תגובה אחרונה ע"י צביקהבית

  1. צ

    דיווח על משיכה מ-IRA בארה"ב

    כן, תושב חוזר ותיק. אני גם מתכוון לצרף העתק של טופס 1040 מארה"ב. תודה רבה!
  2. צ

    דיווח על משיכה מ-IRA בארה"ב

    אני תושב חוזר לאחר 10 שנים בארץ וחייב לדווח על הכנסות מחו"ל. היכן בטופס 1324 (נספח ד לטופס 1301) אני מדווח על הכנסה ממשיכה מ-Traditional IRA בארה"ב?
למעלה