תוצאות החיפוש

  1. ה

    רווח ריאלי (עם התחשבות באינפלציה) בפדיון פוליסת חיסכון לצורך חישוב מס רווחי הון

    מספר שאלות לגבי פוליסת חיסכון: 1. שמתי לב שבחישוב רווח ריאלי של מכירה בפוליסת חיסכון, ערך הבסיס חושב לפי סך הקניה הנומינלית ולא הריאלית. לטענת החברה כך מבוצע התחשיב במצב של דפלציה (ערך המדד ברכישה גבוה מערכו במכירה). האם נכון? 2. שמתי לב שבמכירה רעיונית יש פער של לפחות יום עסקים בין המכירה...
  2. ה

    חישוב הכנסה מריבית בפוליסת חיסכון

    אשמח לעזרה: האם בחישוב הרווח הריאלי, נלקחים דמי הניהול בחשבון? ואם כן - האם של אותה שנת כספים בלבד? לדוגמא: הרווח במשיכה היה 20,000 ש"ח ודמי הניהול באותה שנה עמד על 600 ש"ח ומצטבר משנים הקודמות (בהן לא בוצעו משיכות) 1,100 ש"ח. בהנחה שלא היתה השפעה אינפלציונית - הרווח הממוסה יהיה 19,400 או...
למעלה