יש לי שאלה זריזה

השתמשו בפורום זה כדי לשאול שאלות קצרות. פוסטים עצלים ודיונים מאיכות נמוכה יועברו לכאן.
למעלה