיף ה. "הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס"? מקווה שלא אתגרתי אותך יותר מידי.
לדעתי לא מוגדר כהכנסה/רווח, אבל יש מומחים ממני כאן בפורום, @גרהם, @דן ג.
האם ישנם שדות או סעיפים נוספים שעלי למלא ולא שמתי לב אליהם?:
כמה שנים אתה אחרי התואר? אם פחות מ-3 אז יש לך אופציה לעוד נקודת זיכוי. (סעיף 42 בטופס (או שדה 181) - ויש למלא טופס 119).

האם ישנם שדות או סעיפים נוספים שעלי למלא ולא שמתי לב אליהם?:
בהינתן הנתונים שציינת (והשאלה שלי לגבי הלימודים) נראה שלא פספסת.

אל תשכח לרשום "אנונימי מפורום הסולידית" באזור של "פרטי המסייע במילוי הדו"ח" ;) (למען הסר ספק - זה בצחוק)
 
אתה ביקשת: אם במהלך שנת 2017 היו לי הכנסות של החזרי נסיעות בלבד ממקום התנדבות שלא משלם לי משכורת בשום דרך, האם עלי למלא את השדות המתאימים בסעיף ה. "הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס"? מקווה שלא אתגרתי אותך יותר מידי.
לא יודע כי לא מבין בטפסים.
לדעתי אם יש ספק אין ספק והייתי רושם מחשש שיגידו שזו לא באמת התנדבות וההחזרים הם שכר מוסווה.
אבל אני עובד מדינה פחדן. אולי רואה חשבון יחשוב אחרת.
 
כמה שנים אתה אחרי התואר? אם פחות מ-3 אז יש לך אופציה לעוד נקודת זיכוי. (סעיף 42 בטופס (או שדה 181) - ויש למלא טופס 119).
סיימתי התואר בספטמבר 2016 לפי הרשימות של ביטוח לאומי.

כבר דשנו בנושא זה קודם לא? סיכמנו כי הקלה במס בגין סיום תואר אקדמי ניתן להתחיל לקבל רק שנה לאחר מכן (כבר חתמתי על הטפסים והגשתי ל-HR אצלי בעבודה). האם יש כאן עוד היבט שפספסתי שקשור לבקשת החזר מס?

בהינתן הנתונים שציינת (והשאלה שלי לגבי הלימודים) נראה שלא פספסת.

אז זהו שנזכרתי פתאום, הורי משלמים על ביטוח בריאות אשר רשום על שמי. האם עלי להכליל ביטוח זה היכנשהו בטופס? אם כן, אילו נתונים עלי להזין ואילו טפסים לצרף?

בשנים קודמות לפני 2017, מקום העבודה הפריש כספים גם לביטוחים כלשהם במסגרת איזו חבילה אטרקטיבית עם הפנסיה (כיוון שהיה שם וועד עובדים חזק). מה עלי למלא במצב זה ואילו טפסים עלי לצרף?

ועוד שאלה כללית ששכחתי לשאול, בהתחשב בסטטוס שלי: רווק, בשנות ה-20 לחיי, בוגר תואר ראשון, עובד בעבודה אחת, עם תוכנית חיסכון בבנק. אילו טפסים עלי לצרף לבקשת החזר מס מלבד: תעודת שחרור מהצבא, טופס 106, טופס 867, צילום ת.ז., אישור חשבון מהבנק, אישור זכאות לתואר וטופס 119?

הנושא מתחיל להיות מעט יותר מעניין (או שזאת סתם תחושה של סיום מילוי הטפסים המסובכים הללו).
 
האם יש כאן עוד היבט שפספסתי שקשור לבקשת החזר מס?
אולי פספסתי... על איזו שנת מס אנחנו מדברים לצורך החזר המס?
אם 2017 אז בהחלט רלוונטי להגיש טופס 119 ולסמן בדוח שאתה בוגר תואר ראשון.

האם עלי להכליל ביטוח זה היכנשהו בטופס? אם כן, אילו נתונים עלי להזין ואילו טפסים לצרף?
על ביטוח בריאות אין זיכוי מיוחד.
אם היה ביטוח חיים על שמך או ביטוח אכע ששילמת עליו בצורה עצמאית (לא דרך קרן הפנסיה), אז תוכל לקבל זיכוי או ניכוי או גם וגם.

בכל מקרה אם היה לך את אחד מהם אז חברת הביטוח הייתה אמורה להפיק לך "אישור שנתי למס הכנסה" שבו רשום לך מה הסכום ששולם, ולאיזה סעיף לשים אותו.

במקרה של אכע עצמאי צריך קודם למלא את טופס 134 לראות אם את זכאי לנכות את הפרמיות מההכנסה שלך, ואם כן אתה מחסיר את הסכום המותר מההכנסות בשדה 158/172

תעודת שחרור מהצבא
מיותר אם השתחררת לפני יותר משלוש שנים.

טענת שלא היה לך שום אירוע מס, אז איזה טופס 867 קיבלת?
אבל בהינתן וקיבלת 867 בהחלט יש לצרף אותו ולדווח את ההכנסות הרשומות בו.

הנושא מתחיל להיות מעט יותר מעניין
זה מעניין רק כל עוד אתה מקבל החזר מס :)
 
אולי פספסתי... על איזו שנת מס אנחנו מדברים לצורך החזר המס?
אם 2017 אז בהחלט רלוונטי להגיש טופס 119 ולסמן בדוח שאתה בוגר תואר ראשון.

מצטט שוב את שאלתי הראשונה בהקשר זה:
- המצב הוא כזה, אני רוצה לשלוח בקשה להחזר מס עבור שנת 2017.
בשנה זו כבר שלחתי בקשה להקלה במס בגין סיום לימודים אך נעניתי בשלילה מפני שבטופס אישור זכאות לתואר מצוין התאריך 15.01.2017 והמדיניות של מס הכנסה (אם זכור לי נכון) אומרת שאפשר להגיש בקשה רק שנה לאחר סיום התואר, כך שהתחלתי ליהנות מההקלה רק ב-2018. כאשר זהו המצב, האם עדיין עלי למלא סעיף זה בבקשת החזר מס עבור שנת 2017? על-פניו סיימתי לימודים בינואר 2017 (יותר נכון לומר ספטמבר 2016) בפועל קיבלתי הקלה במס רק ב-2018. אפשר אף לשאול את השאלה בצורה אחרת, במידה ולא אמלא את הסעיף הזה, האם קיים חשש שהם יטענו כי העלמתי מידע כשבפועל עבור שנת 2017 כלל לא יכולתי להגיש בקשה להקלה במס בגין תואר אקדמי? אשמח לביאור העניין.
 
@FIYaacov , תודה רבה :)

כעת, לאחר שמילאתי כנדרש את טופס הבקשה עבור שנת 2017, נותר לי למלא עוד 4 שנים אחורה ;)

אלה השאלות שצצו לי בניסיון למלא בקשות לשנים קודמות:
- בטופסי 106, בשדה 042 "מס הכנסה" לא מצוין שום סכום! פשוט ריק שם וזה נכון לכל ארבע השנים לגביהם ברצוני לבקש החזר מס. מה לא בסדר כאן?
(מתחת לשדה זה יש שדה 045 שבו כבר מצוין סכום, תחתיו "דמי ביטוח לאומי", ו-"דמי ביטוח בריאות" בהם מצוינים סכומים גם כן). בדקתי במקביל את תלושי השכר של אותן שנים, ובאמת שני הפרמטרים תחת "ניכויי חובה -מיסים" כללו: ביטוח לאומי וביטוח בריאות בלבד. מישהו מכיר/חווה/שמע וברשותו אינפורמציה על מצב כזה?

- אם הייתה שנה ספציפית שבה עבדתי לאורכה בשלושה מקומות עבודה שונים, אך לא בו-זמנית אלא באופן כרונולוגי, עבודה אחת אחרי השנייה, ככל שהשנה התקדמה. מה עלי למלא בטופס 135? אילו טפסים עלי לצרף? אם במקום עבודה אחד עבדתי חודש אחד בלבד, האם אני יכול לקבל בגינו טופס 106 בכלל? ואם כן, מאיזה טופס מהשלושה אני אמור להזין את הפרטים בטופס הבקשה? (לכאורה אמורים להיות לי שלושה טפסי 106 עבור אותה שנה).
 
נערך לאחרונה ב:
אתה אמור להשתמש בטופס 106 אחד לכל מקום עבודה בו עבדת בשנת המס.
ביחס לכל שדה רלבנטי בטופס 135/1301 אתה אמור להכניס ערכים מסוכמים מכלל טפסי 106.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Y הגשת דוח שנתי באיחור שוק ההון 39
S הגשת בקשה להחזר מס הכנסה דרך finupp - בדיקה בסימולטור לאחר הגשה הראה חוב ולא זיכוי - הצילו! מיסים 21
F תשלום חוב למס הכנסה לאחר הגשת דו''ח מיסים 3
ישראלי מצוי הגשת קורות חיים -בעל מגבלות רפואית התפתחות אישית 0
Y הגשת דו״ח מס עבור הפקדות של יותר מ500 אלף מיסים 0
Z ממתי סופרים שנות התישנות מתאריך הגשת הדו״ח או מתאריך עידכון שומה? מיסים 3
ז קבלה סעיף 46 אחרי הגשת דו"ח מיסים 0
I כפל ביטוחים ,החזרי ביטוח ותקוף הגשת תביעה. צרכנות פיננסית 0
avi.perez הגשת דוח שנתי + נספח הון (מכירת דירה) מיסים 3
ח הגשת דוחות מס רטרואקטיבית לתושב חוץ מיסים 9
T הגשת בקשה להחזר מס (טופס 135) באופן עצמאי בפעם הראשונה מיסים 20
A מישהו מכיר רו״ח שיתאים לאזרח אמריקאי, תושב חוזר, עם הגשת מסים של סוחר תחת MTM election? מיסים 10
Cleo החזרת משלוח יקר לחו"ל על חשבוני + הגשת בקשה להחזר מכס - טיפים? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 7
H הגשת טופס 1301 לשנת 22 מיסים 17
S הגשת דו״ח שנתי למס הכנסה על מסחר באופציות ב IB מיסים 1
S הגשת דוח שנתי 1301 כשישנו הסכם ממון ברקע מיסים 1
A שאלה לגבי הגשת דוחות ובקשה להמלצה מיסים 23
מ הגשת דוח שנתי - עוסק פטור ובעלי תיק השקעות מיסים 6
I הגשת דוח שנתי לקיזוז הפסד רווחי הון מיסים 1
ה הגשת בקשה להחזר מס- זוג נשוי מיסים 6
Shnizelia הגשת תביעה נגד מקום עבודה לשעבר אחרי תביעה ייצוגית אוף טופיק 20
T סכום אינפלציוני - טופס 1399 (הגשת דוח שנתי) מיסים 0
R דחיית הגשת דוח שנתי על רווחי הון לצורך התקזזות על הפסדים מיסים 7
כ הגשת דו"ח שנתי למס לחשבון IB מיסים 5
O הגשת דו״ח שנתי - חלוקת דיבידנד אצל ברוקר זר מיסים 14
S טיפים ותובנות - הגשת דו"ח שנתי 1301 למס הכנסה (כולל רווח הון בחו"ל) מיסים 19
deussex הגשת בקשה להחזר מס מקוונת, שנתקע באמצע באתר מיסים 3
A הגשת דוח מס הכנסה לקבלת החזר מיסים 21
S עזרה בנושא הגשת טופס 1301 מיסים 13
Z הגשת דו"ח על רווחים מנירות ערך באיחור מיסים 0
א תאריך הגשת דוח שנתי לעצמאים מיסים 2
ג הגשת דו״ח מקוצר - אזרח אמריקאי עם דיבידנדים ב IB מיסים 10
G האם ניתן לדחות הגשת דוח מס על הפסדי הון עבור מסחר בברוקר זר? שוק ההון 0
G האם ניתן לדחות הגשת דוח מס על הפסדי הון עבור מסחר בברוקר זר? מיסים 0
XpH הגשת דוח מס הכנסה במסחר ב IB מיסים 2
tomchoook הגשת דו״ח למס יסף בתור שכיר מיסים 18
G הבדלים בין מגן מס בברוקר ישראלי לבין הגשת דוח שנתי בברוקר זר מיסים 9
I הגשת דו"ח מס על החשבון באינטראקטיב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
מ סטטוס הגשת דוח מס הכנסה מיסים 1
ת הגשת דוח שנתי - רווחי הון אצל ברוקר זר - IB מיסים 36
M הגשת דוח על אינטראקטיב ברוקרס, עוסק פטור, קיזוז הפסדים וריבית מניירות ערך מיסים 9
Mose רואה חשבון או הגשת דוח שנתי עצמאית מיסים 5
P הגשת דוח שנתי אונליין - האם דברים מחושבים נכון? מיסים 4
א הגשת טופס 1325 למס הכנסה בתור סוחר יומי מיסים 16
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 16
H בעניין הגשת דוח רווחים שנתי למס הכנסה שוק ההון 0
D הגשת תיקון החזרי מס הכנסה-אפשרי? צרכנות פיננסית 1
S הגשת הדוח שלי ממסחר באינטרקטיב למס הכנסה מיסים 96
I הגשת דו"ח מס על הכנסה מברוקר זר מיסים 16
C שאלה - האם מצויין בחוק בתוך כמה זמן מס הכנסה צריך להחזיר שומת מס אחרי הגשת מסמכים? צרכנות פיננסית 8

נושאים דומים

Back
למעלה