קופת גמל להשקעה: פרספקטיבה סולידית

ק

לפני שנים רבות, בארץ רחוקה, היה היה מכשיר פנסיוני משובח בשם "קופת גמל לתגמולים".

הרעיון היה פשוט ואלגנטי:

  • העמית היה מפקיד כספים לקופה (וזוכה בהטבת מס בעת ההפקדה, עד לתקרה מסוימת).
  • הכספים היו מושקעים בשוק ההון.
  • 15 שנה מיום ההפקדה הראשונה, הקופה נעשית נזילה, והעמית יכול למשוך את הכספים כסכום הוני (חד-פעמי), פטור ממס רווח הון, לא משנה מה גילו באותה עת או כמה רחוק הוא מגיל הפרישה.

 במילים אחרות, זו הייתה מעין מגה קרן השתלמות.

אלא שאז הבחין האוצר שאנשים רבים, שניחנו בכושר תכנון של צרצר שדה מצוי בחורף קר, מושכים את כל הבוכטה שהצטברה בקופה מיד כשאפשר, זמן רב לפני צאתם לגימלאות, ומבזבזים אותה על דברים שהם לא צריכים. כתוצאה מכך אותם אנשים נותרו ללא חיסכון פנסיוני כלשהו, ונפלו על צוואר המדינה (ומשלמי המיסים).

האוצר הסיק, בכשל לוגי אופייני, שמכיוון שישנם אנשים טיפשים, חזקה שכל האנשים טיפשים. לכן החליט שכדי למנוע מאנשים את האפשרות להזיק לעצמם, מן הראוי לבטל את קופת הגמל ההונית.

וכך היה. ב-2008, במסגרת "תיקון 3" הידוע לשמצה, נכחדו קופות הגמל ההוניות מהעולם.

כיום, הפקדה לקופות גמל עדיין אפשרית, אולם אולם את הכספים  אפשר למשוך מעתה אך ורק כקיצבה (ולא כסכום חד-פעמי) ורק אחרי גיל 60. משיכה בטרם עת תזכה את החוסך בקנס מפלצתי של 35%.

למרבה התדהמה, ההגבלות הקשיחות על הגישה לכסף ועל אופן משיכתו, לא בדיוק הוכיחו את עצמן כתמריצים משמעותיים לחיסכון –  ודאי שלא בקרב האוכלוסיה שעליה רצה האוצר להגן.

האטרקטיביות של קופות הגמל צנחה פלאים, הן באופן אבסולוטי והן ביחס לאפיקי חיסכון קצבתיים אחרים (קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים). רוב המפקידים לאפיקים אלה עושים זאת כיום לא משום שהם רוצים בכך, אלא פשוט כי הדיקטטור הפנסיוני החוק מחייב אותם.

אלה שכבר החזיקו בקופות גמל ישנות העדיפו למשוך את הכל ולהיפטר מהן מאשר להמשיך להפקיד בהן. אם מישהו תוהה לאן הלך הכסף בינתיים, ממליצה לבדוק, למשל, בכמה עלה מחיר דירת 2.5 חדרים בגבעתיים.

בניסיון לתקן במידה מה את העוול ההיסטורי, הודיע שר האוצר על השקתו של  אפיק השקעה חדש: קופת גמל להשקעה.

תזכיר חוק שעסק בנושא אושר לאחרונה על ידי הממשלה, ואפשר להניח ששיווק הקופות החדשות יחל בקרוב, בכפוף להליך חקיקה בכנסת.

בתמונה: קופות גמל הוניות בימים יפים. צילום: Marcin Chady. ברישיון CC 2.0.

קופת גמל להשקעה: מאפיינים עיקריים

אלו הם המאפיינים העיקריים של המוצר החדש, ככל שניתן ללמוד עליהם מתזכיר הצעת החוק:

תקרת הפקדה: לקופת החדשה  אפשר יהיה להפקיד עד לתקרה של 100,000 ש"ח בשנה (פועל יוצא של לחצים שהפעילה המערכת הפיננסית וחשש מאובדן הכנסות מדינה ממיסים).

היעדר הטבות מס בהפקדה: בניגוד למוצרי גמל אחרים (קרנות פנסיה, קרנות השלמות, ביטוחי מנהלים) לא יינתנו הטבות מס במעמד ההפקדה לקופת גמל להשקעה. במילים אחרות, לקופת החדשה מפקידים מהנטו, כלומר, מהכנסה שכבר שילמתם עליה מס.

ניהול השקעות: הכספים בקופה יושקעו בשוק ההון. הקופות ינוהלו על ידי חברה מנהלת, שתגבה דמי ניהול ששיעורם עדין לא נקבע. את הקופה ניתן יהיה לנייד מחברה אחת לאחרת.

נזילות גבוהה: בשונה ממוצרי גמל קיימים, הכספים יהיה נזילים וניתן יהיה למשוך אותם בכל נקודת זמן, ללא הגבלת גיל או תקופת הפקדה, וללא קנסות פירעון מוקדם – ממש כמו מכירת ניירות ערך בתיק השקעות רגיל או פוליסות חיסכון.

חבות במס: למרות הנזילות הגבוהה, משיכה של הכספים בקופה לפני גיל 60 תיצור אירוע מס. במקרה זה, תצטרכו לשלם מס בשיעור 25% על כל רווחי ההון הריאליים שהצטברו בקופה — שוב, בדיוק כמו מכירה של ניירות ערך בתיק השקעות רגיל.

היעדר כיסוי ביטוחי: בשונה מבקרנות הפנסיה ומביטוחי המנהלים, הקופה לא תכלול כיסוי ביטוחי כלשהו (ובכלל זה ביטוח אובדן כושר עבודה), וניתן יהיה לרכוש אותו בנפרד או להסתפק בכיסוי הקיים בקרן הפנסיה.

הגנה מפני עיקול: הכספים שיופקדו בקופת הגמל להשקעה יפעלו עקרונות להגנה מפני עיקול ונושים.

פטור ממס בגיל פרישה: אם תתמידו ותחזיקו בקופת הגמל להשקעה עד גיל 60, תוכלו למשוך את הכספים בפטור מלא (או חלקי) ממס רווח הון. כפי שמסביר נדב טסלר מ"פנסיוני", לאחר גיל 60 משיכה מהקופה תתאפשר באחד משני מסלולים:

1) אופציה אחת – משיכת קצבה חודשית בפטור מלא ממס (ובכלל זה פטור על כל הרווחים). זאת, להבדיל מקצבה מקרן פנסיה שחייבת במס מעל תקרה מסוימת.

2) אופציה שניה – בהנחה שהתיק הפנסיוני שלכם כבר מבטיח קצבה חודשית מינימלית (4,481 ש"ח ב-2016), תוכלו למשוך את היתרה בקופה כסכום חד פעמי (בהתאם לכללי "היוון קצבה מוכרת"). על ה"בוכטה" הזו יוטל מס בשיעור של 15% (נומינאלי), במקום 25% (ריאלי) שיוטל על מכירת קרנות נאמנות או פוליסות חיסכון. זוהי הטבת מס משמעותית, במיוחד  בסביבת אינפלציה נמוכה.

אז האם קופת הגמל להשקעה מבשרת על חזרתה לתחייה של קופת הגמל ההונית?

ובכן, רחוק מזה. המכשיר החדש הוא לכל היותר צל חיוור של העבר: הטבת המס בהפקדה (זיכוי וניכוי) בוטלה, הפטור ממס יינתן רק בגיל 60, ומסלול ברירת המחדל למשיכה הוא עדיין קצבתי, ולא משיכה הונית חד פעמית.

בנוסף, אפשר לתהות על ההגיון שבסיווג ומיתוג המוצר כ"קופת גמל", כאשר הקשר בינו לבין מוצרי הגמל האחרים בשוק רופף בהחלט. נכון יותר לסווג אותו כמכשיר השקעה נזיל (באותה קבוצה עם קרנות נאמנות, פוליסות חיסכון, מוצרי השקעה מובנים וכיוצא באלה) שיש לו פוטנציאל לספק קצבה או פטור ממס בגיל פרישה. לשון אחר, זוהי קופת גמל על תנאי (כשהתנאי הוא שהחוסך יהיה סבלני מספיק כדי להחזיק בקופה אחרי גיל 60).

קופת גמל להשקעה ותיק ההשקעות שלך

ועדיין, בניגוד לדעות אחרות, אני לא חושבת שהמוצר החדש מיותר, וכתלות בהתקיימותם של תנאים מסוימים, אני מתכוונת באופן אישי להעביר חלק גדול מהתיק שלי לקופה מרגע שזה יתאפשר .

בסופו של יום, יש לנו רק תיק השקעות אחד, המחולק בין מספר רב של אפיקי חיסכון בעלי מאפייני נזילות ומיסוי שונים. לקופת הגמל להשקעה יש יתרונות מובהקים שמעמידים אותה כ"תיבה" מתאימה לניהול חלק מהתיק.

בהקשר זה, הבשורה הגדולה ביותר שנושאת איתה הקופה החדשה כמרכיב בתיק היא דחיית המס למועד פדיון החיסכון.

במילים פשוטות: גם אם נרצה למשוך את הכספים בקופה לפני גיל 60, את המס נשלם רק במעמד המשיכה. פעילות פיננסית בתוך הקופה – ובכלל זה קנייה ומכירה של ניירות ערך — לא תהיה חייבת במס. את המס נשלם רק כאשר נמשוך את הכספים, ואם נמתין עד גיל 60 – לא נשלם בכלל.

במובן זה, דעתי היא שהקופה החדשה היא מועמדת אידיאלית למרחב בו יתבצע האיזון בתיק ההשקעות.

הקופה החדשה מוסיפה לנו למעשה 3 רמות שונות של הגנת מס:

  1. תיק השקעות רגיל (חייב במס) – ללא הגנת מס
  2. קרן השתלמות – הגנת מס ודאית בטווח קצר
  3. קופת גמל להשקעה – פוטנציאל הגנת מס בטווח ארוך + דחיית מס בטווח קצר

אנסה להסביר באמצעות דוגמה.

נניח שיש לי 300,000 ש"ח להשקעה, מתוכם 200,000 ש"ח בבנק ועוד 100,000 בקרן השתלמות. אני מעוניינת בהקצאת נכסים בסגנון הארי מרקוביץ', קרי, 50% במניות, 50% אג"ח.

פיזור נכון של הכספים, לדעתי, יהיה כך:

מניות אג"ח
קרן השתלמות 100,000 ש"ח 0 ש"ח
תיק השקעות בבנק 0 ש"ח 100,000 ש"ח
קופת גמל להשקעה 50,000 ש"ח 50,000 ש"ח
סה"כ 150,000 ש"ח 150,000 ש"ח
יחס מניות / אג"ח 50% 50%

ההגיון הוא כדלהלן.

קרן השתלמות מספקת שילוב אולטימטיבי של הגנת מס ונזילות: אפשר למשוך את הכספים כסכום חד פעמי, בפטור מלא ממס רווח הון (עד תקרת ההפקדה המותרת), 6 שנים בלבד מיום ההפקדה הראשונה (יכול להיות הרבה לפני גיל 60). לאור המאפיינים האלה, אני בדעה שכל שקל שלא מושקע בנכסים עתירי סיכון (=מניות) בקרן ההשתלמות הוא בזבוז.

תיק ההשקעות בבנק נהנה אמנם מנזילות גבוהה, אבל כל פעולה בתוכו עלולה להיות חייבת בתשלום מס. לכן, איזון תיק ההשקעות במסגרתו (=מכירת נכסים שעלו בערכם וקניית נכסים שירדו בערכם) יהיה כרוך בתשלום מס מלא על הרווחים, באופן שיפגע בתשואה הכוללת.

קופת הגמל להשקעה נהנית כאמור מנזילות גבוהה ומיתרון של דחיית מס: משלמים מס רק על משיכת הכספים, ולא על פעולות שמתבצעות בתוך הקופה. בנוסף, כבונוס למתמידים לטווח הרחוק, יש אפשרות לקבל פטור ממס (פטור מלא במקרה של קיצבה, פטור חלקי במקרה של משיכה חד-פעמית). אלו הם תנאים אידיאליים לביצוע איזון בתיק ההשקעות.

נניח, בדוגמה לעיל, ששוק המניות זינק כעבור שנתיים ב-25%, בעוד ששוק האג"ח טיפס ב-5% בלבד. כרגע התיק שלנו נראה כך:

מניות אג"ח
קרן השתלמות 125,000 ש"ח 0 ש"ח
תיק השקעות בבנק 0 ש"ח 105,000 ש"ח
קופת גמל להשקעה 62,500 ש"ח 52,500 ש"ח
סה"כ 187,500 ש"ח 157,500 ש"ח
יחס מניות / אג"ח 54.3% 45.6%

כדי להבטיח שפרופיל הסיכון שלנו לא יחרוג ממה שהצבנו לעצמנו מבעוד מועד, נבצע את האיזון במסגרת קופת הגמל להשקעה, תוך שאנחנו מוכרים מניות בתוך הקופה ונהנים מדחיית המס כדי שלא לשלם מס רווח הון מיותר:

מניות אג"ח
קרן השתלמות 125,000 ש"ח 0 ש"ח
תיק השקעות בבנק 0 ש"ח 105,000 ש"ח
קופת גמל להשקעה 47,500 ש"ח 67,500 ש"ח
סה"כ 172,500 ש"ח 172,500 ש"ח
יחס מניות / אג"ח 50% 50%

כל זה רלוונטי רק בהינתן שיתאפשר ניהול אישי (IRA) במסגרת הקופה החדשה. אם נידרש לסמוך על ניהול השקעות אקטיבי, יקר ולא שקוף מהסוג שמאפיין את רוב מוצרי הגמל בשוק, התועלת במוצר החדש תהיה נמוכה משמעותית.  לאור התפתחויות חיוביות שנרשמו לאחרונה בתחום זה, בהובלת מאמציו העילאיים של ד"ר הראל פרימק, אפשר להעריך שמסלול ניהול אישי יתאפשר.

תנאי נוסף שצריך להתקיים לצורך התכנון לעיל הוא שדמי הניהול יהיו סבירים. אין שום סיבה לשלם 0.5% ומעלה בשנה מהצבירה על אספקת פלטפורמה לניהול השקעות אישי.

עכשיו, יש מקום לטענה שצריך להתייחס לקופת הגמל החדשה בדומה לקרן השתלמות – כאפיק השקעה לטווח ארוך הנהנה מפטור ממס,  שיש למלא אותו בנכסים עתירי סיכון (ותשואה).

ועדיין, מפרספקטיבה "סולידית" של מי שחותרים לפרוש לגמלאות הרבה לפני שהמדינה מרשה, אני חושבת שעדיף לאמץ גישה גמישה יותר ביחס למוצר הזה, הרואה בו כאמור "מרחב האיזון" של התיק. הפטור (המלא או החלקי) ממס אחרי גיל 60 הוא משמעותי, אולם בהקשר "סולידי", דחיית המס בתוך המוצר — משמעותית אף יותר.

נקודה משמעותית נוספת נוגעת למשיכה חלקית של הכספים בקופה.  לא ברור מתזכיר החוק אם משיכה כזו אפשרית. במידה שכן, אזי הפורש הצעיר יכול למשוך רק חלק קטן מהקופה – החלק הדרוש למחייה. באופן זה, חלק מהכסף ימשיך להיות מושקע לטווח ארוך ויזכה בפטור מלא ממס בבוא העת. זהו טעם נוסף להשקעה הן במניות והן באג"ח במסגרת המכשיר החדש.

גולש הפורום יבגני מעיר: אם משיכה חלקית אינה אפשרית, אפשר לפתוח מספר קופות גמל שונות עם סכומים קטנים יותר בכל אחת, ולמשוך כל פעם רק את מה שדרוש למחיה.

עדכון (29/03/16) – מסתמן כי החוק בנושא נדחה לעת עתה עקב התנגדות שהביעה הרשות לניירות ערך. 

עדכון (23/05/16) – קופת הגמל החדשה אושרה, כאשר תקרת ההפקדה השנתית הוגבלה ל-70,000 ש"ח בשנה.

guest

114 Comments
הישן ביותר
החדש ביותר המדורג ביותר
Inline Feedbacks
View all comments
רענן

תודה

אורי

מה ההבדל בין קופת הגמל הזו לתיקון 190? , האם כדאי לפי דעתך להשקיע בתיקון 190?

עמית

אם אתה פנסיונר שמקבל קצב פנסיונית מינימלית לפחות, אין הבדל ואין בזה חדש מבחינתך.

אריאל

את יודעת מהן העמלות מההפקדה ומהצבירה? כי זה שיקול משמעותי כמו כן האם ניתן לנהל את הקופה בצורה פסיבית?

מגיב והולך

אני לא משכתי … 28 שנים, נפתחה מיום היוולדי…

יובל

האם ידוע מהו ה"המקדם" לפי יקבע גובה הקצבה מקופת הגמל?

עמית

מקדם של קרנות הפנסיה

מושמושי

הכל תלוי בדמי הניהול לשלם 0.5% לשם דחיית מס של 15% נומינלי ?

עמוס

מתי אפשר להתחיל? האם גם שכירים יכולים?

עמית

כולם יכולים…גם המובטל בטיטו…
אבל מועד עדיין אין.

YossiN

האמת? במקום להשוות את קופת הגמל החדשה לקופות הישנות, צריך להשוותן לתוכניות החסכון (שהיו וחוסלו עם הטלת מס רווחי ההון בשנת 2003)

המדובר באפיק שנותן תשואה מסויימת (כנראה שיהיו מסלולים שונים) פטורה ממס אבל בלי הטבות המשל של קופת גמל "אמיתית".

ובקשר לכל הקצף, אני מציע להרגיע:
עקרונית, על רווחים מכל סוג צריך לשלם מסים. המדינה מוכנה לתת הקלות מס ולוותר על מסים, בתנאי שהכסף ינוצל לאפיקים שהיא בוחרת לקדם. בדיוק כפי שהמדינה מחליטה להפחית מכסים על אביזרים בטיחותיים לרכב, כך היא מפחיתה מיסים על חסכון פנסיוני.

תגידו הקריטריון צריך להשתפר? בהחלט. אבל העקרון הבסיסי טוב.

טל

בהנחה ובאמת יתאפשר ניהול השקעות אישי ובהנחה שתתאפשר משיכה חלקית של הכספים יהיה זה הגיוני להשקיע בקרן השתלמות עד לתקרה המותרת ומעל לכך בקופת הגמל המדוברת בכל שאר הסכום (עד לתקרה של 100,000 ש"ח בשנה). כך יתאפשר מסחר תוך כדי דחיית מס ותשלום מס רגיל (25%) בעת משיכת הכספים לפני המועד. כלומר אין הגיון להפקיד כספים בפלטפורמות אחרות מעבר לקרן ההשתלמות ולקופת הגמל.

BARSAV

זה נכון וכך מוצע במאמר. אבל ההפקדה לקרן השתלמות מוגבלת לאחוז מההכנסות. וההפקדה לקופת גמל להשקעה מוגבלת בתקרה שנתית ולכן אם יש לך סכום יותר גדול להשקעה הוא יושקע בחשבון השקעות רגיל. כך משתמע גם מהדוגמה שנתנה הסולידית.

ע

תודה שחזרת למוטב, אחרי הפוסט (WTF)הקודם

ללא כינוי

הבנקים צריכים לדרבן אנשים לחסוך בקופות הגמל החדשה, הוציאו מהבנקים… יחזירו לבנקים.

מושמושי

המקדם יקבע בעתיד לפי יכולת המיקוח של החוסך, למי שאין שום תוכנית פנסיה והוא מעוניין בסוג של גידור של תוחלת חיים זה אולי כדאי, מי שרוצה דחיית מס על איזונים שיבדוק אם זה משתלם באמת (דמי ניהול )

liranviper

מדוע בחרת להקצות 50%-50% בקופ"ג?
בהנחה שהאפיק המנייתי צומח יותר מהר בממוצע מהאג"ח, הייתי מצפה שתקצי לו יותר. ככל שיהיו יותר איזונים, סטטיסטית ילך ויעלה אחוז המניות בתיק על חשבון האג"ח.

liranviper

טעות סופר- התכוונתי הפוך כמובן. אחוז האג"ח ילך ויעלה על חשבון אחוז המניות

liranviper

הבנתי עכשיו. הנחתי בטעות שהאסטרטגיה שלך היא תמיד לשים 50%-50% בקופ"ג, אבל זה לא מחוייב מהמציאות. למעשה, ברוב המקרים בקרה"ש יהיה הרבה פחות כסף, בגלל שהיא מוגבלת. אני חושב שיש מקום לנסח במילים כללי החלוקה יותר ברורים בין שלושת האפיקים, מעבר לדוגמא יחידה.. מאוד ברור שאת המקסימום האפשרי של המניות עד תקרת הפטור שמים בקה"ש.אבל מכאן ואילך החלוקה בין תיק המסחר העצמאי והקופ"ג היא לא ברורה- האם תמיד תחלקי ביניהם שווה בשווה כמו בדוגמא? אני מניח שאת המניות יותר הגיוני לשים בקופ"ג כדי שנוכל לאזן באמצעותם בלי לשלם מס כשהם יצמחו, אבל את האג"ח אולי כדאי דווקא לשים ברובו בתיק… קרא עוד »

איתן

לגמרי לא מובן מאליו שבכלי שמיועד לטווח ארוך, יש עדיפות בתשלום 15% על הרווח הנומינלי על פני 25% על הרווח הריאלי.
בדקתי תרחישים שונים של תשואה-אינפלציה על פני טווחי זמן (ארוכים) שונים ובלא מעט שילובים, גם באינפלציה נמוכה, היה עדיף לשלם 25% על הרווח הריאלי

liranviper

+ בכלי הזה יש דמי ניהול שנגבים כל שנה ושנה ולכן יוצרים נזק של הפסד ריבית-דריבית, בניגוד למס רווחי הון שנגבה רק פעם אחת בעת המימוש ולא מפריע לריבית-דריבית לעבוד

עמית

יש נוסחה שמראה את הכדאיות. מכניסים אינפלציה ותשואה ובודקים מה עדיף.
לא שיש שליטה על זה, אבל נוסחה יש…

יאיא

אשמח אם משהו/י ירים את הכפפה ויסביר את ההבדל המשמעותי ביניהם

יאיא
Rahamim Eliasi

תודה

תום

נניח שפנסיונר מעונין להגדיל את הקצבה שלו ומפקיד לקופת גמל להשקעות 100,000 ש"ח. לפי איזו נוסחה יקבל את הקצבה ולכמה זמן?

הסולידר

הכסף שנצבר יועבר מבית ההשקעות לקופת גמל משלמת, והקצבה תשולם לפי התנאים שם. דומה קצת לקופת גמל רגילה.

S

על פי הכתבה כבר חייבו את בתי ההשקעות לאפשר למשקיעים לעבור לIRA בקרן ההשתלמות.. זה נכון?

מזרחי ולא משתכנז

לי זה נשמע כמו פוליסת חיסכון עם אופציה לפטור ממס בעת היציאה לפנסיה.
מה ההבדל בכלל ? גם בפוליסת חיסכון דוחים את תשלום ממס עד למועד הפרעון.
האופציה הזו יכולה להתשלם רק אם דמי הניהול יהיו משמעותית נמוכים מ0.8% שכרגע אני משלם בפוליסת חיסכון.

elad2109

מצטרף לשאלה. מה היתרון על פוליסת חסכון?

מושמושי

כדאיות דמי ניהול ל N שנות חסכון
1- ( 0.75/ 0.85 ) ^ 1/N

צריך לזכור שמדובר במגבלת אי משיכה עד גיל הפרישה ולא נקנסים גם במס ריאלי וגם בדמי ניהול גבוהים לעומת בית השקעות בתיק השקעות

דן

הפרסומות לא נגמרות, 7 ברצף עד שהתיעשתי ועזבתי את הדף
חבל … היה מעניין

שגיא

אהלן, לא ברור לי מה היתרון של קופת הגמל מבחינת מס על קרן פנסיה (בהנחה שאני מושך את שניהם כקצבה חודשית לאחר גיל הפרישה)?

עמוס

דן, אצלי זה 2, איך 7?
חוץ מזה, אני חושב שלגיטימי שיהיו פרסומות כתחליף לדמי מנוי. הכותבת גם ככה לא מגיע לשכר שמצדיק את שעות ההשקעה בבלוג, ולפחות שתחזיר את ההוצאות שלה. אם מבחינתך צריך לשלם בשביל לתת לך לקרוא תוכן לדעתי עדיף להפסיד אדם כמוך כקורא בשל ליקויים קשים במבנה האישיות שלך.

יבגני

מה בעצם היתרון בקופה הזו לעומת הפרשות נוספות לקופת גמל רגילה במעמד עצמאי? האופציה למשוך את כל הסכום אחרי גיל 60?

יבגני

הבנתי מה ההבדל. קבלו ביטול בבבקשה

לימור

לא ברורה לי ההתלהבות מההטבות של קופות הגמל:
להורי יש קופת גמל ישנה הפטורה ממס. בבדיקה פשוטה שעשיתי התברר לי לצערי שדמי הניהול של הקופה שותים להם בממוצע כ 25% מהרווח הריאלי השנתי וזה אומר כי כל הטבת המס נלקחת על ידי הקופה מדי שנה בשנה.
להלן החשבון:
הרווח הנומינלי 5%
האינפלציה 1%
הרווח הריאלי 4%
דמי הניהול 1%
תשואה נטו 3%
לי יש תיק השקעות סולידי ממוסה שמשיג את אותה תשואה נטו.
אז מה הסיפור של הטבות מיסוי קופות גמל?

מושמושי

לימור תמסי לכוון לדמי ניהול שהם 0.5 ומטה ו לבור למסלולים מנייתיים (מחקי מדדים) ואז תראי את ההבדל אין יתרון במקלט מס לקופ"ג סולידיות בדמי ניהול גבוהים צריך רק לזכור שכדי שהעסק ישתלם הקופ"ג צריכה להיות נעולה עד הפנסיה ומי שמתכוון למשוך נניח 3% כל שנה עקב פרישה מוקדמת עלול להאלץ למשוך כספים לפני הפרישה מה שמעקר את ההטבה בשימוש במקלט הנ"ל. בנוסף מי שיש לו כבר תוכנית פנסיונית לא ממש צריך את הקופ"ג כתוכנית פרישה, בקיצור מי שיש לו סכום כסף הוני להשקעה לטווח ארוך עם הסתברות אפס למשיכה באותו טווח יכל להרוויח אם ישקיע בקופג את החלק המנייתי… קרא עוד »

תמריץ

לגבי שאלת ההבדל בין 15% מס נומינלי ל-25% מס ריאלי, למיטב ידיעתי אין בכלל אפשרות בישראל למיסוי ריאלי של השקעה במדדים או במניות זרות. לכן ההבדל הוא באמת רק בין 15% מס נומינלי ל-25% מס נומינלי. ברור ש-15% עדיף.

כורה פחם

בהחלט נכון!

תוהה

לא הבנתי מה התועלת בקופת גמל כזו על פני קרן השתלמות IRA

Mnakash

קרן השתלמות הפטור הוא עד 18000 שח שנתי בערך. כאן 100000.

מוטי

נדמה לי שקופת הגמל לקצבה תהיה פטורה ממיסוי רווחים אך תהיה ממוסה כמו שכר משכורת.בזמן קבלת הקצבה.

liranviper

ככה זה בפנסיה, אבל לא בקופת גמל.
הסיבה היא שבפנסיה הכספים מופקדים לקופה לפני מס, ואילו לקופ"ג המדוברת הם יופקדו לאחר מס. אם זה היה קורה כמו שאמרת, אז בפועל היה מיסוי כפול

יאיא

אשמח להבהרה קטנה מתוך הדוגמא "ניח, בדוגמה לעיל, ששוק המניות זינק כעבור שנתיים ב-25%.."

מכיוון שסכום ההקצבה השנתי הוא 100,000 ועברו שנתיים אז בגדול צריך להשאיר בחשבון הבנק רק 5000 ש"ח והשאר מוזרם מחדש לקופת הגמל

[הבנתי נכון ? אם כן זה נקודה חשובה ]

שמעון

תודה
מאמר מעניין

דן

למה לא מאפשרים לנייד פוליסות חיסכון לקופות הגמל החדשות? ניוד יהיה כרוך במיסים… לדעתי יש לבטל את פוליסות החיסכון כליל בעת מעבר לקופות גמל להשקעה. (אלא אם כן יש יתרון מובהק לפוליסות החיסכון על פני קופות גמל להשקעה?….)

מגיב והולך

קופת הגמל הישנה זה נכס צאן ברזל. גם ההלוואות זולות.

מגיב והולך

הלוואה זולה שתושקע בשוק ההון יכולה להשיא תשואות נחמדות לאורך הזמן.

ללא כינוי

לאלו שלא שכירים ואינם עצמאיים – נכים בעלי אי כושר שחיים מגמלת ביטוח לאומי – אין את הפריבילגיות שקיימות בקרן השתלמות?

אבישי

מאמר מצויין, בינתיים הכנסת מעכבת את יישום המוצר החדש

ronens

האם הוחל השיווק הקופות החדשות?

יונתן

כל היום את עסוקה בלחשוב איך להתחמק ממס, אבל ממערכת הבריאות, הכבישים, החינוך, השירותיים העירוניים והמשטרה שממומנים מהמיסים את נהנית יופי. יורדת על הממשלה הגזלנית אבל נהנית מהבטחון שמקנים לך איגרות חוב ממשלתיות ובעקיפין גם מהביטחון של של הגיבוי הממשלתי לחברות הנסחרות בבורסה. כמובן שהכל מתאפשר בין היתר מכספי מיסים. אני אוהב את הבלוג והעצות הכלכליות הן נפלאות, אבל האידיאולוגיה האנוכית שלך היא מקור כל הצרות של המערכת הקפיטליסטית.

דניאל

התייחסות לנאמר במאמר בדבר דמי הניהול: "תנאי נוסף שצריך להתקיים לצורך התכנון לעיל הוא שדמי הניהול יהיו סבירים. אין שום סיבה לשלם 0.5% ומעלה בשנה מהצבירה על אספקת פלטפורמה לניהול השקעות אישי." אין שום סיבה לשלם בכלל על אספקת פלטפורמה לניהול השקעות אישי. הבנקים לא גובים יותר דמי משמרת. אז מדוע קופות הגמל כן? תשובה – מכיוון שהמדינה מעניקה להן קהל שבוי, בדמות עמיתי קרנות ההשתלמות וקופות הגמל, אלו לא יכולים להעביר את הכסף לבנק ולהנות מפטור מדמי משמרת ולכן נאלצים להותיר את הכסף בבתי ההשקעות אשר מנצלים את המצב וגובים דמי משמרת מופקעים. אין היום סיבה בכלל לשלם דמי… קרא עוד »

ג׳וני

כתבה נהדרת! אז אנחנו כבר באמצע נובמבר ולא מצאתי באתר גמל-נט מידע על קופות אלו. הנה מספר שאלות נוספות שעלו לי בנוגע למוצר זה. כל מי שיכול לענות עליהן או על חלק מהן מוזמן: 1. האם קופות הגמל להשקעה כבר קיימות בשווקים? אילו בתי השקעות כבר מוכרים אותן? 2. האם חלקן מאפרות ניהול אישי (IRA)? אילו? 3. האם כבר יש תשובה לגבי היתכנות משיכה חלקית בעוד שאר הקופה ממשיכה להיות מושקעת? 4. האם יש מידע יותר קונקרטי על דמי הניהול? קראתי ש״דמי הניהול המקסימליים בקופות הגמל להשקעה יעמדו על 4% מההפקדה ו-1.05% מהחיסכון״. האם מישהו מכיר מספרים בפועל? 5. האם… קרא עוד »

אמיר

נושא דמי הניהול הוא קריטי. במיטב דש דמי הניהול הם 15 ש"ח לחודש שזה כמעט אפס. IBI מציעים את קופת הגמל להשקעה בדמי ניהול של 0.5% ויש להם מסלולים מחקי מדדים. נניח שבתיק ההשקעות אני קונה קרן מחקה שדמי הניהול שלה הם 0.25% [יש גם די הרבה קרנות שדמי הניהול שלהן הם 0.03% או 0%] אז עכשיו משווים: 0.25% דמי ניהול ויש דחיית מס לעומת 0% דמי ניהול ואין דחיית מס על איזון התיק. הנחתי תיק התחלתי של 100K בתמהיל 75% מניות ו25% אג"ח, תשואת מניות 7% , תשואת אג"ח 2%, הפקדות של 60,000 בשנה. אם אני מחמיר ומגדיל את… קרא עוד »

יצחק גלבוע

האם פנסיונר מעל 60 שמפקיד בקופ"ג זו יוכל למשוך את כספיו כולל הרווחים ללא מס בכל רגע ?

דיוויד

שאלת תם – האם קופת גמל (מהסוג החדש) תמיד תהייה עדיפה מפוליסות החסכון שחברות הביטוח מציעות (בהנחה שהם גובים ממני 0.7% עמלה שנתית)? על פניו – נראה שקופות גמל מייתרות את פוליסות החסכון – כי בשניהם הנכסים מנוהחים שלא בשליטתך, מלבד התמהיל.

איציק

קופת הגמל להשקעה מאפשרת העברת הקופה מגוף מנהל א' ל-ב' מבלי שהפעולה תחשב לארוע מס. לכן, אם חברה ב' תציע דמי נהול טובים יותר מאלה שיש לך בגוף א' תוכל לנייד את הכספים. בפוליסת חיסכון שנוי כזה הוא ארוע מס ולכן הנך לקוח שבוי של חברת הביטוח (אלא אם תרצה לשלם את המס).

לקופת הגמל יתרונות נוספים כמו האפשרות למשיכת הכספים כקצבה בפטור ממס או משיכה הונית במס מופחת, תחת תנאים מסוימים, לאחר גיל 60.

לא יועץ. לא ממליץ.

כורה פחם

מסכים עם מה שדיוויד כתב. זו בדיוק המחשבה שלי כרגע, ואני מצטער שלפני שנתיים פתחתי פוליסת חסכון בחברת ביטוח והשקעתי בה אחוז גבוה יחסית מהתיק שלי.

יוני

שלום סולידית, קיבלתי פרטים ממיטב דש ומ-IBI על קופות הגמל להשקעה שהן מציעות – חלק מהפרטים עדיין עמומים לי מדי ואשמח לשמוע את דעתך: IBI: יש מסלולים מנוהלים (איכס) ומסלולים "פאסיביים מחקי מדד" – כאשר המסלולים הפאסיביים מחולקים לפי פיזור שאינו ניתן להשפעה. לדוגמא המסלול המנייתי ביותר מחולק בערך כך: 30% סנופי 500, 40% ת"א 100, 18% סטוקסס אירופאי, 8% MSCI מתועררים, 4% נייקיי יפני. דמי הניהול שהם מציעים הם 0.5% על הצבירה. נאמר לי שאין אפשרות לIRA מכיון שמדובר בסכומים קטנים – זה די אבסורד מאחר שהמקסימום להפקדה נגזר על כולם ע"פ החוק. לגבי מיטב דש – גם הם… קרא עוד »

טראמפ

האוצר לא פרסם עדיין הנחיות אולם, קיימת חיה כזו כבר, וזה ביטוח מנהלים (קופת ביטוח)
שאין בה ערבות הדדית ממש כמו בקופת הגמל, בימיינו המקדם בביטוח מנהלים הוא בסביבות 213
(בקרן פנסיה בסביבות 205)
מי שקובע את זה זה האקטואר של האוצר ולא החברות.

בעיי מי שיש לו כיסוי של קצבה מקרן פנסיה או ביטח מנהלים (שהוא מרוצה ממנו) חבל על דמי הניהול ההיסטריים
תמורת ההבטחה למשוך קצבה (מיותרת) בגיל מאוחר, תשקיע בעצמך מקסימום בגיל 55-60 תשקיע בקופת הגמל להשקעה אם ישתלם לך

מילי

קופת גמל להשקעה בניהול אישי IRA – אין (עדיין) חיה כזאת

אחרי שיחות מול מספר בתי השקעות – נראה שאין בנמצא (" החום בוטל שותים קריסטל ")
חלק מהנציגים עושים עצמם שלא מבינים על מה מדובר וחלק באמת לא יודעים על מה מדובר (זה יותר גרוע בעיניי)

בתי ההשקעות וחברת הביטוח שוב עובדים עלינו (ניסיון למשוך עוד כמה חודשים) ! ! !

עמרי

שלום,

מה דמי הניהול שהופכים את זה למשתלם? הציעו לי 1.05%. זה נחשב הרבה?

תודה

אייל

כן, זה גבוה. ב-ibi הציעו לי בינתיים 0.7 על הפקדה של 70,000. יש לי גם קרן השתלמות שם. לא סגרתי עדיין.

Fliper

1 מ 2 התנאים שציינה הסולידית (ira ודמי ניהול נמוכים) לא מתקיימים. האם בכל זאת כדאי להשקיע בפלטפורמה?

רמי סלנר

שלום

מישהו יודע מהם דמי הניהול הממוצעים שגובות חברות הביטוח מלקוחות שמעבירים אליהם קופות גמל לצורך קצבה? יכול להיות שהאור בקצה המנהרה הוא קטר ולא פתח יציאה.

תודה

פלוני חבר של אלמוני

הרוב מציעים 0.7-0.6%. לטעמי יוני שאל את השאלה המעניינת ביותר, מה גובה הקצבה ולכמה זמן היא משולמת ומה קורה במקרה של פטירה.

גיא

מה באמת קורה במקרה של פטירה, בין אם לפני גיל 60 או לאחריו?

Assaf
דוד

כל המסלולים שם ללא דמי ניהול כרגע באתר. הנתונים כנראה טרם הוזנו. בכל מקרה זה עומד להיות באזור 0.5-0.7% לפי התגובות של אנשי IBI לגולשים באתרם

איתמר

ראיתי שניתן להתמקח על גובה דמי הניהול.
אולי אני לא טוב במיקוחים אבל ניסיתי לא מעט לדבר עם הנציג והוא לא היה מוכן לרדת מהדמי ניהול הרגילים..
ניסיתי להביא לו דוגמה מקופות אחרות והוא אמר תבדוק את הביצועים שלנו ותראה מה עדיף לך.
איך כן מתמקחים?

כורה פחם

היי איתמר,
מדוע להתמקח עם הנציג? אם זה נכון כפי שציינת שבקופה אחרת יש דמי ניהול נמוכים יותר, תפתח חשבון בקופה האחרת וזהו. למה לבזבז את זמנך?

ניצן

בפסגות אמרו לי שמותר לפתוח רק קופה אחת בכל בית השקעות. האם זה נכון? זה בתקנות?

קורא הדוק

למה כולם מדברים רק על דמי ניהול מצבירה ? אין דמי ניהול על ההפקדות ? פספסתי משהו ?

איתמר

באתר של ibi ראיתי שהם משאירים אחוזים מאוד גבוהים של כסף מזומן מסך הכסף בקופה. כלומר, נתח משמעותי מאוד כלל לא מושקע. מישהו יודע למה? והאם זה כך אצל כולם?

.

עקבו אחרי

הסולידית בטוויטר

תגובות אחרונות בבלוג

RSS מהפורום