• התוכן שלפניכם איננו ייעוץ פיננסי. הוא אולי נחזה ככזה, ואף נשמע ככזה, אבל למרבה הפלא, הוא איננו כזה, וממילא לא יכול להיחשב תחליף לייעוץ מטעם בעל הרישיון המתאים, לרבות ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם. מכאן שאין לראות בתכני הפורום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך או בנכסים אחרים, וכל הסתמכות עליהם תהיה באחריות הקורא בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחברה בלבד ואין באמור בה כדי לשקף את דעותיה של בעלת האתר.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

האם יש צורך בהגשת דו״ח אם אין חבות מס?

  • פותח הנושא פותח הנושא Nathan
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך

Nathan

משתמש רשום
הצטרף ב
23/9/22
הודעות
17
דירוג
2
האם תושב ואזרח ישראלי, המחזיק תיק לא גדול בIB ארה״ב ועושה מספר פעולות בודדות בשנה צריך להגיש דו״ח כלשהו למס הכנסה אם לא מכר כלום, והברוקר מנכה מס במקור על דיבידנדים (כלומר חייב אפס מס)?
אם כן, איזה דו״ח וכל כמה זמן?
האם יש צורך להגיש משהו לIRS האמריקאי? (לא אזרח/תושב אמריקאי, בעל חשבון בבופא ללא ITIN/SSN)
האם זה משתנה אם לא אעבוד לתקופה?
אגב, האם אפשרי להחזיק מקמ של בנק ישראל בIB?
תודה לכל העוזרים.
 
האם תושב ואזרח ישראלי, המחזיק תיק לא גדול בIB ארה״ב ועושה מספר פעולות בודדות בשנה צריך להגיש דו״ח כלשהו למס הכנסה אם לא מכר כלום, והברוקר מנכה מס במקור על דיבידנדים (כלומר חייב אפס מס)?
אם כן, איזה דו״ח וכל כמה זמן?
זו דילמה נפוצה פה.
בעיניי ב275 שח לשנה שחברת "אלפי" גובים על הגשת דוח שנתי שכולל הכנסות מברוקר זר, זה לא שווה את הדילמה.

הדוח עצמו הוא דוח שנתי.
אופציה נוספת זה פשוט לכתוב להם במפ"ל בינואר אחרי שהשנה נגמרה שקיבלת X שקלים מדיבידנדים, שילמת Y מס במקור, וחבות המס שלך לישראל הינה 0. אך נתקלתי באנשים שטענו שפקיד השומה לא הבין מה הם רוצים ממנו, וביקש מהם להגיש דוח שנתי מסודר.

אופציה שלישית זה כמובן לא לעשות כלום, ואם וכאשר מס הכנסה פונה אליך, להוכיח להם שגם ככה לא היית חייב במס.


האם יש צורך להגיש משהו לIRS האמריקאי? (לא אזרח/תושב אמריקאי, בעל חשבון בבופא ללא ITIN/SSN)
אם אלו כל הכנסותיך בארה"ב, לא.


האם זה משתנה אם לא אעבוד לתקופה?
לא. על הכנסות מחו"ל צריך לדווח ללא תלות בהכנסות אחרות.
אגב, האם אפשרי להחזיק מקמ של בנק ישראל בIB?
תושבי ישראל לא יכולים. זרים יכולים.
 
זו דילמה נפוצה פה.
התכוונתי בשאלה - מה אומר החוק במקרה כזה.
בעיניי ב275 שח לשנה שחברת "אלפי" גובים על הגשת דוח שנתי שכולל הכנסות מברוקר זר, זה לא שווה את הדילמה.
אם אעביר את התיק לib בינואר 24 הדוח הראשון שאצטרך להגיש יהיה באפריל 2025, נכון?
ופתיחת התיק ״שכיר עם הכנסה נוספת״ תיעשה בעת הגשת הדוח ב2025?
 
התכוונתי בשאלה - מה אומר החוק במקרה כזה.
הוא לא ברור/ודאי, ולכן יש את הדילמה פה בפורום.
אם אעביר את התיק לib בינואר 24 הדוח הראשון שאצטרך להגיש יהיה באפריל 2025, נכון?
ופתיחת התיק ״שכיר עם הכנסה נוספת״ תיעשה בעת הגשת הדוח ב2025?
נכון
 
החוק ברור, יש שתי אופציות
1. הגשת דוח שנתי
2. הגשת דוח על הדיבידנים עד 30 באפריל בשנה העוקבת.

הפרקטיקה היא מה שלא ברורה.
יש פקידי שומה שלא מבינים מה זה הדו על הדיבידנדים, ויש כאלה שבכלל מתעלמים כי אין חבות מס.
ויש אחרים שדורשים בכל מקרה דוח מלא (הם זכאים לדרוש)
 
יש תקנות ברורות?
סעיף 131 (א)1 לפקודה אומר שכולם צריכים להגיש דו"ח:

יש רשימה סגורה של החרגות לאנשים שאינם צריכים להגיש דוחות, סעיף 134 (א)2 לפקודה:

בסעיף 3(א) יש רשימה של סייגים להחרגות.

ג"נ: לא עו"ד ולא רו"ח.
 
יש תקנות ברורות?
אוקי, התקנות ברורות, אבל קצת מסובכות
אז ככה
נתחיל מסעיף קטן 2(4) לפקודה
2. מקורות הכנסה [תיקון: תשס״ב־4, תשס״ב־9]
מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, ממקורות אלה:
(4) דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה [תיקון: תשל״ה־2]
דיבידנד, לרבות דיבידנד המשתלם מתוך רווחי הון של חברה, ריבית, הפרשי הצמדה או דמי נכיון;
נמשיך לתקנות לפי סעיף 175(ב) שמראות שדיבידנד מכיוון שהוא הכנסה לפי סעיף 2 הוא חלק ממחזור עסקאות
תקנות מס הכנסה (כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לענין מקדמות), התשס״ד–2004
1. קביעת עסקאות הכנסות ומכירות
מחזור עסקאות יראו ככולל גם כל הכנסה לפי סעיפים 2 או 3 לפקודה, לרבות הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, ...

עכשיו נלך לתקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס״ד–2004
תקנות אלה מגדירות כהכנסת חוץ הכנסה שהיא חלק ממחזור עסקאות (וכבר הראתי שדיבידנד הוא כזה), שלא נוכה ממנה מלוא המס במקור בארץ (ברוקר זר לא מנכה בארץ), וחל עליה מס לפי סעיף 125ב (סעיף העוסק במס על דיבידנד).
ובתקנה 2, מוגדר עד מתי תשולם המקדמה, אם ישנה.
בהמשך התקנות האלה מהמקדמה מקוזז הזיכוי מס זר, כלומר היא תהיה 0 במקרה שנדון כאן.
1. הגדרות

בתקנות אלה –
”הכנסת חוץ“ – כל אחד מאלה:
(1) הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, שהיא חלק ממחזור עסקאות לפי סעיף 175(ב) לפקודה, ושהתקיימו בה שני אלה:
(א) לא נוכה ממנה מלוא המס לפי סעיפים 161 או 164 לפקודה;
(ב) חלו עליה שיעורי המס לפי אחד מהסעיפים 122א, 124ב, 125ב אם אינה הכנסה לפי סעיף 75ב או 125ג(ב) או (ד), לפי הענין;

2. מקדמה מיוחדת בשל הכנסת חוץ
יחיד שהיו לו הכנסות חוץ שאינן פטורות ממס בישראל, ישלם בשלהן מקדמה שנתית עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחריה.
לסיום תקנות הפטור
בהגדרות בתקנה 1
מקדמת מס מוגדרת לפי התקנות הקודמות שהצגתי
”מקדמת מס“ – מקדמה לפי הוראות תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס״ד–2004, שצורף אליה דו״ח בדבר דרך קביעת המקדמה, כפי שנקבע באותן תקנות;
הכנסת חוץ לעניין תקנות אלה מוגדרת הכנסה ששולמה עליה מקדמה (כלומר הדיווח עד 30 באפריל בתקנות הקודמות)
”הכנסת חוץ“ – הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, שהתקיימו בה כל אלה:
(1) סכומה לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ד׳;
(2) שולמה בשלה מקדמת מס, ולענין הכנסה כאמור שאינה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הנסחרת בבורסה או ממכירת נייר ערך זר – שולמה בשלה מקדמת מס או שנקבע לה פטור ממס;
ובתקנה 2 יש את הפטור עצמו
2. פטור מהגשת דו״ח [תיקון: תשמ״ט, תשנ״ז, תש״ס־2, תשס״ד, תשע״ח]
(א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך, הכנסה מאנרגיה מתחדשת או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה.
יש להזכיר כמובן שתקרת ההכנסה הפטורה מוגדרת גם בתקנות אלה, 363 אלף להכנסת חוץ בשנת 2022

אבל כידוע, אני לא איש מקצוע והשימוש בתוכן הרשומה על אחריות הקורא בלבד.
 
החוק ברור,
הוא לא.
אלא אם כן אתה טוען שמס הכנסה בעצמם לא יודעים את החוק.

בדיון הגדול על הנושא היו 2 אנשים שפנו למס הכנסה עם אותה שאלה בדיוק וקיבלו 2 תשובות הפוכות לחלוטין. לאחד אמרו (בתשובה רשמית של מס הכנסה) שאין צורך להגיש דו"ח במקרה הזה ולשני אמרו שחובה להגיש.
 
ובתקנה 2 יש את הפטור עצמו

יש להזכיר כמובן שתקרת ההכנסה הפטורה מוגדרת גם בתקנות אלה, 363 אלף להכנסת חוץ בשנת 2022
להבנתי, כל עוד סך הדיבידנדים קטן מ363 אלף ש״ח אין צורך בהגשת דו״ח. הבנתי נכון?

הנושא הזה חתיכת סלט.. נראה שאפילו מס הכנסה לא יודעים אם צריך להגיש או לא. מה יגידו שם אם לא מגישים? נשמע שזה תלוי על איזה פקיד שומה נפלת..
 
להבנתי, כל עוד סך הדיבידנדים קטן מ363 אלף ש״ח אין צורך בהגשת דו״ח. הבנתי נכון?

הנושא הזה חתיכת סלט.. נראה שאפילו מס הכנסה לא יודעים אם צריך להגיש או לא. מה יגידו שם אם לא מגישים? נשמע שזה תלוי על איזה פקיד שומה נפלת..
כמו שאמרתי, לפי החוק אם אתה מגיש דיווח רק על הדיבידנדים, אתה פטור מהגשת הדין וחשבון השנתי הכולל.

אבל כמו שציינתי, בצד המעשי, הפקיד יכול להגיד לא הבנתי ולא בא לי להתעסק בקטנות, מותר לי לדרוש מכל אחד דין וחשבון, אז אני דורש מימך להגיש.
 
כמו שאמרתי, לפי החוק אם אתה מגיש דיווח רק על הדיבידנדים, אתה פטור מהגשת הדין וחשבון השנתי הכולל.
איזה טופס זה הדיווח המקוצר על הדיבידנדים?
גם הוא חד-שנתי עד ה30 באפריל?
 
איזה טופס זה הדיווח המקוצר על הדיבידנדים?
גם הוא חד-שנתי עד ה30 באפריל?
כאן נגעת בנקודה הקשה יותר
עקרונית אמור להיות טופס 351 שמוזכר בחוזר מס הכנסה 23/2004

בפועל מעטים משיגים את הטופס הזה, ומי שמדווח עושה דרך המפ״ל

וכן חד שנתי עד 30 לאפריל בשנה העוקבת

לא איש מקצוע, השימוש בתוכן הרשומה על אחריות הקורא בלבד
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
T צורך בהגשת דו״ח שנתי על דיבידנדים משקיע דרך IB מיסים 8
E הלוואת ״חרבות ברזל״ או פתיחת חסכונות - צורך בכסף זמין צרכנות פיננסית 1
N יש צורך בהמרת מט"ח אם הכוח קנייה שלי בדולרים מתעדכן אוטומטית בהתאם לסכום השקלי שקיים בחשבון? שוק ההון 0
ס איבוד 50% ערך, צורך בתשואה של 100% שוק ההון 38
NightStyle האם מתישהו בעתיד יהיה צורך בהגבלת הילודה בארץ? אוף טופיק 281
Y הדוח השנתי שלי מאוד פשוט - יש צורך לדעתכם להעזר במייצג? מיסים 26
D פתיחת חשבון בנק באינטרנט ללא צורך הגעה לסניף צרכנות פיננסית 1
ר מדוע יש צורך באג"ח צמוד שוק ההון 18
S פורטפוליו Golden butterfly & צורך בנזילות שוק ההון 13
O מדוע יש צורך בביטוח שב"ן של קופת חולים? צרכנות פיננסית 108
O ביטוח מנהלים או קופת גמל כאשר יש צורך בביטוח אובדן כושר עבודה צרכנות פיננסית 17
Q דו"ח אישי לשכיר - יש צורך ברואה חשבון? שוק ההון 7
Y האם יש צורך בביטוח הסיעודי בכללית שעלותו 40 ש"ח לחודש ? צרכנות פיננסית 3
I צורך בתיאום מס למי שעבד בשתי עבודות באותה שנה - אך לא בו זמנית צרכנות פיננסית 13
A האם בהשקעה בריט יש צורך למלא דוח כלשהוא למס הכנסה? שוק ההון 3
koni כללים לממש רווחים? ללא צורך תיזמון שוק ההון 8
ד האם עבודה כזו מייתרת צורך בפרישה? אוף טופיק 12
ג הפרש לא מוסבר בין מס הכנסה שנוכה(בטופס 106) ל"מס המגיע" בחישוב המס בהגשת הדוח. מיסים 9
Scyth עזרה בהגשת דוח שנתי מ IB מיסים 6
ה פערים בהגשת בקשה להחזר מס צרכנות פיננסית 9
D האם אחזקת תיק מניות במספר ברוקרים שונים מחייבת בהגשת דוח שנתי? שוק ההון 7
S מושגי בסיס בהגשת דוחות מיסים 2
Y האם כל השכירים נאלצים לשלם ריבית עד אפריל בהגשת דוח מס? מיסים 8
ImCarryGG איחור בהגשת דוח שנתי - האם הקנס אוטומטי? מיסים 33
א עזרה בהגשת טפסים למס הכנסה מיסים 4
N איך לבטל קנס על איחור בהגשת הצהרת הון? אוף טופיק 4
1337justme אחריות של רואה חשבון בהגשת בקשה להחזר מס צרכנות פיננסית 6
N האם יכול להיות שלא צריך להגיש דו"ח לרשות המיסים על שנה מסוימת? מיסים 3
M השתתפות בשכר דירה ממשרד השיכון - נחשב להכנסה חייבת (עבור דו"ח מס שנתי)? מיסים 0
מ יתרונות וחסרונות בשימוש באלפי להכנת דו"ח שנתי מיסים 26
ב דו"ח מס שנתי - קרן השתלמות ובטוח לאומי מיסים 0
N הגשת דו''ח ראשון על דיווידנדים אצל ברוקר זר לאזרח ארה''ב תושב ישראל מיסים 6
M דו"ח שנתי כאשר יש חשבון ב-IB וחשבון בבית השקעות ישראלי מיסים 6
D איזה בית השקעות נותן דו"חות מס צרכנות פיננסית 8
Y משיכת כספים מ Bit2C | דו"ח בדיקה - גורם חיצוני מומחה השקעות אלטרנטיביות 5
פיטר גריפין סטאטוס דו״ח והצהרת הון מיסים 6
F תשלום חוב למס הכנסה לאחר הגשת דו''ח מיסים 3
Y הגשת דו״ח מס עבור הפקדות של יותר מ500 אלף מיסים 0
ל דו חוגי מדעי המחשב עם כלכלה או ניהול? התפתחות אישית 15
ז קבלה סעיף 46 אחרי הגשת דו"ח מיסים 0
T האם לגיטימי לפנות למפ״ל לצורך בירור סיבת עיכוב של דו״ח שנתי? מיסים 0
F מילוי דו''ח שנתי על הכנסה מריבית מ-IB מיסים 8
F בקשת הארכה להגשת דו''ח שנתי מיסים 1
G דו״ח מס הכנסה ו-RSU מיסים 1
H כמה זמן עבר מהגשת דו"ח שנתי לקבלת שומה? מיסים 16
R לא ניתן להגיש דו"ח מס על שנת 2022 מיסים 2
R הוצאת כספים מחוץ לישראל - דו"ח למס הכנסה מיסים 7
Z מה זמן המותר להגשת תיקון דו״ח שנתי? פוסטים מאיכות נמוכה 2
D מדריך דו"ח מס באינטרקטיב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
S הגשת דו״ח שנתי למס הכנסה על מסחר באופציות ב IB מיסים 1

נושאים דומים

Back
למעלה