דמי ניהול נומינלי/אפקטיבי? (קרנות פנסיה/השתלמות/גמל)

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
8,904
דירוג
7,934
כידוע, בארץ הריבית הנקובה מתייחסת לריבית שנתית אבל מחושבת בפועל ריבית חודשית (1 חלקי 12 מהריבית הנקובה) כך שהריבית האפקטיבית השנתית גבוהה יותר.

קיבלתי הסכם הצטרפות לקופ"ג עם הנוסח הבא:
החברה המנהלת תגבה מתוך נכסי החשבון דמי ניהול בשיעור חודשי שלא יעלה על החלק ה- 12 של 2% ("דמי הניהות המקסימליים"). דמי הניהול ישולמו לחברה המנהלת בשיעורים ובתשלומים חודשיים רצופים, והם יהיו בשיעור של החלק ה- 12 של xxx% מסך כל הנכסים בחשבון העמית ביום העסקים האחרון בסוף כל חודש ("דמי הניהול לחברה המנהלת").
ושואל את עצמי האם גם דמי הניהול שגובים המוסדיים מחשבונות פנסיה גמל והשתלמות נקובים שנתית אך מחושבים חודשית כך שדמי הניהול האפקטיביים גבוהים יותר??
משום מה, עד היום השליתי את עצמי שדמי הניהול הנקובים הם אפקטיביים והחברה אמנם גובה אותם חודשית אז מחלצת את הנומינלי מהאפקטיבי.
זה הכניס אותי להלם כי משפיע משמעותית על כל הסימולציות וההשוואות בין חשבונות עם דמי ניהול מצבירה לחשבונות עם דמי ניהול קבועים (או דמי ניהול 0).
לדוגמה בקופת IBI מחקה מדד עם דמי ניהול 0.5% שנתי נשלם 0.63% !! זה הבדל רציני. { ‭=(0.5/12+1)^12-1‬ } נערך, שכחתי לחלק ב 100.
 
נערך לאחרונה ב:

Zegman

משתמש ותיק
הצטרף ב
28/1/18
הודעות
184
דירוג
108
אתה טועה בחישוב, צ״ל:
{ ‭=(0.005/12+1)^12-1‬ }
יוצא:
0.005011474262615723
 

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
8,904
דירוג
7,934
אתה טועה בחישוב, צ״ל:
{ ‭=(0.005/12+1)^12-1‬ }
יוצא:
0.005011474262615723
צודק.
שכחתי לחלק ב 100 :$

בכל אופן השאלה נשארת מעניינת, אם כי אולי קצת פחות רלוונטית.
 

Zegman

משתמש ותיק
הצטרף ב
28/1/18
הודעות
184
דירוג
108
מקריאה לדוגמא בתקנון קרן הפנסיה הנוכחי של חברת מנורה (שלהבנתי משותף גם לקרנות פנסיה אחרות):
8 .דמי ניהול
1.8 .דמי הניהול שייגבו מעמית בקרן וממקבל קצבה לא יעלו על השיעורים המרביים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי, כמפורט להלן: 1.1.8 .לגבי מקבלי קצבאות, למעט זכאים קיימים לקצבה - שיעור חודשי שלא יעלה על 0.04157% (0.5% בחישוב שנתי), מתוך סך הנכסים העומדים כנגד סך ההתחייבויות למקבלי קצבאות בקרן; יובהר כי מתוך נכסי הקרן העומדים כנגד ההתחייבויות לזכאים קיימים לקצבה לא ייגבו דמי ניהול.

מכאן עולה שלפחות חלק מהגופים הפנסיוניים כשנוקבים בדמי ניהול שנתיים מדברים על ריבית אפקטיבית.
יחד עם זאת, אכן לא ברור אם זה המצב בכל המקרים - בודאי שהנוסח שהבאת המדבר על החלק ה-1/12 נראה כאילו לא נוהג כך.
ראיתי נוסח דומה בחוזה של ביטוח מנהלים.
 

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
8,904
דירוג
7,934
מקריאה לדוגמא בתקנון קרן הפנסיה הנוכחי של חברת מנורה (שלהבנתי משותף גם לקרנות פנסיה אחרות):
8 .דמי ניהול
1.8 .דמי הניהול שייגבו מעמית בקרן וממקבל קצבה לא יעלו על השיעורים המרביים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי, כמפורט להלן: 1.1.8 .לגבי מקבלי קצבאות, למעט זכאים קיימים לקצבה - שיעור חודשי שלא יעלה על 0.04157% (0.5% בחישוב שנתי), מתוך סך הנכסים העומדים כנגד סך ההתחייבויות למקבלי קצבאות בקרן; יובהר כי מתוך נכסי הקרן העומדים כנגד ההתחייבויות לזכאים קיימים לקצבה לא ייגבו דמי ניהול.

מכאן עולה שלפחות חלק מהגופים הפנסיוניים כשנוקבים בדמי ניהול שנתיים מדברים על ריבית אפקטיבית.
בדקתי מדגמית עוד כמה קרנות פנסיה, גמל והשתלמות
ונראה כי בקרנות הפנסיה כולם עקביים עם זה ש 0.5% זה אפקטיבי.
אך בהשתלמות לפחות לפני 3 שנים זה היה נומינלי,
20.
דמי ניהול 1.20
תמורת שירותי הניהול של החברה המנהלת תשלם לה הקרן דמי ניהול. דמי הניהול ייגבו מתוך חשבונות העמיתים בקרן, מדי חודש, בשיעור של עד 2%/12) שני אחוז מחולק לשנים עשר) מסך כל הנכסים העומדים לזכותו של כל עמית בחשבונו בסוף אותו חודש. דמי הניהול שנגבו יועברו מהקרן לחברה המנהלת.
ובחלקם לאחרונה הנוסח השתנה ל
מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור שלא יעלה על שיעור או סכום דמי הניהול השנתי המרבי הקבוע בהסדר התחיקתי.
בלגן

@נדב @יוסי, האם בשנים האחרונות חל שינוי בחקיקה לגבי דמי הניהול אם יהיו נומינליים/אפקטיביים ?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
G דמי ניהול שוק ההון 5
R קרנות איריות | האם קיים ניתוח שבוחן האם קיים יתרון במיסוי ריאלי על אף דמי ניהול גבוהים יותר? שוק ההון 9
י דמי ניהול והפקדה שונים בין סוכנים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
S ניהול דמי הניהול בטווח הארוך שוק ההון 20
O דמי ניהול בקרן הפנסיה + שאלה על ניהול קרן פנסיה באופן עצמאי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
א דמי ניהול/משתנים/נאמנות בקרן סל בבורסה - מול קרן מנוהלת שוק ההון 20
א דמי ניהול נמוכים V.S קרן מחקה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
י אי עמידה בהסכם דמי ניהול בפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
V האם אני משלם דמי ניהול מוגזמים לקרן סל עוקבת S&P 500? שוק ההון 4
המהנדל שקלול דמי ניהול בקרן הפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
P קרה"ש כעצמאי, עם דמי ניהול סבירים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
B למה אין דמי ניהול בקרנות סל מברוקר ישראלי שוק ההון 4
ש דמי ניהול בקרנות סל כשרות שוק ההון 0
R דמי ניהול של קופות גמל להשקעה מחקות SP500 שוק ההון 28
ד דמי ניהול קרן פנסיה משלימה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 12
עייף ומותש סעמק שאלה לגבי דמי ניהול ב s&p שוק ההון 29
T דמי ניהול סבירים למסלול SP500 בקופת גמל? -התייעצות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
כ השגת דמי ניהול מינימליים דרך קבוצות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
ל העברת קופות פנסיה פעילות לקרן עם דמי ניהול נמוכים מצבירה, ולהעביר הפקדות לקרן חדשה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
B התייעצות לגבי דמי ניהול שוק ההון 8
L דמי ניהול בקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
C דמי ניהול בקרן פנסיה לעומת IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
E דמי ניהול קופ"ג קה"ש פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 22
י דמי ניהול בהלמן ברירת מחדל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 17
מ שאלה - מה זה "דמי ניהול מצבירה"? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 27
Yos קרן אג"ח שהעלתה דמי ניהול - למכור/להחזיק? שוק ההון 7
ש איך מחשבים דמי ניהול? שוק ההון 7
A 154 קרנות נאמנות מייקרות את דמי ניהול ל-2021 שוק ההון 0
י דמי ניהול צרכנות פיננסית 3
M באיזה אופן (מתי) נגבים דמי ניהול בקרנות מחקות? שוק ההון 2
D קופ"ג להשקעה עם דמי ניהול מופחתים שוק ההון 4
1 בלקרוק הורידו את דמי ניהול של ACWI ל0.2% בקרן שנסחרת בארץ שוק ההון 422
לאונל דמי ניהול VS מס רווחי הון שוק ההון 54
ש דמי ניהול - צמצום שוק ההון 10
ש דמי ניהול בתיק עד 150 אלף שוק ההון 3
A דמי ניהול שוק ההון 4
מ דמי ניהול קופת גמל IRA גדולה צרכנות פיננסית 10
M קרנות מחקות s&p עם דמי ניהול 0% - מה הקטע? שוק ההון 4
H מחשבון דמי ניהול ביטוח מנהלים/פנסיה פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 0
ש דמי ניהול - קרן אקטיבית שוק ההון 6
ט ביטוח חיים - להעביר לפנסיה? או איך להוריד דמי ניהול צרכנות פיננסית 4
ס דמי ניהול של קרן iShares MSCI ACWI UCITS ETF שוק ההון 5
ו דמי ניהול כפולים ב ishares acwi שוק ההון 3
R דמי ניהול ועמלות IRA צרכנות פיננסית 8
E מועד גביית דמי ניהול שוק ההון 2
abby1994 שאלת השאלות מסלול או דמי ניהול? צרכנות פיננסית 14
O Peper invest דמי ניהול וקרנות סל שוק ההון 1
1 דמי ניהול גמל/ השתלמות S&P 500 שוק ההון 16
Ron.B אופטימיזציה לפנסיה ועזיבת דמי ניהול נמוכים צרכנות פיננסית 4
ד דמי ניהול ל-5 שנים צרכנות פיננסית 7

נושאים דומים

למעלה