בית » השקעות » סוף עידן “הפנסיה של כולנו”: בעקבות רפורמת ה-IRA לשכירים

סוף עידן “הפנסיה של כולנו”: בעקבות רפורמת ה-IRA לשכירים

השבוע נפל דבר בתולדות החיסכון הפנסיוני בישראל: ועדת הכספים אישרה תקנות חדשות לפיהן מסלול הניהול האישי של כספי קופות הגמל, ה-IRA (או  Individual Retirement Account), ייפתח גם לחוסכים שכירים.  מאחר שמדובר באירוע חשוב ומשמעותי, ראיתי לנכון לייחד לו פוסט נפרד.

את השינוי צריך להבין על רקע המצב הנוכחי.

עד היום, שכירים היו יכולים לנהל אישית את קרנות ההשתלמות בלבד (מכשיר חיסכון שנעשה נזיל תוך 6 שנים מפתיחתו ומקנה פטור ממס רווח הון במשיכה עד תקרת הפקדה שנתית).

את קופות הגמל – מכשירי חיסכון לטווח ארוך שניתן לפדות בגיל 60 ואילך – לא ניתן היה לנהל אישית, אלא במקרים שבהם השכיר כבר צבר בקופת גמל “רגילה” סכום העולה על מיליון ש”ח, או אם הייתה ברשותו  קופת גמל נזילה במעמד עצמאי (כלומר, קופת גמל ישנה שנפתחה לפני 2005). עצמאים, לעומת זאת, היו ועודם מסוגלים לנהל אישית הן את כספי הגמל והן את כספי קרן ההשתלמות מהשקל הראשון.

בעקבות שינוי התקנות, שכירים יוכלו לנהל אישית גם את הכספים בקופות הגמל שלהם — מהשקל הראשון. הסייג הוא שניתן להשקיע אך ורק במוצרי השקעה פסיביים (עוקבי מדד), כלומר, תעודות סל וקרנות מחקות. החוק לא מציין זאת מפורשת, אך יש להניח, ולקוות, שבכלל זה נכללות גם קרנות סל זרות (ETF).

שכירים שצברו סכום גדול מספיק בקופת גמל רגילה, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, באופן שמבטיח להם קיצבה חודשית מינימלית ע”ס 4,418 ש”ח מהמוצרים הללו, יוכלו להפנות את יתרת החיסכון שלהם לניהול אישי ולהשקיע ללא מגבלת ההשקעה הפסיבית. (*)

תקנה חדשה נוספת נוגעת לסכום המרבי שאפשר לצבור בקרן השתלמות או בקופת גמל המנוהלת במסלול ניהול אישי. התקרה הועמדה על 5.2 מיליון ש”ח הן לעצמאים והן לשכירים, הן בקופות גמל והן בקרנות השתלמות. כלומר: התקרה החדשה תחול גם על קופות שניתן היה לנהל עד כה בניהול אישי. בחישוב מהיר, 5.2 מיליון ש”ח משקפים, לפי כלל 4%, הוצאה חודשית של כ-17,300 ש”ח, כלומר רף גבוה בהרבה מהרף הסולידי הטיפוסי.

ניהול עצמי ככל הנראה לא יתאפשר בקרנות הפנסיה, אלא בקופות גמל בלבד. קרן פנסיה, כזכור, היא מכשיר חיסכון קולקטיבי שמבוסס על ערבות הדדית בין החוסכים (קרי, חוסך A ממן הלכה למעשה את הפנסיה של חוסך B). היתרון המובהק של קרנות הפנסיה הוא אג”ח ממשלתי מיועד, בהיקף 30% מהתיק, המניב תשואה מובטחת של 4.86% בשנה. את היתרון הזה יש לשקול כנגד החסרונות הנלווים לאיזון אקטוארי (מצב שבו מפחיתים את הקיצבה הצפויה לכם מכיוון שלקרן יש יותר התחייבויות מהכנסות),  וכמובן, לחוסר היכולת לנהל את קרן הפנסיה באופן אישי.

קופת גמל IRA לשכירים

סיכום עיקרי התקנות החדשות (החידושים באדום). תודה ל”מתכנת” ולגולשי פורום הסולידית (לחצו להגדלה).

אז למה IRA חשוב?

קוראים ותיקים מכירים את המסלול הזה היטב (בין היתר משום שאני כותבת עליו כבר שנים 😉 ).

בפשטות, מסלול ה-IRA מאפשר לחוסך לנהל את חסכונותיו הפנסיוניים בעצמו. בחירתו אינה מוגבלת עוד למספר מוגבל של “מסלולי השקעה” מוגדרים מראש (מסלול מנייתי, מסלול אג”ח, מסלול מט”ח וכו’) — מסלולים שמהווים לכל היותר “קריאת כיוון” כללית עבור מנהל ההשקעות של הגוף הפנסיוני, שהוא זה שמחליט בסופו של יום אילו ניירות ערך לרכוש עבור החוסך.

להבדיל, חוסך שבוחר במסלול ה-IRA מנהל את החיסכון ברמת נייר הערך הספציפי. כלומר, הוא רשאי להחליט בעצמו באיזו קרן נאמנות, תעודת סל, מניה או אג”ח מסוימת יושקעו הכספים שחסך במסגרת הקופה.

האחריות, במילים אחרות, מוטלת כולה על כתפי החוסך: הוא שבוחר כיצד, במה ולכמה זמן להשקיע. זאת אומרת שהגופים המוסדיים שמציעים מסלולי IRA מספקים למעשה את הפלטפורמה בלבד: החוסך מקבל גישה לבורסה ומערכת מסחר לשליחת פקודות, ונעזב לנפשו. ככלל, המוסדיים  לא מציעים שירותי ניהול השקעות במסלול זה (אלא אם החוסך מעוניין בכך).

מהטעם הזה, אגב, קשה להצדיק גביית דמי ניהול גבוהים בעבור השירות. עם מיקוח ראוי ניתן להגיע לדמי ניהול של 0.3% עבור קופת IRA ואף נמוך מכך.

קרן השתלמות או קופת גמל המנוהלת במסלול IRA היא בעצם  תיק השקעות רגיל לכל דבר ועניין. ההבדל הקריטי טמון בעובדה, שמאחר שהתיק הזה מנוהל במסגרת מכשיר חיסכון פנסיוני (קרן השתלמות או קופת גמל), הוא יכול להינות מהטבות המס המפליגות שהחוק מחיל על המכשירים הללו: זיכוי או ניכוי ממס הכנסה בשלב ההפקדה; דחיית מס רווחי הון במהלך הצבירה (כלומר, אפשר לקנות ולמכור ניירות ערך בתוך הקופה מבלי לשלם מס); ופטור מלא או חלקי ממס רווחי הון בעת המשיכה.

כך שבניהול נבון ונכון, ניהול אישי מאפשר להינות מהאוטונומיה המאפיינת תיק השקעות רגיל, ומהטבות המס הנלוות למכשירי חיסכון פנסיוניים.

תכנון פיננסי לטווח ארוך מחייב, בעיני, ראיה אינטגרטיבית. החיסכון הפנסיוני הוא חלק בלתי נפרד מהשווי הנקי הכולל של החוסך.  גם אם חלק מהכסף שלכם יושב בבנק או בבית ההשקעות, וחלקו האחר יושב בקרן פנסיה או בקרן השתלמות, נותרת בעינה העובדה שבסופו של דבר, יש לכם תיק השקעות אחד: חלקו חייב במס (הכסף שמנוהל עצמאית בבנק) וחלקו פטור ממס או נהנה מדחיית מס (הכסף שמנוהל במוצרי הגמל השונים). העוצמה האמיתית של מסלול ה-IRA, לדעתי, היא במתן האפשרות לשלוט בצורה טובה יותר בהרכבו של אותו חלק פטור ממס.

לשליטה הזו עשויים להיות כמה מופעים שונים:

כך, למשל, במקום לומר “קופת גמל מסלול מניות חו”ל”, אמרי מעתה, “קופת גמל בניהול אישי, שנכסיה מושקעים בקרן סל עולמית מחקה מדד MSCI All Country World, שמבטיחה מצידה שכספי הפנסיה שלי יפוזרו בין 7,000+ חברות ומוקדי רווח נפרדים ברחבי הגלובוס על פי שווי השוק היחסי שלהן” (**).

במקום לומר “נכסי הקופה ינוהלו לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן”, אמרי מעתה: “נכסי הקופה ינוהלו לפי שיקול דעתו של החוסך”. והמהדרות תוספנה: שיקול דעתו של מנהל הקרן עלול להסב לי יותר נזק מתועלת, בין אם משום שהשוק יכה אותו (ולא ההיפך…) ובין אם משום שהאינטרס של הגוף הפנסיוני לא תמיד עולה בקנה אחד עם האינטרס של החוסך.

במקום לשלם 0.25% מהצבירה על “הוצאת ניהול השקעות”, המתווספים לדמי הניהול הקיימים ממילא (מבלי שאי פעם מתקבל פירוט על הרכבם), ניתן כעת לשלוט בהם בעצמך  — למשל דרך מיעוט פעולות קנייה ומכירה, כיאה למשקיעים פסיביים.

במקום להיחשף למדדים באופן סינתטי (על ידי חוזים עתידיים, למשל), אפשר להיחשף למדדים באמצעות רכישת קרנות סל זרות אשר קונות, פיזית, כל אחת מהמניות הכלולות במדד הנעקב.

ניהול עצמי של החסכונות הפנסיוניים מאפשר אם כן ליצור זהות אינטרסים בין החוסך לבין מנהל החיסכון – משום שמדובר באותו אדם. הניהול העצמי מקטין את הנתח שינגסו “שותפי ההשקעה” הסמויים (מיסים למדינה, דמי ניהול והוצאות ניהול השקעות לגוף המוסדי), ומאפשר לכל חוסך להרכיב לעצמו תיק השקעות הוליסטי, המבוסס על רעיון מסדר אחד, בהתאם לצרכיו המיוחדים והספציפיים של החוסך,  והחולש הן על אפיקים פטורים ממס (השקעה לטווח ארוך) והן על אפיקים שאינם פטורים ממס (השקעה לטווח קצר).

דובוני גומי

אנטי-פטרנליזם, אנטי-קולקטיביזם

מעבר ליתרונותיה הפיננסיים המובהקים,  לרפורמת ה-IRA יש גם מימד ערכי חשוב. הייתי אף מרחיקה ואומרת שכאן טמון עיקר חשיבותה.

כשהמדינה מעבירה לאזרח את המושכות ומאפשרת לו להחליט כיצד לנהל את קניינו האישי, היא מבטאת הכרה באחריותו, וחשוב מכך – ביכולתו (הקיימת או הפוטנציאלית) – לקבל החלטות משמעותיות לגבי עתידו ולעצב את חייו במו ידיו.

זה מה שהופך את הרפורמה לחריגה כל-כך בנוף העשייה הפרלמנטרית: בניגוד לרבות מקודמותיה, היא לא מנסה “להציל אנשים מעצמם”. היא לא מבקשת לכלוא את הציבור בלול מסורג, שעה שאחרים פורשים עליו את חסותם ומקבלים החלטות עבורו ובמקומו.

במקום זה, היא מתקפת את הרעיון שבני אדם בוגרים מסוגלים לקחת תחום ידע מסוים, ללמוד אותו, וליישם אותו הלכה למעשה בחייהם, ללא גלגלי עזר, תוך שהם נושאים בתוצאות החיוביות או השליליות של בחירותיהם.

במובן זה, הרפורמה היא מנוף להעצמת סוכנות, אוטונומיה ואחריות אישית – שלוש תכונות חיוניות למי שחותר, למשל, להגיע לעצמאות כלכלית בגיל צעיר.

דווקא בגלל זה הרפורמה הזו הספיקה לעורר לא מעט ביקורת. קחו למשל את הברנש הזה, שטוען בלהט שמדובר בבכייה לדורות, שהרי רוב האנשים כלל אינם מסוגלים לנהל את החסכונות הפנסיוניים שלהם בעצמם, ואם יינתן להם החופש לעשות זאת הם יחריבו את החיסכון הפנסיוני שלהם כשיקנו ביוקר וימכרו בשפל – פועל יוצא של ביטחון עצמי גבוה, הבנה נמוכה בשוק ההון, סיבולת סיכון נמוכה מהצפוי, והיעדר חסמי כניסה או מבחני כשירות למסלול ה-IRA.

טענות ברוח דומה השמיע עורך הדה מרקר כבר לפני יותר מ-10 שנים; הוא בוודאי רואה בהרחבתה הנוכחית של ה-IRA ביטוי נוסף להתפרקות הממשלה מאחריותה לחיסכון הפנסיוני של אזרחיה, וגלגולה לשכם האזרחים הבורים והאומללים.

לטעמי, הביקורת הזו בעייתית.

ראשית, היא מתעלמת מהעובדה שמסלול ה-IRA הוא מסלול אופציונלי. איש אינו נדחף לשם בכוח, ולראייה, היקף הסכומים המנוהלים בקופות בניהול אישי עדיין קטן. החששות לפיהם עם ישראל ינהר בהמוניו לנהל את הפנסיה שלו רק כדי להחריב אותה במסחר ספקולטיבי מופרזים כשם שהם מתנשאים.

אפילו אם נקבל את הטענה שיהיו מי שיפגעו בעצמם בעקבות ניהול לא זהיר של החיסכון, דעתי היא שחולשתם או בורותם אינה סיבה עניינית להעניש את הציבור כולו. לפטרנליזם יש הצדקה ככל שהוא מופעל באופן כירורגי כלפי מי שזקוק להצלה מפני עצמו. כשהוא מופעל באופן רחב וגורף, אין לו הצדקה.

בעיני, הדרך האידיאלית להתנהל עם קופת IRA היא (1) להעביר כסף, (2) לקנות בכסף קרן מחקה מנייתית עולמית, (3) לבצע אוטומציה של התהליך (רכישה אוטומטית של יחידות בקרן בכל פעם שנכנס כסף חדש), ו-(4) לשכוח מקיומה של הקרן. על רקע זה, אפשר להתווכח עד כמה מכשיר ה-IRA אכן מיועד ל”משקיעים מתוחכמים ומבינים”. מכל מקום, הטענה היא שאין שום סיבה למנוע מהחוסכים להתנהל כך ולהקטין את בעיית הנציג בינם לבין גופי הפנסיה, אפילו אם יהיו פה ושם חוסכים לא-זהירים שייפגעו מכך.

הנקודה השנייה, והקריטית יותר, ממנה מתעלמת הביקורת הזו, נוגעת לאפקט ההרסני, הסמוי, של הגבלות פטרנליסטיות, ובתחום הפיננסי בפרט. פטרנליזם הוא ביסודו נבואה המגשימה (והמעצימה) את עצמה. קחו ילד קטן, גוננו עליו מפני העולם, חוגו סביבו כהורי-הליקופטר – וכעבור מספר שנים תקבלו אדם מפוחד, שונא סיכון, שלא יכול להתמודד עם הסכנות בעולם ללא חסותם של אחרים.

על אותו משקל, אם תמנעו מאנשים את עצם האפשרות לקחת אחריות על חסכונותיהם מחשש שהם בורים פיננסית, חסרי אחריות וזקוקים לניהול חיצוני, תגלו, למרבה החרדה, שרוב האנשים הם אכן בורים פיננסית, חסרי אחריות וזקוקים לניהול חיצוני. צרו מציאות שבה אנשים לא יכולים להשקיע את הכסף בעצמם, ותגלו לחרדתכם (או לשמחתכם — תלוי אם הבורות הזו שווה לכם רווח כלכלי או פוליטי) שגדל כאן דור שלם של אנשים שלא יודעים להשקיע את הכסף בעצמם.

במובן זה, עצם היכולת לנהל באופן עצמאי את החסכון מהווה תמריץ חיוני לרכישת ידע בסיסי על שוק ההון ולשיפור אוריינותו הפיננסית הכללית של הציבור.

כשציבור משקיעים בקיא ומיודע, שאינו נרתע משוק ההון ולא רואה בו עוד נחלתם הבלעדית של יחידי סגולה מעונבים, מקבל את היכולת לנהל את הפנסיה שלו באופן אישי,  המשמעות אחת: אינדיבידואציה של הפנסיה. איש איש והחלטותיו, איש איש ואחריותו.

במובן זה, אפשר לומר שרפורמת ה-IRA מבשרת את קיצו של עידן “הפנסיות של כולנו”. כשכל אחד יכול להחליט כיצד תנוהל הפנסיה שלו, אי אפשר עוד ללכת שבי אחר התפיסה של ציבור פסיבי, שבוי ומדוכא, שמביט בחוסר אונים על אחרים שעה שהם מנהלים את חסכונותיו באופן קולקטיבי.

הטענות שנשמעות מעת לעת על התנהלות גופי הפנסיה, על ניגודי האינטרסים שלהם, על השקעותיהם הבעייתיות, על היעדר השקיפות סביב החלטותיהם, על האופן שבו הם בוחרים להגדיל או להקטין את החשיפה לנכסים שונים במועדים שונים, על העובדה שבמסגרת התחרות ביניהם חילקו את חסכונות הציבור לכל דיכפין מבלי לבדוק כראוי את יכולת ההחזר שלו (ע”ע פרשיות תספורות החוב) – כל אלה ילכו ויתמוססו.

המחוקק העמיד כעת לרשות הציבור כלי יעיל, בדמות ה-IRA, שמאפשר לכל אחד לקחת שליטה מלאה על החסכונותיו ולאיין כל אחת מהבעיות הללו.

את האנרגיות הרבות המושקעות בזעם כלפי המדינה המתעלמת מ”אחריותה” לפנסיות של אזרחיה, או כלפי הכשלים השונים בהתנהלות הגופים הפנסיוניים וטייקוני המחמד שלהם, מוטב אולי לתעל כעת לפיתוח היכולות לנהל את החסכונות הפנסיוניים בכוחות עצמנו.

זה לא מדע טילים.

(*) גם בהיעדר מגבלת השקעה פסיבית החופש אינו מוחלט: במקרה שהחוסך בוחר להשקיע בניירות ערך בודדים, עליו להקפיד שלא לרכז יותר מ-10% מהחיסכון בנייר ערך ספציפי.  כמו-כן, ניתן לרכוש אג”חים שהונפקו רק במדינות עם דירוג אשראי גבוה, וכן יש הגבלה לרכישת אופציות מכר (PUT) בסכום של עד 5% מהכסף.

(**) יש היגיון מיסויי להחזיק את החלק מהתיק שתוחלת התשואה שלו גבוהה (קרי: הפלח המנייתי בתיק) באותם חשבונות שנהנים מפטור ממס, ואת היתרה להשקיע בחשבונות חייבים במס. אחרי הכל, ככל שהתשואה הצפויה מנכס השקעה גבוהה יותר, כך יש להגן עליו יותר מפני מיסוי.

אני לא יועצת או משווקת פנסיונית ואין לי רישיון לעסוק בכך. אין לראות בפוסט הזה משום המלצה, ייעוץ או שידול לביצוע פעולה כלשהי בחסכונותיכם הפנסיוניים או בנייר ערך כלשהו. אני בלוגרית חובבת ויש להתייחס לפוסטים שאני כותבת בהתאם.אזהרה: אני משקיעה חובבת. אינני בעלת רישיון ייעוץ השקעות או כל רישיון פיננסי אחר. התכנים באתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי או המלצה לביצוע פעולה בנייר ערך, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו הייחודיים של כל אדם. כל המסתמך על המידע באתר מבלי להיוועץ באיש מקצוע עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אלא אם צוין אחרת, אני מחזיקה או עשויה להחזיק בניירות הערך הנדונים בפוסט. גלישתך באתר מהווה הסכמה מפורשת לתנאי השימוש.


רוצים לעזור?
אתם מוזמנים לשתף ולעקוב אחרי בטוויטר או בפייסבוק, או להירשם כדי לקבל את הפוסטים שלי ישירות למייל. בנוסף, תוכלו להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמזון, להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר. 

155 תגובות

 1. אפשר להפוך קרן פנסיה ל- IRA, או שהכסף שהופקד בקרן פנסיה כלוא שם לעד?

  • אפשר באופן עקרוני להפוך קרן פנסיה לקופת גמל, ואת קופת הגמל להפוך ל-IRA.

   • זה אומר שאני יכול להתנתק מ”חבית הנפץ” של קרנות הפנסיה ולקחת את החלק שלי לניהול אישי כבר היום כך שכל הכסף שייך אך ורק לי בחשבון גמל משלי ?

   • שפם ארוך

    הבעיה שדמי הניהול בקרן פנסיה נמוכים יותר מדמי ניהול באירה.

    • זה לא בעיה זה חלק ממרחב הבעיה
     פתרון פנסיוני מורכב לדעתי מ
     -רכיב חיסכון
     -רכיב ביטוח

     והוא מושפע מ:
     -מצב משפחתי
     -מצב בריאותי
     – עלויות תפעול האפיק (דמי ניהול הוצאות ההשקעות)
     -העדפות החוסך מבחינת יכולת ניהול ושקיפות מודל ההשקעה

     מי שלא ימפה איפה הוא נמצא על המפה לא יוכל לקבל החלטה מושכלת
     ואין תשובה מוחלטת
     אני לדוגמא לא מתכוון לנייד קצבה לא ל Ira ולא ל קופג לפני שאני יודע מה העלויות שמתחבאות במהלך הזה מבחינת המקדמים ועלויות ביטוח אריכות הימים, עד אז מבחינתי רק קרנות השתלמות ו/או קופות גמל הוניות הן המועמדות, ואני אנצל בינתיים את העלויות הזולות של קרנות הפנסיה לטובתי

 2. לא הבנתי לגמרי –
  קרן פנסיה לא וקופת גמל כן? (ניתן לנהל ב ira)

 3. אז מי מרים את הכפפה ופותח קבוצת רכישה לחברי הקהילה? (:

 4. קשוח ומהורהר

  לטעמי את יוצרת מחלוקת מלאכותית. העולם לא מורכב רק מאנשים שיודעים ומתאים להם לנהל בעצמם וצריכים חופש פעולה ומאנשים שאין להם מושג ושצריך להגן עליהם. חלק לא מבוטל מהאנשים מסוגלים ללמוד את התחום אבל לא מעוניינים בהשקעת המשאבים. לדוגמא מתכנת או עו”ד שמשתכרים יפה מאוד. אין ספק שהם מסוגלים ללמוד להשקיע בעצמם (גם לפנסיה וגם בכלל), אך כנראה שרק למיעוט קטן יש את הכח/ זמן. בהחלטה ייתכן שמי שמתחזק קריירה מצליחה, רוצה דווקא שקט, ושינהלו עבורו את הכסף בכמה שיותר מקצועיות וכמה שפחות דמי ניהול. לדעתי מדובר בציבור רחב מאוד. דווקא בשביל הציבור הזה צריך פיקוח הדוק לשם צמצום ניגוד האינטרסים ובעיית הנציג. זאת להבדיל מציבור שאין לו מושג וצריך הגנה.
  שבת שלום.

  • תבדוק את כמות המתכנתים שיש בבלוג שלמדו לבד… מתכנתים זה עם שדי אוהב ללמוד חדשים וזה נמצא אצלו בדם. בכללי לא הייתי אומר שיש מקצועות שיש להם כוח פשוט יש אנשים עצלנים ויש כאלה שלא …

   • קשוח ומהורהר

    מה שאתה כותב לא סותר את מה שכתבתי. ברור שיש מי שמוכן ללמוד לבד להשקיע, ואולי זה ישחק לטובתו ואולי לא – הזמן יגיד (בהקשר זה אעיר שקראתי לא מעט מהפוסט כאן ואני מאמין בפילוסופית ההשקעה שמוצגת בבלוג). עם זאת, בכל מקרה הוא ישאר מיעוט, שכן הרוב המכריע של הציבור, בתוכו חלק ענק שיש לו את היכולת ללמוד להשקיע, מעדיף שמישהו אחר יעשה את זה בשבילו, במקסימום מקצועיות ומינימום דמי ניהול. בגלל ובשביל ציבור זה, לעולם יהיה צורך בתעשיית התיווך בשוק ההון ובמיוחד יהיה צורך בפיקוח יעיל עליה.

    • קשוח ומהורהר

     התכוונתי לרשום לא מעט “מהפוסטים”. ואגב, אני מכיר לא מעט מתכנתים שעושים בוכטות ואין להם מושג ירוק בניהול הכסף. בכל תחום יש כאלה ויש כאלה.

     • אצי משקיעה לבד. לומדת בעצמי גם מהסולידית וומהקהילה כאן. הייתי רוצה מישהו שילווה אותי בהחלטות וממש לא יועץ של הבנק.

  • קודם כל, יש בעיה שיש אינסוף דרכים לעשות דברים בצורה לא ישרה בלי לעבור על החוק ומעט מאוד פעמים אתה נתקל במישהו שממש עבר על החוק outright, אלא שהוא מצא פרצה ואז אנחנו צריכים לתקן את החוק בדיעבד. (את זה אני אומר מהנסיון שלי כמישהו שמתעסק ברגולציה בבנק השקעות גדול)
   דבר שני, כל אחד יכול להמשיך להשתמש בפנסיות הרגילות, לא? לא ראיתי שזה היה חלק מהפרסום שלה. די נמאס שיש כסף שנלקח מאיתנו ועובר לידיים של אנשים ש״מנהלים״ אותו עבורנו. לכל מי שרוצה לנהל את הכסף שלו בעצמו זו בשורה. כל מי שלא מזיז לו יכול להמשיך ״להנות״ מהשירותים שמוצעים עכשיו.

 5. תודה רבה!
  יש לי שאלה בנוגע לניהול קופת גמל ןרש מהשקל הראשון – בבדיקה (לא מעמיקה, מודה) שעשיתי עם בית השקעות אחד או שניים, לא ניתן היה לפתוח קופה כזו אלא לאחר הפקדה של סכום כסף מינימלי (100K במיטב דש, למשל. ו50K אם אני זוכר נכון מה שנאמר לי בשיחה עם IBI).

  בפוסט ישנה התייחסות לכך שניתן יהיה לעשות ניהול מהשקל הראשון כשכיר, ושהיה אפשר לעשות זאת כעצמאי. אם כך, אשמח לשמוע איפה אפשר לעשות את זה מבלי לעשות הפקדה ראשונית שכזו (שכרגע לא ממש מתאפשרת לי) – אני גם שכיר וגם עצמאי, כך שאשמח לשמוע על שתי האופציות.

 6. כרגיל פוסט מאלף, מתומצת ומאיר עיניים.
  בהנתן חוק “פנסיה חובה” כיצד יכול אדם להפוך את ה-IRA למכשיר הפנסיה שלו? כלומר, האם ניתן להפקיד את הפרשות העובד והמעביד לגמולים ופצויים לקופת גמל IRA? כיצד מנוהלים כספי הפצויים במקרה זה? או, האם מדובר על הפקדות נוספות, מעבר לאלה המוכתבות על ידי חוק “פנסיה חובה” שהחוסך מפקיד ל-IRA? אם זו הדרך המותרת, אזי עדין אין כאן מענה לנושא נהול הפנסיה באופן עצמאי.

  • הרעיון הוא שניתן להפנות אל כלל ההפרשות לקופת IRA, ממש כשם שאפשר להפנות לכל קופה אחרת. המגבלה היא שאת הכספים ניתן לנהל כאמור באופן פסיבי בלבד, וכמו כן אסור לצבור יותר מ-5.2 מיליון ש”ח.

   • כן…… אבל פסיכולוגיה היא מרכיב בניהול השקעות. אני מעדיף להתווכח עם בתי השקעות על עמלות שינהלו לי ולא להתעסק עם זה בעצמי.שהם ינהלו ואני אלך לים(-:

 7. לא הצלחתי להבין עד כה, האם אפשר להעביר את כל הפנסיה לקופת גמלira ולעשות את ביטוחי הפנסיה בנפרד?

 8. מדי פעם , הפוסטים שלך בהחלט חשובים. זה אחד המקרים. שאפו.

 9. איך מתיישב נושא מס הירושה האמריקאי על זרים באחזקה של תעודות סל וקרנות בקרן הIRA.

  • נקודה חשובה. זה לא מתיישב. IRA שקופה מבחינת ה-IRS 🙂 כלומר, דיבידנדים שמשלמות קרנות סל אמריקניות עדיין יתקבלו לאחר ניכוי מס במקור, גם אם הקרנות מוחזקות במסגרת IRA! אפשר להניח שכך יהיה גם לגבי מס ירושה. דרך אפשרית להימנע מכך היא לרכוש קרנות סל שאינן מחלקות דיבידנד אלא צוברות אותו למחיר הקרן, ושאינן חשופות למיסוי אמריקני. באופן כללי אני בדעה שקרנות סל אמריקניות באופן כללי אינן מיועדות להשקעה על-ידי ישראלים.

   • למה את בדעה זו? (קרנות סל אמריקניות אינן מיועדות להשקעה על-ידי ישראלים)

    • בעיקר משיקולי מס, שאינם מטיבים עם משקיעים זרים (non resident aliens).

     • דורין, תוכלי להרחיב קצת על שיקולי המס הללו?
      בנוסף, האם היית מייעצת אחרת לאמריקאים תושבי ישראל?
      לאחרונה הבנתי שלאמריקאים תושבי ישראל יש בעיותיות מיסויית עם קניית קרנות נאמנות ישראליות/ לא אמריקאיות. הייתי שמח לפוסט שיוקדש לנושא המיסוי.

     • FI_Yaacov כתב אצלי פוסט אורח מצוין בנושא.

   • אני מבין שאין מס במקור על IRA, אז למה ממליצה לשים שם מניות כגון MSCI?
    לפי דעתי הפוך לשים שם מניות\ אג”ח שמשלם קופון כיוון שעליו צריך להגן מפני רשות המיסים?
    איפה הטעות שלי?

 10. בפעם האחרונה שבדקתי (קיץ 2016), כל החברות אפשרו פתיחת תיק ira רק למי שיש לו מראש סכום של שש ספרות בחיסכון.

  אשמח להתבדות ולשמוע שהן “ריככו” את התנאים.

 11. האופטימית

  השאלה היא, האם עדיף לשכירים שעוד לא הגיעו לעצמאות כלכלית לעבור לקופת גמל על פני קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. אלו כוללים ביטוח אובדן כושר עבודה שמגן על העובד שטרם הגיע לעצמאות כלכלית. לכן זה נראה לי בשורה חשובה מאוד אך כל עוד היא נוגעת לקופת גמל בלבד ולא גם לקרנות הפנסיה זה עוד לא אופטימלי ליישם את זה.

  • ביטוח אובדן כושר העבודה שאת מקבלת במסגרת קרן הפנסיה שלך עולה לך כסף שנלקח מהקופה שחסכת. האם תבחרי לעבור לקופת גמל בניהול עצמאי, תוכלי לרכוש את ביטוח אובדן כושר העבודה באופן עצמאי באחת מחברות הביטוח הישראליות העוסקות בתחום.

   • בא תבדוק עלויות של ביטוחים פרטיים בגיל 20 עד גיל 60 ואולי תופתע כמה קרן הפנסיה יעילה יותר בתחום הנל ממה שנדמה לך

 12. היי, אז אם בקרן פנסיה וביטוח מנהלים יחד אני אמור לקבל יותר מ4K לחודש אני יכל להפנות מעתה ואילך את כל הכספים שהמעביד מפריש לקרן פנסיה וביטוח מנהלים לקופת גמל במסלול IRA? או שאני לא מבין נכון? תודה..

  • 1. כשכיר, אתה יכול עכשיו להפנות את הכספים ל-IRA מהשקל הראשון, אבל חייב לנהל אותם באופן פסיבי.
   2. אם, כשכיר, חסכת מעל מיליון ש”ח בקופה והבטחת קיצבה של 4,418 ש”ח בחודש, אתה יכול להפנות את יתרת הכספים ל-IRA ולנהל אותם (כמעט) איך שאתה רוצה.

 13. הצגת בקצרה שאלה משמעותית שלא ברור לי איך עונים עליה –

  כיצד לשקלל את היתרונות של השקעת IRA שהסברת בפירוט, אל מול היתרון המובנה של אג”ח מיועדות שעליו אוותר אם אבחר לעבור מקרן הפנסיה שלי לטובת קופת גמל אותה אנהל בעצמי. ממש לא ברור לי לאיזה צד נוטה כף בשקלול הזה, וגרוע יותר, אין לי כלים לדעת איך לנתח אותו.

  (בנוסף יש את העניין הביטוחי בראם הפנסיה שהזכיר מגיב קודם – אני בכוונה לא מתעכב עליו כי אני יודע שאת דוגלת בהפרדת השקעות מביטוחים, לכן אין כאן בעייה מבחינתך. אבל אג”ח מיועדות זה השקעה נטו, וכאן אני ממש בדילמה ואשמח לדעת איך את מציעה לגשת אליה).

  • עזרו לי יהודים רחמנים.
   או אנשים שאינם יהודים ו/או אינם רחמנים.

   • לטווח ארוך ההחלטה הנכונה היא הימור
    כי מה יקרה בדיעבד בעוד 40 שנה
    מה יחשוב הרגולטור ואיזה אפיק יתברר כעדיף זה כמו להטיל מטבע
    אתה צריך לשקלל עלויות מלאות (כי פנסיה כוללת ביטוחים מוזלים) ולהוסיף את פקטור אובססית השליטה שלך (שזה ביננו קצת אשליה)
    ואז אם אתה לא אל הורי נטול זוגיות ומובטל
    תגלה שאתה תעדיף לחלק בין 80/20 ל 50/50 בין האפיקים

    אני לא הייתי זורק את הפנסיה לפח רק בגלל שיצאה עכשיו תקנה ובכלל שכותבת מסויימת בבלוג מסוים לא אהבה אף פעם פנסיה, וגם לא היה לה (בארץ) אף פעם פנסיה וגם הצבירה שלה אם היתה עד גיל 30 היתה זניחה
    תבדוק טוב אם אתה שכפול שלה …

    • אם אפשר יהיה לקבל תגובה מעט יותר עניינית זה בכלל יהיה נהדר.

     • בסך הכל הוא צודק, וקשה לדעת מה יהיה. הדבר הטוב ביותר זה להשוות עמלות (ואם אתה מעוניין בביטוח אז גם את העלות הנפרדת)
      אצלי המעסיק משלם על הביטוח והעמלות נמוכות מאוד, אז כנראה שלא ישתלם.
      יתכן שאצלך יהיה אחרת.
      את אלמנט השלעטה אני משיג בהשקעות מחוץ לקרן הפנסיה.

   • יוני, האג”ח המיועדות הן לא בהכרח יתרון. נכון שהן מבטיחות תשואה של 5%~ אבל:
    1) כבר עכשיו יש שינוי חקיקה שמקצה אחוז נמוך יותר מהאג”ח לחוסכים צעירים ואחוז גבוה יותר לחוסכים שקרובים יותר לפנסיה
    2) קרן מחקה מדד מנייתי כמו S&P500 נותנת תשואה ממוצעת של לפחות 7% אז מה אתה מעדיף?…

 14. אם יש לי היום פנסיה / ביטוח מנהלים, אני עדיין לא יכול לנהל אותם ב-IRA, נכון?
  אם אין לי כרגע קופת גמל, האם נחתן לפתוח אחת? אני מכיר רק את הפורמט של קופ״ג להשקעה שנפתח לא מזמן, אבל זה לי מחליף את החיסכון הפנסיוני הקיים. האם ניתן להפקיד את ההפקדות הפנסיוניות של המעסיק לקופ״ג חדשה בניהול אישי?

  • קופת הגמל הנזכרת כאן *איננה* “קופ”ג להשקעה”. קופ”ג להשקעה זה מוצר חדש, הוני, שנועד להוות חלופה לפוליסות החיסכון (הלוואי שהיו קצת יותר יצירתיים שם במחלקת הקופירייט של משרד האוצר, זה כאילו הם רוצים בכוונה לבלבל אנשים). קופת הגמל הרגילה היא מכשיר חיסכון לטווח ארוך, קיצבתי, שמקביל לקרן הפנסיה ולביטוח המנהלים, אך נבדל מהם בכך שהוא לא כולל מרכיב של ביטוח, אלא השקעה נטו. לשאלתך ניתן לנייד קרן פנסיה או ביטוח מנהלים לקופת גמל ואת קופת הגמל להפוך ל-IRA. זה לא ייעוץ/המלצה לעשות זאת.

   • הי סולידית, דגש חשוב מאד שכדאי לציין בפני הקוראים כדי לא להטעותם: קופת גמל לתגמולים ולפיצויים אינה משלמת קצבה!הכספים אמנם קצבתיים, אבל הקופה לא משלמת אותם! הדרך היחידה לממש את הקצבה היא בניוד לתכנית פנסיונית משלמת קצבה: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. על הקוראים לדעת שהחזקת כספי תגמולים בקופת גמל כשאין קרן פנסיה/ביטוח מנהלים פעיל/ה עלולה לכלוא את הכסף שכן חברות הביטוח לא ששות; בלשון המעטה; לקבל כספי קצבה ולשלם אותם באופן מיידי. שכן הדבר גורם להן לבעיות אקטואריות. במקרים שהן כן מסכימות הן “קונסות” את החוסך במקדם קצבה גבוה.
    אז שימו לב!!!

    • אני חוששת שאתה טועה. בכוונת רשות שוק ההון לאפשר תשלום קיצבאות ישירות גם מקופת גמל, מבלי שהחוסך יידרש להעביר את הכספים לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים. הקיצבאות ישולמו כאנונה למשך 20 שנה (240 חודשים). התנאי לתשלום הקיצבאות הוא שהחוסך יירכוש ביטוח אריכות חיים למקרה שתשלומי האנונה יסתיימו בטרם עת. הביטוח צפוי להיות יקר יותר ככל שתשלומי האנונה גבוהים יותר ותקופת התשלום קצרה יותר. “סולידים” שממילא חוסכים המון בשוטף ומייצרים את הפנסיה שלהם בעצמם יכולים להסתפק בתשלומים נמוכים מהקיצבה וכך לחסוך בעלות הביטוח.
     ראה טיוטת חוזר גמל 2015-89 של הממונה על רשות שוק ההון “הוראות לתשלום קצבה מקופת גמל לחיסכון” מתאריך 21/04/16 (קישור לקובץ DOCX).

     • בתור ילד לאב חובב השקעות בשוק ההון אני חייב לציין שיש יתרון גדול לכך שחלק מהקצבה יהיה בניהול חיצוני , אגם יכול להגיע לגיל 80 כשאינו סיעודי אבל יכולתו לקבל החלטות מושכלות אינה מדהימה ומוכנותו לתת לילדיו לנהל את כספיו גם לא גבוה.
      אנחנו מאוד שמחים שלהורינו יש קצבה ממקור חיצוני שמשלים את הטעויות שלהם בניהול כספיהם, נכון שזה לא קרה בין ליל בגיל 65 אבל 15 שנה לפרישה יש יתרון לקצבה המנוהלת, וזה למרות שרמת ההוצאה שלהם מאוד נמוכה

     • חוסך צעיר

      היי דורין,

      קראתי את טיוטת החוזר שצירפת. הקצבה החודשית מחושבת לפי הנחת תשואה שנתית נטו מדמי ניהול של 4%. בתור אדם צעיר, כמובן שאיני יכול לדעת מה תהיה סביבת הריבית כשאגיע לגיל פרישה, אך לצורך הדיון אם נניח שהיא תהיה נמוכה כפי שהיא כיום, מדובר בהנחה בלתי סבירה, המביאה להתגברות הסיכון להפעלת ביטוח אריכות החיים (לאור פרופיל הסיכון הראוי לגיל זה), ולכן להתייקרות הפרמיה.

      שאלתי היא כזו – האם ניתן למשוך את מלוא ההשקעה בגיל הפרישה בפטור ממס, ולהחליט בעצמי איזה מקדם קצבה מתאים עבורי?
      אם אני מבין נכון, העלות של אסטרטגיה כזו היא תשלום מס על הרווחים שנצברים לאחר גיל הפרישה, אך ממילא פרופיל הסיכון בגיל זה מגלם תוחלת תשואה נמוכה יחסית.

     • דורין
      קראתי את החוזר , ולא כתוב בו תאור משמעותי של ביטוח אריכות הימים
      לדוגמא מה היא הקצבה אחרי ה 240 קצבאות, ומה התעריף
      יש יותר סמני שאלה עדיין מאשר תשובות
      נראה לי שיש סיכוי סביר שמקדמי הפנסיה ותעריפי הביטוח יהיו יקרים מאשר מקבילת קרן הפנסיה

 15. יש לי שאלות אליך מתחום המוסר/יעילות.
  כל האנשים שינהגו כפי שאת מציעה כולם מהראשון עד האחרון ירוויחו יותר מהממוצע של השוק או תהה להם התפלגות גאוסית שחלקם יעשו יותר וחלקם פחות וחלקם הרבה יותר או הרבה פחות? ובכלל כל אלו שירוויחו יהו גם כאלה שיפסידו נכון? עכשיו אם מדברים על השקעות רגילות שלא לצורך פנסיוני זה מצוין אני בעד. זה החיים זה נכון וכך צריך להיות. אבל פנסיה נועדה לשלב בחיים שבו האדם כבר אינו מסוגל יותר ליצר הון או אפילו לקבל החלטות. ואת לא רואה בעיה מובינת בכך שדווקא בשלב הזה את תחיי על חשבון הפסד של האחר או יותר גרוע סבלו?
  עכשיו למה דווקא בחיסכון ובהשקעות שיהיה יתרון לאלו שמבינים בזה? למשל למה שלא תטוסי באוירון שאת מטיסה? ובונה גם? או ברפואה? מה שתדעי לרפא לבדך? תתרפאי השאר? אללא ירחמו? תתקני את המעלית בבניין שאת גרה בו?
  ושאלה אחרונה איפה היו ההשקעות הנבונות שלך לולא התערבו המדינות וסבסדו ותמכו במערכת הבנקאית ומערכת ההשקעות ב2008 לאורך ולרוחב של העולם המערבי? ולמה את חושבת שזה בסדר שהמדינה מהמיסים של כולם (גם של המנקה הקולמביאנית שהגיעה איך שהוא לניו יורק שהיא בכלל לא יכולה להבין את מה שכתבת כאן) בכדי שאת תוכלי לשמור את ההשקעות שלך בקרנות בלי שימחקו כפי שהן היו נמחקות לולא לקחו ממנה את הכסף בכדי לתמוך בך?
  לא כל סולידאריות היא גולג סוביטי. צריך לתת חופש בחיים וחופש כלכלי ויכולת לאנשים להרוויח ולהפסיד אבל ישנן נקודות קצה שבהן הסולידאריות חשובה ביותר. למשל קיום בשלב השלישי של החיים למשל בעת מחלה למשל לאנשים נכים וחולים למשל לדאוג לחינוך וסיכוי טוב לכולם. בין לבין יש המון מרחב לשוק החופשי ולחופש בכלל.

  • כדי להבטיח רווחה בשלב השלישי של החיים, יש לוודא שהכספים בשלב הראשון והשני של החיים:
   1) מושקעים תוך נטילת סיכון הולם (קרי, סיכון שיש, בתוחלת, פיצוי עבור נטילתו).
   2) מושקעים תוך צמצום מרבי של עלויות היקפיות (דמי ניהול, מיסים ועמלות תפעול) באופן שמבטיח שמקסימום תשואה תישאר בידו של החוסך.
   IRA, בניהול נכון, מאפשר לטעמי להשיג את שתי המטרות הללו.
   העובדה שאתה סבור שכמשקיעה פסיבית אני חיה על חשבון האחר מראה שאינך מבין את הבסיס הדוקטרינרי של השקעה פסיבית. השקעה פסיבית מבוססת על חיקוי השוק, קרי, חיקוי התנהגותם המצרפית של מיליוני משקיעים ברחבי הגלובוס. אין כאן מימד של משחק סכום אפס כמו שיש בהשקעה אקטיבית.

   • השוק לא היה קיים לולא המדינות התערבו ב2008. כל התיק שלך היה נהיה אפס. ניסים טאלב בספר שלו נדמה לי מזכיר את הבורסות של סאן פטרבורג ושל בראזיל ושל וינה ועוד כמה שנמחקו במלחמת העולם הראשונה. שזה נועד להציל את החסכון שלך? זה לגיטימי לקחת כסף ממיסים של אחרים. ושאת נדרשת לתת מיסים ותמיכה להציל אחרים זה לא. זאת שאלה מוסרית. אבל גם של יעילות מצרפית. את רוצה להגיד (ואני מוכן לבחון את זה ) שאם כל החוסכים רק בישראל וישקיעו השקעה פאסיבית הם כולם יוטב מצבם? בהנחה שהם בכלל מסוגלים או מעונינים להשקיע בעצמם? לא הרווח של האחד בא על חשבון מישהו. וזה מצוין. זה לא רע. אני לא חושב שאני ואת צריכים ללכת באותם מכנסים. אבל סולידריות זה לא רע. בטח עם חלשים וחסרי ישע ולא בכל פעם שהמדינה כופה סולידריות כזאת זה עוולה.
    אני פשוט חושב שזה חובה של החברה לדאוג לאנשים בגיל השלישי בואדי לקראת סופו. ללא קשר ליכולת שלהם לנבא את התנהגות השוק בהיותם בני שלושים. בדיוק כפי שאנחנו למשל לא דורשים מתינוקות להתמודד עם קשיי החיים. ויש לי ספקות רצינים מאד לגבי אסטראטגיות השקעה מאד ארוכות טווח מנצחות של אינדיוידואלים (גם תאגידית…).

    • אם היית קורא את הספר של ניסים טאלב היית יודע שהתפלגות של רווחי ההשקעות לא תהיה גאוסיינית.

    • אתה יוצא פה בהנחה שהיא וליברלים שכמותה בעד החבילות שממשלת ארה”ב נתנה לחברות וזה שגוי.
     אמרת שלא מצפים מתינוק בן יומו להסתדר לבד, נכון – מצפים מההורים שלו לדאוג לו. המדינה מפרישה 150 שח לילד. חוץ מזה, שלזקנים הייתה את האפשרות לחסוך לחלק האחרון בחייהם, אבל לחלק מהאנשים חשוב לשמור על רמת חיים גבוהה משהם יכולים להרשות לעצמם.

    • הטענה שהשוק לא היה קיים אלמלא ה”מדינות” התערבו ב 2008 היא קשקוש,
     מה שקרס ב 2008 זה מערכת הבנקאות (סיטי ליהמן) ולא החברות היצרניות הספציפיות שאנשים החזיקו מניות שלהם (אפל, IBM וכו’).
     ה”מדינות” חילצו את מערכת הבנקאות, כי זה חלק מהמערכת השלטונית. קריסת הבנקאות משמעותה קריסת מנגוני העברת הכספים שהיא חלק משרותי הממשל, ולא קריסת מנגוני יצירת הערך ( החברות היצרניות).

 16. קרנות אידאליות לקופת גמל IRA הן קרנות איריות שצוברות את הדיבידנד לתוך הקרן באופן אוטומטי (במקום לחלק אותו לחשבון כך שתאלצו להשקיע אותו מחדש). בנוסף, הן אינן חושפות את המשקיע לסכנת מס ירושה.

  שילובים פופולריים לקרנות איריות צוברות, זולות ורחבות:
  IWDA + EIMI (ביחס של 90:10)- השקעה בכל העולם בהתאם למשנתה של הסולידית.
  CSPX – השקעה במדד S&P 500 האמריקאי.

  האופציה הראשונה רחבה יותר, האופציה השניה מעט זולה יותר. בהצלחה.

 17. אני חושב שהכותרת וגם התורם מטעה
  1. זה לא סוף כי עם כל הכבוד מחר בבוקר וגם ב 5 השנים הקרובות מסלולי פנסיה מנוהלים בקרנות פנסיה ביטוחי מנהלים וקופות הגמל ישארו בנוף ויהיו רוב
  2. הטענה שכאילו חוסך א ממן את הפנסיה של חוסך ב היא לא נכונה ובגלל שהכותבת אינה בורה בתחום זו גולש תעמולה נטו,
  הצבירה של כל חוסך בקרן הפנסיה היא אישית לפי מסלולי ההשקעה שבחר , הביטוחים הם קולקטיבים ויש לכך יתרון מובנה שהם זולים להתפלא, ני שאין לו אנשים שתלויים בו כלכלית או שאינו עובד ( הכותבת) יעדיף לא להיות קרן פנסיה
  3. עיקר הנזק של קרנות הפנסיה הינן מהאיזון האקטוארי והוא בימינו נגרם מהתעריפים לא נכונים של אובדן כושר עבודה והאוצר כבר הכריזה יתוקן , יחס ההון של הפורשים לעמיתים הוא 1:10 כך שאפילו הנזק שעלול להיווצר מהשקע התוכניות הפנסיה של הפורשים הינו עשירית מערכו עבור הפורש ( נניח שהפורש מושך 4 אחוז אבל מייצר רווח של 2 אחוז אותו הפסד של 2 אחוז מהווה כ הפסד של 0.2 אחוז לעמית הפעיל, אז אם כל הכבוד לאמונה הדתית בליברטיאניזם כדאי לפעמים לומר עובדות ולא לדברר אמונה
  , לגיטימית ככל שתהיה, או לפחות לא לטשטש בין אמונה לעובדות.

  האפשרות לבחור והאפשרות להחזיר מספר אפיקים ולהבין מה מתאים לחוסך לבד זה יתרון גדול ועל כך אין חולק

  • אין צורך בכל הלכלוך הזה. בוא נישאר קלאסיים.

   • אין שום לכלוך בתגובה שלי
    זה שהסולידית מציגה טענות שמקורן באידאלוגיה כעובדה
    זו הביקורת שלי , לא קראתי לה בשמות או טענתי שעמדתה לא לגיטימית, פשוט לא צריך להפוך כל עובדה לנימוק לאמונה , וזה מה שהיא עשתה כאן.
    בשעתו הייתי קורא את הבלוג של מנהל הגמל של איביאי, גם הוא נהג לכסח את קרנות הפנסיה, כח לאיביאי אין קרן פנסיה

 18. אז איך מעבירים את הביטוח מנהלים שלי לIRA?

 19. רחל מונטרייל

  Iדורין שלום רב.
  הנני עוקבת אחריך כשנה והשכלתי.
  שאלתי מורכבת ביותר .
  כל השקעותי הן בארה”ב,אני ישראלית תושבת חוזרת ןתיקה ,פטורה ממס הכנסה ל10 שנים על הכנסות בחו”ל.
  מאחר ואין לי קופות גמל ופנסיה ,חייתי בחו”ל.הכנסותי ועתידי תלויים אך ורק בהכנסותי מאגחים קרנות סלים etf בארהב”.אני בגיל מאד מתקדם.כיצד להבטיח את כספי שהדוד סם לא ירש את כמחצית מהשקעותי בארהב.
  בארץ אינני משלמת מס הכנסה כי יש לי פטור. אני משלמת.מס על דיוידנדים ואגחים.מעולם לא חייתי בארה”ב.
  אני אובדת עיצות
  האם מישהו יכול לעזור
  רחל
  תודה

  • את זקוקה ליעוץ רואה חשבון ולא של הסולידית

   1. כמה שנים נשאר לך עד סוף הפטור ?
   2. מה רמת ההוצאות החודשיות שלך ?
   3. האם את מוטרדת ממס ירושה כי את מבוגרת /חולה ויש לך יורשים שתלויים בך אן שאת מעוניינת להוריש להם ?
   4. אזרח זר יש לו פטור מ 60 k $ בלבד

   בלי לקחת אחריות ,
   נניח שאת צריכה 5 אשח לחודש הוצאות
   אז בשנה את צריכה 60 אשח ול 10 שנים את צריכה 600 אשח,
   הפטור ממס ירושה הוא עד כ 250k שח.
   אז אם הייתי במקןמך הייתי משאיר בארהב תיק שביין 240 ל 600 אשח, והייתר בקרנות ישראליות או איריות, מאחר והמכירה פטורה ממס אין לך הפסד.
   לגמי מס ירושה בדכ etf אמור להיות פטור
   אז אולי יש פחות ממה לדאוג
   ויש גם אפשרות של הקמת חברה משפחתית או נאמנות, אבל כל זה מצריך מומחה מיסוי לישראלים שמשקיעים בארהב.
   בהצלחה

   • 1. מס ירושה לא נאכף מעולם על אף אדם שאינו אזרח/תושב ארצות הברית בכל כדור הארץ שלא החזיק בנכסי נדל”ן ו/או לא היה בעל מניות מהותי בחברה אמריקאית.
    2. הוא חל גם על ETFים אפילו אם הם מוחזקים בחשבון בארץ ואם וכאשר הוא ייאכף מחזיקי ה-ETFים האמריקאיים ייפגעו ממנו.

    • השורה התחתונה

     שתתיעץ עם רואה חשבון מומחה
     ולא איתי/אתך/הסולידית

     לגבי etf לפי מה שפורסם בפורום etf א ריקאי אינו ממוסה
     וכנל קרנות ישראליות או איריות

     ולגבי זה שזה לא קרה עדיין, הרבה דברים לא קרו עד שקרו
     והחוק היבש כן ברור והגישה האמריקאית של תפיסת משתמטים ולהכריח גופים פיננסים לשתף פעולה רק. תופסת תאוצה, אבל מותר להיות אופטימי בכסף שלך.

    • היי דעת,
     אני מכירה מקרה אחד, לא יחיד לדעתי,
     של אדם, לא אזרח ארהב,
     נטול נדלן בארהב, ולא בעל שליטה בחברה אמריקאית,
     שהיה לו תיק מניות מכובד, אבל לא ענק, בבית השקעות אמריקאי.
     כשהוא נפטר ממשלת ארהב דרשה מס של 50% כדי לשחרר את התיק ליורשים.
     ):

     • יש בתי השקעות שמחייבים את המשקיעים להציג אסמכתה של תשלום מס ירושה לפני שהם משחררים את הכסף (אינטראקטיב ברוקרס לא!).
      במקרים האלו המשקיע יוזם מעצמו תשלום מס שכזה וזה לא נאכף ע”י ה-IRS.

      תבדקי איפה היה החשבון של אותו האדם ותראי מי בדיוק חייב אותו לשלם את מס הירושה, ה-IRS או בית ההשקעות עצמו…

     • ציטוט מתשובה של IB
      Quote:
      Regarding US estate tax, there is a lot of misinformation on this subject being published on the Internet. US estate taxes are for US residents with assets in the United States. There is no estate tax for customers outside of the US. In fact, we don’t even get involved in estate taxation for US customers either. The best way to describe this is to detail how we handle a customer’s sudden passing:

      If a customer either within and/or outside of the US passes suddenly, we ask for the next-of-kin in the family to provide a copy of the death certificate. We would also ask for any documents that could be from the Courts, which may inform us who is the rightful owner of the assets after the customer’s death. After receiving the documents, we work with the appropriate person in your family to create an Estate account, and then we encourage them to either liquidate the holdings, and withdraw the funds. Or, they could also transfer the account contents to another broker, if simpler. Either way, there is no estate taxation, nor services related to estate taxes done by Interactive Brokers. We can unfortunately confirm that it happens frequently that a customer passes suddenly, including thousands of our Non-US customers, and our procedure is always exactly as described above.

      We hope this helps to clarify.

      Regards,
      Melissa-Interactive Brokers
      and

      השורה התחתונה, הם מייצרים חשבון ירושה על שם המוטבים, הם לא גובים מס ולא מדווחים למס הכנסה האמריקאי.
      זה נשאר בין היורשים ל חוק האמריקאי ולמס ההכנסה האמריקאי
      do you feel lucky ? punk !

  • שלום רחל, חיפשתי בפורום ומצאתי מסמך של וואנגארד שדן בבעיה
   https://vanguardcanada.ca/documents/mitigating-clients-us-estate-tax-exposure-en.pdf

   לפי החברה, השקעה ב ETF שאינו מאוגד ב ארה”ב (not us situs) אינה מפעילה את ה US ESTATE TAX
   ולכן בלי נדר ובלי לסמוך לא על הבנת הנקרא שלי או אמינות וואנגארד (שהיא דווקא אמינה למדי)
   נראה שהשקעה קרנות מחקות לא אמריקאיות (ישראליות, איריות ,קנדיות) לא תיצור בעיה מס, אולם
   לפחות במקרה הקנדי אין לי מושג מה החוק שם אומר על זרים שמשקיעים שם, לגבי אירלנד יש לפי הבנתי פטור, ובארץ אין (עדיין, אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד) מס ירושה

   לפני שאת פותחת חברה משפחתית פשוט תתייעצי, אני באופן אישי (כמעט) איני מושקע ישירות בארה”ב ולא פתחתי חברה משפחתית 🙂 אבל לא פניתי ליועץ מס , יכול להיות שהפתרון של להעביר לקרנות שמאוגדות במקום אחר מספיק יעיל.

 20. “לא ניתן היה לנהל אישית, אלא במקרים שבהם השכיר כבר צבר בקופת גמל “רגילה” סכום העולה על מיליון ש”ח”

  תיקון: שכיר לא היה רשאי לנהל אישית טת החיסכון גם אם היה לו סכום של מעל מליון ש”ח (או כל סכום אחר) בקפת גמל רגילה.

 21. בפנסיה בררת מחדל דמי הניהול נמוכים משמעותית מקופות הגמל בניהול אישי …האם לא עדיף להשאיר את הכסף שם מאשר להעביר אותו לקופת גמל עד אשר יאשרו בתקווה ira גם בפנסיה

  • פנסיה מכילה גם ביטוחים כך שההשואה צריכה להיות מול שילוב של קופג + ביטוח חיים + אכע
   בנוסף בפנסיה יש גם מרכיב של דמי ניהול השקעות שהוא עד 0.25 אחוז מהתשואה ושקיפות נמוכה
   אז ללקוחות שונים במתבי בריאות משפחה גיל וסיבולת סיכון יש תשובות שונות, הסולידית כותבת מנקודת מבט ליברטריאנית אל-הורית של מי שאינו עובד מגיל 35 זה יוצר העדפה לira

  • נקודה מצויינת.
   נראה לי בלי להיכנס לחישובים עדיין, שקרן פנסיה ברירת מחדל עדיפה על IRA מ3 טעמים:
   1. דמי ניהול נמוכים יותר
   2. אג”ח מיועדות
   3. ביטוחי חיים ונכות קולקטיביים​ (זולים משמעותית מביטוחים פרטיים זהה).

   • אני סבור כמוך, אבל זה כי יש לי אשה + ילדים קטינים ואני עובד, יכול להיות מאוד שההעדפה שלי היתה שונה לחלוטין במצב אישי שונה

   • מסכים עם כל הנקודות ומוסיף נקודה נוספת משלי: חלק מקופות הפנסיה מאפשרות מסלולי השקעה “עוקבי מדדים”, כך שהיתרון של הקופות הגמל IRA מצטמק עוד יותר.

    • לעניות דעתי

     הבעיה ב’פנסית ברירת מחדל’ היא שהמסלולים גרועים, אפילו אלו שמתהדרים בנוצות פסיביות וחיקוי מדדים זרים. כך שאולי העלות נמוכה אך גם העליה, זאת לעומת השקעה ע”פ אסטרטגיה פסיבית דרך IRA.

     • מאחר ואין שום אפיון של המקדמים וביטוח אריכות החיים מעבר לקופג מנוהלת או ira היא כרגע בגדר הימור
      ואם מי שמשקיע ב ira משקיע מעט כסף ובתדירות אפילו רבעונית ב etf זרים
      הוא ישלם הרבה אחוזים מהונו על הוצאות ההשקעה

      בשוק ההון לפעמים צריך להיאזר בסבלנות גם אם זה אומר “להחנות” את כספך בקרן פנסיה למשך שנתיים עד חמש

 22. האם אפשר לפתוח קופת גמל במסלול IRA , נוספת לקרן פנסיה קיימת?

 23. תודה טראפ
  המלץ לי נא על מומחה מיסוי בארץ.,
  אם אקים חברה משפחתית או נאמנות אשלם כאן את המיסים?
  אם אעביר את כספי לארץ אשלם מס הכנסה על השקעות מקומיות שאינן מניבות רווחים,או מעט מאד.
  בתודה
  רחל

  • אני לא הייתי זקוק עדיין למומחה מיסוי, אני מציע לך להיכנס לפורום וחפש שם “מומחה מס” בחיפוש, ולהוציא שאלה בשירשור הרלבנטי
   בהצלחה לך

 24. נשמח לשמוע מה את ממליצה לעצמאי איזה פנסיה יחסית סולדית לפתוח.

 25. שאלת תם:
  עצמאי. בעל קרן פנסיה. מפקיד לה כל חודש. רוצה ומסוגל ניהול עצמי. מה ואיך יעשה ? להתקשר לקרן בטלפון (בתקווה שיענו) ? ומה לומר לעונה ? מחר בבוקר ? בעוד חודש ? בהמשך ? בתודה רבה ומראש על כל מענה.

 26. מספר הערות –
  1. בכתיבתך בולטת מאוד העובדה שאין אף אחד שתלוי בך כלכלית כך שאינך זקוקה לביטוח חיים ושאת חיה מכספים שכבר צברת כך שאבדן כושר עבודה איננו סיכון עבורך. חוששני שבשל הפוזיציה הייחודית שלך, את ממעיטה בקריטיות של הביטוחים הללו עבור רוב רובם של הקוראים ובכך גורמת להם לקבל החלטות שגויות.

  2. החוק מחייב את המעסיק לרכוש לעובד ביטוח אבדן כושר עבודה (כחלק מהתקציב המיועד לפנסיה). כל עוד הIRA מנוהל בחברה אחת והביטוח נרכש מחברה אחרת, לא ניתן לרכוש ‘שחרור’ – וזה סיכון גדול מאוד. במקרה בו האדם מאבד את כושר העבודה, לא תהיינה לו הפקדות לתכנית הפנסיונית כך שהצבירה לפנסיה עלולה להיפגע באופן קטסטרופלי.

  3. היתרון המובהק של קרנות הפנסיה הוא קודם כל במודל הביטוח השיתופי (כן. קולקטיבי) עליו הן מבוססות. לכל עובד שיש אנשים התלויים בהכנסתו יש צורך לבטח את המקרים בהם הכנסתו תיפגע בין אם מדובר במקרה נכות ובין אם במקרה חיים. רכישת הביטוחים הללו בשיטה השיתופית מניבה חיסכון כספי משמעותי מאוד לאורך שנות העבודה.

  4.החיסכון מהמודל השיתופי מתבטא גם במקדם הקצבה – התמחור של סיכון התארכות החיים זול יותר בשיטה זו.
  זה נכון, לביטוח שיתופי יש מחיר – אי אפשר לדעת מראש מה תהיה העלות הסופית שלו אבל לאורך זמן הוא אמור להיות הרבה יותר זול מביטוח המבוסס על העברת עלות הסיכון לחברת ביטוח.
  מעבר לכך, יתרון בולט הוא בדמי הניהול – לקוחותי משלמים בקרן פנסיה על אני ממליץ 0.1% על הצבירה ו1.4% על ההפקדות.

  5. ביחס לטענות על אופן ניהול כספי החוסכים (הטענה רלוונטית כמובן באותה מידה ביחס לביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל) – ניתן לבחור במסלול השקעה (להפתעתי, יש כאלו שלא יודעים את זה) המושקע במדדי מניות (או אג”ח) עם שיעור חשיפה קבוע כך שבאופן זה מנטרלים את ההטיות לטובת טייקונים, את הטעויות שעלולות להיגרם מנסיונות תיזמון של השוק וכיו”ב.

  6. לבית ההשקעות אינפיניטי יש קופ”ג וקרן השתלמות המחקות את מדד MSCI WORLD AC. לדעתי התיק צריך להיות ממש גדול על מנת שתהיה הצדקה לפתיחת IRA שישקיע באותה מדיניות.
  אגב – דחפתי אותם לפתוח תכנית חיסכון לילדים (ביטוח לאומי) שתושקע באותה מדיניות. ממתינים לאישור משרד האוצר. בקשר לזה הבהרה – אני יועץ פנסיוני ובהתאם לכך אינני מקבל מהם מאומה מעבר לזה שהכסף של ילדי ושל הילדים של לקוחותי יושקע כפי שאני חושב שנכון.

  איתן אחיטוב
  יועץ פנסיוני

 27. רחמים אליאסי

  תודה

 28. כתבתי על זה הרבה פעמים גם בפורום:
  מבחינה פילוסופית תאורטית כל מה שאת כותבת נכון.
  פרקטית, נסיוני הראה לי שהעמלות שגובות קרנות IRA גבוהות יותר מקרנות פסיביות (כמו למשל קרן השתלמות מחקה S&P500).
  אני מניח שאותו הדבר יקרה גם בקופת גמל IRA: בתאוריה הכל מעולה, עד שמגיעים לפתוח קופה כזאת, ואז רואים שדמי הניהול הם לא כ”כ נמוכים כמו שציפינו. למשל, המרת מט”ח גבוהה, עמלות קנייה של ניירות ערך, עמלות ברוקר, עמלת קורספונדנס ועוד ועד.

  • +1

   נכון לא צריך ללכת על התאוריה בעיניים עצומות ולהתעלם ממקדמי החיכוך של הוצאות ההשקעות
   מי שיש לו צבירה נמוכה והפקדות נמוכות שימתין עם ה IRA, זה יותר פקרקטי

 29. עוד פוסט אחד לפנתיאון – תודה רבה רבה, הסולידית!

 30. אסי גורי

  מה עם ביטוחי המנהלים משתתפים ברווחים (עם מקדמי קצבה מובטח) ? אותם יהיה אפשר להעביר ל IRA?
  כיום למרות שהיו הבטחות לרוב למיטב ידיעתיעדיין אי אפשר לנייד אותם , חברות הביטוח לא משתפות פעולה

  אני משער שכל ניסיון להעביר ל IRA יתקל באותה בעיה . המקדם המובטח הופך את כולם לבני ערובה.

 31. דורין שלום
  האם יהיה מותר לקחת הלוואה מהכסף הנ”ל
  בתודה טל

  • לפחות ב IRA בקרנות השתלמות אי אפשר לקחת הלוואה
   מי שרוצה לשמר את האופתיה הנ”ל שיתמיד בקרן פנסיה או בקופות גמל מנוהלות/עוקבות מדדים

 32. תודה רבה לך הסולידית! אני לומדת כל כך הרבה מהבלוג שלך.וזה גרם לי להסתכל על ההתנהלות הכלכלית שלנו אחרת ולרצות ללמוד איך לחסוך ולהשקיע.את משנה לאנשים טת החיים וזה לא מובן מאליו!

 33. DAAT99
  אינני יודעת מה זה “בעל מניות מהותי בחברה אמריקאית”.אני מושקעת בהרבה חברות אמריקאיות. כמו בקרנות ו etf

 34. בעצם אם החסכון הפנסיוני שלי מושקע במניות מחקות מדד, בשנים הבודדות שלפני היציאה עצמה לפנסיה אני נמצא בחשיפה משוגעת?

  • כן, תלוי כמובן בסיבולת הסיכון שלך, אבל לרוב בני האדם התשובה חיובית,
   בקרנות הפנסיה לדוגמא מגדילים את אחוז האגח המיועדות (זה התכנון לפחות כיום) כדי שבפרישה יעמדו על 60%, וב 10 השנים לפני יעמדו כל 30%
   מי שמשקיע לבד וחושש מהמצב הנ”ל יכול לאמץ גישה דומה שמכונה 100 פחות גיל
   כלומר אחוז המניות כדאי שייה בד”ג של 100% פחות גילך, ואז בעל 20 מחזיקים 80% מניות ובגיל 65 35% אחוז מניות.

   צריך לזכור שבסופו של דבר מי שמשקיע בניהול עצמי של קופ”ג יאלץ בגיל הפרישה החוקי להעביר את הכספים שהוא ניהל בעצמו לגוף מנהל שיש לו תיק “סטנדרטי” לפורשים ואין לו בעצם שליטה יותר על התיק (אלא אם כן הוא מושך או מהוון חלק מהצבירה ) אז ה IRA מיועד לתקופה שעד הפרישה החוקית בלבד, יש אנשים שישתמשו ב IRA כרשת בטחון בלבד (נניח שיש לאדם מקורות כספיים אחרים למשיכת קצבה) בלי למשוך קצבה ולבסוף להוריש את הכספים למוטבים.

 35. טראמפ, דורין או מבינים אחרים –
  אינהרנטית, אני נוטה ללכת עם מה שהסולידית כותבת. גם כי זה די נהיר ומובן וגם כי מתאים לי לשלוט בגורלי (או לפחות לחשוב ככה) וגם כי היא כנראה כריזמטית ויש בי כבשתיות מובנית.
  תוכלו בבקשה לתת דוגמא מספרית וכיצד זה משפיע אם אני אל הורי עצמאי או אם אני אב עובד לילד או שניים?
  אני יודע שעשיתם מאמץ כבר להסביר אבל אולי טיפה עם יותר מספרים למוגבלי הבנת הנקרא שבינינו.

  • א. אני ממש לא חושב שמי שמעדיף את השליטה המלאה (למרות שבעיני זו סוג של אשליה) הוא חו”ח מוגבל
   ב. קרן פנסיה מכילה ביטוחים – שארים ו אובדן כושר, בגלל/בזכות האפקט הקולקטיבי והעובדה שלא מדובר בחברת ביטוח התעריפים הנ”ל זולים במיוחד וככל שעוברים השנים הם לא קופצים היסטרית כמו בביטוחים פרטיים

   התוצאה של ב היא שעבור חוסך שיש לו “תלויים” (ילדים מתחת לגיל 21 ו/או בת זוג) שחשוב לו לדאוג להם עם לכתו ביחוד בשנים עד נגיד גיל 50 כשאין מספיק הון עצמי והילדים עדין זקוקים לתמיכה וודאית אז קרן הפנסיה משתלמת בהרבה, יש בלוג בשם פנסיוני שבו הראו את הגרפים הרלבנטים וגם בפורום זה דוסקס (תכנס)

   מן הסתם מי שיש לו הון עצמי גבוה או שאין לו יורשים (או שלא אכפת לו מהם) או שהוא לא עובד ולכן ביטוח כושר עבודה אינו רלבנטי עבורו אז הקרן פנסיה פחות אטרקטיבית עבורו

   אומנם יש בקרן הפנסיה אג”ח מיועדות אבל יש כאלה שרואים בכך נטל כי בהשקעה עצמית או צמודת מדדים על פי נתוני העבר ניתן להשיג 10% נומינלית, ולגבי מקדם הפנסיה יש שמאמינים שבקופות הגמל תהיה תחרות למקדמי הפנסיה וביטוח אריכות הימים של קרנות הפנסיה, מאחר ולא קיימת עדיין תוכנית כזו ובד”כ ביטוחים פרטיים ידועים כיקרים יותר מהמקבילה הפנסיונית של קרן הפנסיה שווה להיזהר לפני שמורידים את קרנות הפנסיה down the toilet

   גישה יעילה היא לחלק בין קרן הפנסיה לקופ”ג ולבחור מסלול ביטוחי שמותאם לצרכים ואז במקרה הגרוע הרווחתם קצת פחות אבל שימרתם תנאים וכיסויים למקרה שבעצם בחרתם את הכיוון הלא נכון בגלל אידאולוגיה.

   וכפי ש RonB כתב ובצדק באופן כללי IRA עולה יותר כסף בעמלות קניה / מכירה / קורספונדנט ( בחול) ועלויות המרת מט”ח ולכן מי מביניכם שאינו מחזיק הון של מעל 300K בפנסיה ו/או 6000 ש”ח הפקדה חודשית לפנסיה שווה לו בכל זאת לשלב קרן פנסיה עם קופ”ג רגילות (מנוהלות צמודות מדד)
   זה אולי יקח יותר זמן אבל לא ממש הרבה (10-5 שנים, שזה כלום לעומת 40 שנים עד הפנסיה) ואז אפשר יהיה לעבור לIRA ובעלויות סבירות יותר.

   • למשקיע פאסיבי IRA עולה פחות בעמלות מכל מסלול אחר, גם בסכומים קטנים.
    במסלולים הרגלים יש *בנוסף* לדמי ניהול,עלות של כ 0.25% מהתיק על עמלות שיורדת מהתשואה.
    מי שמחזיק בקרן השתלמות IRA את המינימום של 50 אלף ש”ח ומבצע רכישה חדשה של ETF פעם ברבעון ישלם בערך את אותו סכום בעמלות. מי שמחזיק יותר מזה כבר חוסך.

    • לא בדיוק
     עמלת המרה בira יקרה
     זה יכול להגיע אפילו ל 0.2٪ משווי העיסקה
     עמלת קורספונדנט
     כ 30$
     קניה מכירה בחול נדמה לי 0.1٪
     מי שאין לו סכום גדול כבר אלא מתחיל מסכומים נמוכים ישלם בפועל הרבה עמלות גם אם דמי הניהול שלו 0 2٪

     בקרנות רגילות כיום ניתן להשיג 0.5 ללא מיקוח ולדעתי להגיע ל 0.35 די בקלות

     ושוב שים לב
     אם אתה מפקיד לקרן כל חודש דרך המעסיק. 3000 שח, ורוכש etf פעם ברבעון
     אז אתה רוכש כ 2400 דולר
     ורק עמלת הקורספונדנט תצא לך 1.25٪

     יש אופציות להוזיל את זה גם ב ira
     (קניה קרנות ישראליות, ומעבר לקרן זרה תוך הורדת קצב הרכישות)
     אבל כדאי שתבין את העלויות בשימוש נאיבי בכלי

     • מה זה עמלת קורספונדנט?

     • TalB

      כאשר הבנק שלך מעביר סכום כסף לבנק זר יש מצב שהם ״לא מכירים״ הקורספונדנט מכיר את השולח והמקבל ומבצע את ההעברה דרכו
      זה קצת כמו באינטרנט שהשרת שלך משדר לשרת אחר אבל החבילות נתונים עוברות בדרך שרתי ניטוב

      על הפעולה גובים את העמלה הנל וכמו שכתבתי מי שמתכנן השקעה בחול ב Ira שיקח בחשבון שזה כדאי בסכומים גדולים
      אחרת הוצאות ההשקעה של המשקיע יהיו גבוהות בהרבה מאשר קופת גמל או קרן השתלמות מנוהלת

 36. השאלה מיועדת לדורין בלבד נא לא לענות אם קוראים לך טראמפ או שם אחר אלא דורין הרטמן

  דורין שלום
  האם יהיה אפשר לקחת הלוואה מקופג שכיר ira כשצבורה נמוכה מ 1 מיליון וקונים קרנות מחקות מדד
  בתודה טל

  • סימן שאלה

   טל מחכה לדורין אי-אי-אי
   לפעמים אפשר לקבל תשובה נכונה גם מאנשים שהם לא דורין

  • דוגמא קלאסית למעריץ שהולך עיוור אחרי הגורו, כמו בנות ה12 שצווחות כשהן רואות את ג’סטין ביבר.
   אתה יודע טל שיש עוד קצת אנשים בעולם שמבינים בכלכלה חוץ מהסולידית, וביניהם יש בודדים שיודעים אפילו טוב יותר מהסולידית. אבל אתה מחקת את כל אותם אנשים כי רק לסולידית יש את התשובות.
   בוא נחכה קצת ונראה איזה תשובות יהיו לה בבוא המשבר שיגיע, אולי מחר,ואולי עוד שנתיים.

   • האחד,
    הבעיה אינה בדורין
    התלות במוצא פיה מטריד
    הרי הוא שאל שאלה טכנית בלבד (האם הלוואה אפשרית ב ira)
    מידע אישי ונסיון בקרנות השתלמות מנוהלות אישית אני יודע שזה לא אפשרי
    אין התייחסות מפורשת לכך בדיוני הועדה ולכן כרגע מה שהיה הוא שיהיה

    אבל הוא מחכה לגורו שתענה לו, ומהמעט שקראתי ממה שכתבה (כנגד) קרנות הפנסיה היא לא מומחית בתחום, הבקורת שלה אידאולוגית נטו

    • אני באופן כללי עונה לתגובות על שאלות תיאורטיות בלבד.

    • ברור שהבעיה לא בה. אין לי טענות אליה. היא תומכת בתאוריה כלשהי ובאה ומניחה אותה במרחב הציבורי, בבחינת ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו. מכאן והלאה האחריות היא על הקוראים. אבל קוראים מסוגו של טל מטרידים אותי, אנשים שסומכים בעיניים עצומות ולא מוכנים להקשיב לאף אחד אחר אלו אנשים שמהווים סכנה לעצמם, כי הם הולכים אחרי המשנה שלה מבלי לפקפק ומבלי להפעיל שיקול דעת.
     במשך השנים ניסיתי הרבה דברים שהייתי משוכנע ב100 אחוז לגביהם ועשיתי בדיקות וניסויים, ובסוף הפסדתי כסף. אז אם למדתי צשהו מכל זה, ואני תמיד אומר לילדים שלי שזה לא נורא להיכשל כל עוד לומדים מזה ומפיקים לקחים, וזה הכי חשוב, תמיד להישאר עם ראש פתוח לכל מקור כניסה אינפורמציה (ולא רק לסולידית, ושוב אני לא בא בטענות אליה כי היא דווקא מעודדת קוראים להשכיל), ובטח לא לסמוך בעיניים עצומות על מקור אחד.

  • עונה סתם כי אני לא דורין

 37. האם ניתן לנייד קרן השתלמות קיימת ו/או קופת גמל קיימות לחברה שמספקת מסלול IRA?
  האם השינוי אומר שניתן להפקיד לקרנות השתלמות IRA ללא סכום מינימום?

  • 1.כן, ניתו.
   2.מבחינת התקנות של המדינה אין מינימום, אבל החברות המנהלות השונות קובעות מינימום בגלל שלא שווה להן להתעסק עם סכומים קטנים מידי.

   • האם זה גם אומר שניתן לאחד קרנות השתלמות לאחת?

    • עדיף שלא, כי אפשר להחיל וותק מאחת על היתר ואז אפשר לבצע הנזלה חלקית.

     בכל מקרה בira אפשר לשמר את החלוקה ועדיין לנהל את הכל ביחד, מנסיון

 38. השאלה מיועדת לטראמפ בלבד נא לא לענות אם קוראים לך דורין הרטמן או שם אחר אלא טראמפ

  טראמפ שלום,
  מה קורה עם הכסף שצברתי בקרן פנסיה נניח ואני נפטר שנה אחרי יציאה לפנסיה, אם אין לי אלמן/ה ורק ילדים מעל גיל 21?

  בנוסף מה קורה עם הקצבה של קופת גמל בהנחה ואני עובר את הגיל שלפיו מחושב המקדם (בסוף התשלומים)

  תודה.
  (השאלה כמובן מיועדת לכולם)

  • כתבתי תשובה ארוכה והיא נמחקה …
   אז בקיצור
   1. הכסף חוזר לקרן הפנסיה אלא אם קבעת שיורשיך החוקיים (לא אלמן. ילדים מתחת לגיל 21) יקבלו עד X קצבאות (בניכוי מה שצרכת), ולכן אם בחרת 10 שנים ומתת אחרי שנה יורשיך יקבלו 9 שנות קצבה, זה כמובן מגדיל את המקדם ומקטין את הקצבה מול X=0

   2. אין הגדרה מדוייקת, ולא יודעים כמה זה יעלה ואיך יראה המנגנון, תוך שנתיים כנראה יצא חוזר מעודכן, עד אז אני למתכוון לנייד כספי גמל למשהו שעלול להראות כמלכודת וגם לא מתכוון לפצל כספים ולפתוח קופ”ג על חלק מהפרשות המעסיק, אני מסוגל לדחות סיפוקים ולהמתין שנתיים, וכל מי שנורא רוצה IRA כדאי שיתאמן על דחיית סיפוקים והתנהלות לא תזזיתית, אחרת יפסיד את התחתונים גם בהשקעות פאסיביות (ברגע הראשון של משבר יחליט להשקיע מהיום בקרן שיקלית)

   • תודה!
    אז אם ילדי הם מעל גיל 21 ואני לא צפוי לחיים ארוכים, כדי שהם יקבלו יותר מהכסף שחסכתי עדיף לי להעביר כמה שיותר לקופ”ג?

    • לא, קופת הגמל לקצבה תכיל אותם מנגנונים כמו בקרן הפנסיה
     חמור מכך אין שום מידע קונקרטי על מקדם ההפנסיה ועלויות ביטוח אריכות הימים והקציבה שתתקבל שם
     במצב הנוכחי זה 100% הימור
     אני ממתין לקבלת התנאים של קופת הגמל והייתי ממליץ לך להמתין גם, מקסימום לדאוג לתוכנית של 180 קצבאות, אל תשכח שכיום המקדם הוא של כ 200 מה שאומר שקן הפנסיה מצפה להוציא עליך בממוצע 200 קצבאות אז הבטחה של 180 זה לא רע כל כך

     • המון תודה!
      האם ניתן להעביר חלק מהכספים שיש כיום בפנסיה לקופג ולמשוך אותם לפני פרישה? (לשלם 15% מס על רווחים)

 39. Fox
  אני ממש ל יועץ פרישה, אני יודע שיש תקנה (190) שהיא מסובכת ומגדירה את הפטורים על משיכת קצבה והיוון קצבה ומשיכת פיצויים , לפני הפרישה אני מתכוון להתיעץ עם יועץ כי אפשר לשלם סתם הרבה כסף במיסים.
  בגדול משיכה הונית פטורה מקטינה את הפטור על הקצבה הפטורה.
  ואם איני טועה כל עוד יש לך כ 4000 שח בקצבה אתה יכול להוון את היתר (ולשלם מס לפי המס השולי)

  תחפש באינטרנט תקנה 190 ותתיעץ עם מומחה.

 40. ira -כעיקרון דמי הניהול צרכים להיות אפס , בדיוק כמו בארה”ב
  כל השיטה הישראלית יש לה מטרה לא אתית במיוחד , אעזוב זאת כי זו אחת הסיבות שסגרתי את כל הפעילות העיסקית שלי בישראל
  אם יש למישהו SSN מההיסטוריה שלו בארהב מוטב לפתוח IRA בארהב
  כך גם באנגליה
  סכום שך 0.3 אחוז מערך התיק זו שדידה לאור יום , לידעתכם שעובדי המדינה משלמים על ניהול אקטיבי של הפנסיה שלהם וקרן ההשתלמות 0.3 – 0.25 אחוז משווי התיק, מידע ממקור ראשון
  להערכתי הדרך היחידה לא לממן את כל חברות ההשקעות היא תשלום של 30 שח בחודש לחברת ניהול כל שהוא ולנהל את התיק לבד . נכון שאנו עלולים לשלם מס על רווחים מאידך גיסא כפי שראתי עם מס שבח
  שפעם היה ללא הגבלה כל 4 שנים זה נגמר וכשיש יותר מדירה אחת משלמים מס שבח על הדירה שנמכרת
  לדעתי זה המסלול שמדינת ישראל הולכת בו , שיהיה מס על כל השקעה ורווח לאזרח
  מס שבח עם כל הפעלולים שבו מלמדים שנכון להיות המסלול של מס הכנסה הוא לגבות מס מכל רווח בכל תחום ובכל נושא וזו גם הסיבה למס האישי ולא הגיאוגרפי

  • אתה צודק אין הצדקה לדמי הניהול המופרזים לניהול אישי, העלות צריכה להיות לפי היקף העיסקאות
   אני מניח שכשיוגדרו התנאים של המקדמים וביטוח אריכות הימים בקופת הגמל הביקוש ל IRA יגבר (וגם לקופות גמל) ואז יווצר שוק יותר תחרותי,.
   כנראה שלעולם לא נהיה תחרותיים לעומת ארה”ב לא בIRA ולא בקרנות מחקות (ע”ע וואנגארד) כי מה לעשות, יש אצלנו שוק קטן יותר וגם רגולציה שיש בה דרישות מחמירות יותר (לרע וגם לטוב).
   נדמה לי שגם ה IRA בארה”ב דורשים שתהיה accredited investor , פשוט שם יש הרבה יותר כאלה עם הרבה יותר כסף

  • צודק זה שוד. בארה”ב זה עלות אפס. שוק הפנסיה ניראה כמו שוק הסלולרי לפני כחלון. (לא שר האוצר הדהוי, שר התקשורת המבריק). צריך כחלון חדש!

 41. אלף תודות על האינפורמציה.

 42. האם כרגע אפשר להתחיל להפקיד במסלול IRA, יש מישהו שמכיר את העלות הנוכחית לדמי ניהול?

  כמו כן, אם נניח יש תעודת סל הגובה 1% דמי ניהול, והחברה המנהלת IRA גובה 03%, האם אני אשלם תיאורטית 1.3% דמי ניהול? זה לא מובן לי..
  תודה
  חנן

 43. תודה על הכתבה 🙂
  שאלות: 1)האם התשואות מחושבות בניכוי דמי הניהול?
  2) אין לי מאות אלפי שקלים וכרגע לא קרן השתלמות מהעבודה, באיזה כלי אני יכול בכל זאת להשתמש בשביל לקבל הקלות במס רווחי הון?

 44. שלום,

  האם ידוע מהם ההבדלים בין קופת גמל IRA לבין קופת גמל להשקעה? באיזו מהן כדאי להשקיע אם אני מעל גיל 50? או האם הגיל בכלל משנה?
  האם אני מבינה נכון שקופת גמל להשקעה היא נזילה ואילו קופת גמל IRA אינה נזילה אלא אחרי גיל 60? האם בשתיהן הטבות המס זהות למקרה של משיכה רק אחרי גיל 60?

  תודה

  • “קופת גמל” דרך כלל מתייחסת לקופת גמל “רגילה” (ניתנת למשיכה מגיל 60). IRA הוא מסלול אפשרי במסגרת קופת גמל רגילה, שבה החוסך מנהל בעצמו את הכספים ובוחר במה יושקעו.
   קופת גמל להשקעה היא כפי שציינת קופה נזילה (אפשר למשוך בכפוף לתשלום מס לפני גיל 60, או למשוך כקצבה פטורה ממס אחרי גיל 60). כרגע אין שם מסלול IRA.

 45. לפי מה שאני מבין מהמשפט:
  “מהטעם הזה, אגב, קשה להצדיק גביית דמי ניהול גבוהים בעבור השירות. עם מיקוח ראוי ניתן להגיע לדמי ניהול של 0.3% עבור קופת IRA ואף נמוך מכך.”
  אני גם מנהל לבד את כל התיק וגם משלם 0.3% על זה ?!
  למה לא לפתוח תיק באחד מבתי ההשקעות, לשלם כ0.02% דמי ניהול, ועוד כ0.06% על מכירה קניה ? זה עוד לפני מיקוח, והרי מדובר במשקיעים פסיבים.

  או שאני מפספס משהו ?

  • נראה לי שהרעיון הוא ליהנות מהפטור מהמס על ההפקדה השנתית.. מה שאין לך בתיק השקעות רגיל

 46. אז בתור מישהי שהושפעה מהבלוג בעבר ופתחה תיק השקעות התרגשתי לשמוע על רפורמת ה-IRA. קבעתי פגישה עם סוכנת הביטוח שלי והתייעצתי איתה בנושא. לא הפתיעה אותי שהיא היתה נגד כל הענין, אבל היא נתנה לי שני טיעונים שלא ידעתי לתת להם קונטרה.

  הראשון – שאם אני מעבירה את הכספים לקופת גמל רגילה אני בעצם מאבדת ביטוח אובדן כושר עבודה, שכלול בקרנות הפנסיה.

  והשני והמדאיג יותר היה שבקופות הגמל דמי הניהול גבוהים יותר משמעותית מקרנות הפנסיה. מה שאומר שבטווח הארוך זה משמעותי והופך את כל המהלך הזה ללא בהכרח כדאי…

  גרם לי להתלבט קצת.. מה דעתך על זה?

  • אובדן כושר עבודה זה 150 שקל לחודש? זה כ 1 אחוז מסכום צבור של 100 אלף שקל ופחות עבור סכום גבוה יותר. לא חושב שזה שיקול.

 47. היי,

  מאוד מבאס לדעתי שלא נותנים לאנשים להשקיע בנדל”ן בעזרת כספי הפנסיה.
  העליות בנדל”ן בארץ ובחו”ל היו טובות בשנים האחרונות וניתן לעשות תשואה נוספת משכירות.
  בנוסף הטבות המס לקופת גמל היו באמת נותנות יתרון נוסף ומשמעותי.
  אפשר גם להשתמש בכסף של הפנסיה בתור משכנתא לרוכשי דירות ובכך לייצר אפיק נוסף סולידי למשקיעים שמקבלים בטוחה בדמות נכס נדל”ן כנגד כספם, ורוכשי הדירות יקבלו אופציה נוספת פרט לבנקים ובכך בעצם 2 הצדדים מרוויחים מתנאים משופרים של ריבית. המשקיעם יקבלו יותר ריבית על הכסף שלהם ממה שנותן להם הבנק. ורוכשי הדירות יקבלו ריביות יותר אטרקטיביות ותחרותיות.

 48. אשמח לקבל פרטי בית השקעות המאפשר לנהל ira. קופת גמל שכירה

 49. שלום לכולם ולסולידית הנהדרת. שאלה לגבי מגבלת ה10% מהתיק בניהול קה”ש IRA.
  שמעתי ששינו את החוק כך שיהיה הגיוני וכעת המגבלה נכונה לגבי מעמד הקניה – כלומר הוסיפו סעיף שאומר שאם אחרי שקניתי, בגלל שהנייר עלה הוא מהווה כעת יותר מ10% מהתיק שלי אז זה בסדר (כמובן שלא היה כל הגיון אם לא).
  העניין הוא שלא מצאתי את זה עדיין בתקנות והמערכת שולחת לי מכתבים בעניין. מישהו יודע?

 50. תודה על התגובה! אבל לא הבנתי.. מה רלוונטי לקופות גמל? השינוי שאומר שזה בסדר אם אחרי הקניה זה עובר את ה10%? כלומר שלקרנות השתלמות אם קניתי ואז עבר את ה10% כי עלה ערך הנייר אז אני צריכה למכור? זה לא הגיוני..:( ניסיתי לחפש בכל מיני מקומות מהן התקנות ולא מצליחה. יכולים לעזור? תודה ענקית!

  • יש תקנות שונות לקרן השתלמות IRA ולקופת גמל IRA.
   ההערה הזו רלוונטית רק לקופת גמל IRA.

   ממתי תקנות צריכות להיות הגיוניות?

 51. אני עצמאי שמעונין בהפקדה פנסיונית שנתית בקופת גמל IRA וכששאלתי את רואה החשבון שלי על כדאיות שימוש בכלי הפיננסי הזה, הוא העלה את השאלות הבאות :

  1. חישוב תשלום המס על רווחים הוא רק בעת מימושם. אם אני בעל הפסדים על רווח הון משנים קודמות, כיצד אני מממש את קיזוזם מול רווחים ? האם עלי לבצע מכירה ואז קניה כדי לקזז אותם מול רווח העבר כמו בתיק מנייתי רגיל ?
  2. האם אני מקבל דוח שנתי מבית המסחר שבו אני מנהל את הקופה על מהת שאוכל לבצע קיזוז מס על ההפקדות שנתיות ?
  3. במועד סיום קופת הגמל (היום אני בן 45 אז גיל 60 נניח), כיצד תחושב הקצבה שלה אהיה זכאי לאור רווחים/הפסדים ? האם יהיה תחשיב רטרואקטיבי שלפיו תחושב הקצבה ?

  אני מקווה שהצגתי את השאלות בצורה ברורה.

  תודה

  • אתה לא יכול להתקזז עם הפסדים בקופת גמל IRA ואתה לא משלם בתוכה מסים במהלך הצבירה.
   הנתון הזה מעלה שאלה מעניינת:
   אם בכל תקופת הצבירה אתה לא משלם מס על רווחי הון ולא מייצר מגן מס מהפסדי הון אבל אתה משלם דמי ניהול מכל הצבירה שלך (שגדולים משמעותית מתשלומי המס עצמם) האם זה עדיין מוביל אותך ליותר כסף בבנק במועד הפידיון?

   התשובה הרבה יותר מורכבת ממה שנדמה לך.

 52. היי, במידה ואני מפריש לקרן השתלמות מעבר תקרה, האם ניתן להפוך את גם את החלק שמעבר לתקרת ההפרשה ל IRA? (ואז למעשה להחליף בין מסלולים ללא תשלום מס..)
  תודה, משה

  • כן רק שברוב המוחלט של המקרים זה לא משתלם בעליל כי דמי הניהול שאתה צריך לשלם במהלך תקופת החיסכון יותר גבוהים משמעותית מחבות המס שתהיה לך (אם בכלל) במהלך תקופה זו.
   פער זה לא יכול להתקזז בעתיד כי אתה לא מקבל הטבת מס בכלל במעמד המשיכה על הכספים שהופקדו מעבר לתקרה.

 53. אז מי דואג לארגן קבוצה לניהול ira ?

 54. איפה נותנים את הדיל הכי משתלם? הכי מעט שהצלחתי להגיע אליו זה מיטב ד”ש עם 0.6 אחוז לשתי קרנות אירה, כל אחת 50 אלף שח (שלי ושל הבנזוג). מישהו מצא משהו יותר טוב?

 55. האם מישהו יכול לעזור, היכן נתן למצוא סימוכין לשינוי שאומר שמותר גידול פאסיבי מעל 10% ?

  אחת המניות שאני מחזיק עלתה וכעת היא מעל 10% מהתיק, מיטב ד”ש דורשים ממני להקטין את האחזקה במניה זו.

  תודה
  דן

 56. ההייטקיסטים

  היי, אנחנו שני הייטקיסטים, בדקנו לאחרונה (נובמבר 2017) את הנושא ומבדיקה עם שני בתי השקעות (IBI והראל) עלה מידע מטריד:
  התקנה שמאפשרת לקופות גמל להיות קרנות פנסיה ולהפריש קצבה בגיל פרישה לא עברה – לפחות לטענתם. האם אתם מכירים את הטענה הזו?
  האם מישהו כאן עשה את המהלך? אם כן – נשמח לשמוע עם איזה בית השקעות (נראה שבתי ההשקעות לא ששים להפיץ את האפשרות הזאת ודרוש כאן מידע מפורט יותר).

  • זו לא טענה זו עובדה
   בני כמה אתם שאתם מודאגים ב 2018 מיכולת משיכת קצבה מקופת גמל ?

 57. מה שיעור עמלות מקובלים דמי ניהול ועמלות קנייה ומכירה, בחשבון רגיל יש קרנות נאמנות שלא משלמים עמלה על קנייה או מכירה, אבל בתי השקעות מנצלים את זה וגובים על כל קנייה הטענה היא עדיין כדאי להשקיע בגלל הנחת המס וכך הם הופכים שותפים בהנחה הזאת,

 58. שלום,
  בררתי היום עם ibi והם אומרים שאפשר לפתוח קופת גמל ורק אחרי שנצבר שם 105K אפשר להופך את זה לira? האם יש שכיר שהצליח לפתוח פנסיה בקופת גמל ira מההתחלה?

 59. אני פשוט פונה למעסיק שלי ואומר לו שאני רוצה שהוא יעביר לי את הסכום המקסימלי לקרן הIRA שאני פותח והוא מחויב לעשות את זה

 60. תודה לך הסולידית על המאמר החשוב, שימי לב שאנו כבר אוטוטו 2019 אני מעריך שהשתנו כמה דברים ואולי כבר ישנם חברות שיציעו מהשקל הראשון פתיחת חשבון IRA קופת גמל בניהול אישי
  אנא תעדכני אותנו אם יהיו חדשות, תודה

השאר תגובה