ומה האינפלציה שלך?

ו

בישראל יש אינפלציה שלא חווינו שנים.

אם להאמין ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האינפלציה בישראל, כמשתקף בשינויים במדד המחירים לצרכן שפורסם היום, עומדת על 4.6%.

המשמעות היא שמחירי המוצרים והשירותים במשק, ומכאן גם יוקר המחייה, עלו, בממוצע, בקצב של יותר מ-4.6% בין מאי 2022 למאי 2023.

הנתון הזה, על פניו, משפיע כמעט על כל היבט בחיים הפיננסיים שלנו.

השכר שלכם עלה בפחות מ-4.6% במהלך התקופה? מבחינה ריאלית, שכרכם קוצץ.

הפיקדון שסגרתם בבנק הניב פחות מ-4.6%? מבחינה ריאלית, בעצם הפסדתם.

גיבשתם לעצמכם סכום יעד לפרישה מוקדמת, למשל באמצעות הסתמכות על כלל ה-300? מבחינה ריאלית, תצטרכו להתאים אותו מחדש כעת בתוספת הצמדה של 4.6% — וכך גם כל יעד פיננסי אחר לטווח ארוך.

זה לא אינטואיטיבי, משום שכולנו חשופים לאשליית הכסף: הנטייה האנושית למדוד עושר במונחים נומינליים (הסכום לפני התאמה לאינפלציה) ולא במונחים ריאליים (מה שהכסף הזה יכול לקנות בפועל).

לכן אינפלציה היא מין רוצח שקט: קשה להבחין בה גם כשהיא חותכת בכם אלף חתכים.

הפואנטה היא שאם המחירים עולים, הכסף שלנו צריך להדביק את קצב העלייה כדי לשמור על כוח הקנייה הריאלי שלו.

אם הכסף לא צומח כלל, או צומח לאט יותר (למשל כי סגרתם אותו בפיקדון שמניב, נניח, 4% בלבד), אז כוח הקנייה שלו נשחק. כך שגם אם הסכום האבסולוטי לא התכווץ או אפילו עלה מעט, אנחנו מפסידים מבחינה ריאלית (אחרי אינפלציה).

והכרסום דרמטי: בתרחיש מחמיר שבו אינפלציה של 4.6% תישאר איתנו לשנים רבות, כוח הקנייה הריאלי של הכסף ייחתך בחצי בחלוף כ-15 שנים בלבד.

בפשטות, זה אומר שאם תשאירו 1,000 ₪ בעו"ש שאינו צובר ריבית כלשהי, ב-2038 הכסף הזה יוכל לקנות  רק מה ש-500 שקלים קונים ב-2023.

ולדאבוננו, ישראלים מחזיקים בעו"ש יותר מ-520 מיליארד שקל.

כל זה מקנה לנתון הרשמי של הלמ"ס משקל די דרמטי, לא כן?

ובכן, זה מורכב.

האינפלציה שלי, האינפלציה שלך

זה נכון שהנתון הרשמי של הלמ"ס משפיע באופן ישיר על היבטים רבים במשק.

הוא קובע, למשל, את התשואה בפיקדונות ובאגרות חוב צמודות מדד; את החזרי המשכנתא במסלולים צמודי מדד; את תוספת היוקר עבור מי ששכרם או קצבתם צמודה למדד; את מדרגות מס הכנסה; דמי מזונות; פרמיות ביטוח; מנגנוני הצמדה בחוזים מסחריים; ואפילו את תוספת ההצמדה שתקבלו על החזר המס שלכם (**) (מי לא רוצה תשואה מובטחת של כמעט 9% — ריבית של 4% פלוס מדד?).

אלא שהנתון הרשמי משקף לכל היותר את השינוי במחירו של סל תצרוכת מסוים, שנבנה בהתאם להעדפותיו של "הצרכן הממוצע", בהסתמך על תוצאות סקר הוצאות משקי הבית מ-2021.

אלה המשקולות בסל הזה, נכון ל-2023:

הרכב סל התצרוכת לפיו מחושב מדד המחירים לצרכן
 

עכשיו — אני מוכנה להתערב על מסרק לשפם-מצח שהמוצרים והשירותים שמרכיבים את סל התצרוכת הנ"ל שונים באופן דרמטי מהמוצרים והשירותים שמשק הבית הפרטי שלכם צורך.

קחו, למשל, גמלאי שמחזיק בבית בעלותו, ללא משכנתא, עם מצב רפואי מורכב. המשקולות בסל התצרוכת שלו יהיו שונות לחלוטין בהשוואה לסל "הממוצע".

להבדיל, זוג צעיר עם ארבעה ילדים יוציא הרבה יותר כסף על סעיף החינוך בהשוואה לממוצע.

כך שבעוד שנתון האינפלציה הרשמי יכול לתת לנו מושג כללי על רמת המחירים במשק, שיעור האינפלציה הפרטית שלכם קרוב לוודאי שונה לחלוטין, כפועל יוצא של התקציב של משק הבית שלכם.

נתון האינפלציה היחיד שרלוונטי להתנהלות הפיננסית שלכם – לתקציב, להכנסות, לחסכונות, להשקעות ולפרישה — היא האינפלציה האישית: השינוי במחירי הדברים שאתם מוציאים עליהם כסף באופן חוזר ונשנה.

אינפלציה היא יותר מממוצע לאומי שמחושב על-ידי סטטיסטיקאים ומשפיע על קובעי מדיניות.

למעשה, זהו הנתון הפיננסי האישי ביותר שאפשר להעלות על הדעת.

לכל אדם, ולכל משק בית, יש שיעור אינפלציה שונה, כפונקציה של גיל, אזור מגורים, מצב בריאותי, מעמד אישי, צרכים, רצונות, הרכב תא משפחתי ושאר משתנים שפשוט אינם נלקחים בחשבון על ידי הלמ"ס.

זו גם הסיבה שכל כך הרבה אנשים לא מאמינים לנתון האינפלציה הרשמי: הוא כל כך שונה מחווית היומיום שלהם.

הבעיה היא שאף סטטיסטיקאי ממשלתי לא יחשב את שיעור האינפלציה האישית שלכם עבורכם.

המשימה הזו היא עליכם.

איך לחשב אינפלציה אישית?

יש כמה שיטות לחשב אינפלציה אישית. אף אחד מהן אינה מדויקת לחלוטין, אבל כל אחת תספק תמונה עדיפה על זו שמספק הנתון הרשמי של הלמ"ס

כדי לחלץ תובנות צריך נתונים. וכמו כל דבר שנוגע בתכנון פיננסי, נקודת המוצא היא ההוצאות שלכם. ללא תמונה טובה של תזרים המזומנים היוצא בלתי אפשרי לזקק תובנות לצורך התייעלות ותכנון עתידי.

סקר אקראי בטוויטר (כ-3,500 משיבים) העלה שכמעט מחצית מהעוקבים שלי לא מנהלים מעקב סדור אחרי הוצאות משק הבית. ואם זה המצב בקרב עוקבי הסולידית, אני חוששת שבאוכלוסיה הכללית המצב גרוע יותר. יש היום שפע של כלים שמאפשרים לעשות זאת, החל מגיליון אקסל פשוט וכלה באפליקציות אוטומטיות כמו מייפיננדה ורייזאפ (**), שחלקן אף מאפשרות לאחזור תנועות מהעבר.

לצורך הדיון, אניח שאתם מנהלים מעקב הוצאות שוטף ושיש לכם תמונה טובה של ההוצאות שלכם ב-24 החודשים האחרונים לפחות.

השיטה הבסיסית

החישוב הבסיסי ביותר משווה את השינוי בהוצאות מתקופה לתקופה.

לצורך כך, ניקח את ההוצאות מתקופה ב' ונחסיר אותן בהוצאות מתקופה א'. את התוצאה נחלק בהוצאות משנה א' ונכפול ב-100.

כך, לדוגמה, אם בין יוני 2021 ליוני 2022 הוצאתם 100,000 ₪, ואילו בין ביוני 2022 ליוני 2023, הוצאתם 110,000 ₪, אז האינפלציה האישית שלכם היא

(110,000-100,000) / 100,000 * 100 = 10%

כמו ישראלית טובה, אני מעדיפה להשתמש בנתונים חודשיים, ולכן אני מחלקת את ההוצאה השנתית ב-12 כדי לקבל את ההוצאה החודשית הממוצעת.

זו ההוצאה החודשית הממוצעת של משק הבית שלנו מאז 2020 (אז עברנו להתגורר יחד):

ייאמר מיד: בעיה אחת עם השיטה הזו היא שהוצאות גדולות וחד-פעמיות עלולות לעוות את הנתון (*).

מספיק שהייתם זקוקים לטיפול שורש, עברתם דירה או שנולד לכם ילד בשנה נתונה כדי ליצור תמונה מעוותת של האינפלציה האישית שלכם, שהרי לא כל השינוי מיוחס לעליית מחירים – יתכן שפשוט הגדלתם או הוספתם הוצאות (מרצון או שלא מרצון).

במקרה שלנו, ב-2021 הרחבנו את המשפחה, קנינו רכב גדול יותר, והיו לנו הוצאות גדולות וחד-פעמיות שקשורות בהתאמת הבית לתינוק. בנוסף, לקראת סוף 2022 התחלנו לשלם על גן ילדים,  מה שהגדיל את ההוצאה הממוצעת של משק הבית באופן משמעותי ב-2023.

לכן, בעת החישוב, כדאי להתעלם מהוצאות גדולות וארעיות כמו רכישת רכב, מוצרי חשמל ועוד, ולהתמקד בהוצאות חוזרות ונשנות.

בנוסף, חשוב להשוות תפוחים ותפוחים: אם ב-2023 נוספה קטגורית הוצאה חדשה, אין היגיון להשוות את אותה שנה לשנה שבה הקטגוריה לא הייתה קיימת.

אם אני מתעלמת מהוצאות חד-פעמיות גדולות ומהוצאות גן הילדים, השינוי המיוחס לאינפלציה נעשה מובהק יותר (אם כי לא מושלם, שכן חלקו המשמעותי עדיין מיוחס להגדלת המשפחה):

מכאן ששיעור האינפלציה האישית של משק הבית שלנו, לפי שיטה זו, לאחר התייצבות על 3 נפשות, בין 2022 ל-2023 הוא כמחצית משיעור האינפלציה הרשמי.

בעיה נוספת עם השיטה הזו היא ההנחה שכל ההוצאות מתייקרות בקצב אחיד. זה כמובן לא המצב, משום שפריטים שונים מתייקרים בקצב שונה:  מזון עלול להתייקר בשיעור גבוה יותר מדיור, וכן הלאה.

כדי להתחשב בכך, יש לבצע ממוצע משוקלל, המתחשב במשקל המסוים של כל הוצאה בסל התצרוכת.

שיטת הממוצע המשוקלל

לטובת העניין, נפלח את ההוצאות שלנו בהתאם לקטגוריות שעל בסיסן מחושב סל התצרוכת הממוצע של הלמ"ס: מזון, דיור, תחזוקת הדירה ועוד.

בשלב הבא, נבחן את משקלה של כל קטגוריה בסל התצרוכת האישי שלנו. כדי לעשות זאת, נחלק את סכום ההוצאה בקטגוריה מסוימת בסך ההוצאה הכוללת. למשל: אם הוצאתם 3,000 ₪ על ביגוד בשנה, וסך ההוצאה שלכם באותה שנה היה 100,000 ₪, אז משקל הקטגוריה יהיה 0.03 או 3%.

הנה, לדוגמה, סל התצרוכת הממוצע של משק הבית שלנו (זוג בשנות השלושים המאוחרות + תינוק):

הערות: (1) אני לא עוקבת בנפרד אחר הוצאות על פירות וירקות אז כרכתי אותן יחד עם המזון. (2) ההוצאות המשמעותיות ביותר של משק הבית שלנו — מיסים ישירים והוצאות לצורך חיסכון והשקעה – אינם נכללים ב"סל התצרוכת" הזה.

 

פרסום המדד האחרון של הלמ"ס מציג את השינוי במחיר הממוצע של כל קטגוריה המרכיב את המדד בתקופה שבין מאי 2022 למאי 2023:

השינוי הממוצע במחיריהן של מרכיבי מדד המחירים לצרכן
השינוי הממוצע במחיריהן של מרכיבי מדד המחירים לצרכן בין מאי 2022 למאי 2023. נתונים: למ"ס.

 

לאחר מכן, נכפול כל קטגוריה, על פי משקלה בסל התצרוכת האישי שלנו, בשיעור השינוי במחירים של אותה קטגוריה כפי שבא לידי ביטוי במדד המחירים לצרכן:

כלומר, לפי נתוני הלמ"ס, האינפלציה שלי בין מאי 2022 למאי 2023 עומדת  על 4.289%, פחות מהממוצע הכללי שעומד על 4.6%.

השיטה המשולבת

אבל בעצם, למה להשתמש בנתוני הלמ"ס, אם יש לי נתונים אישיים משלי?

למשל, אני יודעת בוודאות שדמי השכירות שלי נותרו כשהיו בשנה החולפת, אז אין שום היגיון להסתמך על הנתון הממוצע לפיו עלות הדיור עלתה ב-7.5%.

שוב, נפלח את ההוצאות בהתאם לקטגוריות שהוזכרו לעיל ולמשקלן בסל התצרוכת האישי שלי.

לאחר מכן, ביחס לכל קטגוריה, נחשב כמה הוצאנו השנה לעומת השנה החולפת, ונרשום את השינוי באחוזים. למשל, אם הוצאתי 3,000 ₪ על מזון בשנה זו, ו-2,000 ₪ על מזון בשנה שעבר, שיעור השינוי יהיה 50%.

את שיעור השינוי אכפול במשקל הקטגוריה בסל התצרוכת האישי שלי, כדי לקבל את משקל הנתון באינפלציה האישית. למשל, אם מזון הוא 10% (0.1) מסל התצרוכת, אכפול 0.1 ב-50 כדי לקבל 5.

אעשה זאת ביחס לכל הקטגוריות ואסכום את המשקלים כדי לקבל את האינפלציה האישית המשוקללת.

 

**בפועל, ההוצאה הממוצעת על חינוך ב-2022 הייתה 943 ₪, מכיוון ששילמנו רק על ארבעת החודשים האחרונים של השנה. התייחסתי לכך בטבלה לעיל כאילו שילמנו סכום זהה כל השנה.

 

לטעמי זוהי השיטה המדויקת ביותר לחישוב אינפלציה אישית.

היא מראה שההוצאות השוטפות שלי עלו בפחות ממחצית מנתון האינפלציה הרשמי.

המשמעות היא שכדי לשמר את כוח הקנייה של הכסף שלי, בהתאמה לרמת החיים המסוימת שלי, אני צריכה לוודא שההכנסות שלי ותיק ההשקעות שלי יצמחו בשיעור גבוה מ-2.42% בשנה.

זו משוכה משמעותית פחות גבוהה מ-4.6%!

כעת כשיש לכם מושג ברור על שיעור האינפלציה האישי שלכם, תוכלו לזהות אזורים רגישים יותר לאינפלציה בתקציב ולמקד בהם מאמצי התייעלות וחיסכון, בין היתר באמצעות מעבר לחלופות זולות יותר.

ההגנה הטובה ביותר מפני אינפלציה

אינפלציה מכה בעוצמה שונה במשקי בית שונים.

זה לא יפתיע קוראים ותיקים של הבלוג הזה, אבל הדרך להתגונן מפני אינפלציה היא באמצעות שילוב של שיעור חיסכון גבוה, מצד אחד, וצבירה של נכסים שנוטים להאמיר בקצב מהיר מהאינפלציה (כמו מניות או נדל"ן), מצד שני.

האדם החסין ביותר מפני אינפלציה הוא מי שחוסך חלקים גדולים מהכנסתו ומשקיע באופן שיטתי בנכסים. שיעור חיסכון גבוה מאפשר לאדם כזה להסתפק בהעלאת שכר איטית יותר מקצב האינפלציה. במקביל, ההון שצבר צפוי להדביק את קצב האינפלציה לאורך זמן.

להבדיל, האדם הכי חשוף לאינפלציה הוא מי שלא חוסך כלל, ולרוב גם לא מחזיק בנכסים מניבים. העניים נפגעים מאינפלציה פעמיים: לא רק שההכנסה שלהם נשחקת, אלא גם ההון המועט שצברו.

צרכן מיודע שנשען בעיקר על עצמו, שלא מסתמך על אחרים שיבשלו עבורו או יספקו לו בידור פסיבי, ושמנהל סגנון חיים גמיש מספיק שמאפשר לו למצוא תחליפים זולים מבלי להינעל על הוצאה ספציפית, יספוג אינפלציה טוב יותר מהצרכניסט מהבית ממול.

(**) קישורי שותפים.

הירשם
הודע על
guest
49 Comments
הישן ביותר
החדש ביותר המדורג ביותר
Inline Feedbacks
View all comments
מרב

אם אני לא טועה, יש טעות במשוואה (הדוגמא של ה10%), המכנה והמונה הפוכים. כרגע ככל שההפרש קטן יותר בין השנים, האינפלציה גדלה….

Itsik

הי
חישוב מעניין, אבל אייך יכול להשפיע תוצאות החישוב על הדרך להתגונן מתוצאותיו, האם זה לא בבחינת יוסיף דעת יוסיף מכאוב ?

ICEMAN

יופי של נושא שלא זוכה בכלל להתייחסות בתקשורת. תודה לך, היה מעניין.   בעיות שזיהיתי:   – צמצום צריכה בשל עליית מחיר מטה את האינפלציה האישית כלפי מטה. כמו הבדיחה הלעוסה "מה איכפת לי בכמה עלה הדלק, אני תמיד ממלא ב-100 שקל". המסעדות התייקרו? אז נוריד מסעדה אחת בחודש. סעיף המסעדות לא משתנה והופ אין אינפלציה. האמנם?   – הדוגמה של שכר הדירה שלך. יש עליית מחירים בשכר הדירה באזור המגורים שלך, אך לך אישית השנה לא העלו את שכר הדירה. האם יש אינפלציה אישית? לדעתך לא, אבל לדעתי זה תלוי בחוזק "ההנחה". כלומר, האם לא העלו לך את שכר… קרא עוד »

יובל

לגבי צמצום הצריכה שמשפיע על האינפלציה אם צמצום הצריכה זה משהו שהיא מתחייבת אליו ולא רק משהו זמני אז באמת מבחינתה אין אינפלציה אבל אם היא תעלה את הצריכה אחר כך אז זה יחשב האינפלציה לאותו חודש

סתם_אחד

תודה על עוד פוסט מעניין ומרתק.
אני אנסה לחשב את האינפלציה האישית שלי ומשפחתי.
זה כלי די טוב שיכול לשמש להבין באילו תחומי הוצאה כדאי לנסות לבצע אופטימיזציה כדי לחסוך יותר בקטגוריה שעובר אינפלציה גבוהה יותר.

דני

הפסקה הזאת מטעה או לפחות לא מדוייקת לטעמי:

"גיבשתם לעצמכם סכום יעד לפרישה מוקדמת, למשל באמצעות הסתמכות על כלל ה-300? מבחינה ריאלית, תצטרכו להתאים אותו מחדש כעת בתוספת הצמדה של 4.6% "

האחוזים והמכפילים מאחורי אחוז המשיכה הבטוח (חוק ה 300 \ 400 \ 3% \ 4%) כבר משקללים בתוכם שנים של אינפלציה גוברת. כל עוד הסביבה הפיננסית לא משתנה דרמטית (ומתמדת), אין צורך לשנות חישובים שנעשו לפי השיטה הזו.

יואב

נכון אתה צודק כלל ה 4%(שיעור משיכה מקסימאלי בטוח כך שלא יאזל הכסף לפחות ל 30 שנה) נעשה בהתאמה לאינפלציה נדרש לקחת את ההוצאות החודשיות הממוצעות כיום(שבתוכן כבר חבויה אינפלציה לשנה אחרונה) ולהכפיל ב 300.בהנחה שלפחות 75% לפחות מושקע במדדי שוק כגון S&P 500 והשאר באגח ממשלה או בדירוג גבוה כמו של בנקים וכו. דרך אגב תמיד שאפתי להגיע לכלל ה 3 % שהוא בטוח יותר וכולל טווח בטיחות רב יותר וכיום אני כבר באיזור כלל ה 2.3% והכל לא כולל פנסיה.מאחר שאני מתקרב בהדרגה לגיל ממנו אוכל למשוך מפנסיה אז נכון לקחת אותה בחישובים אבל אני מעדיף שלא(היא לא… קרא עוד »

דני

"בהנחה שלפחות 75% לפחות מושקע במדדי שוק כגון S&P 500"

זה מסוכן בצורה קיצונית. אין שום צורך בחשיפה מנייתית גבוהה כל כך כדי ליהנות מאחוז המשיכה הבטוח. ירידה של 40% בשוק המניות תתבטא ב 30% ירידת ערך בתיק – מה שלא קביל בכלל בעיני.

אלי

בלי סיכון אין תשואה. אם אתה רוצה תיק שיכלכל אותך שנים הוא חייב מנוע צמיחה חזק ועתיר סיכון. אלא אם כן אתה מחזיק תיק גדול פי 3

יקי

מבלי להפחית מחשיבות המעקב אחרי הוצאות.
ההוצאות של כל משק בית משתנות משנה לשנה בצורה קיצונית וללא הכר. דבר שכמעט מיתר את האפשרות לבצע השוואות אינפלציוניות משנה לשנה.
זה מסביר למה אפילו עוקבי הסולידית לא יבצעו מעקב כזה, הוא פשוט כמעט ולא רלוונטי.

Liran Gesua

מסכים. זה גם לוקח המון זמן ולא ממש משנה את ההתנהגות שלך ולכן לא משפיע הרבה. עדיין תרכוש את אותם דברים בערך

איש

נקודה שלא ברורה לי: כדוגמא אביא את השכירות. איך אפשר להתעלם מעליית מחירי השכירות שקיימת בשוק אך ורק מהסיבה שלך לא העלו אותם? גם אם נאמר שהמשכיר של הדירה לא יחליט בשנה הבאה להעלות לך אותם – הרי אם יום אחד תחליטי לעבור לדירה אחרת מאיזו סיבה שלא תהיה – האינפלציה תיכנס לארנק ותיקח את המגיע לה?

שרון

כשהיא תעבור דירה, היא יכולה לעבור לאזור אחר או לבחור דירה גדולה או קטנה יותר, ובכך להוריד/להעלות את שכר הדירה שלה. כך שהאינפלציה שוב לא רלוונטית.

ליעד שמש

היא כן רלוונטית כי אינפלציה לא מתארת רק "הוצאה" אלא מתארת הוצאה ביחס למה שתקבל מנגד לכסף שהוצאת מהכיס, ואם עבור אותו סכום אתה מקבל "פחות" מהדיור שלך אז הרי לך ידידי אינפלציה במיטבה בדיוק בתצורה שנכתבה קודם: "הרוצחת השקטה"

דני

"אם להאמין ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה" זה פתיחה מושלמת. כמובן שלא ניתן לקבל מהם שום מספר אמיתי, בוודאי לא לאחר המינוי השערורייתי האחרון. לעצם העניין, תודה על החישוב המעניין. זה בהחלט נותן תמונה טובה יותר ומועילה יותר. עם זאת, חשוב לציין שני חסרונות שיש לשים אליהם לב בהקשר של אינפלציה: 1. יש אינפלציה גם בערך (לא שווי) השירותים. כלומר גם גובה הארנונה או אם עלות הביטוח הרפואי נותרים זהים, יכולה להיות ירידה (או עליה) דרמטית בשירותים עצמם שמקבלים עבור התשלום. מה שגודד הוצאות נוספות שנרשמות כ"עליה ברמת החיים" בעוד שרמת החיים נותרת בעינה או אפילו יורדת. קביעה של מסגרת "איכות חיים"… קרא עוד »

מיקו ודיקו

מנגנון ההגנה הטוב ביותר הוא לא להיות עבד מדינה כי אם למות. 0 צריכה ושווי האדמה שאתה טמון בה רק עולה בטווח של עשרות אלפי שנים

רועי

כלומר שאם ההוצאה הנומינלית שלי התכווצה בשנה החולפת, אז אני בעצם בדפלציה אישית?

אור

לא!

ההוצאה הנומינלית היא פונקציה של כמות הצריכה ומחיר המוצרים והשירותים.

אפשרי בהחלט (גם אם לא הכרחי) שההוצאה התכווצה נומינלית כי הפחתת בכמות הצריכה (קונים פחות בגדים, יוצאים פחות לבילויים, משתדלים לזרוק פחות אוכל וכו'), למרות שהמחירים עלו.

דניאל

איך אפשר להיות בדיפלציה אישית אם האינפלציה תמיד משפיעה על ההוצאות הקבועות? בנוסף לא מחשבים נושאים כמו בגדים וכו אלא מחייה והוצאות קובעות כך.

יצחק

כרגיל מעניין וכיף לקרוא.

שביט

אנו חווים תקופה דכאונית הכולת משבר פוליטי חסר תקדים ומשבר כלכלי שחלקו נובע מבעיות עולמיות ( המלחמה באוקראינה בין השאר) והתנהלות נפשעת מצד ממשלת ישראל בכל הנוגע לתקציבים וחלוקת מתנות בהיקפים חסרי תקדים,שעוד יעמיקו את החוב ויפגעו בהרבה היבטים הנוגעים לכל אחת ואחד. צו השעה בין השאר ובמידת האפשר- לצמצם הוצאות אישיות במידה מתונה כדי לשמור על שפיות ועדיין לא להמשיך "לבזבז, כמו לפני שנתיים שלוש למשל. זה לא קשה לביצוע אבל צריך להיות נחוש ולעמוד ביעד. בכל מקרה, למרות הדווחים המשובשים בתקשורת על מחירי הסחורות ברשתות המזון, אלה נמדדים בעיקר באופן כללי ואני יכול לספר לכם למשל שברשת המזון… קרא עוד »

מיכל

איזו רשת מוכרת ב3 שח ? אני עושה השוואת מחירים ולא מצאתי כזו . פירות וירקות מתומחרים במחירים מטורפים אני גרה במרכז אז אולי זה אזורי

Guy

אם הייתה לך משכנתא בריבית הפריים. מה היית עושה, פורעת אותה או משקיעה בנכסים שמגנים מאינפלציה?

יאיר ק

במה זה עוזר לפלוני לחשב את האינפלציה האישית? האם הריביות ישתנו אז? או שמחירי המוצרים שאותו פלוני צורך יוזלו? או שאולי הרגלי הצריכה שלו צריכים להשתנות, ואז בכלל לא ברורה משמעותה של האינפלציה האישית של השנים שקדמו?

סול

"הפיקדון שסגרתם בבנק הניב פחות מ-4.6%? מבחינה ריאלית, בעצם הפסדתם" זה משפט נכון מתמטית, ומסוכן מאד להגיד אותו בצורה כזו לאנשים. למעשה זה בדיוק מה שהפרכת בפוסט הזה. שהמשוכה לרוב תלויה בדברים אחרים. לנסות לקפוץ מעל 4.6% בהשקעות עלול להוביל משקיעים לבחירות מסוכנות שלא לצורך. טעות נוספת: האדם הכי חשוף לאינפלציה הוא לא מי שלא חוסך כלל, אלא חסך הרבה ולא משקיע. כן. ה"פחדנים". אנשים כמו אמא שלי שלא מבינים בכסף, ואוגרים אותו בלי להשקיע. אנשים לפני פרישה עם בוכטות לא מושקעות – הם אלו שהכי חשופים לאינפלציה. לא צעירים בלי שקל עליהם, שבקושי ירגישו אותה. טעות שלישית: לרמוז שאנשים… קרא עוד »

arn

למה לבחור בחסכונות שמניבים יותר מהאינפלציה זה מסוכן? בנק מזרחי נותן לך בפיקדונות מדד + 1.5% – 2%. אג"ח צמוד של מדינת ישראל לטווח קצר נותן מדד + יותר מ-1%.

דבנע

זאת מחשבה שכבר עברה לי המון זמן בראש ושמח שסוף סוף היא ככה מתפרסמת! אבל אני אקח את זה צעד אחד קדימה – מבחינה השקעתית וכו, או אפילו בתור אזרח פשוט, מה אכפת לי מה האינפלציה? המטרה העיקרית תמיד הייתה ותמיד תהיה להרוויח כמה שיותר ולהוציא כמה שפחות זה לא שאם יציעו לי ריבית של 6 אחוז אני אגיד "מאוד מחמיא, אבל האינפלציה האישית שלי היא 3 אחוז. אני לא יכול לקבל כ"כ הרבה. רק רציתי לשמור על הערך של הכסף!" ברמת ההוצאות פשוט אם משהו יקר – לא קונים ברמת ההשקעות – לשאוף להרוויח כמה שיותר. האינפלציה לא אמורה… קרא עוד »

יהושפם

מקווה שאופנת שפם-מצח לא תתפוס, אבל אם כן יש כאן הזדמנות עסקית מצויינת

arn

לא ברור לי למה צרכן שמתנהל ביעילות האינפלציה האישית שלו תהיה נמוכה יותר מאחרים שלא מתנהלים ביעילות?
הצרכן שמתנהל בצורה יעילה כבר מצא לעצמו את התחליפים הזולים בכל תחום. כבר קשה לו להתייעל יותר. התחליפים הזולים שלו גם הם מתייקרים ואין סיבה להניח שיתייקרו באחוזים פחות מהדברים היקרים. דווקא לצרכן שקונה ביוקר יש יותר אופציות להתייעל ולהקטין את האינפלציה האישית שלו.

יעקב

למשל, העגבניות ירדו והמלפפונים עלו? הוא מחליף את אחוז הרכיבים בסלט. אפשר להביא המון דוגמאות שכאלו

ג'ו

כרגיל פוסט מעולה שמחנך כלכלית יותר מכל כתבת "כלכלה' בטמבלויזיה.
בתור אדם שמתנהל כלכלית בצורה אחראית יחסית, זה גורם לי להבין כמה חשוב להתמיד בניהול אקסל הוצאות..

בגדול אני מסכים עם הכל, למעט דבר אחד, יש מונח של "עודף מס" שרלוונטי פה, אולי אני קצת חוטא למינוח, אבל הרעיון הוא שאם עלות ההנעלה עלתה באחוז מסוים וזה גרם לך לא לרכוש נעליים או לשנות את הרכישה, אז על פניו בחישוב שלך לא יופיע שינוי ואפילו ירידה בהוצאות הנעלה. בפועל כן הייתה השפעה למיסוי/אינפלציה עלייך.

dani sherf

החישוב יפה ומדויק. נכון אומנם שהאינפלציה האישית שלך היא חצי מהממוצע אבל זה עדיין רק 2% הפרש. צריך להיות מאד מדויקים בחישוב ואני לא רואה יותר מידי אנשים שיעשו אותו. להתנהל מחושב כן, לנסות להשיג את האינפלציה בתשואה אישית כן. באופן אישי לא הייתי יורד לדקויות האלה. נכון גם שהשקעה בנדלן ב15 שנים אחרונות עשתה הרבה מעל ומעבר האינפלציה. כולנו גם יודעם שמה שהיה הוא לאו דווקא מה שיהיה. שבת שלום

אורי

נראה שיש טעות קטנה במספרים בטבלת סל התצרוכת הממוצע – המשקל בסל התצרוכת הממוצע מסתכם ל 101% והמשקל בסל הסולידית מסתכם ל 99%.

דוד

השכירות שלך לא זזה, עד שהיא תקפוץ בפעם אחת במעבר דירה וכו'. בגלל זה כן חשוב להסתכל על הממוצע

אלון

השיטה הזאת שגויה. נגיד שמחירי הנעליים שילשו את עצמם ובעקבות כך לא קניתי השנה נעליים חדשות – האינפלציה בקטגוריית ההנעלה תהיה מבחינתי אפס… ברור שזה שגוי לחלוטין.

מארק

טעות לוגית אחת, לטעמי..
מאחר ואנחנו חוסכים לפרישה, האינפלציה שמעניינת אותנו היא זו של ההוצאות בזמן הפרישה ולא ההוצאות היום.
לדוגמה, מרכיב הבריאות יהיה כניראה גבוה יותר בזמן הפרישה, והאינפלציה האישית צריכה לקחת בחשבון הוצאות גבוהות יותר במרכיב זה. בהתאם, כניראה שלא יהיו הוצאות על ילדים (אבל כן על נכדים)

אילן

מדהימה היכולת שלך הגיד כבר כל כך הרבה שנים אות אותו מסר (כמעט) בדרכים מחודשות ומותאמות סיטואציה כל פעם מחדש

יעקב יעקובי

בשנות הקורונה לא נסענו לחו"ל ולא יצאנו למסעדות וגם לא להופעות, לתיאטרון, לקולנוע ואפילו לא נסענו לעבודה כי עבדנו מהבית ולא שלחנו את הילד לגן כי הגן היה סגור כו'. התוצאה הייתה שההוצאות שלנו צללו בערך 30%. לפי הרעיון של הסולידית חווינו דפלציה מטורפת. בשנה האחרונה נגמרה המסיבה של הקורונה וחזרנו לחיות את החיים הרגילים שלנו. התוצאה היא שכל ההוצאות מלפני הקורונה חזרו כלומר לפי הרעיון של הסולידית אנחנו חווים אינפלציה ענקית , אולי 30%, וזה בלי קשר לחישובי הלמ"ס, רק בגלל השינויים בהתנהגות שלנו. אז יוצא מזה שבאמת המשמעות של האינפלציה לפי הלמ"ס היא שולית לעומת האינפלציה תלויית ההתנהגות… קרא עוד »

יובל

אבל בשיטה המשולבת יש בעיה את מדברת על חישוב אינפלציה לצורך תכנון של שנים קדימה וזה משתקף יותר טוב בנתוני הולמס מאשר בנתונים האישיים שלך הדירה זה דווקא דוגמא טובה לבעיה- אם לצורך העניין עוד שנה שנתיים חוזה השכירות שלך יגמר ותצטרכי לחתום אחד חדש או לעבור דירה עלות השכירות החדשה תיהיה קשורה לאינפלציה הממוצעת בנדלן

עמית

אין כמו להפחית את האינפלציה האישית. חבל שיש אנשים אחרים שמפריעים בזה. הופכים דברים שלא צריך אותם לחובה. כשמתנתקים מהם הצורך ב"דברים שצריך" נעלם ואיננו.

מישהו

דורין, למה את אף פעם לא כותבת על איך להוריד את יוקר המחיה? את מבינה שגם אם כולם היו מתנהלים פיננסית כמוך (סבירות התרחשות 0.00001% שזה בכלל אי פעם יקרה), עדיין יוקר המחיה רק ימשיך לעלות ולעלות בדיוק כפי שקורה במציאות מאז קום המדינה? נכון שזה יהיה הרבה פחות בעייתי אז, אבל עדיין.. את לא חושבת ששווה גם לשטוח את המדע שמאחורי למה יוקר המחיה רק עולה ועולה, ואז לחשוב איך כל אחד יכול להתנהל פיננסית בצורה שתוריד את יוקר המחיה? אני לא מדבר על אקטיביזם. מסכים איתך שזה די בזבוז זמן. אני מדבר על להוריד את יוקר המחיה על… קרא עוד »

אורי

הורדת יוקר המחייה תלויה בממשלה בלבד. הממשלה חייבת לצמצם את ההוצאות שלה,ע"י צמצום הסקטור הציבורי השמן והלא יעיל, וכך,היא יכולה להוריד מיסים,ומכסים. אבל,נתניהו "הקפיטליסט" ,הבין שהעובדים הם כח אלקטורלי,ולכן הוא לא מוכן לפגוע בהם,אפילו על חשבון הכלכלה העתידית של המדינה. תראה איך הקפיטליסטים שהיו נגד הוועדים חוברים אליהם, והסקטור הציבורי מקבל תוספות שכר והטבות,שהסקטור הפרטי (חוץ מההייטק),יכול רק לחלום עליהם. מה לעשות,אנשים לא מבינים בכלכלה,שומעים את ביבי ומתפוגגים,כאילו המשיח הגיע,אבל הוא מזמן הפסיק לטפל בכלכלה,הוא שורד במשרד ראש הממשלה. מתי עשו רפורמות במשק? כשהיה רע מאוד. שנת 2003 נתניהו שר אוצר,אין כסף בקופה,אז הוא שלח את החרדים לעבוד וקיצץ להם… קרא עוד »

עמית

קרא את "פרפר" מאת הנרי שרייר ותמצא שם רעיונות איך להפחית עבור עצמך את יוקר המחיה.

איתי

אשמח להתייחסות, הסברת שהשנה הייתה אינפלציה של כ4.6 אחוז ואמרת שבתרחיש מחמיר שבו אינפלציה של 4.6% תישאר איתנו לשנים רבות, כוח הקנייה הריאלי של הכסף ייחתך בחצי בחלוף כ-15 שנים בלבד. לא הצלחתי להבין איך מדובר על תרחיש מחמיר. הרי אם נעשה ממוצע של האינפלציה של מדד מחירי הצרכן החל משנת 2010(14 שנים) מדובר על עלייה של בין אחוז ל-2 במקסימום. העלייה הכי קיצונית הייתה בשנת 2022 כאשר הייתה עלייה של 5.3 אחוז. נראת לי תחזית קצת לא הגיונית אשמח להסבר:)

עמית

איזה כיף שאין לי עכשיו מכונית חשמלית! אז זה מפחית לי מהאינפלציה האישית שלי כי אני לא צריך להיות קרבן כזה שמתלונן תמיד שדופקים אותו. אני בכלל מרבה ללכת ברגל ולחסוך גם על אוטובוסים כי הרבה פעמים אני נוסע לתחנה שהיא קרובה לגבול בין 5.5 ש"ח ל-12 ש"ח בצד של ה-12 ש"ח. ואני לא צריך טרמפים מיותרים שזה צורך של אחרים להציע לי.

.

עקבו אחרי

תגובות אחרונות בבלוג

RSS מהפורום

דילוג לתוכן